Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality od roku 2023

Aktuality

Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


  • Ocenění za dlouholetou spolupráci se Stonožkou. Na sklonku roku 2022 jsem měl příležitost zúčastnit se milého setkání na Pražském arcibiskupství a popřát panu kardinálovi Dominiku Dukovi a sestře Dominice požehnané Vánoce. S paní prezidentkou hnutí Stonožka Bělou Gran Jensen a s panem Vítězslavem Březinou jsme společně plánovali další spolupráci. V této nelehké době to bylo obzvláště příjemné setkání. V roce 2019 proběhla na školách výtvarná soutěž Heraldická zvířata očima dětí. Naši žáci a žákyně byli pozváni na návštěvu pražské ZOO se symbolickým vstupným 1,- Kč. Bylo to úžasné a všichni si to užili. V sobotu 7. prosince 2019 pak proběhlo v ZOO Praha tradiční setkání přátel, sponzorů, partnerů ZOO a obyvatel pražské Troji. Hosté, zpěvačka Lenka Nová a herec Karel Roden, předali ceny Richard. Cenu Divoký Richard obdržela paní Běla Gran Jensen za bezchybnou realizaci výtvarné soutěže Heraldická zvířata očima dětí. Ta se rozhodla tuto cenu předat do rukou pana Ing. Pavla Čížka jako poděkování za dlouholetou obětavou práci pro Stonožku. Předání byl přítomen i pan starosta Ing. Jindřich Jindřich. Rád jsem přání paní prezidentky splnil a krásné ocenění předal. Přáním paní Běly bylo umístit plaketu na místě, kde by ji mohlo zhlédnout více našich spoluobčanů, nejlépe vé knihovně ve Spáleném Poříčí.

Jiří Šeffl (býv. ředitel školy ZŠ Spálené Poříčí)  • Počátkem ledna 2023 dorazil na adresu paní Běly následující e-mail:


Vážená paní Jensen,


dovolte, abychom Vám jménem vedení Psychiatrické kliniky FN Plzeň vyjádřili velké poděkování za naše dětské pacienty i naše zaměstnance. Finanční dar, který naše klinika od Vás obdržela pro provoz arteterapie vedené skvělou Mgr. Klinkovskou vykouzlil v tomto roce 2022 úsměv mnoha dětským pacientům naší kliniky. Díky Vaší velké laskavosti a štědrosti mají naše děti veselejší a bohatší pobyt na našem oddělení. Hodiny arteterapie si velmi oblíbili, na paní arteterapeutku se vždy těší a z výrobků, které si mohou jednak vyrobit, ale také například podarovat někoho ze svých blízkých, mají lepší náladu.

Je nám líto, že se nám nepodařilo stihnout do Vánoc dotvořit dárek pro Vás, posílám Vám alespoň ukázku stonožky, kterou pro Vás naši pacienti vyrábí. Zatím tedy pouze foto ochutnávka jejího zrodu, v novém kabátku bude hned po Novém roce Vaše.

Pokud byste měla čas i chuť na vlastní oči vidět, jak Váš milý sponzoring v praxi pomáhá, jste kdykoliv na hodině Mgr. Klinkovské na naší klinice srdečně vítána.


S pozdravem, úctou, velkým poděkováním a přáním pevného zdraví a pohody v novém roce 2023

Prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., přednosta Psychiatrické kliniky
MUDr. Jiří Hudeček, primář
Bc. Alena Topinková, vrchní sestra
 
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku