Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality od roku 2018

Aktuality

Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!

  • Žáci ZUŠ Postoloprty odeslali 10. února 2018 na konto Stonožky 4 505,- Kč, které získali sběrem starého papíru.

Dagmar Bartošová


  • Pavel Vošalík, velvyslanec ČR při Svatém stolci, paní Běla a Páter Petr Šikula, rektor Papežské koleje Nepomucenum, uctili ve Vatikánu památku kardinála Josefa Berana, který jako nejvyšší představitel katolické cirkve v Československu čelil represím a snahám právě před 70 lety nastupujícího komunistického režímu o získání kontroly nad církví.  • Dne 10. listopadu 2017 Městská část Prahy 2 opět pořádala připomenutí Mezinárodního dne válečných veteránů. Pravidelně se účastníme možnosti poslat našim nasazeným vojákům v misích obrázky. Předloni jsme potěšili obrázky vojáky v Mali, letos to byl Afghánistán. Naše výtvarná dílka odletěla a zpět přiletěla odpověď od pana Oldřicha Horáčka, který je aktuálně nasazený v Afghánistánu. V dopise psal, že by se rád odvděčil dětem, které obrázky nakreslily. Navrhl nám, že by rád koupil dětem nějaké deskové naučné hry. Výběr nechal na nás. Poslala jsem mu návrh, který se mu líbil a po zaplacení jsem si dojela pro hry. Měla jsem šťastnou ruku, hry se dětem moc líbí. Protože se nestává, že by se někdo takto odvděčil dětem za darované obrázky, chtěla jsem se podělit o tento obdivuhodný a záslužný čin s panem generálem Ing. Josefem Bečvářem, náčelníkem GŠ AČR. Panu Horáčkovi jsme zaslali jak odpověď na dopis od pana generála, tak i fotky dětí s novou hrou. Jaké bylo moje překvapení, když jsme doslali z Afghánistánu poděkování a další pozdrav s možností dalšího nákupu naučných her. Momentálně opět vybíráme. Je to neskutečné, neuvěřitelné. S panem Horáčkem jsme v úzkém kontaktu a těšíme se až se vrátí z mise a navštíví nás.


Dopis od náčelníka Generálního štábu AČR arm. gen. Josefa Bečváře - klikni zde.


Petra Juhanová a stonožkové děti, MŠ Praha 2, Na Smetance 1


  • Ve středu 24.1.2018 se v ZŠ Kladská v Praze uskutečnilo velmi neobyčejné setkání. Ten den krátce po třinácté hodině přicestoval z Říma na oficiální návštěvu České republiky Velký špitálník Suverénního řádu svatého Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty Jeho Excelence Dominique Louis Gabriel Joseph Marie Prince de La Rochefoucauld - Montbel. A díky diplomatické přímluvě velvyslance ČR u Svatého stolce a Suverénního řádu maltézský rytířů v Římě a také velkého přítele hnutí Na vlastních nohou-Stonožka, Jeho Excelence Pavla Vošalíka, směřovaly první kroky prince de La Rochefoucauld v České republice právě ke Stonožce do ZŠ v Kladské. Doprovázel jej velvyslanec Řádu v ČR J. E. Wenceslas princ Lobkowicz a šéf kabinetu Velkého špitálníka, pan Ivo Graziani. Náplň práce pro nás velmi zvláštního historického pojmenování Velkého špitálníka se dá vyjádřit jako soustředění práce našeho ministra zdravotnictví, ministra školství a ministra práce a sociálních věcí do jedné funkce, které se říká Velký špitálník. Přesně v 15.55 před školou zastavilo auto a z něho vystoupil princ de La Rochefoucauld s doprovodem, kde jej přivítala paní Běla Gran Jensen spolu s ředitelkou školy, paní Kateřinou Vávrovou, paní Janou Bečvářovou a Vítězslavem Březinou. A poté se už vzácná návštěva odebrala do jedné z tříd školy, kam byly pozvány děti z některýchých škol (Kladská, Plzeň, Kopřivnice a Otrokovice, Kostelec nad Labem) a také hosté z řad učitelů a přátel Stonožky. Nutno jmenovat pana arm. gen. Pavla Štefku, místostarostu Kopřivnice pana Lumíra Pospěcha a také manželku současného náčelníka Generálního štábu AČR paní Janu Bečvářovou. Děti s velkou netrpělivostí a zvědavostí očekávaly příchod J. E. prince de La Rochefoucauld. Princ se s dětmi přivítal a bylo zjevné, že má radost z toho, že se nebude odehrávat formální a oficiální diplomatické jednání. Ale velmi bezprostřední a milé setkání s dětmi, které svojí prací právě naplňují to, co má také princ de La Rochefoucauldna starosti ve své funkci. S dětmi si popovídal, všem se podepsal na připravené archy s jeho fotografií a znakem Řádu maltézských rytířů. To bylo i pro něho překvapením, že toto měly dědi připravené. Od dětí přijal dárek, krásný obraz a sám si také mezi kresbami jednu vybral a na oplátku si jej také nechal podepsat od mladé autorky obrázku. Na závěr svého setkání s dětmi se s nimi vyfotil a poté se odebral na jednání s paní Bělou a ostatními členy doprovodu. J. E. princ de La Rochefoucauld velmi přehledně popsal činnost řádu a i to co má na starosti právě on, t.j. oblast lékařskou, sociální a vzdělávací. S paní Bělou si vzájemně potvrdili zájem na další spolupráci a velvyslanec Řádu v ČR J. E. Wenceslas princ Lobkowicz bude nápomocen v hledání možností přímé spolupráce Stonožky a Suverénního řádu maltézských rytířů. V 17.00 se J. E. Dominique Prince de La Rochefoucauld se všemi přátelsky rozloučil av doprovodu paní Běly a ředitelky školy paní Vávrové se odebral ke svému autu a odjel i s doprovodem na další setkání. Pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka je to velké vyznamenání, neboť v jeho nabitém programu dostala Stonožka nejvíce prostoru. Později pak zaslal velvyslanec Řádu v ČR princ Lobkowicz děkovný dopis, ve kterém vyjadřuje jménem Jeho Excelence Prince de La Rochefoucauld - Montbel veliké uspokojení s návštěvou školy a seznámením se s činností Stonožky. Vyjádřil přesvědčení, že by bylo možné navázat vzájemnou spolupráci.
  • Také v uplynulém roce žáci ZŠ a MŠ Prakšice za pomoci svých rodičů a dobrovolných instruktorů v rámci odpoledních adventních dílen a v kroužku "Stonožkové děti" pilně pracovali, aby mohli - jako již tradičně - nabídnout své výrobky k prodeji v období adventu. Zajímavé ozdobné dekorace pak společně se svými rodiči prodávali u kostela a kláštera v Uherském Brodě a před kostelem v Prakšicích. Jejich obětavá práce se setkala s úspěchem, na konto hnutí jsme totiž za uplynulý rok odeslali částku 18 101,- Kč. Jsme velice rádi, že svým dílem můžeme přispět k léčbě nemocných Crohnovou chorobou. Za spolupráci na našich adventních akcích patří poděkování římskokatolickým farnostem v Uh. Brodě a v Prakšicích, dětem, jejich rodičům, učitelům a dalším dobrovolníkům, kteří nezištně ve svém volném čase pomáhají. Ještě jednou děkujeme všem.

Jana Kovaříková
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku