Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Paní JensenPo letech strávených v emigraci navštívila paní Běla Jensen v roce 1990 naši republiku. Než odletěla zpět domů, slíbila sestřičce z jedné české nemocnice, že se pokusí sehnat peníze pro tamní dětské oddělení. Nezůstalo jen u slibu. Paní Bělu napadlo, že by děti mohly pomoci dětem. A tak se narodila "Stonožka".
Nejdříve děti malovaly vánoční přání, z jejichž prodeje se nahromadily první prostředky pro financování pomoci. Myšlenka hnutí získávala další a další příznivce nejen z řad dětí, ale i dospělých. Význam hnutí potvrzuje i patronát mnoha významných osobností světového politického života.
Nezůstalo jen u přáníček ... Děti samy přicházely s nápady, jak získat další prostředky na pomoc svým kamarádům. Paní Běla dokázalo pro tyto dětské nápady nadchnout spoustu osobností, které byly schopny přispět k uskutečnění těchto nápadů.
I přes své nesporné zásluhy chce paní Běla Jensen zůstat v pozadí...."...To, co je důležité, je, že je to výchovné hnutí, které existuje díky vynikajícím českým pedagogům, kteří mají mimořádně silný sociální profil a zodpovědnost za mladou generaci. Že Stonožkové děti dokáží něco dělat pro své kamarády, kteří trpí tím, že my, dospělí, nejsme schopni se inteligentně domluvit a používáme zbraně, a tím pádem bereme spoustě dětí právo na to nejcennější - na právo na dětství. Stonožkové děti sice posílají materiální pomoc, ale s ní hlavně svoji lásku a dávají tím naději postiženým dětem na trochu dobra do budoucna."
Paní Bela Gran Jensen, je patronkou DPL Opařany a podporuje tak rozvoj moderní dětské psychiatrie.
Je také členkou kolegia pro udílení "Ceny Ď". Uděluje tyto ceny ve třech kategoriích.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku