Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Věda, která léčí

Občanské sdružení Přátelé Stonožky
Na Dolinách 5
140 00 Praha 4
IČO 65990498
DIČ CZ65990498

účet u
Čs. spořitelny, a.s.
Vinohradská 112
130 00 Praha 3
číslo účtu: 19-0011001359/0800


!!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


 • Zástupci Psychiatrické kliniky FN v Plzni zaslali poděkování za dar, který jim Stonožka věnovala. Velká multifunkční tabule bude sloužit dětem, které se na této klinice budou léčit. • Přes 700 srdcí vytvořili na 15. ZŠ Plzeň pro sestřičky z fakultní nemocnice. 12. května se slaví Mezinárodní den zdravotních sester a naše 15. ZŠ se rozhodla zapojit do výzvy FN Plzeň "Srdce pro sestry". Během distanční výuky výtvarné výchovy a pracovních činností žáci se svými vyučujícími vytvářeli srdce pro zdravotní sestřičky. Sešlo se velké množství krásných srdcí. Ta zaplnila celou učebnu výtvarné výchovy. Byly vytvořeny z různých materiálů - háčkovaná, šitá, kreslená, malovaná, závěsná, dřevěná, paličkovaná, z papíru, origami, na kamíncích, trojrozměrná, perníková a čokoládová. Na jejich výrobě se podíleli žáci i rodiče. Mnohé z dětí zanechávaly na svých srdíčkách osobní vzkazy a poděkování zdravotním sestřičkám. Srdíčka odevzdávali do připraveného boxu. Celkem se sešlo přes 700 srdcí a srdíček. Naše paní ředitelka Soňa Pavelková, která je předala 3. 5. ve FN Plzeň, nám řekla: "V pondělí jsem vezla do FN plné auto nádherných srdíček nejrůznějších barev a velikostí z nejrůznějších materiálů. Velké poděkování patří všem, kteří srdce vytvářeli. Věřím, že přinesou spoustu radosti. Některé větší obrázky budou zdobit i chodby FN, takže určitě potěší nejen zdravotnický personál, ale i pacienty."

Monika Hubková, 15. ZŠ Plzeň • Děti z dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, ke kterým se přidaly děti z psychiatrické kliniky, malují třička se stonožkami, která pošlou do sirotčince v Bamaku - v hlavním městě Mali. Poduďte sami, jak se jim to podařílo.
 • V těchto dnech obdržela paní Běla krásný dopis z Fakultní nemocnice Plzeň:


Vážená paní Jensen,
dovolte nám zaslat velké poděkování za dar, který Vaše stonožkové hnutí věnovalo našim malým pacientům. Rehabilitační lůžko pro cvičení tzv. Vojtovy metody je velkým přínosem nejen pro naše nejmenší pacienty, ale i pro fyzioterapeuty a rodiče. Je také velkým pomocníkem v dlouhé cestě, kterou děti často nastupují, snažíce se ze všech sil.
Velmi si Vaší dobročinnosti vážíme a věříme, že se v příštím roce naskytne příležitost, kdy Vám rehabilitační lůžko osobně představíme.
Mějte se hezky a prosíme o vyřízení velkého poděkování všem osobám, které se podílely na financování tohoto daru.
Přejeme pevné zdraví

MUDr. Jitka Rokytová, MHA zástupkyně přednosty Neurologické kliniky
Mgr. Lucie Posseltová – vrchní sestra Neurologické kliniky


 • V herně Dětské kliniky FN Plzeň malovaly děti se Stonožkou na téma Co mám rád(a). Jak se dětem dařilo - posuďte sami.
 • Milé děti, Vaše vybrané peníze velmi pomohou jiným dětem, které mají již od narození určité zdravotní problémy. Nemoc, kterou mají, se jmenuje dětská mozková obrna. Takto nemocné děti se nehýbou tak dobře jako Vy, některé nemluví, špatně jí a jiné zas nemohou sedět, chodit nebo používat své ruce. Většina z nich potřebuje trvalou péči celé rodiny. Nemoc se nedá vyléčit, ale dá se ovlivnit pravidelným cvičením. Není to jako běžný tělocvik. Vymyslel ho pan Vojta. Cvičit děti začínají brzy - již krátce po narození. A k tomu, abychom to maminky a tatínky vhodně naučili, potřebujeme Vojtův stůl.


Fakultní nemocnice Plzeň


 • V letošním roce 2020 by měla pomoc hnutí směřovat k dětem s mozkovou obrnou. O tomto projektu stonožkových dětí byl uveřejněn článek v časopise Fakultní nemocnice v Plzni - klikni zde.


 • Na webových stránkách Západočeské univerzity v Plzni je uveřejněn článek o spolupráci Fakultní nemocnice Plzeň a Stonožky při vývoji aplikace pro sledování pacientů s Crohnovou chorobou. Klikni zde.


 • Přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Prof. MUDr. Josef Sýkora Ph.D. nám zaslal pro všechny stonožkové děti dopis.


Ahoj holky a kluci,

v posledních letech u vašich kamarádů při vyšetření a návštěvě naší nemocnice stále častěji zjišťujeme, že onemocněli Crohnovou chorobou. Je to onemocnění zažívání (žaludku, střev, ale někdy i kloubů), při kterém děti hubnou, jsou unavené, nemohou chodit do školy, sportovat a nemají na nic sílu. Léčba této nemoci trvá měsíce, někdy roky, dlouhodobě drží dietu a berou léky. Vyléčit je úplně prozatím nejde, a tak se snažíme najít léky a nejlepší způsob, jak dětem pomoci, aby žily co nejnormálnější život, oživovaly dosavadní přátelství a přinášely nová. Vůbec se nám nelíbí, že se v České republice Crohnova choroba vyskytuje tak často a že stále více kluků a holek trpí touto nemocí. A tak jsme spojili síly se Stonožkovými dětmi.

Stonožkové děti jsou našimi velkými spojenci a jejich podpora nám opravdu pomáhá v hledání toho, co může Crohnovou chorobu způsobovat a jak nemocným dětem pomoci.
Patří jim velký dík! Stonožka společně s lékaři a sestřičkami z naší plzeňské fakultní nemocnice a profesory a studenty Západočeské univerzity pomohla ke vzniku počítačového programu, který z mnoha dat a informací od našich malých pacientů zkouší vypátrat, proč děti Crohnovou chorobou onemocní. Krůček po krůčku zjišťujeme, že důležitou roli hraje rodina, to, jak a co jíte, životní prostředí, místo, kde žijete (někde je nemocných více a jinde méně), jestli jste v pohodě a nebo ve stresu atd. To vše nám program umí spočítat, vystopovat a díky tomu se snad brzy podaří zkrátit dobu, kterou děti musí strávit v nemocnici a najít nové léčebné postupy, aby žily skoro tak, jako před tím, než onemocněly.

Naše dosavadní výsledky si mohli přečíst nejen rodiče, děti a lékaři v České republice, ale i v celém světě. A tak z našich poznatků mohou mít prospěch všichni - a to i díky vám! Máme za to, že spolupráce se stonožkovými dětmi a dosud získané vědomosti jsou dobrým základem v dalším výzkumu a péči o nemocné děti s Crohnovou chorobou.

Děkujeme vám za váš zájem, vaše obrázky, koncerty, eseje… Prostě za podporu nás zdravotníků a našich malých pacientů.

 • VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ PŘIBLÍŽÍ VĚDU, KTERÁ LÉČÍ. V prostorách výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni byla v pátek 7. řijna 2016 zahájena výstava dětských kreseb zaslaných do soutěže "Věda, která léčí". Společenské setkání zpříjemnilo vystoupení dětského pěveckého sboru ŠUM ze ZŠ Rokycany pod taktovkou Hany Šlégrové. Sešlo se celkem 1 621 prací z 63 škol. Vybraná díla přiblíží na dvaceti panelech představu dětí o vědě. Výstava zároveň v mírně odlišné podobě probíhá i ve Fakultní nemocnici Plzeň. Soutěž vyhlásilo hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka v rámci společného projektu s FN Plzeň a Fakultou aplikovaných věd ZČU. Projekt "Věda, která léčí" započal na jaře letošního roku a jeho hlavním cílem je pomoci nemocným dětem. Vědci z fakulty aplikovaných věd společně s lékaři spolupracují na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě a výzkumu Crohnovy choroby - chronického zánětlivého onemocnění různých částí trávicího traktu. Výzkum finančně podpoří hnutí Stonožka, které pozvalo školy z celé České republiky do zmíněné výtvarné soutěže. Vítězné práce ve čtyřech věkových kategoriích vybrali prezidentka hnutí Běla Gran Jensen, kardinál Dominik Duka, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, rektor ZČU Miroslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd ZČU Miroslav Lávička, přednosta Dětské kliniky FN Plzeň Josef Sýkora a advokát Jaroslav Svejkovský. Nejlepší práce jsou vystaveny v prostorách výzkumného centra NTIS a ve FN Plzeň. Předání cen vítězům proběhne 2. prosince v Arcibiskupském paláci v Praze po každoroční Stonožkové mši. "Pro vítěze chystáme speciální exkurzi do našeho výzkumného centra NTIS, kde se budou moci hravou a interaktivní formou seznámit s unikátními laboratořemi a pracovišti. Čekají na ně hry ovládané mozkovými vlnami, holografická laboratoř, virtuální realita, digitální pískoviště, 3D omalovánky, laboratoř pro přípravu nové generace inteligentních materiálů, ukázky plazmatu, nástroje pro modelování a simulaci genetických sítí, robotičtí artisté a spousta dalších zajímavostí,“ uvádí děkan fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička. Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek k výstavě v nemocnici říká: "Fakultní nemocnicí projde denně několik tisíc lidí. Výstavu obrázků jsme proto pojali jinak, trochu hravě. Základem je najít jednotlivá díla a složit slovní tajenku. Podrobné informace jsou na webových stránkách FN Plzeň. Většina z došlých obrázků jsou krásná díla a je vidět, že dnešní děti mají velkou fantazii. Možná bychom časem na některém zá obrázků našli cestu, kudy se budou vědci v budoucnosti ubírat." Na Západočeské univerzitě v Plzni mohou lidé výstavu navštívit od 7. října do 11. listopadu 2016 ve výzkumném centru NTIS a od 14. listopadu do 16. prosince 2016 v Univerzitní knihovně ZČU - oba výstavní prostory se nacházejí v univerzitním kampusu na Borech. V období od 19. ledna do 10. března 2017 bude výstava zdobit prostory Galerie Paletka v Husově ulici v Plzni.


Reportáž z vernisáže výstavy můžete sledovat po kliknutí zde.

Mgr. Gabriela Levorová • "Věda, která léčí" má další kamínek do mozaiky. Děti na mnoha základních školách v celé zemi malují obrázky na téma Věda, která léčí. Svými výtvory přispívají k opravdovému vědeckému dílu, díky němuž budou odborníci Dětské kliniky FN Plzeň a Západočeské univerzity v Plzni napomáhat při léčbě velmi nemocných dětí. Jelikož je tento vědecký projekt finančně náročný, rozhodla se Stonožka s dalšími dobrosrdečnými lidmi, že pomohou. Jedním z nich je i JUDr. Jaroslav Svejkovský, který se Stonožkou spolupracuje řadu let a díky němuž v úterý 7. června 2016, na oslavě 20 let založení advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková a spol., byly vydraženy dětské obrázky a jeden obraz od Alexandry Churchill za necelých 40 tisíc korun. Prezidentka hnutí Stonožka Běla Jensen byla nadšená z atmosféry tohoto setkání: "Jsem velmi mile překvapena štědrostí, se kterou byla vydražena 3 dětská díla. Během chvilky byla kasička pro Stonožku plná bankovek a částka 40 tisíc mne ohromila. Velmi si vážím všech odborníků, kteří na celém projektu pracují, ale nejdůležitějším článkem celého chodu jsou právě DĚTI."

Mgr. Gabriela Levorová, FN Plzeň


A závěrem vzkaz paní Běly Jensen:
Milé děti. Ti, kteří z vás jste zdraví, pojďte společně se Stonožkou pomoci nemocným dětem. Dobro se dobrem oplácí a radost z toho, že mohu někomu pomoci, je neskutečně krásným pocitem. Posílejte obrázky a věřte, že sebemenší počin v této dobročinnosti napomůže k tomu, že dětem nemocným Crohnovou chorobou bude lépe. A to je náš cíl. Všem vám moc děkuji.

Běla Jensen • Plzeňská televize odvysílala reportáž Richarda Langera o spolupráci Stonožky, Fakultní nemocnice v Plzni a Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity na projektu výzkumu Crohnovy nemoci. Klikni zde.


 • Na webu IDNES.CZ byl uveřejněn článek o společném projektu výzkumu Crohnovy nemoci. Klikni zde.


 • 1. místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka vyslovil podporu společnému projektu výzkumu Crohnovy nemoci.


Jako dlouholetý lékař vím, jak Crohnova nemoc komplikuje dětem život, co pro ně znamená. Jako dlouholetý politik vyznávám zásadu, že péče o potřebné, péče o nemocné a pomáhat jim, ukazuje na kulturu dané země a jejích lidí.

Jsem proto velmi rád, že dvě vysoce odborné instituce v Plzni, za podpory hnutí Na vlastních nohou Stonožka, se ve výzkumu Crohnovy nemoci spojily.
Je to pro mě důkaz, že u nás je dostatek zodpovědných lidí, hodně solidárních dětí a kolektivní vůle pomoci těm, kteří to potřebují.
Je to morální vzpruha pro nás všechny a do budoucna také, jak věřím, velká pomoc dětem, které Crohnovou nemocí trpí.
Za to bych chtěl moc všem poděkovat a hlavně paní Běle Jensen, která přišla s tímto nápadem.

MUDr. Přemysl Sobotka
1. místopředseda Senátu PČR • Žáci ze ZŠ Spálené Poříčí navštívili v pátek 29. dubna 2016 Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Tato fakulta se účastní projektu "Věda, která léčí." Skvěle připravená exkurze jim umožnila objasnit si mnohá tajemství vědy a techniky, vše si mohli prohlédnout a vyzkoušet, což dokazují následující fotografie. Pro všechny to byl opravdu fantastický zážitek. • V úterý 26, dubna 2016 se uskutečnil v Rokycanech slavnostní koncert dětí ze ZŠ v ulici Míru, jehož cílem bylo podpořit projekt výzkumu Crohnovy nemoci. Ohlas spokojeného publika byl opravdu mimořádný, o čemž svědčí i částka 6 478,- Kč, kterou se podařilo získat pro dobrou věc.


 • V úterý 26. dubna 2016 se paní Běla setkala s paní Věrou Čáslavskou, kterou informovala o novém projektu Stonožky, a to o podpoře výzkumu léčby Crohnovy nemoci ve Fakultní nemocnici v Plzni ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd Západočeské univerzity. Paní Čáslavská projevila o projekt velký zájem a sama nabídla, že osloví některé další známé sportovce, kteří by tento projekt podpořili, aby se dostal do co největšího povědomí v celé České republice.


 • V úterý 22.3.2016 se sešli na půdě ZČU Plzeň u pana rektora doc. Dr. RNDr. Miloslava Holečka představitelé významných institucí, které se budou podílet na projektu "Věda, která léčí". Významného jednání se zúčastnili: prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka Běla Gran Jensen, ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkan FAV ZČU Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., primář dětské kliniky Prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., a právní zástupce JUDr. Jaroslav Svejkovský. Jedná se o výtvarný projekt českých a slovenských škol pořádaný u příležitosti spolupráce hnutí Na vlastních nohou Stonožka s Fakultní nemocnicí Plzeň, Fakultou aplikovaných věd Západočeské University, Evropským centrem excelence a NTIS (Nové technologie pro informační společnost). Fakulta aplikovaných věd ZČU a Dětská klinika FN Plzeň totiž zahájily spolupráci na vývoji aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě a především výzkumu Crohnovy choroby u dětí. Crohnova choroba je nevyléčitelné chronické zánětlivé onemocnění různých částí trávicího traktu, provází pacienty téměř celý život. Počet nemocných se bohužel každoročně zvyšuje. Spojení lékařského výzkumu a inovativních informačních technologií má za cíl přinést cenné poznatky k dosavadním možnostem léčby a vést ke zlepšení péče.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku