Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2011

Aktuality

!!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!Krásné přání zaslal Stonožce, dětem, učitelům i jejím přátelům "stonožkový generál"
Ing. Josef Šíba
. Klikni zde.

 • Stonožkové škola v norském Aal oslavila 6. prosince 2011 150. výročí svého založení. Součástí oslav byl i malý stonožkový trh, na kterém děti nabídly své výrobky k prodeji. Podařilo se získat 24 000,- NOK, které budou převedeny na konto Stonožky.


 • Děti ze ZŠ Dukelská Strakonice získaly během letošního Stonožkového týdne, který proběhl začátkem listopadu, celkem 12 400,- Kč. Penize jsou určeny na pomoc postiženým a nemocným dětem.
 • Dne 9.12. 2011 se jako každoročně konal vánoční trh ZŠ Chotěšov, kde děti prodávají veřejnosti své výrobky. Stalo se již dobrým zvykem, že část svého výtěžku třídy věnují Stonožce. Letos se nám podařilo vybrat a zaslat na konto Stonožky 4 251,- Kč.

J. Studničková, ZŠ Chotěšov • Na naši školu 6. prosince 2011 zavítal pan nadporučík Josef Daňhel, příslušník jednotky CIMIC, tedy jednotky určené pro spolupráci s civilním obyvatelstvem. Poutavým výkladem provázeným zajímavými fotografiemi seznámil žáky s životem v Afghánistánu. Ukázal, v jakých podmínkách působí čeští vojáci, jaká nebezpečí v této oblasti hrozí, s jakými problémy se vojáci potýkají a co je jejich úkolem. Žáci měli možnost vidět zemi zmítanou válkou, viděli, že afghánské děti často nemají ani budovu, kde by se mohly učit, že často musí tvrdě pracovat. Jsem rád, že většina žáků si uvědomila, v jak příznivých podmínkách žijí, a bylo slyšet i hlasy, že teď už si budou více vážit toho, co mají. Pochopili také, že služba v armádě není jen "střílení", ale i pomoc civilnímu obyvatelstvu, často s nasazením vlastního života. Na konci besedy pan nadporučík Daňhel zodpověděl dotazy. Žáci také viděli, kam směřuje jejich pomoc, že to, co dělají pro Stonožku, má hluboký smysl a že bez nadšení lidí pro dobrou věc by toho mnoho nemohlo být realizováno. Za velice zajímavou besedu byl pan nadporučík odměněn bouřlivým a dlouhým potleskem.

Mgr. Pavel Majoršin, ZŠ Plumlov
 • Dne 6. prosince 2011 se v malé tělocvičně Základní školy v Plumlově konalo adventní vystoupení žáků pro rodiče. Jako první na začátku „stonožkového týdne“ proběhla ve vestibulu školy slavnostní vernisáž. V krátkém kulturním programu na ní naši žáci zatančili dva lidové tanečky a zazpívali vánoční koledy a písně pod vedením p. Gábiny Jančíkové. Vánoční atmosféru doplnilo i připravené občerstvení. Po vernisáži byl zahájen prodej na stonožkovém jarmarku, kde si mohl každý koupit něco pro radost. Do jeho přípravy se zapojila snad celá škola. Stoly byly zaplněny výrobky dětí z jednotlivých tříd i zájmových kroužků, hlavně BABINCE, který vede paní ředitelka. V 16.00 hodin se všichni přesunuli do malé tělocvičny, kde začalo vystoupení, které si pro rodiče připravili hlavně žáci 1. stupně. Na vystoupení, které se jmenovalo "BEJVÁVALO nejen o Vánocích", jsme viděli pěkné tanečky, slyšeli písničky i krásně zarecitované básničky. Všem zúčastněným se vystoupení moc povedlo a děti byly odměněny potleskem. Po programu pokračoval prodejní jarmark a i když se počasí venku vánočně vůbec netvářilo, ve škole dýchala vánoční nálada.

Pavla Bukvová, 7. A, ZŠ Plumlov
 • Milá Stonožko ! S radostí oznamujeme, že náš Stonožkový jarmark Ti posílá částku 11 100,- Kč. Stonožky - tedy vystoupení žáků pro rodiče, jarmarku a školní diskotéky se zúčastnili v naší škole téměř všichni. Tím všichni rozumíme my - žáci, ale také učitelé a rodiče dětí plumlovské školy. Učitelé nám poradili a pomohli s pěknými výrobky z keramiky, papíru, malovali jsme na hedvábí, na trička, vyráběli jsme ubrusy pomocí šablon, Sava a také otisků listů barvami na textil, zhotovili jsme adventní věnce, dárkové tašky a krabičky, kytice ze sušených jablek, malovali jsme na sklo, na kachle pomocí glazury. V hodinách pracovních činností jsme pekli a zdobili perníčky, pekli jsme s paní učitelkou vánoční pečivo. Ve výtvarné výchově jsme malovali také na skleničky, keramické misky a naučili jsme se novou techniku - enkaustiku. Rodiče a učitelé také napekli dobroty do naší vánoční cukrárny a kuchařky ze školní jídelny připravily velmi chutný vánoční punč pro děti i pro dospělé. Akce se vydařila. Část z celkového výtěžku 3 000,- Kč byla také odeslána na dětské oddělení nemocnice v Prostějově na nákup zdravotnického materiálu pro nemocné děti. Chceme tak pomoci všem potřebným dětem u nás i v zahraničí. ¨

Žáci a učitelé ZŠ PLUMLOV


 • Milá Stonožko, my, žáci ZŠ U Školek v Litomyšli, ti posíláme k Vánocům 5 000,- Kč, které jsme pro tebe opět získali sběrem starého papíru. Jsme malá škola, ale snažíme se. V tomto roce jsme ti poslali celkem 13 000,- Kč. Ty už budeš určitě vědět, komu za ně pomoci. Naše milá Stonožko, děkujeme ti za vše a přejeme ti krásné Vánoce!

Žáci a učitelé ZŠ U Školek v Litomyšli


 • V týdnu od 21.11. do 25.11. 2011 probíhal na 20. ZŠ Plzeň každoroční stonožkový týden a dne 7. 12. se pak uskutečnil Vánoční jarmark, kde byly prodávány výrobky našich žáků. Výtěžek z obou akcí činí neuvěřitelných 16 157,- Kč. Tyto finanční prostředky byly odeslány na účet hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, ve kterém je naše škola zapojena již devátým rokem.

Mgr. Ilona Jehličková

 • Ve středu 7. prosince 2011 se zúčastnila paní Běla audience u Svatého otce Benedikta XVI ve Vatikánu. Klikni zde.


 • V předvánočním čase, 7.12.2011, jsme již tradičně uspořádali v MŠ Na Smetance v Praze 2 Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně "4. originální smetankovská vánoční kuchařka" s oblíbenými rodinnými recepty. Kuchařka je rozdělena do několika kapitol: Vánoční zvyky, Vánoční tradice u nás, Z nebeské cukrárny, Sváteční menu, Silvestrovské dobroty, Zimní hádanky a Vyrobte si s dětmi. Kuchařka je doplněna obrázky dětí k dokreslení. Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek, kuchařek i některých maminek - např. slámové věnečky, přáníčka, domácí vánočky s mandličkami, perníčky, jmenovky, zdobené papírové stromečky, ozdoby na stromeček, řetězy, svícny, kapříci a andělé z keramiky, pletení sněhuláci, korálkové výrobky a mnoho další drobností za symbolické ceny od 2,- do 35,- Kč. Podařilo se vybrat 4 539,- Kč, které poputují na konto Stonožky. Velice nás těší, že se nám na stonožkové akce vrací školní děti s rodiči.

Petra Juhanová, MŠ Na Smetance, Praha 2 • V pátek 2. prosince 2011 se zaplnila katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha do posledního místečka stonožkovými dětmi, jejich rodiči a učiteli a vojáky, kteří se Stonožkou spolupracují. Vzácný patron Stonožky J. E. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský je pozval na slavnostní mši, uspořádanou u příležitosti ukončení výtvarné a literární soutěže "Svatá Anežka Česká". Klikni zde.


 • Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže "Svatá Anežka Česká. Klikni zde.


 • S cílem získat co nejvíce finančních prostředků, které jsou určeny všem potřebným dětem u nás i ve světě, uspořádali žáci ZŠ a MŠ Prakšice s pomocí svých učitelů podzimní dílny. Na již tradiční prodej svých výrobků na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě se tak děti letos opět pečlivě připravily. Proto u stánku, který přilákal pozornost návštěvníků svými výrobky ze skla, keramiky, hedvábí a dalších materiálů, bylo hlavně odpoledne pořád plno. Pozornost kupujících nejdříve upoutala plyšová Stonožka. Mimo ni mohli návštěvníci obdivovat i pěkně nazdobené perníčky včetně perníkové chaloupky a další krásné výrobky. Do večerních hodin se i přes studené zimní počasí žáci střídali v prodejním stánku a podařilo se jim získat 3 685,- Kč, které byly zaslány na konto Stonožky.

 • V pondělí 28. listopadu 2011 v podvečerních hodinách byl v Domě kultury v Kladně slavnostně zahájen další předvánoční stonožkový týden, který pořádá kladenská 10. ZŠ Cyrila Boudy. Žáci celé školy připravovali od začátku školního roku předměty na prodej, děti 1. stupně nacvičovaly představení na vernisáž. Již během tohoto slavnostního večera, na který přijala pozvání naše paní Běla, se vybrala částka přesahující 29 000,- Kč. Některé děti rozprodaly svá keramická dílka rodičům již během čtvrtletních třídních schůzek, takže k celkové sumě ještě přidáme dalších téměř 5 000,- Kč. A to ještě není vše, neboť počátkem listopadu jsme uspořádali bazar hraček, který vynesl 2 900.- Kč. Již nyní je možno konstatovat, že letošní ročník bude velmi úspěšný. A opravdu - celková částka po sečtení výnosu všech akcí je 39 000,- Kč. Blahopřejeme.

Žáci a učitelé 10. ZŠ Kladno • V pátek 25. listopadu 2011 rozsvítily děti ze ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko spolu se stovkami spoluobčanů vánoční strom a zahájily adventní trhy. Na tuto již tradiční akci byla pozvána také paní Běla a velitel vojenské posádky v Jinřichově Hradci pplk. Roman Náhončík. Na začátku programu zazněla stonožková hymna. Na adventní trhy se děti z místní ZŠ a MŠ připravily velmi dobře. Prodejní pulty byly obleženy zájemci, kteří v rekordně krátkém čase vykoupili téměř všechno nádherné "vánoční zboží". Na konto Stonožky přibude 30 000,- Kč, které pomohou opět těm, kteří to nejvíce potřebují - tedy dětem.
 • Měsíc říjen a listopad 2011 kromě jiného patřil na škole ZŠ Npor. Loma v Příboře i Stonožce. Žáci jako každý rok malovali vánoční přáníčka, která se prodávají a získávají se tak peníze pro stonožkové aktivity. Kromě toho jsme uspořádali i další stonožkové akce - žáci 7. třídy prodávali ve městě obrázky, uspořádali školní sbírku, žáci VI. A připravili burzu plyšáků, žáci IX. A uspořádali turnaj ve streetballu v tělocvičnách školy. Podařilo se získat 5 089,- Kč, které jsme zaslali na konto Stonožky. Poděkování patří všem dětem, paní učitelce Vladislavě Strnadové, Janě Malíkové, Jitce Lednické, Daně Svobodové, Aleně Urbanové a samozřejmě všem, kteří přispěli. Na jarní měsíce chystají i ostatní třídy další akce, o kterých Vás budeme informovat.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy • V sobotu 12. listopadu 2011 se uskutečnila v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha slavnostní mše k 800. výročí narození sv. Anežky České, během které bylo dekorováno Zlatou stonožkou 1. stupně i 6 stonožkových pedagogů. Klikni zde.


 • Ve dnech 8. – 10. 11. 2011 probíhal na ZŠ ve Spáleném Poříčí tradiční podzimní Stonožkový týden. Na konto hnutí Na vlastních nohou jsme zaslali rovných 12 000,- Kč. Akci samozřejmě předcházela pečlivá příprava. Vyráběli jsme dekorace a drobnosti z nejrůznějších materiálů. Většinou měly charakter vánočních dárků. Poděkování patří všem žákům, učitelům a hlavně rodičům za stálou podporu naší Stonožky!

Mgr. Jiří Šeffl, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí • Stalo se už tradicí, že se každoročně v adventním čase žáci mladšího školního věku ZŠ a MŠ v Blansku, Salmova ulice zapojují do Vánočního "stonožkového" jarmarku. Ve volnočasových aktivitách vyrábějí vánoční přáníčka, jmenovky na dárky a další ozdobné předměty k Vánocům. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc potřebným dětem, pro dětské domovy, nemocnice a zřizování škol v zemích zpustošených válkou. Je pro mne potěšující skutečnost, že i v letošním školním roce se tohoto projektu zúčastnilo dobrovolně mnoho žáků naší školy i jejich rodiče. Celkový výtěžek z prodeje na Vánočním jarmarku dosáhl částky 4 063,- Kč. Celý obnos byl zaslán na konto Stonožky. Mimo této částky bylo shromážděno 91 zimních přáníček, které putují do Norska. V této severské zemi je o prodej těchto českých přání velký zájem. Dobrá vůle, ochota pomoci potřebným, nezištné přátelství má své stálé místo v naší škole. Děkuji všem zúčastněným dětem a jejich rodičům za podporu myšlenky stonožkového hnutí, které se rozvíjí i přes velké vzdálenosti států přesahující naše hranice.

Lada Přikrylová • Průvod Svatého Martina prošel 11.11. 2011 Mělníkem. Rytíři z družiny Sv. Martina podstoupili nelítostný souboj, aby ubránili světlo přinášené do města. V této podvečerní atmosféře proběhl jako doprovodný program celé tradiční akce prodej vánočních předmětů, na jejichž výrobě se podíleli žáci ZŠ Jungmannovy sady Mělník, žáci ZUŠ Mšeno a v letošním roce také poprvé velmi úspěšně rodiče žáků školy. Výtěžek zj prodeje eště doplnili zástupci MěÚ Mělník, kteří prodávali teplé nápoje. Získaná suma peněz činí 12 060,- Kč a byla celá odeslána na konto Stonožky na podporu stonožkových projektů.
 • V rámci Stonožkového týdne, který proběhl ve dnech 10.10. - 18. 10. 2011 se děti ze ZŠ Němčice nad Hanou zaměřily při třídění druhotných surovin především na sběr starého papíru. Dohled nad kvalitou třídění zajistil školní ekotým. Děti sbíraly i další drobné elektrospotřebiče, baterie, televizory i ledničky. A jaký je výsledek? Na konto Stonožky přibylo 7 280,- Kč. Děkujeme všem, kteří naši sběrovou akci podpořili. Žákům od prvních, po devátou třídu, všem rodičům a prarodičům, kteří nám pomohli sběr donést do školy, a též i dobrovolným dárcům, kteří naši školu podporují již mnoho let. Samozřejmě jsme také malovali vánoční přání. Věříme, že se budou líbit a pomohou dobré věci.

Mgr. Alena Řezáčová • Rádi bychom Vás informovali o našem týdnu se Stonožkou, který proběhl v ZŠ Bratří Čapků Příbram počátkem října. Jako každý rok se akce zúčastnily všechny ročníky. Žáci 1. stupně malovali pohlednice, žáci 2. stupně také kreslili, vyráběli drobné upomínkové předměty a následně je i v našem městě prodávali. Částku ve výši 10 277,- Kč jsme zaslali na účet Stonožky.

Žáci ZŠ Bratří Čapků, Příbram a učitelky Marcela Fedorová a Alena Mašiková

 • V ZŠ Chodov, Husova ulice uspořádali v týdnu od 17. do 21.10.2011 Stonožkový týden. Podařilo se získat vynikajících 25 024,- Kč. 10 000,- Kč věnují dětskému oddělení nemocnice Sokolov, 10 000,- Kč dennímu stacionáři Mateřídouška v Chodově a zbytek zašlou na stonožkové konto.


 • Ve středu 2. listopadu 2011 navštívila paní Běla stonožkovu školu v norském Aal. Celá škola včele s panem řeitelem Kjell Arne Haavaldsenem přichiystala paní Běle nádherné uvítání. Paní Běla dětem i učitelům vyprávěla o práci našic vojůků z jednotek CIMIC v Afghánistánu. Svou přednášku doplnila promítáním fotografií, které vojáci v Lógaru pořídili. Děti se o práci vojáků velmi zajímaly a ptaly se na mnoho podrobností z jejich každodenního života v misi. Dozvěděly se také, jak žijí jejich afghánští kamarádi a na co jsou použity peníze, které se stonožkovým dětem podařilo získat. Celá škola se pilně připravuje na předvánoční akci pro Stonožku. Paní Běla všem velmi poděkovala za jarní stonožkový den, z něhož škola v Aal zaslala na stonožkové konto fantastickou částku 30 000,- NOK. • Dne 25.10. se žáci ZŠ Prostějov, Dr. Horáka zúčastnili stonožkové akce Pochod za dětským úsměvem na letišti v Prostějově. Naše škola je od letiště dost vzdálená. Šli jsme pěšky asi 3 km na letiště a 3 km zpět do školy. Bylo tam 34 dětí a 3 učitelé. Společně jsme ušli 222 km. Chtěla bych jménem naší školy poděkovat za velmi hezky připravený program na letišti. Dětem i nám se tam navzdory špatnému počasí velmi líbilo. Kluci si užili připravené soutěže, dívky byly nejvíce nadšené z jízdy rikšou.

Mgr. Jitka Chmelařová • Naše Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 se také zapojila do akce Pochod za dětským úsměvem. Rozhodli jsme se, že ujdeme pár kilometrů na víkendovce, které se zúčastnily děti z oddílu mladých ochránců přírody Rejsci z Prostějova. 23. 9. 2011 vyrazila skupinka 15 osob, z toho 12 dětí ze ZŠ, 2 středoškoláci a 1 vedoucí na trasu z Písařova na hájenku, vzdálenou 3 km. Další den jsme si vyšli od hájenky do Moravského Krumlova, kde jsme mohli plout v doprovodu místních dětí na lodi po rybníce. Ten den jsme ušli každý nejméně 4 km. V neděli 25. 9. 2011 nás čekala opět 3 km dlouhá cesta do Písařova, odkud nám jel autobus domů. Během víkendu ušel každý z nás 10 km, celkem 150 km.

Rejsci z Prostějova • V neděli 9.10. jsme se vypravili na další výlet. Tentokrát jsme jeli vlakem do Moravičan, odtud jsme šli po značené cestě směrem na Bradlec a pak do krásného lesa, kde jsme pod statnými buky sbírali bukvice na pěstování. Ty jsme předali lesákovi panu Poláškovi, který nás o pomoc při sbírání požádal. Ve 14 lidech jsme nasbírali 8 kg bukvic a přispěli jsme tak k vypěstování semenáčků a po letech i zdravého bukového lesa. Udělali jsme si ještě procházku po okolí. Hledali jsme studánku a došli jsme k lesnímu rybníčku. Toho dne každý z nás ušel 11 km - dohromady 121 km. Bylo krásně, výlet byl příjemný a z nasbíraných bukvic jsme měli opravdu radost.

Rejsci z Prostějova • Od 17. 10. do 21. 10. 2011 probíhal na Základní škole Chýnov stonožkový týden. Celá škola se proměnila v cukrárny, kavárničky i restaurace s rychlým občerstvením. Velké poděkování patří i rodičům žáků, protože maminky připravily řadu sladkostí. Novotou bylo např. focení s lamou před budovou školy nebo zajímavá tombola 6. ročníku. Výtěžek stonožkového týdne činí 27 750,- Kč. Nejvíce se zasloužili žáci 4.A - výtěžek 4 500,-Kč a třída 2. B - výtěžek 3 770,- Kč. Příjemným zpestřením celého týdne byl koncert Josefa Vágnera. Žáci novínářského kroužku s ním uspořádali rozhovor do školního časopisu SLIM.

Mgr. Marie Hánová • Brdské osmistovky. V pátek 14.10.2011 jsme zahájili projekt "Brdské osmistovky". Smyslem projektu, který jsme vyhlásili 1.září pod záštitou pana ministra A. Vondry, je podrobnější poznání Brd a vojenského újezdu. A hlavně jsme chtěli podpořit akci našich vojáků v zahraničí, 8. jednotky PRT Lógar a 102. průzkumného praporu Prostějov. Brdy - to je krajina, kterou důvěrně známe a přesto bychom jí mohli poznat ještě lépe. Oslovíme také základní školy na okraji vojenského újezdu Brdy. Kopců, které zde dosahují nadmořské výšky 800 m a více je celkem 10. Budeme o nich sbírat informace, literární zmínky, budeme je kreslit, už máme složenou i píseň…. V pátek jsme projekt zahájili turistickým pochodem na Kokšín, který sice měří 684 m n.m., ale je nám nejblíže. Jeho nadmořská výška dosahuje 684 m a Spálené Poříčí 417 metrů, takže výškové převýšení je úctyhodných 267 metrů! Vyrazili jsme v 8 hodin a 10 minut za pěkného počasí, které se ještě během akce vylepšovalo až k dokonale azurové obloze. Dýchali jsme čistý lesní vzduch a všímali si krajiny kolem nás, hlavně flory a fauny. Další informace jsme čerpali z informačních tabulí, které jsou rozmístěny po cestě do Hořehled. Někteří žáci po cestě nasbírali i houby. Po 5 kilometrech jsme se přiblížili k vrcholu Kokšína, který byl ukryt v mracích - nádherný pohled jako někde ve velehorách! Poslední desítky metrů výstupu byly náročné – samé kameny a příkrá stráň. Konečně vrchol! A jako by se na naši počest rozestoupilo nebe, slunce nás na vrcholu oblažilo svými paprsky. Byli jsme rádi, že jsme dosáhli cíle. Po krátkém občerstvení a fotografování jsme vyrazili na cestu zpět. V cíli nás očekávaly naše paní kuchařky s výborným rizotem. Klobouk dolů před výkonem všech zúčastněných a hlavně našich mladších žáků a žákyň! Strávili jsme společně krásný slunečný den, byli jsme na čerstvém vzduchu, udělali jsme hodně pro své zdraví (ušli jsme 12 kilometrů s převýšením 267 metrů) a hlavně jsme podpořili charitativní akci a naše vojáky! Škoda, že někteří žáci zůstali raději doma, všichni určitě nemohli zrovna v pátek onemocnět. Akce nestála nikoho ani korunu. Vážím si všech, kteří se zahájení projektu "Brdské osmistovky" a "Pochodu za dětským úsměvem" zúčastnili! Všichni žáci dohromady ušli 1 659 kilometrů!

Mgr. Jiří Šeffl • Charitativní akce na podporu Dětského domova Plumlov. V Prostějově se nachází domovská posádka 102. průzkumného praporu, který tvoří základ 8. jednotky PRT. Ta plní úkoly v zahraniční misi v Afghánistánu. Vzdálenost z Prostějova do Afghánistánu činí 4544 km. Taková vzdálenost tedy dělí vojáky od jejich domovů. Spoluprací Hnutí Na vlastních nohou se 102. průzkumným praporema a s jednotkou PRT vznikl projekt Pochod za dětským úsměvem, kterým společně podpoří výstavbu sportoviště pro děti v Afghánistánu a nakoupí sportovní vybavení dětem v dětském domově v Plumlově. Cílem pochodu je překonat pomyslnou vzdálenost 4544 kilometrů mezi Afghánistánem a Prostějovem. Do společné kilometrové banky v měsíci říjnu našlapanými kilometry přispěli nejen příslušníci 8. jednotky PRT, ale také děti ze "stonožkových" škol, prostějovští průzkumníci a pozvaní hosté z řad armády, policie, klubu výsadkových veteránů a města Prostějov. Naše základní škola je zapojena do Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka již 21 roků. Děti z DD Plumlov naši školu pravidelně navštěvují. Není proto divu, že celý projekt Pochod za dětským úsměvem se nás bezprostředně týkal a účast v něm byla pro nás samozřejmostí. V doprovodném programu dne 25.10.2011 na letišti v Prostějově se naši žáci seznámili s ukázkou výzbroje a výstroje 102. průzkumného praporu a ve sportovních disciplinách, jako je jízda na šlapacích motokárách, jízda zručnosti na kole či koloběžce, střelba na bránu floorbalovou hokejkou, chůze zručnosti na krátkou vzdálenost a další, si potvrdili naši deváťáci spolu s dětmi z DD - svými spolužáky - svou výbornou fyzičku. Žáci z z plumlovské školy získali za své skvělé výkony diplomy za nejlepší umístění. Vyvrcholením Pochodu za dětským úsměvem bylo symbolické předání finanční částky zástupcům Dětského domova v Plumlově za účasti představitelů AČR, zástupců hnutí Na vlastních nohou - Stonožka a stonožkových škol. Ředitelka školy D. Zapletalová obdržela pamětní list. Společně jsme absolvovali 311 kilometrů v blízkém okolí naší školy. Pochodu se zúčastnilo 83 našich žáků v rámci hodin TV a svým pochodem celou akci podpořilo. Našim spolužákům z Dětského domova v Plumlově gratulujeme k novému sportovnímu vybavení.

Mgr. Dagmar Zapletalová, ředitelka ZŠ Plumlov • Děti z 15. ZŠ v Plzni se také přidaly k Pochodu za dětským úsměvem. 47 dětí spolu s 3 učitelkami pochodovalo z Modravy na Březník a zpět a ušlo celkem 875 km. Výprava byla spojena s exkurzí na téma "Les".

Mgr. Ivana Šťastná


 • Děti z prakšické školy podpořily vojáky v Afghánistánu a vydaly se v říjnu na větší či menší pochody. Mladší žáčci zkoumali blízké okolí školy, starší děti navštívily 7. října malou vesničku Maršov. Celkem jsme tak ušli 1290 kilometrů. Návštěva Maršova byla spojena s další akcí – besedou s městskou policistkou. Po krásných teplých dnech se však v den konání akce prudce ochladilo a zpočátku lehce mrholilo. I přesto se děti rozhodly výpravu realizovat. Zhruba v půli cesty se z deštíku stal pořádný liják, ale nevzdali jsme to. Vrátili jsme se úplně promočení a zakusili jsme na vlastní kůži (alespoň částečně) „vojenské“ podmínky. Nás - na rozdíl od vojáků - čekal ve škole teplý oběd a doma suché oblečení a teplo.

Jana Kovaříková a Monika Mahdalová ZŠ a MŠ Prakšice • Stonožkový týden na ZŠ a MŠ Kanice proběhl ve dnech 17. - 21. 10. 2011. Stonožkové děti malovaly přáníčka a vyráběly plstěné motýlky a textilní stonožky. Na konto hnutí Na vlastních nohou škola posílá 7 880,- Kč. Pěknou odměnou pro děti byl páteční koncert úžasného Pepy Vágnera.

Hana Mazancová, ředitelka školy • V sobotu 15. října 2011 "putovaly za dětským úsměvem" i děti ze ZŠ Kanice. Vydaly se na vycházku ke kulatému dubu. Každý účastník včetně paní vychovatelky ze školní družiny ušel 10 km - ke společnému baliku kilometrů přibylo 80 km.


 • V průběhu 43. ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově navštívila paní Běla v doprovodu plk. Rudolfa Honzáka stonožkovou 3. ZŠ v Májové ulici. Předala dárky jednotlivým žákům, kteří se zúčastnili výtvarné soutěže na téma Svatá Anežka Česká. Během celého pobytu byla neustále obklopena dětmi, které dokázala svým vyprávěním velmi zaujmout. Některá děvčata zamáčkla i několik slziček, když paní Běla vyprávěla o sirotčinci. V rámci této návštěvy jsme na FOH vytvořili i malý stánek s výrobky žáků naší školy a každý mohl jejich koupí přispět právě na provoz tohoto sirotčince. Kromě dětí ze ZŠ, které se přišly podívat na soutěžní filmy, se u stánku zastavili a zakoupili výrobky i známé osobnosti jako např režiséři Zdeněk Zelenka či F. A. Brabec s manželkou nebo moderátor Richard Langer. Takto se nám podařilo získat 3 126,- Kč, které budou poukázány na konto Stonožky.

Martina Filipi a Tereza Mecnerová


 • Ve čtvrtek 13. října 2011 se sešli v Lipníku nad Bečvou bývalí i nynější příslušníci jednotek CIMIC a hosté, aby si připomněli 10. výročí založení těchto jednotek. Mezi vzácnými hosty byla i paní Běla. Jelikož Stonožka nejvíce spolupracovala a spolupracuje právě s vojáky CIMIC, bylo možno se setkat s mnoha známými vojáky, kteří v průběhu doby pomáhali realizovat stonožkovou pomoc v zemích Balkánu, Iráku i Afghánistánu a pravidelně nás o všem informovali ve svých zpravodajstvích na stonožkových webových stránkách. Dovolte nám, abychom všem vojákům, kteří sloužili v jednotkách CIMIC, poděkovali za jejich fantastickou práci.
 • Žáci ze ZŠ Zubří se připojili k akci "Pochod za dětským úsměvem" a vyšlápli si na zříceninu hradu Hradisko, kde kromě jiného také plnili různé úkoly související s historií hradu a k němu příslušící obce Zubří. Celkem si vyšlo 126 osob a ke společnému balíku kilometrů přidali 1 008 km.
 • Paní Běla slíbila veliteli 8. jednotky AČR v afghánském Lógaru, že je všechny při jejíih návratu z mise stonožkové děti pohostí vlastnoručně upečeným dortem. Děti z Prakšic si jej zkusily upéct již nyní, aby se to včas naučily a aby se jim na jaře, kdy se vojáci vrátí, dort povedl. Napsali o tom paní Běle: ... Posíláme Vám fotografie z dokončovacích prací na stonožkovém dortu. Protože víme, že bychom takový úkol sami těžko zvládli, pozvali jsme si jednu maminku, která to umí jako dokonalá profesionálka. Dokončovací práce už nebyly pod jejím vedením problém. Nám se náš dort moc líbil a můžeme také potvrdit, že chutnal znamenitě. Byli bychom rádi, kdybyste obrázek dortu přeposlala vojákům mise v Afghanistánu, vyřídila jim naše pozdravy s přáním mnoho štěstí a zdraví během jejich pobytu tam a hlavně všem šťastný návrat domů. Těšíme se na setkání při příležitosti jejich návratu a věříme, že podobný dort, ovšem několikanásobně větší, bude přichystán při jejich uvítání v Prostějově.

Žáci z Prakšic • Operní zpěvák Adam Plachetka, jedno ze slavných stonožkových dětí, sklidil fantastický úspěch v představení opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni, které uvedla Vídeňská státní opera. Představil se v titulní roli Dona Giovanniho a obecenstvo jeho výkon odměnilo bouřlivými ovacemi. Blahopřejeme !!! Pro podrobnější zpravodajství klikni zde.

 • Počátkem září navštívil ministr obrany Alexandr Vondra spolu s náčelníkem Generálního štábu AČR gen. Vlastimilem Pickem také 8. jednotku AČR PRT, která plní své úkoly v afghánské provincii Lógar. Při této příležitosti předal veliteli jednotky pplk. Andráškovi symbolický šek na částku 10 000,- USD od stonožkových dětí. Peníze jsou určeny na podporu projektů na pomoc afghánským dětem.


 • Paní prezidentka s panem ministrem obrany v ZŠ Spálené Poříčí. Základní škola ve Spáleném Poříčí zahajovala nový školní rok velmi netradičně. Navštívil nás totiž ministr obrany a patron Stonožky Alexandr Vondra spolu s paní Bělou. Děti tak měly dvojnásobnou radost. Pan ministr navštívil jednu z prvních tříd a potom třídu 6.A. Vyhlásil novou soutěž s názvem Brdské "osmistovky" – Brdy dětem. Tato soutěž má za úkol seznámit obyvatelstvo s historií brdských kopců a brdské přírody, protože vojenský újezd Brdy bude během tří let zrušen a všechny nás zajímá, jak vypadají místa za našimi humny, kam se doposud nesmělo. Děti byly obdarovány pěknými dárky, pan ministr jim napsal na fotografie milé věnování a upřímně si popovídal s nimi i s učiteli. Na oplátku si od nás odvezl pravé brdské sušené i nakládané houby. Prožili jsme příjemné dopoledne a těšíme se na další setkání.

Mgr. Jiří Šeffl Mgr. Miloslava Kubátová

 • Žáci ZŠ U Školek v Litomyšli zaslali Stonožce k jejím narozeninám 8 000,- Kč, které získali sběrem starého papíru.


 • Šek na deset tisíc dolarů, které jsou určeny na humanitární projekty ve prospěch dětí v Afghánistánu, převzal ve středu 17. srpna 2011 ministr obrany Alexandr Vondra od prezidentky hnutí "Na vlastních nohou" Běly Gran Jensen. Ministr obrany ubezpečil dárce, kterými jsou děti zapojené do hnutí známého také jako "Stonožka", že při své nejbližší cestě do Afghánistánu předá osobně finanční prostředky těm, kterým jsou určeny. "Předpokládám, že peníze, které naším prostřednictvím posílá Stonožka afghánským dětem, půjdou především do školství a snad také na rozvoj zásobáren vody, která je nejen v Afghánistánu velmi důležitou komoditou. Vojáci nejlépe vědí, kam finanční pomoc směřovat," nastínil využití daru ministr Vondra. Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky - ředitel Společného operačního centra MO brigádní generál Aleš Opata doplnil, že pro Afghánistán je vzdělání prioritou: "Každý sešit, který se k afghánským dětem dostane, je vkladem do budoucnosti této země." Upřesnil, že o projekty z tohoto daru se postarají vojáci jednotky civilní a vojenské spolupráce, takzvaný CIMIC, 8. jednotky provinčního rekonstrukčního týmu, jimž velí podplukovník Pavel Andráško. Pomoc afghánským dětem je nasměrována do provincie Lógar, kde už od roku 2008 český tým působí. "Pomoc, která putuje od dětí k dětem, se ale nedá vyjádřit pouze čísly. Tím nejdůležitějším momentem je to, že děti ze stonožkových škol poznají díky svým aktivitám samy sebe, svoje místo ve světě a svoji důležitost. Pochopí, že i ony mohou být důležité a pomoci tam, kde je to třeba," uvedla k poslání hnutí jeho prezidentka Běla Jensen.Převzato z www.army.cz


 • Základní škola v Němčicích nad Hanou patří ke Stonožce již dvacet jedna let. Také v letošním dubnu proběhl „STONOŽKOVÝ TÝDEN“. Do akce se zapojili nejen žáci naší základní školy, nýbrž i učitelé školy, rodiče žáků, ale i přátelé školy, jenž Stonožku v Němčicích nad Hanou podporují po celou dobu jejího působení. Na co jsme se letos zaměřili? Není to překvapení. Jako po většinu let - na sběr starého papíru. Akce proběhla v termínu od 11. do 18. dubna 2011. A výsledek našeho snažení stál za to. Podařilo se nám vydělat 30 478,- Kč. Kde jsou peníze? Částka 15 239,- Kč odešla na konto Stonožky, kde děti pomáhají dětem, a 15 239,- Kč zůstalo pro potřeby žáků naší školy. Navíc dvacet jedna žáků dostalo osobní pozvání od paní Běly Gran Jensen, naší patronky, do Národního divadla v Praze jako poděkování za práci pro Stonožku. Je to pro nás veliká pocta. Děkuji všem žákům, učitelům, rodičům, panu školníku Fidrovi i dobrovolným dárcům za podporu naší akce.

Mgr. Alena Řezáčová • V úterý 21. června 2011 se uskutečnil v Národním divadle v Praze 11. ročník vyhlášení vítězů projektu Cena Ď. Klikni zde.


 • Ve čtvrtek 16. června 2011 obdržela dlouholetá spolupracovnice a koordinátorka Stonožky pro Slovensko Mgr. Miroslava Lacová ze ZUŠ Stará Turá od předsedy Krajského školního úřadu v Trenčíně děkovný list za mimořádné výsledky ve výchově a vzdělávání. Blahopřejeme.


 • V pátek 10. června 2011 se uskutečnila oslava 50. výročí založení ZŠ Kanice. Při této příležitosti předala paní Běla ředitelce školy Mgr. Haně Mazancové nominaci na letošní "Cenu Ď". Slavnosti byli přítomni také vojáci z bývalého 6. kontingentu AČR v Afghánistánu, kteří poděkovali za pomoc kanických dětí při realizaci společného projektu Stonožky a AČR.

 • V úterý 31. května 2011 předala paní Běla manželům Nováčkovým nominaci na udělení "Ceny Ď - 2011" v kategorii "Svět Běly Gran Jensen - morální vzor".


 • Základní škola ve Svitavách, Felberova ulice získala sběrem pomerančové kůry 2 416,- Kč, které poslala na konto Stonožky.


 • Ve čtvrtek 19. května se setkala paní Běla s Prof. MUDr. Pavlem Pafkem DrSc. a předala mu nominaci na udělení "Ceny Ď - 2011" v kategorii "Svět Běly Gran Jensen - morální vzor".
 • V sobotu 14. května 2011 u příležitosti devátých historických slavností v Postoloprtech a udělení městských práv před pěti stoletími žáky ZŠ Postoloprty navštívila paní Běla Gran Jensen. Žáci, kteří návštěvují "Stonožkovou dílnu", měli možnost prodávat své výrobky z různých materiálů pro Stonožku. Z jejich prodeje získali 2 402,- Kč. Není to částka veliká, ale k tomu přibudou Kč za různé školní akce a ještě jeden prodej během školní akademie 25. května 2011. Zatím za školní rok 2010-2011 bylo odesláno 13 235,- Kč a celková částka od roku 1994 už dosáhla 95 968,- Kč. Návštěva paní Běly byla velice milá a pro děti téměř nečekaná; určitě budou ještě více aktivní, když vědí, že to, co dělají, má smysl a jejich zájem pomáhat druhým přetrvá, když byly za své činy pochváleny přímo paní Bělou. Tímto setkáním se i seznámily s připravovanými akcemi Stonožky, na něž se už nyní moc těší. Děkujeme moc paní Běle za setkání s rodiči, dětmi a veřejností u nás v Postoloprtech.

Dagmar Bartošová ZŠ Postoloprty • Tvoříme, prodáváme, pomáháme… Tak nějak by se dala nazvat další akce dětí ze ZŠ Aléská ulice v Bílině. Téměř měsíc vytvářely děti z 1. i 2. stupně velikonoční srdeční přáníčka a dekorace (zápichy do květináčů), aby podpořily to, co je jiným upíráno a získaly prostředky, kterými by pomohly dětem ve válkou či jinou katastrofou postižených oblastech světa. Během třídních schůzek prodávaly děti ze 6. tříd vytvořené dekorace rodičům a přátelům školy. Během dvou hodin získaly jejich prodejem 3 024,- Kč! K tomu připočítáváme částku 1 088.- Kč, kterou děti vybraly ze svých „svačinových“ příspěvků. Celková částka na podporu činí 4 112,- Kč. Základní myšlenkou Stonožky je, že d ě t i p o m á h a j í d ě t e m !!! Ti, co stále mají pochybnosti o solidnosti našich akcí a pomoci, nechť se podívají na "stonožkové" stránky, zejména do rubrik aktivity, aktuality a ocenění. Vám všem, kteří jste naši akci podpořili - rodičům, učitelům, přátelům a zejména dětem, upřímně děkujeme!!! Věřím, že naše práce dává smysl a současně příklad i ostatním dětem nejen v naší vlasti, ale i v celém světě.

Mgr. Mikolášková
 • V sobotu 30. dubna 2011 se v Prostějově konal tradiční Ekojarmark při příležitosti oslav Dne Země. Žákyně Základní školy Prostějov, ul . Dr. Horáka 24, tam prodávaly dětské výrobky pro Stonožku - obrázky, přáníčka, hrnečky a květináče zdobené ubrouskovou technikou, batikovaná trička i prostírání. Na účet Stonožky zaslaly 750,- Kč. • V průběhu velikonočních svátků uspořádali stonožkoví přátelé ze ZŠ Spálené Poříčí výstavu obrázků na téma Svatá Anežka Česká. Vítězné práce budou zaslány do celostátní soutěže, kterou pořádá u příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky Přemyslovny Arcibiskupství pražské spolu se Stonožkou. Vernisáže se zúčastnila také paní Běla spolu se zástupkyní arcibiskupství sestrou Dominikou. Protože vystavené obrázky měly vynikající úroveň, bylo velmi těžké rozhodnout, které z nich jsou nejlepší. Výstavy se zúčastnili i manželé Březinovi, spolupracovníci Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, kteří zaslali panu řediteli Šefflovi nádherný mail, z něhož si dovolujeme citovat:


Vážený a milý pane řediteli, posílám Vám v příloze pár fotografií z naší návštěvy u Vás ve Spáleném Poříčí. Ale zároveň Vám i Vašim kolegyním musím poděkovat za milé přijetí a krásné odpoledne strávené u Vás. Úžasná škola, krásná výstava a milí lidé, spolupráce vedení školy, pana faráře a obce, no prostě věc nevídaná a záviděníhodná........ Odjížděli jsme od Vás plni dojmů, velmi hezky naladěni a s příjemným zjištěním, že to snad s naší nastupující generací nebude tak špatné. Běla přesně věděla kam nás má zavést. Moc velký dík Vám všem ve škole i panu starostovi. Srdečně a s úctou se těším na další sektání s Vámi.

Váš Vítězslav Březina

 • Ve středu 20. dubna 2011 začal v Dětském domově a Základní škole ve Volyni Den otevřených dveří spojený s prodejní výstavkou dětských prací s jarní a velikonoční tématikou. Celou akcí prováděl návštěvníky Brouček, který se téhož dne přesně v 9.00 hod. právě narodil. Na první louce (ve školní třídě) se kreslilo na obličej, na druhé se barvila vajíčka a pletly pomlázky, na třetí se pracovalo s modelínou, na další se promítal záznam z finále MISS Dětských domovů 2010. V dřevodílně pracovali kluci, děvčata zase pletla košíčky z pediku. V prodejním stánku bylo možno vidět a také zakoupit tradiční velikonoční kraslice, koláčky, perníková srdce s překvapením, ekologické dekorace, záložky do knížek a mnoho a mnoho dalších nádherných věcí. Jejich prodejem přispěly děti z Volyně na konto Stonožky. Podrobné informace můžete získat kliknutím zde.
 • U příležitosti 14 let spolupráce MŠ Na Smetance v Praze 2 se Stonožkou se konala ve dnech 12. – 13. 4. 2011 již tradiční VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací dětí a kolektivu MŠ. Výstavu zahájila spolu s učitelkou Petrou Juhanovou zakladatelka a prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka paní Běla Gran Jensen, dále 1. zástupce náčelníka GŠ Armády ČR brigádní generál Ing. Miroslav Žižka a účastník misí v Afghanistánu major Karel Kout. Na dálku jsme zavzpomínali na kapitánku Ladu Kovářovou, která loni zahajovala výstavu a momentálně je na misi v Afghánistánu. Ráno se s námi spojila, všechny pozdravovala a děkovala za pomoc tamním dětem. Dále všechny přivítal zástupce starosty MČ Praha 2 Jan Pech, předsedkyně Občanského sdružení "Přátelé Stonožky" Mgr. Kateřina Vávrová, vrchní sestra Olga Faladová s dětmi z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech a ředitelka ZŠ Na Smetance Mgr. Hana Vítová. Všichni příchozí obdivovali a nakupovali. Každý, kdo přišel na naši výstavu, se nestačil divit. Stoly byly plné velikonočních výrobků – kraslic, pomlázek, velikonočních zajíců na kliku, obrázků do oken, zápichů, osení, vyšívaných deček, mini mazanců, přáníček z ručně vyráběného papíru, jarních a velikonočních přáníček a výrobků z korálků. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i paní učitelky, zapojili se i rodiče a paní kuchařky. Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5,- do 30,- Kč. Výtěžek ze 14. velikonoční smetankovské stonožkové výstavy prací našich dětí, rodičů a kolektivu MŠ je 7 212,- Kč. Tato částka bude zaslána na konto Hnutí na vlastních nohou Stonožka a bude rozdělena na 2 části. Jedna část půjde na pomoc do Afghánistánu a druhá do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. Za dobu 14 let se nám podařilo překonat částku 100 000,- Kč - přesně 106 007,- Kč. Již dnes se těšíme na další stonožkovou akci.

Petra Juhanová, MŠ Na Smetance, Praha 2
 • Zeď pro život. Sbírka autolékárniček pro Afghánistán, vyhlášená dětským stonožkovým hnutím "Na vlastních nohou", nekončí. Po celé republice jich děti v základních a mateřských školách shromáždily již tisíce. Do akce se zapojily nejen celé rodiny, ale tento nápad oslovil v řadě měst a vesnic i další místní sdružení. V úterý 5. dubna měly děti v Základní škole ve Spáleném Poříčí konečně možnost předat zástupcům Armády České republiky přesně jeden tisíc sto jednu lékárničku, které ve škole shromažďovaly od ledna. Slavnostního předání se kromě prezidentky stonožkového hnutí paní Běly Gran Jensen zúčastnili také 1. zástupce náčelníka Generálního štábu brigádní generál Miroslav Žižka a starosta města Spálené Poříčí Ing. Pavel Čížek. "Sesbírat lékárničky nám trvalo tři měsíce. Někdo přinesl jednu, další dvě a našly se děti, které jich z tašky vytáhly rovnou šest," řekl ředitel školy Jiří Šeffl a dodal: "Nešlo o to závodit, kdo víc. Cílem bylo pomoci jiným dětem, jiným lidem. Nesbírali jsme jen my ve Spáleném Poříčí a v přilehlých obcích, ale protože starosta Čížek oslovil přes Sdružení měst a obcí i další kolegy, zapojily se další obce. Poděkování tak patří občanům ze Štíchovic u Manětína, z Heřmanovy Huti, Milče, Holoubkova, Sušice, Cheznovic, Nalžovských Hor a Starého Sedliště." Sbírat a nosit je jedna věc, ale co s lékárničkami, než je vojáci odvezou, je problém další. Dát je do beden, do pytlů? To ale nikdo neuvidí, kolik že těch lékárniček vlastně je. Jenže děti vždy mají v záloze nějaký ten nápad a tak se stavělo. Stavěla se "Zeď pro život", barevná tak, jak je a měl by být pestrý život dětí na celém světě. "Ta zeď je úžasná - až je mi líto, že ji budeme bourat," uvedl při přebírání daru generál Žižka a ihned doplnil: "Bourat zde však neznamená ničit, protože každá lékárnička z této zdi přispěje ke zlepšení života dětí i dospělých v Afghánistánu. Vaše pomoc pomáhá chránit také české vojáky. Místní obyvatelé tím, že jim čeští vojáci skutečně pomáhají, je lépe vnímají a spolupracují s nimi při realizaci různých humanitárních projektů." Těmi, kdo se o rozdělení lékárniček budou v nejbližších dnech a týdnech starat, budou vojáci ze 7. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu. Paní Běla Gran Jensen dětem ve Spáleném Poříčí přivezla pozdrav až ze vzdáleného Lógaru od kapitánky Lady Kovářové, která v 7. PRT pracuje. "Ahoj kluci a holky," píše Lada a pokračuje: "Vaše zeď je úžasná a my již teď plánujeme co s lékárničkami podnikneme. Nebojte se, máme už také nápad a ani my nezahálíme. Plánujme projekt vzdělávaní dětí a učitelů v první pomoci. Pracovně jsme tento projekt nazvali Wave, neboli vlna. Díky vaší pomoci se nám podaří zaplavit provincii Lógar ne vlnou, ale přímo tsunami první pomoci a dobré vůle." Co na to děti? Drží všem vojákům v Afghánistánu palce - ať se jim lékárničkové tsunami podaří a ať se všichni vrátí v pořádku domů.

Text a foto: Jan Procházka


 • Stonožka obdržela příspěvek 23 000,- NOK na podporu dětí v Afghánistánu. Tato částka je určena na obnovu školy v afghánské provinci Lógar. Navíc budou pro každého žáka zakoupeny 3 učebnice. Štědrým sponzorem je norská firma Data Respons, která přispívá na stonožkové projekty pravidelně každý rok.


 • V úterý 15. března 2011 uspořádali žáci ZŠ v Zubří již 4. benefici pro Stonožku. Klikni zde.


 • 8. března 2011 jsme byli poctěni vzácnou a velice milou návštěvou. Na naši 15. ZŠ v Plzni totiž zavítali čeští vojáci spolupracující s hnutím Na vlastních nohou - Stonožka. Velice nás potěšilo, že s nimi přijela i paní Běla Gran Jensen, prezidentka této organizace. Dva sympatičtí vojáci - nadporučík Jakub Šimíček a rotmistr Bohumír Bednář - se před nedávnem vrátili z afghánské provincie Lógar, kde působila jejich skupina. V této válkou postižené zemi pomáhají naši vojáci zajistit stabilitu a obnovu země. Významně jim při tom pomáhají právě školy zapojené do stonožkového hnutí. Na naši školu si vojáci přijeli vyzvednout vybraných 97 autolékárniček, které poputují právě do Afghánistánu. Při této příležitosti nám ukázali velmi zajímavou a inspirativní prezentaci na téma "Život vojáků v Afghánistánu", po které nám odpověděli na spoustu zvídavých dotazů. Vojáci a civilní experti působí v Lógaru na vojenských základnách po půlročních etapách a na konci každé etapy předají svůj úkol nové jednotce. Před každou misí musí probíhat tvrdý půlroční výcvik, aby se vojáci dobře připravili na tamní tvrdé podmínky, které budou těžce zkoušet jejich fyzickou i psychickou odolnost. Jako základ všeho musí mít člověk především pevnou vůli a dobré srdce, aby mohl odjet na nebezpečnou misi a pomáhat lidem s nasazením vlastního života. Viděli jsme fotografie prašné a hornaté pustiny, ve které afghánští obyvatelé skromně žijí. Rozstřílené příbytky, těžce pracující děti i učitele učící pod širým nebem v padesátistupňovém vedru. A když jsme uviděli fotografie vojáků, kteří rozdávají dětem pastelky, stavějí jim školy a ošetřují tamní pacienty, uvědomili jsme si, proč naše stonožkové hnutí vlastně vzniklo, a byli jsme hrdi na to, že můžeme být jeho součástí. Dozvěděli jsme se, jak vypadá vojenská základna, ve které působí 3000 vojáků, a jakými vozy tamní jednotky jezdí. Překvapilo nás, že ačkoliv čeští a američtí vojáci se tam dopravují zejména vrtulníky či vozidly obrněnými proti raketám a minám, nejčastější afghánský civilní dopravní prostředek je osel a pro ty bohatší velbloud. I proto tam denně umírá spousta lidí, hlavně dětí, které šlápnou na minu, nebo si s ní neopatrně hrají. Velmi nás také zajímalo, proč musí chodit afghánské ženy celé zahalené a jak se s místními obyvateli dá dorozumět. Vojáci nám tedy trochu přiblížili afghánskou kulturu, která určuje, že obličej ženy nesmí vidět žádný muž kromě manžela a příbuzných. Proto s nimi mohou rozmlouvat jen ženy. A tak české vojákyně měly velice zvláštní, ale důležitý úkol - komunikovat s afghánskými ženami. A jelikož řeč, kterou se mluví v Afghánistánu, umí jen velmi málo vojáků, dorozumívají se s tamními obyvateli pomocí tlumočníků. Nikdo z nás si asi nedokáže úplně představit, jak těžké musí akce v Afghánistánu být, a proto všem těm statečným vojákům patří náš velký obdiv. A přestože my tady nezažíváme ty hrůzy válek, snažíme se pomáhat, co nejvíc můžeme, a bude nám ctí pomáhat při stonožkových akcích i nadále.

Johana Kovandová, Šárka Radová, Kateřina Široká, Markéta Tomášková, Kateřina Valková 9.B • V pondělí 7. března 2011 navštívila naši školu paní Běla a dva zástupci armády z Lipníku nad Bečvou - rtm. Norbert Mládek a npor. Jakub Šimíček. Vojáci přijeli pro zbývající sebrané autolékárničky a pro žáky 7. a 8. ročníku připravili besedu s fotodokumentací o Afghanistánu. Paní Běla si načasovala návštěvu v týž den a svou pozornost věnovala naopak menším dětem, které v tu dobu zahajovaly bazar hraček a dětských knih. Beseda byla úžasná a do konce školního roku bychom byli vděčni za její zopakování pro další třídy. Prodejem donesených knih a hraček se vydělalo 5 040,- Kč, které jsme odeslali na účet Stonožky.

Mgr. Jana Krinková • Ve čtvrtek 10. března 2011 se v ZŠ Kladská v Praze 2 uskutečnil v pořadí již 13. ročník stonožkové vernisáže výtvarných prací všech žáků školy. Tentokrát na téma "Pražské výstavy v zrcadle Kladské". Od září 2010 se v Praze konalo mnoho krásných výstav, které jsme se žáky navštívili, např. Warhol - Monet ve Veletržním paláci, Modigliani v Obecním domě, Petr Nikl v Mánesu, Jan Kaplický v DOXU a Staré pověsti české v Národním muzeu. Děti malovaly své dojmy, zážitky, vzpomínky z těchto výstav. Na výstavě mají obrazy všichni žáci školy, od prvních až po deváté třídy. Slavnostního zahájení se zúčastnila paní Běla, náměstek ministra obrany pro ekonomiku Ing. Libor Karásek a zástupce NGŠ generál Miroslav Žižka, PaedDr. Jana Rybínová, místostarostové MČ Prahy 2 Jan Pech a Michaela Marxová, vedoucí odboru školství a kultury Ing. Zuzana Folprechtová. Přítomnost zástupců AČR symbolizovala výročí vynikající 11tileté spolupráce Stonožky a armády. Po celé odpoledne přicházeli návštěvníci, většinou z řad rodičů žáků, a přispívali za obrázky z výstavy Stonožce peněžními dary na pomoc dětem v Afghánistánu, v provincii Lógar. Během odpolende jsme získali 20 600,- Kč! Pomáhat svým kamarádům v oblastech postižených válkou, tsunami či zamětřesením se daří našim žákům již 17 let. Jsme rádi, že můžeme říci: "Pomáhat je pro naše děti a učitele normální, samozřejmé a stalo se již dobrou tradicí". Poděkování patří všem – dětem, rodičům, učitelům a samozřejmě celé Stonožce!
 • A ještě jedna milá zpráva z předvánočního období. Chci se s Vámi podělit o svoji radost z dalšího Stonožkového roku. Tentokrát jsme přišli s novým nápadem a vtáhli Stonožku více do dění v našem městě. Spojili jsme se s organizátory Slavkovských vánočních trhů a jeden za stánků nesl nápis Stonožka. Každý, kdo přišel, si mohl vybrat z celé řady dětských prací s vánoční tematikou - vánoční ozdoby, perníčky a pod. Abychom přilákali co nejvíce zájemců, připravily si děti vánoční divadelní hru, kterou zde předvedly. A výsledek? Na konto Stonožky bylo odesláno 6 084.- Kč. A dlouhodobý výsledek, který mne nesmírně těší - celou akci pod vedením paní učitelky Ketnerové a za pomoci dalších pedagogů zorganizoval žákovský parlament - výroba dárků. propagace, plakáty, zajištění stánku, rozpis služeb ve stánku... až po spočítání a odeslání peněz. Děti si spojily předvánoční čas se Stonožkou, učí se pomáhat a také organizovat. A to mi udělalo velkou radost, o kterou se svámi chci podělit.

Mgr. Anna Raiskupová, ředitelka ZŠ Horní Slavkov

 • Na čtvrtek 27. ledna 2011 byla paní Běla spolu s paní PhDr. Lenkou Štětinovou pozvána na audienci k arcibiskupu pražskému J. E. Mons. Dominiku Dukovi OP. Jeho excelence přijala patronát nad Stonožkou.


 • Počátkem roku 2011 proběhla velká sbírka autolékárniček, které budou distribuovány obyvatelům Afghánistánu. Klikni zde.


 • Halenkovské děti ve spolupráci s učiteli výrobou a následujícím prodejem "voňavých pytlíčků" (látkový pytlíček naplněný bylinkami, např. levandulí) vydělaly 2 800,- Kč a zaslaly je na konto Stonožky. • Bílinská STONOŽKA hodnotila své aktivity za I. pololetí školního roku 2010 - 2011 a s potěšením konstatovala, že jich nebylo málo. Děti se nejprve zapojily do malování přáníček a již v měsíci říjnu vytvořily 300 vánočních pozdravů. V adventní době se konaly vánoční besídky a koncerty, na kterých děti nezapomínaly na své kamarády v Afghánistánu a získaly částku 5 550,- Kč, kterou poslaly na konto Stonožky.

Mgr. Jiřina Mikolášková, ZŠ Aléská 270, Bílina • Vraťme se ještě na chvíli do předvánočního období roku 2010. V Základní škole Plumlov uspořádali žáci velmi úspěšnou stonožkovou prodejní akci.
 • Žáci ZŠ Cyrila Boudy v Kladně uspořádali Stonožkový týden a na konto Stonožky zaslali celý výtěžek - fantastických 36 670,- Kč.


 • Středisko volného času TYMY v Holešově se připojilo k stonožkové pomoci. Uspořádali dvě prodejní akce "Dražba keramiky" a "Plyšák pro radost". Část výtěžku z obou akcí zaslalo na účet Stonožky. Plánují, že budou se Stonožkou spolupracovat i v budoucnu.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku