Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2016

Aktuality

!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!

 • Žáci ze ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici zaslali na konto Stonožky 5 500,- Kč, které získali z prodeje karamiky na vánočním jarmarku.


 • Ve dnech 14. - 16. prosince 2016 se uskutečnil na naší škole ve Spáleném Poříčí Stonožkový týden. Žáci vyrobili a vystavovali své výrobky především s vánoční tématikou. Organizaci a výběr peněz měli na starost žáci deváté třídy. Ujali se tohoto úkolu výborně. Na náměstí vystoupil také školní sbor pod vedením pana učitele Mgr. Romana Škaly a paní učitelka Mgr. Eliška Švecová připravila informace a výtvarné práce, které se týkaly Crohnovy nemoci u dětí. Na výzkum této nemoci půjde totiž část vybraných peněz. Za Stonožkový týden se podařilo získat celkem 16 905,- Kč! Za všechny stonožkové akce jsme již vybrali 433 678,- Kč. Děkujeme všem za pomoc při organizaci této akce.

Mgr. Eva Gabrielová


Jsme rádi, že můžeme pomáhat s přípravou Stonožky a vybíráním peněz na dobrou věc. Všechny nás bavila výroba svícnů, obrázků, andílků… a také prodej.

žáci a žákyně 9.A, ZŠ Spálené Poříčí

 • 16. prosince. 2016 proběhl v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách ADVENTNÍ KONCERT pro Stonožku v rámci projektu "Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička", který uspořádal pěvecký sbor žáků naší ZŠ Zásmuky pod vedením pana učitele Květoslava Červeného. Podařilo se získat 6 110,- Kč, které jsme poslali Stonožce.

Soňa Součková, učitelka ZŠ Zásmuky


 • V pátek 9. prosince 2016 uspořádala Základní škola E. Beneše a MŠ Písek se spolkem Rodiče dětem při 15. MŠ první vánoční setkání. Adventní odpoledne bylo zahájeno vánočními koledami a písničkami, které zazpívaly děti z 15. mateřské školy, a slavnostním zdobením vánočního stromečku. Poté už si mohli všichni návštěvníci v prostoru před budovou 2. stupně zakoupit vánoční ozdoby, svícny, věnce a další dekorace, které vyráběli žáci školy a děti z 15. MŠ. Vůně jablečného závinu a vánočního punče přilákala k občerstvení, horký nápoj přišel v chladném počasí všem vhod. Zájem o ručně dělané výrobky byl opravdu veliký a výtěžek z celé akce 12 387,- Kč bude věnován Stonožce, která pomáhá dětem. Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili tak nejen děti z naší základní školy a mateřské školy, ale i děti, které to nemají v životě jednoduché. Vánoční setkání proběhlo v příjemné atmosféře, a proto se těšíme na příští rok a doufáme, že se stane novou tradicí naší školy.

Zuzana Hampergrová • Žáci ze Stonožky při ZUŠ Postoloprty získali od září roku 2016 prodejem svých výrobků při podzimním stonožkovém týdnu, sběrem papíru, přispěním finanční částky 1 000,- Kč od ZŠ Postoloprty a při adventu v našem městě celkem 13 328,- Kč a odeslali je na konto Stonožky. Budeme si i nadále si přát, abychom my všichni, přátelé stonožky, svými společnými činy podpořili co nejvíce výzkum a léčbu Crohnovy nemoci. Není nic krásnějšího, než zdravé a usměvavé děti se svými rodiči.

Dagmar Bartošová a děti ze stonožkové dílny • V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali v MŠ Na Smetance v Praze 2 Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně "5. Originální smetankovská vánoční kuchařka" s oblíbenými rodinnými recepty i recepty různých kultur. Kuchařka je rozdělena do několika kapitol: Vánoční zvyky i mezinárodní, Vánoční tradice u nás, Z nebeské cukrárny, Sváteční menu, Silvestrovské dobroty. Kuchařka je doplněna obrázky dětí k dokreslení. Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek, kuchařek i některých maminek např. slámové věnečky, přáníčka, svícínky ze skleniček na víno, perníčky, jmenovky, zdobené papírové stromečky, ozdoby na stromeček, řetězy, svícny, kapříci a andělé z keramiky, pletení sněhuláci, korálkové výrobky a mnoho další drobností. Ceny byly opět symbolické od 2,- do 50,- Kč. Tentokrát se nám podařila vybrat neuvěřitelná částka 7 132,- Kč a 2,- EUR, která putovala na konto Stonožky. Již dnes se těšíme na 20. velikonoční výstavu.

Petra Juhanová a stonožkové děti z MŠ Na Smetance, Praha 2


 • V pátek 2. prosince 2016 se sjely stonožkové děti do chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na každoroční slavnostní Mši pro Stonožku. Klikni zde.


 • Je po oslavách sv. Martina a 27. listopadu 2016 jsme vstoupili do adventního období. Do období příprav a oslav nejkrásnějšího času kalendářního roku - oslav českých Vánoc. Součástí se stala v ZŠ Kladská 1, Praha 2 právě tradice vánočního koncertu, letos již poosmé - a tedy tradičně v prostorách "pražské Olympie" – velkého sálu Lucerny. Náš vánoční koncert se konal v úterý 29. listopadu 2016. Letošní koncert byl navíc benefiční, přihlásili jsme jej do projektu "Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička" a připojili se tak k projektu Věda, která léčí. Kolem 17. hodiny se začal sál zaplňovat rodiči, prarodiči, přáteli, známými, příbuznými a bývalými žáky. Všichni byli zvědaví na letošní program. Na jevišti se vystřídalo tentokrát přes 400 účinkujících, tedy všechny třídy školy. Koncert byl velkolepý, měl spád a neměl žádná "hluchá" místa. V levé části podia byly připraveny hudební nástroje, vpravo dominoval třpytivě nazdobený vánoční stromeček a na tmavomodrém pozadí, znázorňující štědrovečerní oblohu, se vznášeli dva andělé. Úderem půl šesté vánoční koncert začal. Vše utichlo a na jevišti se objevili první účinkující. Všechny aktéry doprovázela fiktivní postava Járy Cimrmanna, který letos slaví 50. výročí. S jeho tvorbou nás seznamovali žáci-herci 9. tříd. Žáci 6.A recitovali jeho "Školní brašničku", vyslechli jsme přednášku o Yettim, jaký měl vztah k dětem, hudbě, rodinnému životu a k Vánocům. Společně jsme dobyli severního pólu, na něm potkali Frištenského, žáci předvedli živý obraz otužilců v plavkách a pak se společně vrátili domů - do Prahy. Tyto Cimrmannovy úryvky byly kombinovány se zpěvy tradičních vánočních koled Nesem vám noviny - Půjdem spolu do Betléma - Štědrej večer nastal - Jak jsi krásné neviňátko. Koledy zazpívali roztomilí prvňáčci, na které pak navázala 2.B . Třída 3.B pak přidala Pochválen buď Ježíš Kristus a čtvrťáci nám zazpívali píseň V jeslích dítě spinká a Štěstí, zdraví. V krásném a hudebně ztvárněném pojetí zazpívala a zahrála píseň Byla cesta byla ušlapaná třída 5.A. Nádherné! Nechyběly ani cizí jazyky. Protože u nás právě pobývali v rámci výměnného pobytu žáci z Dánska, vystoupili společně se svými ubytovateli - žáky 8. tříd - se zpěvem Rolniček v české a anglické verzi. Vystoupení bylo velice zdařilé.. Cizí jazyky pokračovaly dále. V angličtině jsme slyšeli písně Merry Christmas everyone, All I want for Christmas, Happy Xmas, Fally slowly od školní kapely. Velmi zajímavé vystoupení předvedly děti z 5.B, které zazpívaly klasickou píseň Tichá noc vícejazyčně v moderním podání. Vystoupení skončila a závěrečného slova se ujala paní ředitelka Kateřina Vávrová. Nejdříve poděkovala všem účinkujícím, pak učitelům za náročnou přípravu a samotným dětem za krásná vystoupení. Současně přivítala, kromě všech přítomných, i významné hosty, kteří se koncertu zúčastnili. Byli to doc. RNDr. Miroslav Lávička, děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity, arm. gen. Ing. Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu Armády ČR a prezidentka hnutí Na vlastních nohou Stonožka paní Běla Gran Jensen. Celkový příspěvek, který se nám podařil za tento večer na podporu výzkumu léčby Crohnovy choroby získat, činí 30 000,- Kč.

Mgr. Ladislav Bošek, ZŠ Kladská, Praha

 • Ve dnech 21.-24.11.2016 proběhl v Základní a Mateřské škole v Prašicích Stonožkový týden. Úkolem bylo doplnit výrobky určené k prodeji na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Žáci proto pilně pracovali v kroužcích školního klubu, ve školní družině i v mateřské škole. Byli pozváni i rodiče, kteří za pomoci odborného vedení instruktorů zhotovili překrásné adventní věnce a jiné dekorativní ozdoby ze skla či z perníku. Připojili se i ti nejmenší v mateřské škole a vytvořili za pomoci paní učitelek velmi pěkné adventní dekorace a vánoční přáníčka. V pátek 25.11.2016 přátelé Stonožky z řad žáků od rána tyto a další výrobky vyrobené v rámci školního projektu Podzimní dílny prodávali na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Letos jsme podpořili projekt na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci. Upoutávkou byla vernisáž oceněných výtvarných grafik žáků výtvarného a literárního projektu českých a slovenských škol pořádaný hnutím Na vlastních nohou, Fakultní nemocnicí v Plzni a Západočeskou univerzitou v Plzni. Tato vernisáž byla uspořádána ve spolupráci s Městským úřadem Uherský Brod a celou akci zaštítil pan starosta města a senátor Ing. Patrik Kunčar. Potěšilo nás, že naše pozvání přijal zástupce stonožkového hnutí pan Vítězslav Březina. V prostorách městského informačního centra tak mohla vedoucí odboru školství, kultury a sportu paní Markéta Gajdůšková v v zastoupení starosty Uherského Brodu přivítat také starostu obce Prakšice Ing. Josefa Hefku, paní Mgr. Lenku Jurákovou, zástupkyni ředitele ZŠ a MŠ Prakšice, paní PaedDr. Dagmar Bistrou, ředitelku ZŠ Na Výsluní, P. RNDr. ThLic. Jana Rajlicha, OP, představeného kláštera dominikánů, P. Mgr. Jaroslava Kapuše, a především žáky, jejich rodiče a další podporovatele a příznivce hnutí. Výstava byla zahájena stonožkovou hymnou. Žáci prakšické základní školy se zapojili do programu ukázkami svých hudebních dovedností a recitací. Zvláště zajímavá byl jejich vlastní úvaha o tom, co je motivuje k humanitární práci a také jakým způsobem zpracovali téma výtvarného projektu Věda, která léčí. Vytvořili soubor grafik na téma "Inkubátory." Zaujalo je, že v roce 1992 Stonožka zakoupila dvě sanitky. Součástí jedné, která byla darována do Plzně, byl také inkubátor. V následujícím roce tento vůz převezl 300 novorozeňat. A protože pomoc Stonožky nyní směřuje právě do Plzně, rozhodli se zpracovat toto téma. Výstava byla slavnostně zahájena přestřihnutím pásky s logem Stonožky a pozváním hostů na další část programu. Na náměstí v Uherském Brodě měli žáci možnost na podiu prezentovat hnutí Na vlastních nohou před občany města a návštěvníky Kateřinského jarmarku. Opět zazněla stonožková hymna, tentokrát z úst žáků prakšického pěveckého sboru Zpívánky pod vedením paní učitelky Assmannové, která spolu s žáky 1., 2. a 3. třídy nacvičila toto hudební představení. Na náměstí přítomné opět přivítal pan starosta města, který zdůraznil podporu a účel humanitárních aktivit hnutí. Dále byl požádán o slovo zástupce stonožky pan Vítězslav Březina, který tlumočil pozdrav od paní Běly Gran Jensen, představil projekt Věda, která léčí a ocenil spolupráci města, obcí i ostatních institucí či jednotlivců, kteří se podílejí na humanitární práci. Zvláště vyzvedl činnost těch nejmenších, kteří se podílejí na pomoci největší měrou, a také ostatních, kteří jim pomáhají. Na otázku, co je to Stonožka, z úst dětí zaznělo mezi jiným: "Stonožka - to jsme my. Její nožky jsou propojené nohy dětí, které pomáhají ostatním dětem u nás i v zahraničí, a my máme to štěstí, že máme zdravé ruce a můžeme pomáhat také". Starší žákyně pak pozvaly diváky ke stánku, kde si mohli zájemci zakoupit drobné výrobky žáků prakšické základní školy a přispět tak svým dílem k výzkumu léčby Crohnovy choroby. Ještě než se rozloučili, promluvila paní ředitelka Dagmar Bistrá a informovala přítomné o sobotním prodeji výrobků žáků uherskobrodské školy Na Výsluní, kteří se připojili k projektu také. Symbolickou stonožku z perníku - jako výraz poděkování - pak z rukou dětí převzali starosta města Uherský Brod Ing. Patrik Kunčar, starosta obce Prakšice Ing. Josef Hefka a paní Markéta Gajdůšková, vedoucí odboru odboru školství, kultury a sportu v Uherském Brodě, která celou akci spoluorganizovala. Stejnou Stonožku pro paní Bělu převzal pan Vítězslav Březina, zástupce hnutí. Slíbil vyřídit paní Běle pozdravy od dětí, které se již těší na společné setkání při mši svaté v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Také panu Březinovi byla věnována Stonožka s poděkováním za jeho podporu a účast na našich projektech pro hnutí na Moravě. Díky patří také všem dalším, hlavně dětem, jejich rodičům a učitelům, kteří se na akci spolupodíleli, instruktorům stonožkových dílen z řad veřejnosti a dalším podporovatelům a sponzorům Stonožky. Máme radost, že můžeme na konto Stonožky zaslat částku 7 135,- Kč, která je určena na podporu výzkumu a léčby Crohnovy choroby.

Mgr. Jana Kovaříková

 • Děti ze Základní školy Bratří Čapků v Příbrami připravily podzimní Stonožkový týden. Podařilo se jim získat celkem 6 444,- Kč, které zaslaly na konto Stonožky. • V měsících říjnu a listopadu 2016 začaly na naší škole ZŠ Npor. Loma v Příboře probíhat akce na podporu Stonožkového hnutí. Zahájeny byly v den třídních schůzek Stonožkovým bufetem, kde si mohli rodiče zakoupit věnečky, tvarohové a makové koláčky, slané pečivo. V dalším týdnu pak žáci z 1. stupně připravili pro své spolužáky rovněž Stonožkové bufety, do kterých přispěli rodiče slaným i sladkým pečivem – jednalo se například o muffiny, štrůdl, cupcaky, bábovky, moučníky kokosové, medové, tyčinky z listového těsta, pizzenky, slaný štrůdl, lízátka, bonbóny, čokoládové kornoutky, domácí čokolízátka. Další z akcí na 1. stupni byl prodej výrobků z barevných gumiček a korálků. Třídy 5.A, 7.A a 8.B uspořádaly spolu se svými třídními učitelkami na podporu Stonožkového hnutí turnaj ve fotbale, basketbalu a stolním tenise v tělocvičnách školy. Celkem se dostavilo 17 týmů a také další žáci, kteří se starali o občerstvení sportovců a jejich fanoušků. Gabriela Busková profesionálně odpískala basketbalové turnaje a dva studenti příborského gymnázia dohlíželi na pravidla u fotbalových zápasů. Sportovní odpoledne se vydařilo a všichni byli spokojeni. V listopadu pokračovaly ve stonožkových bufetech i třídy 2. stupně. Během stonožkových akcí probíhal tradiční bazar plyšáků. Tentokrát se sešlo velké množství plyšových hraček a zájem dětí o bazar byl obrovský. Během stonožkových akcí jsme získali 28 612,- Kč, které jsme zaslali na konto Stonožkového hnutí. Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům i rodičům, kteří svým dílem přispěli na pomoc STONOŽCE, tedy hnutí Na vlastních nohou.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy


 • Návštěva paní Běly na 20. ZŠ v Plzni aneb příběh "dvacítky" a Stonožky. 20. ZŠ v Brojově ulici v Plzni je již 14 let zapojena v hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Za tu dobu zaslali naši žáci na jeho konto finanční částku v hodnotě zhruba 240 000,- Kč, a to z výtěžku z vánočních jarmarků či z prodeje svých obrázků ze stonožkového týdne. Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 navštívila školu zakladatelka stonožkového hnutí paní Běla Jensen. Návštěva proběhla formou besedy v tělocvičně pro všech 272 dětí z 1. stupně. Děti ve večerníčkovských čepicích vyslechly vyprávění paní Běly o tom, jak jsou místa na zemi, kde děti mají opravdový hlad a strach o své bezpečí. Zároveň dětem připomněla hlavní stonožkovskou myšlenku, že děti pomáhají dětem. A právě ve stonožkovém týdnu se na 20.ZŠ žije pro to, aby děti pomohly nemocným dětem s Crohnovou chorobou. Setkání bylo plné dětské radosti a rozzářených očí. Dětskou upřímnost nelze za nic zaměnit. Zástupkyně ředitele 20.ZŠ Ilona Jehličková připomíná úspěchy: "Naši žáci získali uznání a ocenění v mnoha výtvarných soutěžích, které organizovala Stonožka. Jen namátkou výtvarná soutěž Karel IV, sv. Anežka česká, Konstantin a Metoděj, Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava a naposledy ve výtvarné soutěži Věda, které léčí. Vyznamenaní žáci převezmou ocenění z rukou kardinála Dominika Duky v arcibiskupském paláci a jejich práce budou zdobit Anežský a Strahovský klášter či galerii Paletka v Plzni. Na závěr jeden z oblíbených citátů Ilony Jehličkové. "Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe." J. W. Goethe.Stonožka tato slova naplňuje měrou vrchovatou.


 • V úterý 25. 10. 2016 se žáci 4.- 9. třídy ZŠ a MŠ Prakšice zúčastnili již tradičních Podzimních dílen. V rámci školního projektového dne vyráběli za pomoci učitelů různé dekorativní předměty ke zkrášlení obydlí v období adventu. Tyto výrobky budou nabídnuty v pátek 25. 11. 2016 návštěvníkům Kateřinského jarmarku v Uherském Brodě a následně o adventních nedělích při prodeji u kostelů. Letos se připojíme k výzvě na podporu výzkumu léčby Crohnovy nemoci s názvem Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička.

Mgr. Jana Kovaříková

 • Základní škola Chýnov je zapojena v humanitárním hnutí "Hnutí na vlastních nohou", které nese logo "Stonožka". Ve dnech 19. 10. – 21. 10. 2016 jsme realizovali "Stonožkové dny". Celá škola se proměnila v cukrárny, kavárničky i restaurace s rychlým občerstvením. Velké poděkování patří třídním učitelům, ale i rodičům žáků, protože maminky připravily plno dobrot. Dále děti prodávaly řadu svých výrobků - například z korálků, fotografie, drátkované a háčkované ozdoby, pokojové květiny, sušené ovoce, balónky s heliem, keramické ptáčky, dřevěné a textilní dekorace atd. V letošním roce jsme na konto Stonožky odeslali celkem 33 660,- Kč.

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

 • V úterý 25. řijna 2016 se uskutečnil v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje Benefiční koncert pro Stonožku, na kterém bylo možno slyšet sborové skladby v podání klatovského dětského sboru Sedmikrásky pod vedením sbormistra Jaroslava Pletichy. Výtěžek z koncertu 7 426,- Kč byl poukázán na konto Stonožky.


 • Strom splněných přání - pro děti z dětského domova Trnová. To byl název projektu, který zaplnil Základní školu v ulici Míru v Rokycanech již v loňském školním roce. Od dubna děti i dospělí nosili dárečky pro malé děti v dětském domově. Na chodbě visel velký plakát se stromem a na něm v květech přání dětí z Trnové - auto, panenka, kabelka, penál, robot... Sešlo se hodně dárků, nejen podle přání dětí, ale spousta dalších - knížky, hračky, oblečení, sladkosti i velký dřevěný domeček pro panenky. Do projektu se zapojili žáci, učitelé naší školy, ale i veřejnost - například členové sboru KOST z Plzně. Do Trnové jsme se chystali v červnu, ale epidemie neštovic nám výlet překazila. Malí drobečkové se s nemocí potýkali do poloviny července. A tak se výlet odložil na září. V pátek 30. září 2016 vyrazil sbor ŠUM do Trnové. Zazpívali jsme dětem písničky, předali dárečky a celé dopoledne si naši zpěváci hráli s dětmi v útulných hernách a ložnicích. Všem moc děkujeme za všechny dárečky. Určitě opět něco podnikneme.

Hana Šlégrová

 • 16. a 17. září 2016 se uskutečnilo v Rokycanech Setkání pod rokycanskou věží, jehož součástí byla i dražba obrazů stonožkových dětí. Na konto Stonožky bylo zasláno celkem 19 200,- Kč.


 • Ve čtvrtek 18. srpna 2016 navštívila paní Běla na pozvání náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře zahájení výstavy nazvané "Ženy na bojištích a v zázemí". Výstava je instalována přímo před budovou Generální štábu AČR v Praze - Dejvicích. Při setkání s generálem Bečvářem byl opět potvrzen zájem o další spolupráci hnutí Na vlastních nohou - Stonožka s Armádou České republiky a také vzájemná výhodnost této spolupráce. Pro Stonožku je naše armáda jedním z nejdůležitějších partnerů a fakt, že je paní Běla zvána na všechny významné společenské akce pořádané AČR, svědčí o tom, že i Stonožka je významným partnerem pro naši armádu.


Pro bližší informace na armádních stránkách klikni zde.


 • Ve středu 20. července 2016 se uskutečnilo setkání paní Běly s libereckým klubem Asociace rodičů a přátel tělesně postižených dětí na letním táboře v Lichovech u Sedlčan. Stonožka již několikrát přispěla na jejich činnost. • Ke konci června 2016 byla doručena dětem v kosovské SOS vesničce sbírka dětského oblečení, obuvi, hraček, dětské kosmetiky, výživy, sportovního vybavení, školních a kreslících potřeb. Této akce se také zúčastnily stonožkové školy - MŠ Na Smetance, ZŠ Kladská, ZŠ a MŠ Petřiny a ZŠ Bludov.


 • I 15. ZŠ z Plzně se zapojila do projektu Věda, která léčí. V prodejní sbírce jsme získali 3 000,- Kč, které posíláme na podporu výzkumu léčení Crohnovy choroby. Do výtvarné soutěže jsme vybrali 15 prací. Zaujala nás i výzva "Kam šlápne Stonožka, pomůže písnička" a na podzim chystáme hudební projekt na podporu této akce.

Mgr.Ivana Šťastná, 15.ZŠ Plzeň • Počátkem června 2016 proběhla sbírka na pomoc SOS vesničce v Kosovu. Děti z MŠ Na Smetance v Praze, ze ZŠ Kladská v Praze a ze ZŠ a MŠ Petřiny - jih v Praze nasbíraly školní a hygienické potřeby. Žáci ze ZŠ Bludov pak nasbírali boty pro celou vesničku.
Zpravodajství na webu armády - klikni zde.


 • Stonožkoví žáci ze ZUŠ Postoloprty uspořádali 14. května 2016 u příležitosti Postoloprtských slavností již "2. bazar pro Stonožku" na dvorku ZUŠ pod pergolou. Sešlo se mnoho zajímavých věcí - jejich prodejní ceny byly lákavé. Zboží jsme doprodávali ještě následující středu, kdy se scházíme ve "stonožkové dílně ." Z prodeje svých výrobků a sladkostí v malé cukrárně jsme získali 3 708,- Kč. Celková částka 9 268,- Kč, kterou jsme odeslali na konto Stonožky, zahrnuje ještě výdělek ze sběru papíru a z prodeje na velikonočním trhu. Za školní rok 2015-2016 bylo odesláno celkem 22 302,- Kč. Přejeme si, aby i námi odeslaný příspěvek pomohl při výzkumu Crohnovy nemoci.

D.Bartošová • V květnu 2016 uspořádala ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici školní akademii, během níž proběhl prodej keramických výrobků dětí. Podařilo se získat 3 200,- Kč, které putovaly na konto Stonožky na podporu projektu výzkumu Crohnovy nemoci. • Žáci ze ZŠ Spálené Poříčí navštívili v pátek 29. dubna 2016 Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Tato fakulta se účastní projektu "Věda, která léčí." Skvěle připravená exkurze jim umožnila objasnit si mnohá tajemství vědy a techniky, vše si mohli prohlédnout a vyzkoušet, což dokazují následující fotografie. Pro všechny to byl opravdu fantastický zážitek. • V pátek 8. dubna 2016 zavítala paní Běla do Uherského Brodu a na Velehrad, kde proběhla slavnostní vernisáž výstavy výtvarných prací stonožkových dětí k výročí Karla IV. Klikni zde.


 • Poslední dva měsíce každého roku žije prakšická škola pravidelně předvánoční atmosférou. Abychom stihli vyrobit četné drobnosti pro radost obdarovaných v dostatečném množství, musíme začít už začátkem listopadu. V tradičních tvořivých dílnách pracují s chutí všichni žáci školy, každý podle svých možností a schopností. I díky podpoře obcí Prakšice a Pašovice můžeme vytvářet roztomilé dárky, které potěší nejenom v adventním a vánočním čase. V odpoledních dílnách, které jsou pak již tématické, se rádi potkáváme i s rodiči a prarodiči, kteří mají zájem se naučit něco nového nebo inspirativního. Určitě upoutává paličkování andílků paní Buráňové z Uherského Brodu nebo vytváření nádherných věnců a svícnů pod vedením paní Ireny Kadlčkové z Prakšic. Jeden z nich i letos doputoval od nás z Moravy až do Arcibiskupského paláce v Praze. Nesmíme zapomenout ani na vynikající perníčky, které pečou rodiny paní Jenerálové a Galasové a pod vedením paní Maráškové je zdobí žáci v těchto dílnách. Určitě musíme poděkovat všem žákům a jejich rodičům, kteří se rádi a s upřímným srdcem podílí jak na tvorbě, tak i na prodeji těchto výrobků pro Stonožku na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě nebo před kostely v Uherském Brodě a Prakšicích. Zároveň děkujeme i městu Uherský Brod a farnostem Uherský Brod a Prakšice za podporu činnosti Stonožkových dětí.i letos může náš výtěžek 15 184,- Kč přispět dobré věci.

Mgr. Jana Kovaříková
 • V uplynulých dnech 21. – 23. března 2016 uspořádala naše škola jarní 31. "Stonožkový týden". Žáci vystavovali své výrobky a obrázky zaměřené hlavně na blížící se velikonoční svátky. Podařilo se nám získat celkem nádherných 16 639,- Kč! Organizaci a výběr peněz měli na starosti naši "deváťáci" a zhostili se toho na 1*! Za tento školní rok bylo vybráno celkem 36 043,- Kč. Za Stonožkové akce na naší škole jsme už vybrali a poslali na konto Hnutí na vlastních nohou - Stonožka celkem 416 773,- Kč! Chtěl bych poděkovat paní kolegyni Mgr. Miloslavě Kubátové, která se o Stonožku starala mnoho let a letos předala štafetu paní učitelce Mgr. Evě Gabrielové a Mgr. Elišce Majerové. I jim bych chtěl poděkovat za perfektní organizaci. Kam jsou peníze určeny? Stonožka rozjíždí projekt na pomoc českým dětem, které trpí Crohnovou chorobou a především jim se budeme snažit pomoci. Bez trvalého zájmu žáků, rodičů, prarodičů a obětavých obyvatel Spálenopoříčska by se tato činnost nikdy nesetkala s tak velkým ohlasem. Děkujeme všem, kteří přispěli!

Mgr. Jiří Šeffl • Ve středu 23. března 2016 se již podeváté zaplnil sál Klubu Zubří při 9. benefici pro Stonožku. Pro podrobnosti klikni zde.


 • Ve čtvrtek 17. března 2016 se chodba v prvním patře Základní školy Kladská, Praha 2 opět proměnila v jednu velkou galerii. Tak jako každý rok, letos už poosmnácté, se stěny zaplnily kresbami všech žáků školy. Tentokrát děti kreslily na téma Svět zvířat očima žáku ZŠ Kladská. Během odpoledne získaly děti prodejem svých obrázků rovných 40 000,- Kč. Je to bezkonkurenčně nejvyšší suma za osmnáct let, kdy stonožkové výstavy pořádáme. Pomoc bude tentokrát směřovat do Plzně na Fakultu aplikovaných věd na rozvoj vědeckého výzkumu chronických dětských chorob, především Crohnovy choroby. Slavnostní vernisáž zahájila paní Běla Jensen, k dětem i rodičům promluvila i starostka MČ Praha 2 Jana Černochová. "Stonožkový generál" Josef Šíba převzal z rukou ředitelky školy Kateřiny Vávrové symbolický dárek ke svému životnímu jubileu: dort s marcipánovým tankem. Vernisáže se zúčastnil také děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., který dětem poděkoval a vysvětlil, jak je jejich pomoc důležitá a potřebná. Návštěva pana docenta Lávičky i jeho spolupracovnice Ing. Jany Vavruškové, Ph.D. nám udělala velkou radost, stejně jako přítomnost stonožkových přátel Petra Řehoře a JUDr. Jany Svejkovské. Výstava bude ve škole do konce června.

Mgr. Kateřiná Vávrová, ředitelka ZŠ Kladská, Praha 2

 • 16. a 17. března 2016 se konala již 19. tradiční VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací dětí a kolektivu MŠ. Výstavu zahájila ředitelka Jiřina Belšanová, zástupkyně a garantka Stonožky v MŠ Petra Juhanová, zakladatelka a prezidentka Hnutí na vlastních nohou Stonožka paní Běla Gran Jensen, a dále zástupce Armády ČR velitel centra CIMIC pplk. gšt. Mojmír Jančík. Také jsme přivítali milé hosty z MČ Prahy 2 a děti z Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, kam směřovala mnohokrát naše pomoc. Všichni příchozí obdivovali a nakupovali. Stoly byly plné velikonočních výrobků, kraslic, pomlázek, velikonočních zajíců, vitráží do oken, zápichů, osení, květin, motýlků, mini mazanců, jarních a velikonočních přáníček a výrobků z korálků. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i paní učitelky a paní kuchařky. Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5,- do 35,- Kč. Výtěžek je neuvěřitelných 6 157,- Kč. Tato částka bude zaslána na stonožkové konto. Tentokrát půjde výtěžek na výzkum Crohnovy choroby u dětí. Za dobu 19 let se nám podařilo překonat částku 100 000,- Kč - přesně 106 007,- Kč. Již dnes se těšíme na jubilejní 20. velikonoční výstavu.

Petra Juhanová, MŠ Na Smetance, Praha 2 • Studenti Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové spolu s nprap. Tomášem Reimerem popřáli gen. Šíbovi k jeho životnímu jubileu. Zároveň mu poděkovali za to, co pro pro zahraniční operace AČR a pro Stonožku udělal. Pan generál poděkoval za blahopřání a krátce zavzpomínal na své vojenské začátky. Studentům řekl, že když on studoval na vojenském gymnáziu, nikdy nedoufal, že může být jednou generál. I oni mají v ruce maršálskou hůl a proto se musí učit a pracovat na sobě. • V těchto dnech obdržela paní Běla následující dopis.


Dobrý den paní Bělo, zasílám fotografie z našeho vystoupení na onkologickém oddělení v Liberci, které proběhlo začátkem března 2016.
Hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka darovalo během loňského roku
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klub Liberec - mikrofony a reprobedny. Hlavní činností našeho klubu pro zdravotně postižené děti a mládež je vedení zájmových kroužků a pořádání pravidelných pobytových akci. Mikrofony a reprobedny využijeme především pro dramatický kroužek a jeho pravidelná vystoupení. Aktuálně máme nastudovanou pohádku o Sněhurce, se kterou jsme v loňském roce zvítězili v celostátní soutěži o Cenu modrého slona. Také letos se tohoto projektu pro zdravotně postižené občany a jejich přátele zúčastníme a čeká nás vystoupení na zámku v Zákupech a v ZOO Liberec. Kromě toho outdoorové reprobedny použijeme i při blížícím se jarním pobytu v Janově nad Nisou a na letním táboře v Líchovech na hry, soutěže a také oblíbenou diskotéku. Děkujeme za tento dar, který našim klientům udělá spoustu radosti !

Kateřina Zelenková
 • V pondělí 15. února 2016 zavítala paní Běla spolu s panem Březinou do Vojenské akademie Vyškov, aby zde představila výstavu fotografií k 25. výročí založení Stonožky. Přivítal je zástupce velitele plk. Rudolf Honzák. Hned poté je přijal i velitel VA plk. Josef Kopecký. Ve 12 hod. proběhl slavnostní nástup frekventantů VA a dětí ze ZŠ Morávkova ve Vyškově. Zde se k paní Běle přidali i zástupci základní školy, 1. místostarosta Vyškova Břetislav Usnul, velitel posádky Olomouc pplk. Mojmír Jančík a stonožkový spolupracovník Mjr. Josef Daňhel. Velitel VA plk. Kopecký v krátkém projevu velmi vysoce ocenil práci Stonožky. Paní Běla pak zdůraznila, že mnoho projektů stonožkové pomoci v zahraničí by bylo možno bez nezištné podpory a spolupráce vojáků AČR jen velmi obtižně realizovat. Článek na webu Vojenské akademie Vyškov - klikni zde.
 • V sobotu 30. ledna 2016 ve 12.00 hod. odstartovaly z náměstí Jana Palacha v Praze původní "dakarské" kamiony Tatra 815 Karla Lopraise a Liaz Jiřího Moskala opět na cestu do senegalského Dakaru. Tentokrát ne jako závodní vozy, ale jako vozy s humanitární pomocí v rámci projektu Sen o Dakaru. U takovéto akce pochopitelně nemohla chybět Stonožka, která se velkou měrou zasloužila o naplnění právě té humanitární části celého projektu. Zaslala dětem trička, kšiltovky a další oblečení, školní pomůcky a plyšové hračky. Sestřičkám z františkánského kláštera v Pouponiere bude doručena jako vyjádření obdivu k jejich práci velká grafika s Madonou a oblečení a plyšové hračky pro děti do 12 měsíců. Děkujeme všem školám, které se na projektu podílely - obzvláště MŠ Na Smetance v Praze a ZŠ Spálené Poříčí. Generální manažer celého projektu pan Petr Kotek velmi ocenil přístup Stonožky a osobně paní Běly. I jemu patří veliké díky za perfektní organizaci akce a za spolupráci. Největšího ohlasu se na tomto slavnostním startu dostalo krátkému projevu paní Běly, v němž vyzdvihla činnost stonožkových dětí a pedagogů, bez nichž by hnutí nemohlo přispět k humanitární pomoci dětem v katolickém sirotčinci v Dakaru.


Zpravodajství z průběhu cesty do Dakaru můžete sledovat po kliknutí zde.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku