Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2018

Aktuality

Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!

 • V předvánočním čase jsem dostala nabídku vystavit v místní oranžerii výtvarné práce našich žáků ZŠ v Bludově. Začala jsem výběrem výkresů a uvědomila si, že většina z nich vznikla díky spolupráci se Stonožkou. Začalo to soutěží Sv. Anežka. Následovaly další náměty - Cyril a Metoděj, Karel IV., Katedrála sv. Víta, Věda, která léčí, Medicína v historii, Varhany pro katedrálu......Výkresů, které vznikly, bylo opravdu hodně. Většinu prací jsem poslala do Prahy, některé však zůstaly a z těchto i dalších jsem s pomocí svých osmáků nainstalovala výstavu. Vernisáž výstavy nazvané "OHLÉDNUTÍ" se konala v pátek 21. prosince 2018 a nechyběl ani hudební doprovod. O šikovnosti a výtvarné zručnosti našich dětí svědčí i prodejní výstava keramiky. Výtěžek z prodeje bude věnován Stonožce.

Vladimíra Horáčková, ZŠ Bludov
 • Žáci ZUŠ Postoloprty od září školního roku 2018 získali sběrem papíru, bazarem a prodejem svých výrobků v našem městě 9 652,- Kč, které byly odeslány na konto Stonožky. Vánoční strom v Postoloprtech na náměstí patří mezi největší v ČR. Byl zasazen téměř před 30 lety a dodává atmosféru vánočního rozjímání ve městě. Letos je pod ním umístěn nový betlém žáků výtvarného oboru ZUŠ.

Dagmar Bartošová • Dětský pěvecký sbor Základní školy v Zásmukách uspořádal 14. prosince 2018 tradiční adventní koncert v zásmuckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Děti pod vedením pana učitele Květoslava Červeného potěšily přítomné krásnými vánočními písněmi a koledami. Světýlka v očích nadšených zpěváků i pozorných posluchačů, kteří kostel zaplnili do posledního místečka, sváteční pocity, atmosféra vzájemné sounáležitosti a otevřených srdcí k těmto koncertům neodmyslitelně patří. Zásmucké děti vyzpívaly Stonožce 5 541,- Kč.

Mgr. Soňa Součková


 • Velká čest pro Spálené Poříčí, pro naši školu, pro naše děti! V pátek 7. prosince 2018 se od 11.00 hodin v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze uskutečnila slavnostní mše svatá věnovaná hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Jako již tradičně jsme i letos obdrželi pozvání, a tak se výběr žáků naší základní školy společně s paní Věrou Čížkovou a paní učitelkou Sýkorovou, Muchovou a Hodkovou vypravil na Pražský hrad. Slavnostní mši byl přítomen i náš místostarosta pan Pavel Čížek. Slavnostní mši celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka OP. V chrámové lodi Katedrály jsme se mohli setkat například s paní Bělou Gran Jensen, armádními generály A. Opatou, J. Bečvářem, P. Pavlem, P. Štefkou, ředitelem pražské zoologické zahrady M. Bobkem, ředitelem FN Plzeň V. Šimánkem a dalšími osobnostmi. Mši zahájil kpt. Petr Šabaka, kaplan AČR, milým pozdravem a těmito slovy: "Chtěl bych na prvním místě přivítat VIP osobnosti, ty, kteří jsou zde těmi nejdůležitějšími – vás, žáky a žákyně stonožkových škol." Tento pozdrav rozehřál srdce přítomných a hlavně dětí. V průběhu celé mše mnohokrát zaznělo DĚKUJEME! Díky patřilo celému stonožkovému "týmu", dětmi a jejich učiteli počínaje, Armádě ČR, Arcibiskupství pražskému a všem, kteří svojí obětavostí a laskavostí dělají svět lepším. Vybraní zástupci z přítomných škol pak přečetli přímluvu. Za naši základní školu ji četl Ondřej Vaidiš. V závěru mše přinášeli zástupci jednotlivých škol obětní dary. Za naši školu nesl dar Jan Byron, doprovázený náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou. Během mše jsme se dozvěděli, na co vše se Stonožkou přispíváme a kde pomáháme, na co můžeme být hrdí. Ať už je to pomoc dětem třeba ve Středoafrické republice pro školu v Bangui, či pomoc dětským pacientům s Crohnovou chorobou ve Fakultní nemocnici Plzeň. Naše pomoc směřuje velmi často za hranice naší země, do různých částí světa. To vše nás vedlo k zamyšlení a zároveň k velké pokoře. I my děkujeme, že jsme součástí stonožkového hnutí a můžeme vyslat prostřednictvím naší práce vlnu lidskosti do rozbouřeného světa. Celá mše byla milým setkáním v tomto adventním čase. A stejně jako nám při mši přál Pan kardinál Duka požehnané Vánoce, i my vám přejeme mnoho radosti a milé prožití vánočních svátků.

Mgr. Jana Hodková • V pátek 7. prosince 2018 se sjely stonožkové děti, pedagogové, přátelé a spolupracovníci Stonožky do pražské Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na 8. slavnostní mši pro Stonožku. Klikni zde.


 • Stonožkový adventní trh v Dolním Bukovsku. Všichni ti, kteří přišli v pátek 30. listopadu 2018 na náměstí v Dolním Bukovsku, aby tradičně společně rozsvítili vánoční strom, opět prokázali, že jim není lhostejný osud méně šťastných, nemocných a jinak potřebných dětí. Výrobky, které zase jiní nadšenci vyrobili a připravili, mizely ze stánků velikou rychlostí. Tvořilo se nejen doma, ale pravidelně poslední sobotu před adventem také ve škole, kde se setkávají s učitelkami nejen děti, ale i mnozí rodiče. I tentokrát nás přivítal na náměstí u kostela krásný zpěv školního pěveckého sboru a nechybělo ani občerstvení v podobě vánočního punče, čaje a sladkých i slaných dobrot, které napekly ochotné maminky i paní učitelky. Díky všem těmto lidem dobré vůle se nám podařilo získat pro Stonožku během hodiny a půl téměř 39 000,- Kč! Velmi dojemný byl také příběh dvou brášků, prvňáčka Robíka a čtvrťáka Dalibora. Protože se nemohli zúčastnit podvečerní slavnosti, přinesl každý z nich už vátek dopoledne obálku se vzkazem pro Stonožku a v každé bylo 500 korun! V letošním roce se připojila také mateřská školka se svým nápadem. Děti vytvořily různé dárkové předměty a poté si rodiče na prodejní výstavce výrobky svých dětí zakoupili a přispěli tak na společnou věc. Je moc dobře, že dospělí vedou své děti k potřebě pomáhat a jsou jim tak tím nejlepším příkladem. Tito rodiče si zaslouží za výchovu tu největší pochvalu a uznání…

 • Městská část Praha 12 zaslala na adresu Stonožky tuto krásnou tiskovou zprávu - klikni zde.


 • V pátek 30. listopadu 2018 se paní Běla společně s paní ředitelkou Kateřinou Vávrovou zúčastnila 23. ročníku gala večera "Českých 100 nejlepších 2018" ve Španělském sále Pražského hradu, kde převzala diplom potvrzující, že hnutí Na vlastních nohou - Stonožka patří k nejlepším v České republice v oborové kategorii "ZDRAVÍ - VZDĚLÁNÍ - HUMANITA". • ZŠ T. G. Masaryka v Blansku se i ve školním roce 2017/2018 zapojila do stonožkové humanitární pomoci. Děti během celého roku sbíraly hliník a tříděný papír. Z obou sběrů pak přispěly na konto Stonožky celkovou částkou 8 000,- Kč. Děkujeme všem žákům a rodičům za jejich snahu pomoci nemocným dětem.

Mgr. Viktorinová, Mgr. Vašíková


 • V rámci oslav 120. výročí založení ZŠ v Rokycanech se v sobotu 10. listopadu 2018 konalo exhibiční hokejové utkání bývalých žáků naší školy. Na zimním stadionu v Rokycanech se sešlo sedm týmů a celkem devadesát hráčů si hokejem zavzpomínalo na školní léta. Mezi největší celebrity patřili hokejisté Špaček nebo Hanzlík. Nebylo důležité, kdo vyhrál a kdo si odnesl nějakou cenu. Všichni se bavili a ještě pomáhali. Díky zápisnému týmů a vybranému vstupnému jsme mohli pomoci Stonožce celkem s 16 800,- Kč. Ale hráčům to nestačilo, a tak mezi sebou ještě vybrali dalších 9 100,- Kč. Tyto velké finanční dary - celkem 25 900,- Kč - posíláme na konto Stonožky. Ať slouží dobrým věcem!

Mgr. Hana Šlégrová

 • Svatý Martin pomůže potřebným. Dne 9. 11. 2018 proběhl již 23. ročník akce průvod sv. Martina městem Mělník. Při této příležitosti se uskutečnil tradiční vánoční prodej drobných předmětů, dekorací a teplých nápojů. Do prodeje přispěli žáci ZŠ Jungmannovy sady, jejich rodiče, žáci ZŠ J. Matiegky a v neposlední řadě také zaměstnanci Městského úřadu Mělník, odbor školství a kultury. Výtěžek akce je neuvěřitelných 35 568,- Kč. Získanými penězi tradičně podpoříme hnutí Stonožka. Děkujeme upřímně a z celého srdce všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu svatomartinského setkání a kteří podpořili tento smysluplný projekt.

ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace


 • Při příležitosti benefičního koncertu, který byl pořádán 16. listopadu 2018 ve svatovítské katedrále ve spolupráci s Českou televizí Praha a Akademií klasické hudby, byli vyhlášeni autoři nejlepších prací celostátní výtvarné akce "Varhany pro katedrálu". V této soutěži, kterou uspořádalo hnutí Na vlastních nohou - Stonožka ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a Nadačním fondem Svatovítské varhany, zvítězili jedenáctiletý Tomáš Sklenárik z 15. ZŠ Terezie Brzkové v Plzni, třináctiletá Emma Zvěřinová ze ZUŠ Jagellonská v Plzni a čtrnáctiletá Věra Kouřilová ze ZŠ a MŠ Prakšice. Celým slavnostním večerem provázel Martin Dejdar. Na koncertě vystoupila Plzeňská filharmonie, varhanice Katta a folklorní soubore Hradišťan. Dále pak zazpívala Anna Čtvrtníčková, na klavír bravurně zahrála sedmiletá vycházející hvězda Klárka Gibišová. V programu předvedli své umění také hlavní varhaník chrámu sv. Víta mistr Josef Kšica, sólista opery Národního divadla Jiří Brückler, zpěvák Miro Žbirka a další. Koncert byl spojen s modlitbou za oběti totalitních režimů. Přání a prosbu, aby v naší zemi byla svoboda, demokracie, lidská solidarita a úcta domovem, vyjádřil ve svém projevu J. Em. Dominik kardinál Duka, O.P. V závěru zazněla Československá státní hymna.


Záznam tohoto slavnostního večera je možno sledovat po kliknutí zde.
 • Naše škola ZŠ Npor. Loma v Příboře je již více než dvacet let zapojena do Stonožkového hnutí, v jehož rámci děti pomáhají dětem. Žáci opět malovali vánoční přání, která jsme odeslali paní Běle Gran Jensen – prezidentce hnutí. V měsících říjnu a listopadu 2018 žáci ve škole organizovali aktivity na podporu Stonožkového hnutí. Byly zahájeny v den třídních schůzek Stonožkovým bufetem, kde si mohli rodiče zakoupit věnečky, tvarohové koláčky či slané pečivo, které připravili žáci. V dalším týdnu pak žáci 1. stupně připravili pro své spolužáky rovněž Stonožkové bufety. Bylo možno nakoupit si sladké i slané dobroty, které většinou připravily maminky často spolu se svými dětmi. Jednalo se o bábovky, rolády, koláče, rohlíčky, šneky, oplatky, bonbóny, lízátka a mnoho dalších zákusků a dezertů. Další z akcí na 1. stupni byl prodej vlastnoručně zhotovených výrobků z barevných gumiček a korálků, drobné hračky. V listopadu pokračovaly ve stonožkových bufetech i třídy 2. stupně. Opět to bylo slané a sladké pečivo. Další velmi zdařilou akcí byl turnaj v přehazované a kopané, kterou uspořádali žáci 6. tříd. Zúčastnilo se ho více než 80 hráčů. Během přestávek se mohli sportovci občerstvit v připraveném bufetu. Žáci uspořádali také tradiční bazar plyšáků. Z velkého množství těchto hraček si děti nakoupily ty, které se jim nejvíce líbily. Během akcí pro Stonožku jsme získali celkem 32 000,- Kč, které jsme zaslali na její konto. Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům i rodičům, kteří svým dílem přispěli na pomoc Stonožce, tedy hnutí Na vlastních nohou.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

 • Stonožka přispěla na vytištění a dopravu dalšího vydání knihy Gorilí pohádky pro africké děti. Pro poděkování autora knihy Miroslava Bobka, ředitele pražské Zoo - klikni zde. Originální článek na stránkách Zoo Praha - klikni zde.


 • Přehlídka 2018. V neděli 28. října 2018 jsem měl tu čest zúčastnit se za Stonožkové školy slavnostní Přehlídky 2018 v Praze. Od Armády ČR jsem obdržel vstupenku na jednu z tribun a moc si toho vážím. Byl to velice krásný zážitek. Bylo dojemné, když pochodovali psovodi se svými čtyřnohými kamarády a měli na rukávech černou pásku na počest zastřeleného kamaráda. Byl to vrchol oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Přehlídky se zúčastnilo více než 4357 osob a 236 kusů techniky. Závěrečný přelet vrtulníků byl třešničkou na dortu. Škoda jen, že nevyšlo počasí, ale to desetitisícům návštěvníků nevadilo. Jsem velice rád, že spolupráce s Armádou ČR je pro nás Stonožkové školy prioritou. Velice si toho vážíme.

Mgr. Jiří Šeffl, ZŠ Spálené Poříčí • Jak jsme slavili v Nýrsku "100 let Československé republiky". V neděli 21. října 2018 jsme měli tu čest zúčastnit se oslav "100 let Československé republiky". Naše škola přijala pozvání paní Jany Bečvářové a pana generála Josefa Bečváře do nádherného kostela sv. Tomáše v Nýrsku. Akci také navštivila paní Běla a paní Mgr. Jaroslava Spěváčková z Galerie Paletka Plzeň, která přivezla dětské kresby. Její výstava "Děti republice" vzbudila u přítomných velký zájem. Náš pěvecký Stonožkový sbor vedený sbormistrem Mgr. Romanem Škalou sklidil se svým vystoupením zasloužený úspěch a veliký potlesk byl oceněním a pohlazením pro náš sbor i dětskou kapelu Dragons, která jej doprovázela. Na úplném začátku pronesl pan farář modlitbu a po ní sbor a návštěvníci kostela zazpívali státní hymnu. V dalším vystoupení zazněly písně z muzikálu Rebelové, dále pak písně ze známých filmů a muzikálů a jako třešnička na dortu Ach synku, synku, píseň, kterou měl T. G. Masaryk tak rád. Na úplný závěr jsme si poslechli píseň Chválím tě země má. Krásným dárkem pro děti od pana faráře byla soška anděla se srdcem v dlaních. Výtěžek z koncertu bude věnován neziskové organizaci handicapovaných sportovců Lenox a potřebným. Za každý finanční příspěvek obdržel dárce barevné vymalované srdíčko od dětí ze školy ve Spáleném Poříčí. Jsme rádi, že jsme se mohli oslav zúčastnit a podílet se na pomoci těm, kteří to potřebují. Děkujeme!

Jiří Šeffl, Jiřina Hokrová, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí • ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici v rámci oslav 60. výročí založení školy uspořádala spoustu aktivit - sportovní odpoledne, výtvarné dílny, koncert školního sboru a srdíčkový jarmark. Díky štědrosti nakupujících jsme adoptovali píšťalu c1 pro svatovítskou katedrálu v hodnotě 10 000,- Kč. • Dětské pěvecké sbor Kvíčaly ze ZUŠ Třemošná, Cantati z Nýřan a Písnička ze ZŠ Nepomuk budou letos vystupovat jako součást spojeného velkého pěveckého sboru na stonožkové vánoční mši v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. • Žáci ze ZŠ Bludov i letos malují vánoční přáníčka. Tentokrát pro Human Rights Foundation v USA. • 15. září se ve Viničním domku v pražských Modřanech slavilo 840. výročí osídlení. Díky bohaté nabídce a krásnému počasí se početní návštěvníci mohli potěšit programem, který nesl moto "Když staletí proletí". K vidění a slyšení byli starověcí lovci s bubínky, středověká hudba, meziváleční muzikanti i swingová kapela z doby po druhé světové válce - všichni v historických kostýmech. K ochutnání lahodného moku zvali společně s Karlem IV. vinaři. Kdo chtěl, mohl si nechat nakreslit svoji karikaturu a děti si zatvořily v dílničkách Barevného domečku - vyráběly se měděné šperky, kožené náramky nebo hliněné mističky. Výtěžek z dobrovolného vstupného a další příspěvky putovaly jako obvykle do "Stonožkové" kasičky. Díky návštěvě paní Běly Jensen se přítomní dozvěděli, jakou obrovskou pomoc vybrané peníze přinesou do vzdělávání afrických dětí. V závěru večera se napočítalo krásných 8 119,- Kč, které poputují na účet Stonožky.

Ivana Svobodová - Barevný domeček

 • První školní den v ZŠ Spálené Poříčí. První den nového školního roku jsme přivítali naše žáky. Do dvou prvních tříd zavítala vzácná návštěva - prezidentka hnutí Na vlastních nohou - Stonožka paní Běla Gran Jensen, armádní generál Ing. Josef Bečvář s manželkou PharmDr. Janou Bečvářovou, starosta Ing. Pavel Čížek, který získal cenu Ď 2018, a pan místostarosta Ing. Jindřich Jindřich. Po přivítání popřáli prvňáčkům hodně úspěchů, samé jedničky, pochvaly a hlavně ať se jim u nás ve škole líbí. Budeme i nadále pomáhat dětem ve světě, které nejsou tak šťastné jako ty naše a jsou vděčné za obyčejné pastelky, psací potřeby a jiné pomůcky. Děkujeme za návštěvu a všem přeji hodně úspěchů v novém školním roce!

Mgr. Jiří Šeffl, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí • Stonožka přišla mezi děti. Stonožkové děti po celé zemi společně se svými učiteli a maminkou Stonožky, paní Bělou Jensen, netrpělivě očekávají nový školní rok, aby mohly opět stonožkově pomáhat. Fakultní nemocnice Plzeň s Fakultou aplikovaných věd ZČU již 3 roky intenzivně spolupracují se Stonožkou a mají společný cíl: Pomáhat vědě a výzkumu Crohnovy choroby. Tato nemoc je nevyléčitelné zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu a v posledních letech postihuje stále více dětí. Součástí výzkumu této choroby je mimo jiné i hledání odpovědi na otázku PROČ…. Proč stále více přibývá dětí s Crohnovou chorobou???? Jedno je jisté. Všechno souvisí se vším, nemocných dětí přibývá a velkým spouštěcím okamžikem bývá často stres. Paní Běla ve středu 29. srpna 2018 navštívila dětskou kliniku, kde odborníci FN Plzeň a Fakulty aplikovaných věd ZČÚ v Plzni popisovali výsledky vědy a výzkumu této nemoci. V brzké době budeme všechny stonožkové děti informovat, jak konkrétně jejich skutky přispěly k výzkumu Crohnovy choroby a jak malí pacienti zvládají svůj těžký úděl. Nezapomínejme: Kdo se chová dobře k životu, chová se dobře i k sobě a ke svému zdraví. Příroda je v nás.

Text a foto: FN Plzeň


 • Stonožka na Bílokarpatských slavnostech v Uherském Brodě. V neděli 10. června 2018 měly možnost naše stonožkové děti vystoupit společně s folklorním kroužkem Holomňa v programu na Bílokarparských slavnostech v Uherském Brodě. Hned v úvodu zazněla hymna Stonožky Never be alone. Během asi hodinového programu bylo možno vidět pásmo písní a tanců krojovaných dětí secvičené pod vedením Pavly Gregůrkové. Děti z hudebně dramatického kroužku pak předvedly pásmo písní o zvířátkách od autorů Pavla Nováka, Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Svou hrou na housle opět zaujal žák 6. třídy Aleš Baránek, který zahrál skladbu Grave od Jana Bendy a sonátu Allegro od Georga Fridricha Händela. Celým programem provázely naše šikovné moderátorky z 2. stupně základní školy Alice Mikesková a Tereza Kučerová. Během vystoupení jsme oslovili také hosty. Pan Vlastimil Řezníček, starosta obce Pašovice, poděkoval stonožkovým žákům za jejich práci ve prospěch potřebných a slíbil, že obec bude hnutí i nadále podporovat. Slibem o další spolupráci a podpoře stonožkového hnutí nás potěšil také pan Patrik Kunčar, starosta města Uherský Brod. Na závěr našeho stonožkového programu zazněl slib dětí, že se i nadále budou snažit podle svých možností i schopností pomáhat potřebným. Tímto svým vystoupením chtěly poděkovat všem za podporu a pomoc - hlavně rodičům, instruktorům a vedoucím dílen, učitelům i mnoha dalším, kteří jakkoliv přispívají na dobrou věc.

Mgr. Jana Kovaříková

 • Stonožkové děti ze ZUŠ Postoloprty svými aktivitami během celého školního roku 2017/2018 získaly celkem 19 151,- Kč. Tato částka bude věnována na renovaci varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Děti prodávaly své výrobky při různých příležitostech v našem městě a okolí, uspořádaly bazar, sbíraly papír. Za vše patří poděkování především 6 nejpilnějším stonožkovým dětem a jejich rodičům.

Dagmar Bartošová, ZUŠ Postoloprty • Významná událost i pro Stonožku - Duchovní služba AČR oslavila dvacáté výročí otevřením výstavy a udělením medailí. Měli jsme tu čest být s paní Bělou při významné oslavě v úterý 19. června 2018. Výstava před Generálním štábem AČR, která byla zahájena v odpoledních hodinách, připomíná historii kaplanů AČR od vzniku samostatného Československa. "Je to služba konkrétnímu vojákovi v nelehké vojenské službě," vysvětlil hlavní princip novodobé duchovní služby hlavní kaplan AČR plukovník gšt. Jaroslav Knichal. Ten potom také celebroval ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Jana Nepomuckého. Poslední částí oslav dvacátého výročí vzniku Duchovní služby AČR bylo společenské setkání v Trůnním sále v Arcibiskupském paláci. Zde hlavní kaplan AČR udělil Pamětní medaili se stužkou generála Metoděje Kubáně vojenským kaplanům, kteří se dlouhodobě věnují podpoře duchovní služby. Tuto medaili připnul plukovník gšt. Jaroslav Knichal na uniformu také armádnímu generálu Josefu Bečvářovi za vnímavý přístup k lidskému rozměru vojenské služby a za příkladnou ochotu k otevřené a smysluplné spolupráci s vojenskými kaplany. Stejně oceněn byl také J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, za mimořádnou a dlouhodobou podporu vojenským kaplanům a za významné úsilí o rozvoj Duchovní služby AČR. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Armádou ČR a spolupráce s duchovní službou se v mnoha oblastech překrývá s posláním hnutí Stonožka.

Mgr. Jiří Šeffl, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí
 • V pondělí 11. června 2018 blahopřáli stonožkoví pedagogové, spolupracovníci a přátelé Stonožky paní Běle k jejímu významnému životnímu jubileu. Klikni zde.


 • Zúčastnili jsme se XVIII. ročníku ceny Ď! Ve čtvrtek 7. června 2018 jsme měli tu čest zúčastnit se významné akce - předávání ocenění Cena Ď 2018. Jako vždy nás přivítal pan Richard Langer a pak už následovalo udělování ocenění. Vyslechli jsme mnoho zajímavých příběhů o pomoci a všem bylo dobře u srdce z toho, že mezi námi žije tolik dobrých a nezištných lidí, kteří jsou ochotni tuto pomoc poskytnout. Každé předání bylo odměněno dlouhým potleskem. Nejvíce nás zajímaly ceny, které předávala paní Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. Před předáním cen vyprávěla dojemné příběhy, které všechny přítomné velmi zaujaly. První oceněnou byla obětavá paní Mgr. Jaroslava Spěváčková, náš anděl z Plzně (jak o ní mluví jedna moje kolegyně), ze Základní umělecké školy ve Skvrňanech. Vždy usměvavá, ochotná, pracovitá a celým srdcem Stonožková Učitelka, s velkým S a velkým U. Její profesionální přístup a práce s dětmi je na úžasné úrovni. Kresby, malby a další umělecké práce dětí zdobí mnoho nemocničních pokojů, kanceláří, ředitelen ve školách a místnostech pečovatelských ústavů. Děkujeme! Druhým oceněným byl pan starosta Ing. Pavel Čížek ze Spáleného Poříčí - taktéž opravdu Stonožkový. Byl nominován již po několikáté, velmi obětavý, má osobní vztah k občanům, pomáhá každému, kdo to potřebuje. Je si vědom důležitosti podpory mladých lidí. ZŠ a MŠ Spálené Poříčí i hnutí Na vlastních nohou – Stonožka v něm mají obětavého zastánce. Oslovoval i další starosty v republice a ti hnutí pomohli též. Děkujeme! Tešíme se na Cenu Ď 2019!

Mgr. Jiří Šeffl, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí • Velké poděkování panu armádnímu generálu Josefu Bečvářovi! Dnes ve středu 2. května 2018 jsme měli tu česti zúčastnit se slavnostního aktu předání funkce náčelníka Generálního štábu Armády ČR z rukou pana arm. generála Josefa Bečváře do rukou pana generálporučíka Aleše Opaty. Poděkovali jsme za hnutí Stonožka jménem všech dětí v republice. Během slavnostního aktu zazpívaly děti ze Spáleného Poříčí a Klatov pod vedením sbormistrů Mgr. Romana Škaly a Mgr. Jaroslava Pletichy Stonožkovou hymnu "Never be alone". V závěru slavnostního dopoledne jsme panu arm. generálu Bečvářovi předali portrét, který namalovala žákyně Monika Hodková, a zpěvačky sboru mu předaly každá karafiát - byla to velká kytice. Ještě jednou bychom chtěli tímto poděkovat panu generálu Josefu Bečvářovi a jeho paní Janě Bečvářové za vše, co pro hnutí Na vlastních nohou – Stonožka udělali. Přejeme Vám oběma hodně štěstí v novém životním období. Rádi Vás ve Spáleném Poříčí vždy přivítáme!

Mgr. Jiří Šeffl, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí

 • Ve čtvrtek 26. dubna 2018 zavítali do Arcibiskupského paláce stonožkové děti, pedagogové a významní spolupracovníci a příznivci Stonožky, aby blahopřáli vzácnému patronovi Stonožky J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi O.P. k jeho životnímu jubileu. Klikni zde.


 • V neděli 15. dubna 2018 se uskutečnilo slavnostní otevření Zahrady života v Pašovicích. Klikni zde.


 • Ve středu 4. dubna 2018 uspořádali žáci ze ZŠ Zubří tradiční již 11. benefici pro Stonožku. Klikni zde.


 • Pozvánka na výtvarnou výstavu prací stonožkových dětí. Stonožka spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni a Fakultní nemocnicí v Plzni pořádají výtvarnou výstavu Medicina v historii. Výtvarná díla jsou vystavena v galerii Paletka v Plzni, Husova ulice č. 2 od 15. března do 8. června 2018. Klikni zde.


 • Stonožková jubilejní vernisáž. Je čtvrtek 22. března 2018. V ZŠ Kladská vrcholí přípravy na jubilejní vernisáž stonožkové výstavy žákovských prací "Hudba v nás". Výstavní panely a nástěnky se třpytí pestrými barvami a nádhernými kresbami s hudební tématikou. Sem tam proběhl nějaký žáček a úderem 15. hodiny vernisáž začala. Výstavu zahájila ředitelka školy Mgr. Kateřina Vávrová. Připomněla, že toto je jubilejní dvacátá vernisáž v pořadí. Vyzdvihla práci a úsilí všech žáků a pedagogů, kteří se na přípravě podíleli. Uvítala vzácné hosty v čele s prezidentkou hnutí Na vlastních nohou - Stonožka paní Bělou Gran Jensen, která ocenila báječné nápady a tvůrčí schopnosti žáků. Dalšího slova se ujala starostka MČ Praha 2 Mgr. Jana Černochová, která je nadšenou obdivovatelkou těchto stonožkových vernisáží. Každoročně výstavu sleduje a navštěvuje a tím oceňuje práci všech ve škole. A také zejména rozum, cit a estetické vnímání u dětí. Svými slovy a nadšením tak děti motivuje do další budoucí práce. Projev zakončila optimistickými slovy přivítáním jara, na které již všichni čekáme. Zahájení výstavy se zúčastnila i děkanka Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, která byla nadšena tím, co dokážou dětské ruce vytvořit. Závěr patřil paní Ludmile Böhmové, zakladatelce SIRIRI o.p.s., řediteli SIRIRI Fabrice Martin a Pavlu Škopkovi. Ve spolupráci se SIRIRI budou děti v jarních měsících pěstovat bylinky, které nabídnou koncem května rodičům a veřejnosti. Slova díků a uznání vyjádřili všichni přítomní a těšili se na prohlídku prací. Za přítomnosti skvěle připravené hudby vč. stonožkové hymny v podání školní kapely pod vedením p. učitele O. Vacka prohlídka výstavy začala. Během odpoledne se podařilo získat 45 000,- Kč. Výtěžek letos půjde na výzkum léčby Crohnovy choroby (výzkum FAV ZUČ Plzeň) a na nákup 400 slabikářů za 28 000,- Kč pro děti ve Středoafrické republice (program Siriri – Škola hrou ve Středoafrické republice).

Ladislav Bošek, ZŠ KladskáA zde jsou fotografie přímo ze školy ve Středoafrické republice, kam slabikáře, na které Stonožka přispěla, směřovaly. • Vítáme jaro se Stonožkou. Ve dnech 21. – 23. března 2018 se u nás ve škole konal již tradiční Jarní stonožkový týden. Už během středy se prodaly výrobky za více než devět tisíc korun. Ale nutno podotknout, že letos byl výběr opravdu veliký. Pro "Stonožku" vyráběli žáci prvních až devátých tříd například pomlázky, různé velikonoční dekorace a přání, klobouky a mnohé další krásné výrobky, sázeli osení… O samotný prodej se starali "deváťáci". Letos byl největší zájem o látkové tašky s motivem jara - ty zmizely během chvilky. Velké poděkování patří všem, kteří si přišli něco zakoupit a přispěli tak na dobrou věc, protože získané peníze - 21.600,- Kč - poputují na pomoc potřebným jako každý rok. Organizaci "Stonožkových dnů", prodeje a výroby předmětů měla na naší škole na starosti paní učitelka Mgr. Eliška Švecová.

Adéla Černá, 9.A, ZŠ Spálené Poříčí • Žáci ZUŠ Postoloprty odeslali 10. února 2018 na konto Stonožky 4 505,- Kč, které získali sběrem starého papíru.

Dagmar Bartošová


 • Pavel Vošalík, velvyslanec ČR při Svatém stolci, paní Běla a Páter Petr Šikula, rektor Papežské koleje Nepomucenum, uctili ve Vatikánu památku kardinála Josefa Berana, který jako nejvyšší představitel katolické cirkve v Československu čelil represím a snahám právě před 70 lety nastupujícího komunistického režímu o získání kontroly nad církví. • Dne 10. listopadu 2017 Městská část Prahy 2 opět pořádala připomenutí Mezinárodního dne válečných veteránů. Pravidelně se účastníme možnosti poslat našim nasazeným vojákům v misích obrázky. Předloni jsme potěšili obrázky vojáky v Mali, letos to byl Afghánistán. Naše výtvarná dílka odletěla a zpět přiletěla odpověď od pana Oldřicha Horáčka, který je aktuálně nasazený v Afghánistánu. V dopise psal, že by se rád odvděčil dětem, které obrázky nakreslily. Navrhl nám, že by rád koupil dětem nějaké deskové naučné hry. Výběr nechal na nás. Poslala jsem mu návrh, který se mu líbil a po zaplacení jsem si dojela pro hry. Měla jsem šťastnou ruku, hry se dětem moc líbí. Protože se nestává, že by se někdo takto odvděčil dětem za darované obrázky, chtěla jsem se podělit o tento obdivuhodný a záslužný čin s panem generálem Ing. Josefem Bečvářem, náčelníkem GŠ AČR. Panu Horáčkovi jsme zaslali jak odpověď na dopis od pana generála, tak i fotky dětí s novou hrou. Jaké bylo moje překvapení, když jsme doslali z Afghánistánu poděkování a další pozdrav s možností dalšího nákupu naučných her. Momentálně opět vybíráme. Je to neskutečné, neuvěřitelné. S panem Horáčkem jsme v úzkém kontaktu a těšíme se až se vrátí z mise a navštíví nás.


Dopis od náčelníka Generálního štábu AČR arm. gen. Josefa Bečváře - klikni zde.


Petra Juhanová a stonožkové děti, MŠ Praha 2, Na Smetance 1


 • Ve středu 24.1.2018 se v ZŠ Kladská v Praze uskutečnilo velmi neobyčejné setkání. Ten den krátce po třinácté hodině přicestoval z Říma na oficiální návštěvu České republiky Velký špitálník Suverénního řádu svatého Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty Jeho Excelence Dominique Louis Gabriel Joseph Marie Prince de La Rochefoucauld - Montbel. A díky diplomatické přímluvě velvyslance ČR u Svatého stolce a Suverénního řádu maltézský rytířů v Římě a také velkého přítele hnutí Na vlastních nohou-Stonožka, Jeho Excelence Pavla Vošalíka, směřovaly první kroky prince de La Rochefoucauld v České republice právě ke Stonožce do ZŠ v Kladské. Doprovázel jej velvyslanec Řádu v ČR J. E. Wenceslas princ Lobkowicz a šéf kabinetu Velkého špitálníka, pan Ivo Graziani. Náplň práce pro nás velmi zvláštního historického pojmenování Velkého špitálníka se dá vyjádřit jako soustředění práce našeho ministra zdravotnictví, ministra školství a ministra práce a sociálních věcí do jedné funkce, které se říká Velký špitálník. Přesně v 15.55 před školou zastavilo auto a z něho vystoupil princ de La Rochefoucauld s doprovodem, kde jej přivítala paní Běla Gran Jensen spolu s ředitelkou školy, paní Kateřinou Vávrovou, paní Janou Bečvářovou a Vítězslavem Březinou. A poté se už vzácná návštěva odebrala do jedné z tříd školy, kam byly pozvány děti z některýchých škol (Kladská, Plzeň, Kopřivnice a Otrokovice, Kostelec nad Labem) a také hosté z řad učitelů a přátel Stonožky. Nutno jmenovat pana arm. gen. Pavla Štefku, místostarostu Kopřivnice pana Lumíra Pospěcha a také manželku současného náčelníka Generálního štábu AČR paní Janu Bečvářovou. Děti s velkou netrpělivostí a zvědavostí očekávaly příchod J. E. prince de La Rochefoucauld. Princ se s dětmi přivítal a bylo zjevné, že má radost z toho, že se nebude odehrávat formální a oficiální diplomatické jednání. Ale velmi bezprostřední a milé setkání s dětmi, které svojí prací právě naplňují to, co má také princ de La Rochefoucauldna starosti ve své funkci. S dětmi si popovídal, všem se podepsal na připravené archy s jeho fotografií a znakem Řádu maltézských rytířů. To bylo i pro něho překvapením, že toto měly dědi připravené. Od dětí přijal dárek, krásný obraz a sám si také mezi kresbami jednu vybral a na oplátku si jej také nechal podepsat od mladé autorky obrázku. Na závěr svého setkání s dětmi se s nimi vyfotil a poté se odebral na jednání s paní Bělou a ostatními členy doprovodu. J. E. princ de La Rochefoucauld velmi přehledně popsal činnost řádu a i to co má na starosti právě on, t.j. oblast lékařskou, sociální a vzdělávací. S paní Bělou si vzájemně potvrdili zájem na další spolupráci a velvyslanec Řádu v ČR J. E. Wenceslas princ Lobkowicz bude nápomocen v hledání možností přímé spolupráce Stonožky a Suverénního řádu maltézských rytířů. V 17.00 se J. E. Dominique Prince de La Rochefoucauld se všemi přátelsky rozloučil av doprovodu paní Běly a ředitelky školy paní Vávrové se odebral ke svému autu a odjel i s doprovodem na další setkání. Pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka je to velké vyznamenání, neboť v jeho nabitém programu dostala Stonožka nejvíce prostoru. Později pak zaslal velvyslanec Řádu v ČR princ Lobkowicz děkovný dopis, ve kterém vyjadřuje jménem Jeho Excelence Prince de La Rochefoucauld - Montbel veliké uspokojení s návštěvou školy a seznámením se s činností Stonožky. Vyjádřil přesvědčení, že by bylo možné navázat vzájemnou spolupráci.
 • Také v uplynulém roce žáci ZŠ a MŠ Prakšice za pomoci svých rodičů a dobrovolných instruktorů v rámci odpoledních adventních dílen a v kroužku "Stonožkové děti" pilně pracovali, aby mohli - jako již tradičně - nabídnout své výrobky k prodeji v období adventu. Zajímavé ozdobné dekorace pak společně se svými rodiči prodávali u kostela a kláštera v Uherském Brodě a před kostelem v Prakšicích. Jejich obětavá práce se setkala s úspěchem, na konto hnutí jsme totiž za uplynulý rok odeslali částku 18 101,- Kč. Jsme velice rádi, že svým dílem můžeme přispět k léčbě nemocných Crohnovou chorobou. Za spolupráci na našich adventních akcích patří poděkování římskokatolickým farnostem v Uh. Brodě a v Prakšicích, dětem, jejich rodičům, učitelům a dalším dobrovolníkům, kteří nezištně ve svém volném čase pomáhají. Ještě jednou děkujeme všem.

Jana Kovaříková
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku