Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Cena Ď-2006 udělena Stonožce

V pondělí 19. června 2006 se uskutečnil v Národním divadle v Praze slavnostní ceremoniál udílení letošních cen "Ď" - děkování šesté 2006. Jedním z nominovaných bylo i hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka za pomoc dětem postiženým válkou. Na slavnost přijali pozvání i patroni hnutí ministr obrany pan Karel Kühnl a náčelník Generálního štábu AČR pan armádní generál Pavel Štefka, kteří převzali cenu spolu s paní Bělou. Vždyť právě armáda již šestým rokem velmi úzce spolupracuje se Stonožkou při realizaci jejích projektů v Iráku, Kosovu, Afghanistánu a v DPL Opařany. Během přebírání ceny zazněla stonožková hymna v podání pěveckého sboru dětí ze ZŠ Spálené Poříčí, což ještě více zdůraznilo slavnostní ráz akce.

V průběhu slavnosti vystoupili členové kolegia pro udílení cen - pan Richar Langer, Ing. Tomáš Kupec - generální ředitel Národního technického muzea v Praze, PhDr. Petr Fejk - ředitel ZOO Praha, MUDr. Vladimír Koza - ředitel Nadace pro transplantace kostní dřeně, JUDr. Jitka Mothejzíková - znalkyně prostředí charity a zástupce Národního divadla v Praze. Dále pak vystoupil i Prof. Milan Knížák - ředitel Národní galerie v Praze.
Všichni nominovaní - a bylo jich přes 90 - se dlouhodobě významně podílejí na podpoře programů Nadace pro transplantace kostní dřeně, programů pomoci dětem v oblastech postižených válkou či v rozvojových zemích, programů divadelnictví a zoologických zahrad. Členové kolegia se shodli na tom, jak těžké bylo vybrat z řady nominovaných právě ty, kteří by měli být letos oceněni, neboť cenu by si právem zasloužili všichni, kdo se na podpoře podílejí. Nakonec bylo oceněno 10 kandidátů.
Kolegium pro udílení cen vysoce hodnotilo zapojení stonožkových dětí do pomoci jejich kamarádům. Paní Běla ve svém krátkém poděkování připomněla některé momenty ze svých stonožkových pracovních cest a pan ministr i pan náčelník GŠ AČR zdůraznili, že armáda bude i v budoucnu připravena Stonožce pomoci.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku