Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2006

Aktuality

 • Vánoční a novoroční přání patrona Stonožky generálního tajemníka NATO pana Jaap de Hoop Scheffera všem stonožkovým dětem. Klikni zde.


 • V pátek 8. prosince 2006 se uskutečnil Lucerně letošní vánoční stonožkový koncert. Klikni zde.


 • V pondělí 30. října navštívila paní Běla spolu s generálem Pupišem a plukovníkem Girethem obci Grk v Bosně a Hercegovině, aby zde slavnostně otevřeli novou školu, kterou pro místní děti postavili vojáci AČR ve spolupráci se Stonožkou. Klikni zde.


 • V pátek 20. října 2006 oslavil své velké životní jubileum významný norský hudební skladatel, velký stonožkový přítel a autor stonožkové hymny "Never Be Alone" pan Arne Bendiksen. Při této příležitosti přijel do České republiky i se svou manželkou. Klikni zde.


 • Ve středu 4. října 2006 se uskutečnilo v Praze v kostele sv. Anny na Starém Městě setkání osobností u příležitosti 70. narozenin bývalého prezidenta naší republiky a patrona Stonožky pana Václava Havla. Paní Běla měla tu čest se této události zúčastnit. Popřála panu prezidentovi jménem všech stonožkových dětí a předala mu přání a dárek, který vyrobily děti z DPL Opařany. • Děti ze stonožkové ZŠ Chodov zhotovily překrásné keramické znaky měst a obcí, jejichž zástupci zasadili 30.září 2006 svůj stromek v symbolickém ovocném sadu v zoofarmě v DPL Opařany. Malá delegace z Chodova, se kterou přijel i pan starosta Ing. Josef Hora a která tento nádherný dárek přivezla, znaky umístila na jejich místo ke stromkům do sadu. • V pondělí 19. června 2006 obdržela Stonožka na slavnostním ceremoniálu v Národním divadle v Praze cenu "Ď" - za pomoc dětem postiženým válkou. Klikni zde.


 • V pátek 16. června 2006 uspořádali vojáci naší armády spolu se ZŠ Velké Poříčí další Armádní den se Stonožkou. Klikni zde.


 • Velmi radostná zpráva přišla z daleké jihovýchodní Asie. Naše vzácná a milá spolupracovnice, paní konzulka Hanka Flanderová, byla za svou práci pro humanitární projekty v Kambodži oceněna čestnou medailí Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Srdečně jí blahopřejeme.
 • Středa 31.květen 2006 je pro kambodžský House of Family možná nejvýznamnějším dnem v jeho historii. Podrobnosti nám píše paní konzulka Hanka Flanderová. Klikni zde.


 • V úterý 30. května 2006 se uskutečnila v DPL Opařany u příležitosti 10. výročí spolupráce DPL a Stonožky slavnost. Stonožka za významné pomoci pana Řehoře a Řádu sv. Lazara Jeruzalémského darovala léčebně nový mikrobus. Klikni zde.


 • V pondělí 24. dubna 2006 začali členové Rotary club Gardemoen dle svého slibu s výstavbou gapahuku v zoofarmě v DPL Opařany. Klikni zde.


 • V sobotu 11. března ráno se Phnom Penhu (Kambodža) konala audience u krále Norodoma Sihamoniho, které se zúčastnili český velvyslanec v Thajsku Dr. Jiří Šitler a konzulka paní Hanka Flanderová. Tentýž den večer se konala slavnostní recepce, na kterou byly pozváni také lékaři a děti z House of Family. Klikni zde.


 • 2. března 2006 se uskutečnilo v Litomyšli přátelské setkání stonožkových učitelů. Pozvání přijal i ministr obrany Karel Kühnl, který zároveň navštívil i II. ZŠ. Klikni zde.


 • Při své služební cestě do Kambodže navštívila paní konulka Hanka Flanderová i klášter Wat Opot, kde pečuje o nemocné postižené HIV či AIDS Otec Wayne. Klikni zde. • Dětem, jejichž přáníčka byla použita k vánočním a novoročním pozdravům, docházejí v těchto dnech děkovné dopisy. V nich je nejčastěji uvedeno, že se stonožková vánoční přání velmi líbí. Všichni vyjadřují obdiv a poděkování za práci, která pomáhá usnadnit život jejich kamarádům v těch méně šťastných oblastech světa. A kam byla přáníčka doručena ? Jmenujme namátkou - Francie, Švýcarsko, Norsko, Česko ... • Stonožka je hodnocena jako organizace, která svojí pomocí přispěla k tomu, že se děti psychicky zdevastované přírodní pohromou vracejí zpět do normálního života. Klikni zde.


 • V pátek 9. prosince 2005 se v Praze v Lucerně opět po roce sešly děti ze stonožkových škol z České republiky, z Norska a ze Slovenské republiky na slavnostním koncertě Stonožky. Klikni zde. Účastníkům slavnostního koncertu zaslal pozdrav bývalý prezident republiky pan Václav Havel, patron Stonožky. Klikni zde.


 • V neděli 4. prosince 2005 odjela do Bruselu delegace stonožkových dětí z českých škol spolu s paní Bělou a panem Procházkou z AVISu, aby zde představili knihu "Létáme spolu jen do války". V pondělí 5. prosince se sešli s generálním tajemníkem NATO Jaap de Hoop Schefferem a s jeho manželkou. Oba přijali patronát nad hnutím. Klikni zde.


 • Dětská psychiatrická léčebna Opařany pomohla na výzvu paní Běly Jensen zorganizovat Hnutí na vlastních nohou - Stonožka dodávku vitamínů pro nemocnici v Pákistánu. Díky vstřícnosti firmy Walmark, a.s., Třinec a panu Vladanu Přikrylovi získala Stonožka celkem 192 ks balení „Multivitamínů pro celou rodinu NL“ po 30 tabletách. Tuto pomoc financovala Stonožka. Firma Walmark nabídla pro tuto akci speciální a výhodnou cenu, dopravila vitamíny do Prahy a předala je v úterý 15.11.2005 zástupcům hnutí. Vitamíny odvezl do Pákistánu pplk. MUDr. Bohoněk v rámci lékařské mise Armády České republiky..


 • Norské stonožkové město Al bylo počátkem listopadu oceněno Norskou agenturou pro rozvojovou spolupráci (NORAD), která je řízena přímo Ministerstvem zahraničních věcí, za pomoc, kterou poskytuje těm oblastem světa, které postihlo přírodní neštěstí či války. V certifikátu, který je součástí ocenění, je výslovně uvedena i spolupráce s hnutím "Na vlastních nohou". Velmi si vážíme všech obětavých lidí z oblasti města Al a upřímně jim blahopřejeme k vyznamenání.


 • Dnes, 27.10.2005, přišla na adresu paní Běly zpráva od pana podplukovníka MUDr. Miloše Bohoňka s žádostí o pomoc při zajištění hraček pro děti v Pákistánu, kde v nedávné době silné zemětřesení zpustošilo velké oblasti. Stonožka velmi ráda pomůže. Mise Armády České republiky odlétá 1.listopadu a poveze s sebou i hračky, které věnovaly stonožkové děti právě pro takovéto účely.
 • V sobotu 8. října 2005 se uskutečnila v opatském chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře v Praze slavnost české větve Řádu svatého Lazara Jeruzalémského za účasti Velmistra Řádu JKV prince Charles-Philippe d'Orleans a velkopřevora české větve Řádu hraběte Dobrzenského z Dobrzenic. Na tuto událost byli přizvány i zástupkyně stonožkového hnutí, které pro Řád malují vánoční přáníčka. Princi předaly vzorovou kolekci přáníček, na kterých pracují již od počátku května. Jejich práce se velmi líbily a byly oceněny nejen samotným princem, ale i mnoha přítomnými členy Řádu.


 • 16. září 2005 byl pro Stonožku velmi slavnostní den. V Toskánském paláci v Praze proběhl křest druhé stonožkové knihy "Létáme spolu jen do války". Klikni zde.


 • 25. 7. 2005 navštívila paní Běla spolu s panem generálmajorem Pupišem děti z irácké Basry. Klikni zde.


 • Brzy po návratu paní Běly z návštěvy v Thajsku napsala paní konzulka Hana Flanderová dopis plný vzpomínek na tuto cestu. Klikni zde.


 • Peníze na konto Stonožky nepoukazují pouze školy, ale i vojáci.Ve vojenském útvaru v Českých Budějovicích dali vojáci dohromady 16 150,- Kč, které jsou určeny na pomoc dětem v tsunami postiženém Thajsku.


 • I vojáci, kteří plnili své povinnosti mimo území naší republiky, se hlásí ke stonožkové pomoci. 29.4.2005 proběhl v Praze na Vítkově slavnostní nástup příslušníků 5.kontingentu Vojenské policie po jejich návratu z Iráku. Vojáci, kteří spolupracovali při výcviku místních bezpečnostních složek, předali paní Běle Jensen svůj příspěvek na konto Stonožky, který shromáždili během mise - - 1 600,- USD (přes 37 600,- Kč).


 • A už je to tady. Opět je rok za námi a v Praze se konalo již 14. setkání dětských zástupců  stonožkových škol. Pro podrobné informace klikni zde.


 • Pátek 8. prosince 2004 byl pro ZŠ Kladská v Praze 2 a Stonožku velmi slavnostní. Klikni zde.


 • 19. října 2004 se zúčastnili zástupci Stonožky včele s paní Bělou Jensen slavnostního koncertu u příležitosti 86.výročí založení Československé republiky a 85.výročí vzniku Generálního štábu AČR, na který je pozval náčelník Generálního štábu AČR pan generál Štefka. Po ukončení programu se stonožkoví přátelé sešli se spolupracovníky Stonožky z řad armády.


 • 30. září 2004 se uskutečnila v DPL Opařany velká slavnost. V ZOO farmě byl založen symbolický sad. Ovocné stromky z některých měst a obcí, kde velmi dobře pracují Stonožkové školy, vysadili paní Běla Jensen, NGŠ AČR pan generál Štefka, pan generál Michal Pažúr, výkonný ředitel norské firmy Data Respons pan Kenneth Ragnvaldsen, primátor slovenského Stonožkového města Nováky Ing. Dušan Šimka a primátoři a starostové z míst, odkud stromky pocházejí. Klikni zde.


 • Během července 2004 navštívila paní Běla Jensen školu v Hertici v oblasti Kosova, kde se zúčastnila slavnostního otevření školního hřiště. Hřiště vybudovali vojáci 5. česko-slovenské brigády jednotek KFOR za finanční podpory Stonožky. Přinášíme obrazové zpravodajství - klikni zde.


 • Počátkem července navštívila paní Běla Jensen Kosovo. Za přítomnosti pana premiéra Špidly, ministra obrany pana Kostelky a pana generála Pažura byla obci Babin Most předána jako dar nová sanitka a mnoho zdravotnických a školních potřeb. Fotoreportáž - klikni zde.


 • 1. června 2004 byla ve 14.00 hod. slavnostně otevřena za přítomnosti paní Jensen, pana generála Pažúra a Msgr. Janouška Stonožková zoofarma v Dětské psychiatrické léčebně Opařany. Slavnostní úvod a průvodní slovo měla paní ředitelka MUDr. Iva Hodková. Slavnosti se zúčastnili Stonožkoví zástupci ze škol ve Velkém Poříčí, Slaném, Praze - Kladské ulici a samozřejmě taky děti, lékaři, terapeuti a ošetřovatelé z¨léčebny. S organizací pomohli vojáci z Bechyně. Nutno velmi poděkovat také všem sponzorům, kteří zajistili pohoštění pro všechny přítomné. Fotoreportáž - klikni zde.


 • 14. května 2004 se setkala paní Jensen s prezidentem Václavem Klausem. Setkali se dokonce dvakrát - nejdříve na zámku Akershus (v hlavním městě Norska Oslo) a potom na českém velvyslanectví v Norsku. Paní Jensen informovala našeho pana prezidenta o vynikajících výsledcích Stonožky.


 • 11. května 2004 navštívil Lord Robertson v doprovodu paní Jensen 15. ZŠ v Plzni. Fotoreportáž - klikni zde.


 • 3. května 2004 se uskutečnil Den dětí s armádou ČR ve Velkém Poříčí za účasti paní Jensen a náčelníka GŠ generála Štefky. Zúčastnilo se ho na 1100 pozvaných dětí se svými učiteli. Bylo možno zhlédnout ukázku letecké akrobacie bojového vrtulníku MI-24, seskoky parašutistů, byla k vidění samochodná houfnice a jiná technika, používaná v naší armádě. Děti zhlédly i ukázky výcviku speciálních bojových jednotek a mohly si vystavenou techniku podrobně prohlédnout. Vojáci pro ně připravili i spoustu zábavných akcí a pohoštění. Učitelé se zúčastnili neformální besedy s paní Jensen a panem generálem Štefkou. Touto akcí armáda poděkovala všem Stonožkovým dětem za jejich práci pro hnutí. Nutno podotknout, že se jim to velmi povedlo.


 • 17. června 1999 se sešly děti s generálním tajemníkem NATO Kofi Annananem a slíbily, že získají prostředky na koupi 1 sanitky, kterou pak pošlou na Balkán. Svůj slib splnily více než dobře, protože na Balkán putovaly 4 sanitky.
 • 23. září 1998 přijal ve Vatikánu papež Jan Pavel II. paní Bělu spolu se zástupci stonožkových dětí.
 • 19. března 1997 navštívila stonožkové děti v ZŠ Slaný norská královna Sonja v doprovodu paní Dagmar Havlové a paní Běly.
 • 28. řijna 1996 udělil prezident Václav Havel paní Běle řád "Za zásluhy" II. stupně.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku