Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

DPN Opařany  • S hnutím spolupracujeme od roku 1996. Prezidentka hnutí paní Běla Gran Jensen je od roku 2000 patronkou nemocnice.
  • Stonožkové hnutí pomohlo nemocnici v mnoha oblastech. Nemocnice získala auto FORD Transit v roce 1998 (na výlety, nákupy i cesty za lékařem), podpořilo projekty pohybových programů a aktivit vybudováním venkovního zastřešeného bazénu s vířivou vanou v roce 2000 a horolezecké stěny v roce 2002.
  • V současné době nás stonožkoví přátelé podpořili v projektu zooterapie. Budujeme společnými silami malou farmu a zahradu na pozemku léčebny. Na farmě budeme pečovat o kamerunské kozy a ovce, exotickou drůbež, holuby a k dobrému hospodářství patří také rybník a kachny; pěstujeme zeleninu, byliny, květiny, ovocné stromy, keře.


  • Veškerá výše uvedená pomoc je v oblasti, která je jinak pro léčebnu nedostupná a bez pomoci bychom nemohli mít takovou nabídku léčebných rehabilitačně resocializačních programů.
  • Paní Běla Gran Jensen léčebnu pravidelně navštěvuje, je v osobním kontaktu s dětmi a mnohé podporuje i tím, že jim neodmítá ani jistou formu podpory povídáním si po internetu a přispívá k jejich podpoře v léčebném procesu. Mnoho stonožkových přátel z řad dospělých už naši léčebnu navštívilo a rádi se k nám vracejí.
  • Léčebna si nesmírně váží spolupráce se Stonožkou . Nechceme jen přijímat, ale aktivně se podílíme dlouhodobě na nejrůznějších aktivitách v „Hnutí“- organizace setkání, porad, jednání, keramické kurzy, organizační pomoc při realizaci zahraniční pomoci – sanitky do Bosny, materiální výpomoc pro školy v Kosovu – výzdoba tříd, sbírky mezi zaměstnanci,. medializace aj.


  • Velmi důležitý přínos spatřujeme v tom, že i medicínský obor dětská psychiatrie v naší nemocnici má aktivní podporu Stonožky, která není jen formální, ale opravdová, nezištná,  lidská a přátelská. Jak děti, tak i dospělí na obou stranách získali a získávají stále nová a cenná přátelství. Stát na vlastních nohou se nám opravdu daří a nejen symbolicky. Nejen materiální, ale i morální podpora vzájemně posiluje. Na vlastních nohou kráčíme v léčebně stále vpřed a důstojně. Děkujeme a moc si naší vzájemnosti vážíme.


prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka DPN OpařanyNa podzim roku 2006 oslavila DPN Opařany 10. výročí spolupráce se Stonožkou. Co vše se podařilo za tuto dobu společně zrealizovat? Klikni na vedlejší foto.


  • Při příležitosti 10. výročí spolupráce Stonožky a DPN Opařany pořídila Stonožka ve spolupráci s Řádem sv. Lazara Jeruzalémského a s panem Řehořem dětem z léčebny nový mikrobus. Součástí oslav 18. výročí Stonožky byl i dar dětem z Opařan - oprava folie v bazénu.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku