Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2021

Aktuality

Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


 • Stonožkový týden ve Spáleném Poříčí 15. - 16. prosince 2021. V tyto dny se uskutečnil v naší škole dobročinný jarmark pod stálým a neměnným názvem "Stonožka". Žáci a žákyně deváté třídy se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celé akce, která byla velmi úspěšná. Na jarmarku bylo možné zakoupit výrobky s vánoční tematikou. Sbíraly se a vyráběly po celý rok všemi žáky celé naší školy. Rovněž bylo možné zakoupit výrobky, kterými lidé přispěli z dobré vůle. Získanými penězi přispějeme nadačnímu fondu Stonožka. Ten již léta pomáhá dětem v nouzi - zejména těm ve válečných oblastech. V rámci celé akce se podařilo zhískat celkem 19 888,- Kč.

Veronika Šamšulová, žákyně 9. A třídy • V týdnu od 13. do 17. prosince 2021 probíhala na 15. ZŠ v Plzni stonožková prodejní vánoční sbírka. Zájemci si mohli zakoupit vánoční přání, keramiku i malované cedulky na vánoční dárky. Do prodeje se zapojili žáci 5., 6. a 8. tříd a celkem pro Stonožku získali 3 900,- Kč.

Ivana Šťastná • 15. ZŠ v Plzni se dlouhodobě zapojuje do různých humanitárních aktivit a žáci i dospělí se snaží pomáhat (stonožkové sbírky, květinový den, strom splněných přání pro domov důchodců…). V loňském roce nás zaujala akce Srdce pro sestry, kdy naše děti namalovaly a vyrobily přes 700 srdcí pro sestřičky z FN Plzeň. A protože v nemocnici jsou i dlouhodobí pacienti, napadlo nás, že by je přáníčka od dětí určitě potěšila. Děti tento nápad také zaujal a tvorbě přáníček se pod vedením paní učitelek výtvarné výchovy Evy Šrámkové, Moniky Hubkové a Štěpánky Jelínkové věnovaly skoro celý měsíc. Vytvořily 200 vánočních přáníček. Ta i s milým osobním vzkazem putovala do FN Plzeň k pacientům seniorům. Doufáme, že je naše přáníčka potěšila a že jsme takto přispěli k příjemnému prožití Vánoc.

Mgr. Ivana Šťastná • Stonožka v ZUŠ Postoloprty měla možnost nabídnout své vánoční dekorace veřejnosti před školou v pondělí 29. listopadu 2021. V minulosti jsme prodávali vždy při rozsvícení vánočního stromu. To se ale letos nekonalo, ale i tak se nám podařilo veškeré naše výrobky prodat. Získaná částka 6 961,- Kč potěšila a bude celá zaslána na konto Stonožky. Všem dětem, které se na výrobě a prodeji podílely, a našim občanům, kteří si vánoční dekorace zakoupili, patří velký dík.

Dagmar Bartošová • Keramika pro onkologii. Po prázdninách v roce 2021 nás oslovila jedna maminka, která pracuje v šumperské nemocnici, a požádala nás, zda by děti nenakreslily obrázky tulipánů. V březnu 2022 bude probíhat na onkologii TULIPÁNOVÝ MĚSÍC – ordinace a čekárny budou vyzdobeny těmito dětskými výtvory. S nabídkou jsme souhlasili a pustili se do tvoření. Březen je ale ještě daleko, a tak jsme přemýšleli, jak bychom lékařům, sestřičkám i pacientům alespoň trochu zpříjemnili pobyt v nemocnici. Napadlo nás, že máme krásné výrobky z keramiky, které bychom mohli poskytnout. A tak byla v prostorách onkologie v adventním čase instalovaná prodejní výstava keramických výtvorů žáků naší školy. Výtěžek z akce bude použit pro potřeby onkologie. Rádi bychom tímto poděkovali všem zdravotníkům za jejich práci.

Vladimíra Horáčková, ZŠ Bludov

 • V pátek 12. listopadu 2021 proběhl již 25. ročník akce průvod sv. Martina městem Mělník. Rytířský souboj, předání světla, radostná vystoupení žáků, přátelská setkání, to vše jsme zažili na náměstí Míru. Při této příležitosti se rovněž uskutečnil tradiční předvánoční prodej drobných předmětů, dekorací, teplých nápojů. Do prodeje přispěli žáci ZŠ Jungmannovy sady, jejich rodiče, přátelé školy, žáci ZŠ J. Matiegky, studenti ČZA Mělník, pekařství Mšeno. Akce se uskutečnila za veliké podpory Městského úřadu Mělník. Podařilo se získat celkem 39 633,- Kč. Finančními prostředky podpoříme hnutí Stonožka a naší žákyni Nikolku, která trpí vážným onemocněním a přesto se stále usmívá na všechny kolem sebe. Děkujeme upřímně a z celého srdce všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu svatomartinského setkání a kteří podpořili tento smysluplný projekt a projevili svoji laskavost. Vaší ochoty a vyjádřené pomoci si nesmírně vážíme.


"Jediným bohatstvím, které si uchováš navždy, je bohatství, které jsi rozdal".
Marcus Aurelius


ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace


 • V říjnu roku 2021 před podzimními prázdninami uspořádali vyučující tělesné výchovy ZŠ Npor. Loma Příbor sportovní odpoledne na podporu stonožkového hnutí. Více než sto žáků druhého stupně soutěžilo v přehazované, florbalu a stolním tenisu. Ve florbalu zvítězila třída IX.B, na druhém místě se umístila IX.A a na třetím místě VIII.B. V přehazované ve starší kategorii zvítězila IX.A, druhé místo obsadila IX.A třetí VIII.B, v mladší kategorii získala první místo VI.B, druhé místo smíšené družstvo šestých tříd a třetí skončili žáci ze VII.B. Turnaj ve stolním tenisu vyhrál Michal Grozman, na druhém místě skončil Ondřej Dostál a na třetím místě Jakub Kabát, všichni z 9.ročníku. Žáci strávili velmi pěkné odpoledne plné krásných sportovních výkonů. Na startovném a dobrovolných příspěvcích bylo vybráno 2 740,- Kč, které jsme zaslali na konto Stonožky. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům a účastníkům sportovního odpoledne.

Mgr. Ján Drtil • Děti ze ZUŠ Postoloprty uskutečnily v pondělí 4. října 2021 podzimní prodávání a získaly pro Stonožku 2 295,- Kč. Poděkování patří všem, jež ve svém volném času pomáhají. Těší se i na další blížící se prodejní přiležitostné akce, kterých se chtějí do konce roku zúčastnít.

Dagmar Bartošová • Dar pro Stonožku. Děti ve věku 3 - 4 roky ze třídy Sluníček v MŠ Na Smetance v Praze vytvořily pod vedením učitelky Evy Skopcové výtvarnou řadu "Svět kolem nás". Paní učitelka je studentkou oboru Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v rámci její bakalářské práce na téma "Experimentální tvorba dětí v preprimárním vzdělávání" vznikl kalendář pro školní rok 2021/2022 s fotografiemi výtvarných děl těchto dětí. Vytvořený kalendář byl věnován jako dar hnutí "Na vlastních nohou".


 • Žáci z 15. ZŠ v Plzni blahopřáli Lordu Robertsonovi. Dne 12. 4. 2021 oslavil 75. narozeniny Lord Robertson of Port Ellen. Tento významný britský politik a bývalý generální tajemník NATO, který v letech 1997 až 1999 byl také ministrem obrany Velké Británie, se stal před několika lety stonožkovým patronem naší 15. ZŠ v rámci spolupráce s hnutím "Na vlastních nohou". V roce 2004 jsme měli tu čest Lorda Robertsona osobně přivítat na naší škole. K významnému životnímu jubileu jsme mu zaslali do Sněmovny lordů ve Westminsterském paláci v Londýně blahopřání, jehož součástí byly obrázky našich žáků s londýnskou tématikou. Je nám velkou ctí, že nám sám Lord Robertson odepsal. Práce našich žáků a žákyň mu udělaly velkou radost, a proto si je vystavil doma i v kanceláři.

Mgr. Soňa Pavelková a Bc. Monika Hubková


 • Do Mali poletí krásná trička, která pro své kamarády v Bamaku vyrobily děti z Dětské kliniky FN Plzeň.
 • Výstava "STONOŽKA JE, ABY DĚTI BYLY ŠŤASTNÉ" pokračuje ve svém putování po Izraeli. Nyní se přestěhovala do Haify.
 • Projekt Milion kroků pro STONOŽKU očima organizátorů. Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka sdružuje školy napříč Českou republikou, které vedou své žáky k tomu, aby znali hodnotu lidskosti a pomoci, byli ochotni udělat něco pro druhé. Tímto mottem byla vedena myšlenka paní prezidentky Běly Gran Jensen, když oslovila naši školu začátkem roku 2021 s ýzvou, co můžeme udělat v době pandemie a uzavření škol proto, abychom navázali na své lety zaběhnuté projekty - sbírky, tvořivé a výtvarné dílny, akademie, prodejní jarmarky. Letos jsme nic z toho jednoduše nemohli dělat. A přišel nápad, který se ujal. Čtyři stonožkové školy daly "nohy dohromady". 15. základní škola Plzeň, Základní škola Jungmannovy sady Mělník, Základní škola Boskovice a Základní škola Na Výsluní Uherský Brod vymysleli akci pro děti, kterou bylo ochotno podpořit několik velkorysých sponzorů. Dohodli jsme pravidla a společným cílem bylo, aby každý ze zapojených žáků - celkem 100 reprezentantů svých škol - rozhýbal své nožičky, vyběhl do přírody nebo do ulic a denně nachodil či naběhal minimálně 10 000 kroků. Kdo počítá se mnou, dojde k číslu, že denně byl náš úkol ujít milion kroků a těch dní, kdy se pro Stonožku chodilo, bylo 15, to už jsme na 15 milionech. Projet běžel od 6. do 20. dubna 2021. Protože ale školy chtěly zapojit co největší počet svých žáků, současně podporovalo těch 100 reprezentantů škol z Plzně, Mělníka, Boskovic a Uherského Brodu dalších několik set žáků ve školních kolech, a to už těch milionů kroků bylo nepočítaně. V průběhu projektu se přidávaly další školy - mimo náš kvartet to byla ZŠ ul. Míru Rokycany, která počítala kilometry a sponzor za každý přidal 2 koruny. Vlastní ale podstatou stejný projekt rozběhla i ZŠ a MŠ Spálené Poříčí. Zatímco stonožkové školy mezi sebou nesoutěžily, ale podporovaly se a snahou bylo společně naplnit denně slíbený milion, ve školách se soutěžilo a žáci si zdravě dokazovali, že hýbat se je zábava. Na naší škole v Uherském Brodě jsme žáky vyhodnotili v pátek 30. dubna 2021 za nejlepší výkony. Předávaly se diplomy a oficiální uznání (třeba nejmladšímu účastníkovi) i drobné věcné odměny. Následovat bude předání finančních darů na konto Stonožky.


      Děkujeme všem sponzorům akce, kteří darovali:
      
Rodiče a zaměstnanci 15.základní školy v - 4 000,- Kč,
      
Firma Podlahoviny Stejskal Uherský Brod - 10 000,- Kč,
      
Firma Bi-Fu Sport Luhačovice 10 000,- Kč,
      
Město Spálené Poříčí - akce ještě běží, na výsledek daru se ještě čeká.
      
Spolek rodičů ZŠ Zelená - nám. 9. května, Boskovice a drobní podnikatelé, učitelé a rodiče 14 000,- Kč


     Děkujeme také našim pořadatelům - učitelům, aktivním žákům a prezidentce hnutí Na vlastních nohou - Stonožka paní Běle Gran Jensen za morální podporu a neutuchající zájem.


Za společný organizační tým Dagmar Bistrá, ředitelka ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod

 • ZŠ Jungmannovy sady Mělník se zúčastnila akce Milion kroků pro Stonožku také.
 • Charitativní akce Milion kroků pro Stonožku. V termínu od 6. 4. do 20. 4. 2021 se naše 15. ZŠ v Plzni společně se základními školami v Uherském Brodě, Boskovicích a Mělníku zapojila do charitativní akce Milion kroků pro Stonožku. Celkem se ze všech čtyř stonožkových základních škol zapojilo 100 týmů. Každý tým musel po dobu 15 dnů ujít každý den minimálně 10 000 kroků, abychom dohromady ušli každý den milion kroků. Tuto hezkou akci jsme nebrali jako soutěžení, kdo ujde víc kroků, ale jako úžasnou výzvu, jak podpořit stonožkové hnutí Na vlastních nohou a přispět tak určitou částkou peněz, které poputují na potřebná místa. Do akce se zapojila velká část naší školy - žáci 1. i 2. stupně, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci. Dohromady bylo do akce zapojeno 352 žáků a 67 zaměstnanců a společně jsme ušli neuvěřitelných 8 219 131 kroků. Pro 2. stupeň vyhlásili učitelé tělesné výchovy bonus - tipovací hru. Každý účastník si mohl na začátku výzvy tipnout, kolik ujde jeho tým kroků a kolik ujde kroků celý druhý stupeň během celé akce. Správný odhad měli tři žáci. Všichni se opravdu každý den vydávali na nějakou trasu a pro děti to byla velká výzva, zda opravdu vydrží a překonají jakékoliv počasí, nezapomenou každý den nahlásit svůj výkon a účastnit se průběžných schůzek na MS Teams se svým pedagogem. K pozitivním reakcím na tuto akci patří i přiznání mnoha chodců, že budou v této aktivitě pokračovat a dál pravidelně chodit, a jejich zjištění, že chodit se dá opravdu v každém počasí. Jako odměnu za zapojení se do této akce, dostane každý žák i žákyně 1. i 2. stupně turistický deník, do kterého si bude moci zaznamenávat všechny své výlety. Velké poděkování patří všem účastníkům, kteří udělali nejen něco pro své zdraví, ale i pro dobrou věc - a o to nám šlo. A na konto Stonožky posíláme 4 000,- Kč.

Mgr. Markéta Šnebergerová • Setkání, na které se nezapomíná.V pondělí 26. dubna 2021 jsem měl tu čest osobně popřát k narozeninám patronovi stonožkového hnutí J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi OP. Hodně štěstí, zdraví a poděkování za práci pro stonožkové děti jsem přál jménem všech pedagogických pracovníků a samozřejmě dětí. Vedle drobných dárků ze Spáleného Poříčí jsem předal i krásný stonožkový dort, který vytvořila paní Věra Krátká, dlouholetá podporovatelka hnutí Stonožka. Společně se mnou popřála také prezidentka Stonožky paní Běla Jensen a pan Vítězslav Březina. Strávili jsme spolu dvě hodiny úžasného vyprávění ze života pana kardinála, z jeho cest po světě, z jeho náhledu na historii i dnešní život u nás i ve světě. Poděkování patří i sestře Dominice, která se na setkání podílela. Pane kardinále, děkujeme za Vaši obětavou práci pro Stonožku a do dalších let přejeme ještě jednou hodně zdraví.

Mgr. Jiří Šeffl, Spálené Poříčí • Výstava "STONOŽKA JE, ABY DĚTI BYLY ŠŤASTNÉ" se přestěhovala do Izraele. Od 15. dubna 2021 bude k vidění v Jeruzalémě. Instalaci připravilo České centrum v Izraeli. Pro informace na webu Českého domu v Jeruzalémě klikni zde.


K zahájení výstavy se vyjádřili i vzácní patroni Stonožky.

Nejenom, že mě překvapilo, ale i velice potěšilo, že zmíněné hnutí se může představit v Izraeli. V prostoru, který je tak úzce spojen s historií lidstva. Patří vlastně ke kolébce naší západní civilizace, jejíž kořeny jsou v Izraeli, Řecku i v Římě, ale především v té oblasti, kde se zrodila Kniha knih Tanach - Bible. Z toho velkého daru také vyrostla Stonožka - "Na vlastních nohou". Ale přece máme jen dvě, nikoli sto noh.
První stránky Tóry hovoří o člověku: "Jako muže a ženu jej stvořil" Ten, který Je. A to už jsou přece čtyři nohy. A pak Aristoteles říká: "Člověk, to je tvor společenský." Zoon - politikon. A tak se rodí hnutí Stonožka … Nikoliv pro sebe, ale s druhými pro druhé. A zde v Izraeli zaznělo poprvé: "Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili."
A tak zde nikdo není "malý", stonožkové děti dokáží zahanbit i nás "velké a dospělé". Izrael nemůže žít bez statečné a schopné armády a také Stonožka je armádou a žije s armádou. Pomoc stonožkových dětí tak dává i konečnou odpověď, proč máme armádu. Za to vše děkujeme především statečným a moudrým ženám, které velí této velké armádě dětí. A jakoby v dálce, v mlze vidím výzvu a příklad, který mi připomíná Goldu Meirovou, ale ve Stonožce je Bělo - vlasá!
Celému stonožkovému dílu děkuji za třicet let obětavé práce a přeji pomoc velkorysých lidí a nadto "chesed" Věčného v každém budoucím dni.

+ Dominik kardinál Duka OP, metropolita arcibiskup pražský a primas český

_______________


Hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka existuje přes 30 let a z toho 20 let spolupracuje s naší armádou. Společných projektů bylo za tu dobu bezpočet. Sám jsem osobně pomáhal nebo koordinoval distribuci humanitární pomoci v místech našeho operačního nasazení. Pro mě Stonožka má dva základní rozměry. Pomáhá dětem, které jsou často opomíjenou obětí ozbrojených konfliktů s důrazem na jejich vzdělávání. Připomíná dětem, co to je solidarita a jaká je hodnota svobodného života. Zakladatelce a duši hnutí Běle Gran Jensen patří velký dík za její nadšení a sílu, se kterou projekt kdysi rozjela a dodnes pomáhá.

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata

_______________


 • V ZŠ Na Výsluní Uherský Brod vznikl projekt "Milion kroků pro Stonožku", který bude realizován od 6. do 20. dubna 2021. Pro podrobnosti klikni zde. Průběžné vyhodnocení můžete sledovat po kliknutí zde. • Velvyslanec České republiky v Mali pan Robert Kopecký, zaslal dětem ze Stonožky tento krásný děkovný dopis. Klikni zde.


 • Výstava k 30. výročí založení hnutí Na vlastních nohou a 20. výročí spolupráce s AČR "STONOŽKA JE, ABY DĚTI BYLY ŠŤASTNÉ" pod patronací náčelníka Armády České republiky armádního generála Ing. Aleše Opaty, J. Em. Dominika kardinála Duky, OP a primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy byla v podzimních měsících k vidění v Mazhauzu plzeňské radnice, kde ji zahájil primátor města Plzně. Byla připravena ve spolupráci s Českými centry Ministerstva zahraničních věcí a díky jejich aktivitě byla představena dílka dětí ze zahraničí. Po skončení měla být přesunuta a doplněna dalšími výtvarnými pracemi do Galerie Paletka v Husově ulici v Plzni. Odtud pak ve spolupráci s českými centry měla být uvedena v Izraeli v Českém domě v Jeruzalémě. V jejím rámci bylo předáno FN v Plzni rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se nemohla výstava v Galerii Paletka uskutečnit a proto jsme výstavu připravili virtuálně. Na výstavě jsou práce dětí z Austrálie, Běloruska, Číny, Izraele, Japonska, Korejské republiky, Peru, Rakouska, Řecka, Slovenska, Velké Británie a České republiky.


Z České republiky vystavují děti a žáci zůzných typů škol, dětských domovů a domů dětí: DD Domino Plzeň, DD Volyně, DDM Nymburk, Gymnázium Josefa Ressela Chrudim, 15. ZŠ Plzeň, ZŠ Bratranců Veverkových Pardubice, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Hlučín, ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, ZŠ Mělník, Jungmannovy sady, ZŠ, Pardubice, nám. Závodu míru, ZŠ Rokycany, ZŠ TGM Opava, ZŠ Z. Braunerové Roztoky,
ZŠ Bludov, ZŠ Boskovice, ZŠ Heřmanův Městec, ZŠ Praha, Kladská, ZŠ Rožnov p. Radhoštěm, Videčská, ZŠ Zubří, ZUŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Humpolec, ZUŠ Chrudim, ZUŠ Plzeň, T. Brzkové, ZUŠ Postoloprty, ZUŠ Plzeň, Jagellonská.

Vystavená díla je možno si prohlédnout po kliknutí zde.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku