Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2014

Aktuality

!!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


 • Vzájemná spolupráce Základní školy v Dolním Bukovsku s klienty Domu pro seniory ve Veselí nad Lužnicí se již pět let úspěšně rozvíjí. Výrobky, které vznikají v rámci ergoterapie, obohacují prodejní stoly při tradičním rozsvěcení vánočního stromečku v Dolním Bukovsku. Každý rok jsou senioři zváni, aby se této akce také zúčastnili. A tak se pravidelně scházejí ti nejmladší s těmi nejstaršími. Myslíme si, že jsou to pro obě generace určitě obohacující momenty. Ovšem tato spolupráce nezůstala jen u výrobků pro Stonožku. Bukovské děti pravidelně k seniorům dojíždějí a seznamují je s novinkami ze svého žákovského repertoáru - s nazkoušenými koledami, vánočními příběhy, hudebními pohádkami či jinými představeními, které v průběhu školního roku vznikají. Je to snad ta nejlepší cesta, kdy se propojí svět dětí se světem seniorů, kteří mnohdy bývají opomíjeni a to zajisté neprávem. Děti se tak nenásilnou formou učí ohleduplnosti, vzájemné toleranci a ne vždy vidí stáří jako usměvavou etapu lidského života, neboť vnímají i nemoci a problémy, které se se stářím vkrádají do života seniorů.


 • Jako každoročně v předvánočním čase vytvářely naše "stonožkové" děti vánoční přáníčka pro pacienty LDN a LNP nemocnice v Jindřichově Hradci. V tuto dobu spojí činnost dvě uskupení naší školy – hnutí Stonožka a náš dětský pěvecký sbor Nova Domus, který řídí Mgr. Ivana Písařová. My vytváříme přáníčka, která pak naše děti, jež zároveň zpívají ve sboru, předávají pacientům. A nikdo je nemusel k malování přemlouvat. Když zjistily, pro koho jsou přáníčka určena, vytvořily vskutku malá umělecká dílka, ze kterých dýchala láska. DPS Nova Domus opět potěšil svým pěveckým vystoupením dlouhodobě nemocné na odděleních LDN a LNP. Pro děti je těžké vidět některé životní osudy pacientů a soustředit se na pěvecký výkon. Radost v očích pacientů a mnohdy i dojetí určitě potěší každého, kdo alespoň málem přispěje k potěše druhých. V poslední den školy byly naše děti společně s ředitelem školy, Ing. Luďkem Možíšem předat drobné vlastnoručně vyrobené dárky do domu s pečovatelskou službou. "Babičky a dědečkové" byli mile překvapeni popřáním krásných Vánoc. Nezbývá, než vyjádřit poděkování všem, kteří v sobě našli v předvánočním shonu lidskost: stonožkovým dětem naší školy, pěveckému sboru Nova Domus včele se sbormistryní Mgr. Ivanou Písařovou a mé kolegyni Mgr. Ivance Chmelíkové.

Mgr. Lenka Hrubá, ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 • Děti ze ZUŠ Postoloprty od začátku školního roku 2014 - 2015 svými prodanými výrobky u nás ve městě (podzimním prodáváním, při rozsvícení vánočního stromu, prodáváním na zámku Nový Hrad - Jimlín, kde se uskutečnila 13. prosince akce "Advent očima dětí") a sběrem papíru získaly částku 10 043,- Kč. Od roku 1994 jsme "Přátelé Stonožky" a na její konto jsme zaslali 150 257,- Kč. Paní Běle děkujeme za všechna milá setkání a "nabíjení" do další práce nás všech stonožkových kamarádů.

Dagmar Bartošová • Žáci 7.A třídy norské základní školy v Roeren se rozhodli, že na 1 den zřídí ve škole "žákovskou kavárnu". Zisk z prodeje měl být určen pro dobrou věc a volba padla na Stonožku. Sortiment nabízeného zboží byl pestrý - různé nápoje, párky a zákusky. Akce se velmi vydaříla. Zisk 3 500,- NOK, který byl zaslán na konto Stonožky, hovoří za vše. Organizátoři měli radost z krásného dne a ostatní z toho, že si mohou přímo ve škole zakoupit různé dobroty. • V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali v MŠ v Praze 2, Na Smetance 1 jednodenní Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byl hlavně 4. ORIGINÁLNÍ SMETANKOVSKÝ STONOŽKOVÝ DOKRESLOVACÍ KALENDÁŘ pro rok 2015. Všechny třídy přispěly svými originálními obrázky. Kalendář byl doplněn každý měsíc o úkol pro děti, s kterým jim mohou pomoci dospělí, nebo se také zapojí. Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek i kuchařek - např. vánoční zápichy, jmenovky na dárky, věnečky, andílci, překvapení v látkovém pytlíčku, svítilničky, přáníčka, zdobené perníčky, svícínky, ozdoby na stromeček z různých materiálů, sovičky, sněhuláci z kovových zátek, korálkové výrobky a mnoho další drobností. Nejstarší děti vyráběly doma s rodiči a své výrobky daly do prodeje. Ceny byly opět symbolické od 1,- do 35,- Kč. Podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 4 594,- Kč, které poputují na konto Stonožky. Přejeme všem klidné vánoční svátky a šťastný nový rok 2015.

stonožkové děti a Petra Juhanová, MŠ Praha 2, Na Smetance 1


 • Žáci ZŠ Cyrila Boudy v Kladně uspořádali v prosinci stonožkový týden, během kterého se jim podařilo získat fantastickou částku 48 000,- Kč. Celý výtěžek poputuje na konto Stonožky.


 • Následující den po mši přišel na adresu paní Běly následující dopis.


Milá, vzácná Bělo, dnes stojím v pomyslné dlouhé řadě a hledám v srdci slova, jež by byla schopná vystihnout podstatu toho, co bych Ti ráda sdělila. Slova díků jsou mi málo, byť by byla sebeupřímnější... Snad krátký příběh. Byly dvě hodiny odpoledne, restaurace a rychlá občerstvení na Malé Straně byly v obležení dětí ze všech koutů republiky, moravský dialekt však dával tušit, že těch, kteří vstávali na setkání v Chrámu velmi brzy, bylo více... Najednou se v tom davu k sobě otočily dvě dámy, zůstaly stát s úsměvem na tváři a se slzami v očích si padly do náruče. "To je krása, tož Ty si tu taky? Jak dlouho sme sa neviděly? Jak sa máš? Ste tu všeci? To byla nádhera! Děcka sú nadšené, Běla je skvělá, pod si sednót, šak nám nic neuteče..." A vtom jsem si uvědomila, že to nejsou "jenom" sanitky do válkou zmítaných zemí, přijetí ve Vatikánu, poselství do Afghánistánu, setkání na Freedom forum...jsou to i setkání v míru, v klidu, ale s hlubokým smyslem a cílem pro celou naši zem. Když jsem sledovala Tvůj projev před mší, tekly mi slzy. Jsi pro nás darem.

Lenka


 • Město Otrokovice a jeho vedení podporuje Stonožku bezvýhradně. Proto žáci naší školy mohli do Prahy na stonožkovou mši, ač se to původně z časových důvodů zdálo téměř nemožné. Město Otrokovice totiž cestu zabezpečilo prostřednictvím mikrobusu, takže mezi stovkami stonožkových dětí a přátel hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka při předvánoční děkovné mši jsme mohli být i my z Mánesky. Za mimořádnou spolupráci si ale zaslouží ocenění nejen naše škola, ale i město Otrokovice. Jednou z mnoha stonožkových aktivit je totiž prodej dětských vánočních přání. Naše škola se s městem dohodla na tom, že přáníčka nebudeme posílat Stonožce, ale předáme je přímo městu, které je použije jako svá oficiální vánoční přání a na konto Stonožky zašle finanční částku. Letos město Otrokovice přispívá částkou 30 000,- Kč. Takže naše milé město, vážený pane starosto a vážená paní vedoucí OŠK, mnohokrát děkujeme za spolupráci a trvalou morální i finanční podporu. Máneska přeje všem dobrým lidem krásné Vánoce a spokojený nový rok.

Marcela Javoříková, ZŠ Mánesova Otrokovice


 • V pátek 5. prosince 2014 se již počtvrté zaplnila karedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze stonožkovými dětmi. Vzácný patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. pro ně celebroval již tradiční předvánoční mši. Klikni zde.


 • V úterý 11. října 2014 byl na naší škole ve Spáleném Poříčí zahájen již 28. Stonožkový týden. Prodávaly se výrobky a obrázky s podzimní a vánoční tématikou. Naši snahu přijela podpořit i paní Běla, prezidentka hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka. Tento týden přinesl na konto Stonožky neuvěřitelných 17 889,- Kč. Děkujeme dětem za výrobu krásných dárků a všem, kteří přispěli na Stonožku!

Mgr. Miloslava Kubátová

 • V pátek 28. listopadu 2014 se jako každoročně sešli obyvatelé Dolního Bukovska, aby spolu rozsvítili vánoční strom. Pro tuto příležitost připravily děti z místní mateřské a základní školy stánky s vlastnoručně vyrobenými drobnými vánočními dárečky, o které byl již tradičně velký zájem. Během 1 hodiny se jich podařilo prodat za více než 35 000,- Kč. Tyto peníze poputují na konto Stonožky. Děti mezi sebou přivítaly i obyvatele Domova pro seniory z Veselí nad Lužnicí, kteří se stonožkami z Bukovska již dlouho spolupracují. V krátkém projevu poděkovala paní Běla všem, kteří již dlouhá léta podporují hnutí, za jejich fantastickou práci ve prospěch pomoci dětem ve válečných oblastech světa.

 • 10. ZŠ Kladno zahájila v pondělí 24. listopadu 2014 v Domě kultury letošní Stonožkový týden. Slavnostní program zahájila stonožková hymna. Hned po ní následovalo vystoupení dětí z 1. - 5. ročníku, které sklidilo bouřlivý potlesk zcela zaplněného sálu. Děti se na něj poctivě připravovaly už od počátku školního roku. Paní Běla ve svém krátkém projevu poděkovala dětem, učitelům a rodičům za pomoc syrským utečencům, kteří pobývají v táborech v Jordánsku a Bulharsku a za práci, kterou pro Stonožku už dlouhá léta dělají.


 • I v letošním školním roce naši žáci zorganizovali "stonožkový týden". Prodejem upomínkových předmětů s logem Stonožky jsme získali částku ve výši 9 784,- Kč. Celou hotovost jsme zaslali na účet Stonožky. Protože se této aktivity zúčastňujeme již od jejího počátku, nejsme neznámí pro obyvatele Příbrami.

Žáci a učitelé ZŠ Bratří Čapků, Příbram • Již 14. října 2014 byly zahájeny na třídních schůzkách stonožkovým bufetem pro rodiče tradiční stonožkové týdny na ZŠ Npor. Loma Příbor. Od 20. do 24. října 2014 pokračovaly akcemi, které si připravily jednotlivé třídy. Žáci 1. stupně si za pomoci svých maminek připravili doma upečené dobroty k prodeji. Kupující žáci i učitelé měli těžké rozhodování, který moučník si mají vybrat. V nabídce se objevily bábovky, řezy, rolády, záviny, trubičky, věnečky, perníčky, čertovky a další dobroty. Kdo si nevybral z této nabídky, mohl si koupit drobné cukrovinky nebo náramky z gumiček. Malé děti byly šťastné při koupi plyšáčků, jejichž prodej zajistili žáci 9.A. Výtěžek z tohoto prodeje bude věnován stonožkovému hnutí. Ve čtvrtek 23. 10. a v pátek 24. 10. se se svými dobrůtkami přidali i žáci třídy 7. B. Kromě různých sladkých řezů měli i řízky, čímž potěšili zejména starší členy naší školy. Z prodeje měli velkou radost. Jednak proto, že na stolech nezůstalo nic a všem určitě chutnalo a jednak proto, že výtěžek jde na dobrou věc. Další třídy si připravily akce na měsíc listopad. 5.listopadu 2014 uspořádali žáci 6. tříd turnaj v KinBallu pro žáky 6. a 7. tříd a 7. listopadu 2014 žáci 9.A turnaj ve floorbalu. V dalším týdnu od 10. listopadu 2014 připravily stonožkové svačinky i třídy 7.A, 8.A a 8.B. Celkový výtěžek z těchto akcí 17 760,- Kč poputuje na konto Stonožky. Chtěl bych všem žákům, učitelům i rodičům za jejich podporu poděkovat.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy
 • Naše škola je zapojena více než 20 let v humanitárním hnutí "Na vlastních nohou", které nese logo "Stonožka". Ve dnech 20. 10. – 24. 10. 2014 jsme realizovali "Stonožkový týden". Celá škola se proměnila v "cukrárny, kavárničky i restaurace s rychlým občerstvením". Velké poděkování patří třídním učitelům, ale i rodičům žáků, protože maminky připravily plno sladkostí. Dále děti prodávaly řadu svých výrobků například z korálků, podzimní věnce, drátkované a háčkované ozdoby, pokojové květiny, malby atd. Podílely se rovněž sběrem kaštanů. Na pátek 5. 12. 2014 jsou naši nejúspěšnější žáci (5. ročníky) pozváni do Prahy na mši pro Stonožku, kterou bude celebrovat J. Em. Dominik kardinál Duka. Žákyně Kateřina Markvartová a Kamila Doubková převezmou v Arcibiskupském paláci z rukou pana kardinála cenu za výtvarnou soutěž – Chrám svatého Víta, Václava a Vojtěcha. V letošním roce jsme na konto Stonožky odeslali 38 678,- Kč. Od roku 2004, kdy jsem nastoupila do funkce ředitelky, až do roku 2014 naši žáci získali celkem 323 838,50 Kč. Myslím, že za to si žáci i pedagogové zaslouží velkou pochvalu. Proto bylo pro nás velkým potěšením, že nám byla udělena "Cena Ď" za mimořádnou práci pro hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka a vynikající pomoc dětem syrských uprchlíků. Cenu v červnu převzala ředitelka školy Marie Hánová spolu se žáky 9. ročníků v historické budově Národního divadla.

Za Základní školu Chýnov, okres Tábor Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy • V pátek 24. října 2014 zavítala paní Běla do vlajkami slavnostně vyzdobené stonožkové školy v norském Roeren. Na tento den totiž připadlo 10. výročí spolupráce této školy s hnutím. Zazněla stonožková hymna, děti zpívaly a tančily. Během slavnosti obdržela paní Běla dárek pro Stonožku - symbolický šek na 64 100,- NOK. Za 10 let spolupráce dokázaly děti z Roeren shromáždit fantastickou částku 526 000,- NOK, která pomohla mnoha jejich kamarádům na Balkáně, v Iráku a v Afghánistánu. Mnohokrát děkujeme všem dětem a přátelům Stonožky v Roeren za jejich vynikající práci pro hutí.
 • I naše 15. ZŠ v Plzni hned reagovala na stonožkovou výzvu a poslala 130 vánočních přání. Děti v práci ještě pokračují a další vytvořená přání budeme prodávat v listopadu během stonožkového týdne. A náš sbor Mariella pod vedením paní sbormistryně Marie Novákové si už chystá repertoár na Stonožkovou mši.

Mgr.Ivana Šťastná
 • V úterý 14. října 2014 byla slavnostní vernisáží otevřena v Praze na Vítězném náměstí výstava k 95. výročí Generálního štábu Armády České republiky, která nese název Kapitoly z dějin generálního štábu. Pro podrobné zpravodajství klikni zde. Při této příležitosti měla paní Běla možnost setkat se náčelníkem GŠ AČR a patronem Stonožky gen. Petrem Pavlem. Jménem všech dětí, pedagogů a přátel hnutí mu blahopřála k jeho jmenování do vysoké funkce v NATO. Jejich další rozhovor se týkal spolupráce Stonožky a AČR.
 • Základní škola Chýnov pořádá od 20. do 24. října 2014 letošní podzimní Stonožkový týden. • Den 1. září je pro mnohé žáčky slavnostním dnem. Pro naši školu, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, byl obzvláště slavnostní, protože k nám na zahájení nového školního roku zavítali vzácní hosté - patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka a sestra Dominika Bohušová. Stonožka už více než 24 let pomáhá dětem, které na tom zdaleka nejsou tak dobře jako naše děti. Vzácní hosté přivítali prvňáčky, kterých usedlo dnes poprvé do lavic celkem čtyřicet. Popřáli jim hodně úspěchů. Třídní učitelky obdržely od otce kardinála na památku sošku Pražského Jezulátka. Každý žák pak dostal od sestry Dominiky medailon sv. Michaela, který bývá označován za patrona policistů a vojáků. Pomáhá k nabytí odvahy, energie, získání sebevědomí .... Úspěchy ve škole popřál našim dětem také pan starosta Ing. Pavel Čížek. Na závěr prvňáčkům zazpívali starší spolužáci z kapely Bengál veselou píseň o učení, kterou s kapelou nacvičil Mgr. Roman Škala. Pan kardinál během své návštěvy navštívil také místní kostel, radnici, střední církevní školu a památky ve Spáleném Poříčí i blízkém okolí. Nakonec zavítal i do kostela v Nových Mitrovicích a zavzpomínal na doby svého působení v našem kraji. Jsme velice rádi, že tak vzácná návštěva zavítala na zahájení školního roku právě do naší Stonožkové školy. Děti a rodiče budou určitě i po létech vzpomínat na krásný zážitek!

Mgr. Soňa Tikalská, zástupkyně ředitele školy, Mgr. Jiří Šeffl, ředitel školy • Ve středu 20. srpna 2014 zavítala paní Běla spolu s ředitelkou Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Janou Českou, plk. Petrem Milčickým a Janem Procházkou do Chateau Hotelu Zbiroh, kam Stonožka pozvala manželky a děti vojáků AČR padlých v červenci tohoto roku v Afghánistánu. Mimo pobyt v překrásném prostředí vyjely maminky a děti i dva výlety, které pro ně připravila paní ředitelka Česká. Navštívily ZOO a interaktivní centrum Technomania v Plzni. Starší děti si spolu s plk. Milčickým slíbíli, že se sejdou znovu 5. prosince na Stonožkové mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Veliký dík patří i řediteli hotelu panu Jaroslavu Páchovi, který Stonožce vyšel všemožně vstříc a pro vzácné hosty připravil nádherný pobyt. • Ve středu 30. července 2014 předala paní Běla spolu s ředitelkou Domova Zvíkovecká kytička Janou Českou do rukou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR gen. Miroslava Žižky poukaz na pobyt na zámku Zbiroh, který je určen rodinám vojáků padlých při plnění služebních povinností v Afghánistánu. Pro podrobnosti na www.army.cz klikni zde. Zpráva v Rokycanském deníku - klikni zde.


 • V pátek 11. července 2014 přivítal Domov Zvíkovecká kytička vzácné hosty. Milá stonožková spolupracovnice sestra Dominika Bohušová OP totiž letos dosáhla významného životního jubilea a Stonožka jí k tomuto dni předala dar - zahradní krb, který se sestřička rozhodla umístit v Domově Zvíkovecká kytička. V pátek se tedy ve Zvíkovci konalo slavnostní předání. V krátkém programu bylo možno slyšet pevěcké vystoupení děvčat z Domova a malý koncert Hudby Hradní stráže. Poté se všichni odebrali k nově postavenému krbu, kterému J. Em. Dominik kardinál Duka OP požehnal. • V úterý 24. června 2014 se sešli v historické budově Národního divadla v Praze významní hosté z celé republiky na slavnostním poděkování mecenášům a dobrodincům "Cena Ď - 2014". I letos se sešli zástupci firem, organizací i jednotlivci, kteří nezištně podporují zoologické zahrady, divadla, sociální domovy, pomáhají všem těm, kteří to velmi potřebují. Mezi oceněnými byla i ZŠ Chýnov, která obdržela cenu "Za podporu hnutí Na vlastních nohou - Stonožka" za svou dlouholetou vynikající práci ve prospěch hnutí. Další cenu, tentokrát v kategorii "Morální vzor", předala paní Běla spolu se vzácným patronem Stonožky J. Em. Dominikem kardinálem Dukou Klubu "Za starou Prahu", který se nepřetržitě již od roku 1900 věnuje ochraně památek našeho hlavního města. Pro podrobné informace o této akci klikni zde.
 • V týdnu od 12. do 16. května 2014 jsme na Základní škole Vsetín, Trávníky 1217 uspořádali již tradiční akci - sběr starého papíru. Do boje o vítězství se zapojily všechny třídy I. i II. stupně. Jsme rádi, že žáci překonali loňský rekord. Vítězné třídy si proto mohly odnést příspěvek na školní výlet. Část výtěžku putovala do školní družiny. Stejně jako v minulých letech jsme nezapomněli ani na Stonožku, a protože pomáhat je trávnickým dětem vlastní, zaslali jsme na její konto tentokrát 4 000,- Kč. Jsme rádi, že svou prací můžeme pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují.

Mgr. Ladislava Ficová, ZŠ Vsetín - Trávníky
 • Žáci ze ZUŠ Postoloprty získali pro Stonožku 5 504,- Kč prodejem svých výtvarných výrobků. Díla malých umělců se tak líbila, že si je dokonce někteří rodiče kupovali jako dárky pro své přátele.


 • Ve středu 16. dubna 2014 zavítala paní Běla do Dětského domova Volyně, kde byl uspořádán Stonožkový den otevřených dveří. Mezi návštěvníky, jichž bylo více než 350, bylo možno potkat starostu města Ing. Václava Valhodu, místostarostku Strakonic Dr. Ivanu Říhovou, zástupce městského úřadu, bývalé zaměstnance a rodinné příslušníky zaměstnanců, děti z místní ZŠ a MŠ. Prodejní výstavka byla na žádost léčených instalována i v Léčebně dlouhodobě nemocných ve Volyni. Pacienti z ní měli opravdu velikou radost.
 • Ve středu 9. dubna 2014 uspořádala MŠ Na Smetance v Praze tradiční Velikonoční stonožkou prodejní výstavu. Výstavy se zúčastnila i paní Běla, gen. Josef Šíba, ředitelka Domova Zvíkovecká kytička Jana Česká a mnozí další. K vidění i zakoupení byly práce dětí předškolního věku, které se opravdu velmi líbily.


 • Ve čtvrtek 3. dubna 2014 se sešli v ZŠ Kladská, Praha 2 vzácní hosté, rodiče a děti na vernisáži 16. ročníku výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Kladská. Autoři vytvářeli své práce na téma "My ve městě a město v nás". Mezi hosty nechyběli paní Běla, J. Em. Dominik kardinál Duka, paní Kamila Moučková, starostka MČ Praha 2 Jana Černochová, gen. Josef Šíba, sestra Dominika Bohušová a další. Celkový výtěžek z prodeje na letošní výstavě, za 16 let rekodních 33 288,- Kč, poputuje na pomoc syrským uprchlíkům a Domovu Zvíkovecká kytička.


 • Ve středu 2. dubna 2014 navštívila paní Běla Domov "Zvíkovecká kytička". Domovu byl předán darem automobil. K slavnostnímu rázu dne přispěly i svěřenkyně Zvíkovecké kytičky, které pěkně zazpívaly několik písniček. Při této příležitosti převzal pan starosta Petr Uher, zákonný zástupce a opatrovník klientek domova, nominaci na cenu "Ď 2014" v kategorii "Morální vzor" za svou obětavou práci.
 • V pátek 28. března 2014 pozvali žáci Základní školy Zubří publikum na tradiční - již 7. benefici pro Stonožku. Klikni zde.


 • Na naší ZŠ ve Spáleném Poříčí proběhl koncem března v pořadí již sedmadvacátý "Stonožkový týden". Na této prodejní výstavě děti nejvíce zaujaly veselé klobouky, hrady, lodě a westernová městečka. Stálé oblibě se těší nejrůznější druhy květin a velikonočních dekorací. Na konto Stonožky jsme tak mohli připsat dalších 15 223,- Kč. Za letošní školní rok třída 9. A, která obě prodejní výstavy organizačně zajišťovala, dohromady vybrala neuvěřitelnou částku 30 651,- Kč. Od roku 1997 jsme pomohli jiným dětem celkovou sumou 344 891,-Kč. Poděkování patří všem, kteří nás obětavě podporují. Děkujeme!

Mgr. Miloslava Kubátová • V úterý 25. března 2014 zavítala paní Běla a MUDr. Noemi Eiser do ZŠ a MŠ Spálené Poříčí. Setkání se zúčastnili i zástupci Domova "Zvíkovecká kytička". Děti ze školy provedly hosty svou školou a připravily mimojiné i hudební představení. Paní Běla poděkovala dětem a pedagogům za pomoc při sbírce zimního ošacení pro syrské uprchlíky. Paní MUDr. Noemi Eiser, která žije ve Velké Británii, navštívila hodinu výuky anglického jazyka.
 • Ve čtvrtek 27. února 2014 předala paní Běla spolu se zástupci Ministerstva vnitra ČR v bulharské metropoli Sofii zástupcům Bulharského červeného kříže více než 15 tun oblečení pro syrské uprchlíky, kteří našli své dočasné útočiště v táborech na území Bulharska. Jednalo se o zimní oblečení, které se podařilo sesbírat stonožkovým dětem během 14 dnů na přelomu roku 2013 a 2014. Bližší informace lze získat na webových stránkách MVCR po kliknutí zde.


 • Ve středu 19. února 2014 zavítala paní Běla do ZŠ v Kostelci nad Orlicí, aby poděkovala dětem a pedagogům za pomoc při sbírce zimního ošacení pro syrské uprchlíky, kteří nyní žijí v táboře v jordánském Zaatarí. Kosteleckým žákům se podařilo sesbírat během velmi krátké doby více než 300 kg ošacení. Během besedy byly promítnuty fotografie, které dokumentovaly prostředí, ve kterém musí nyní Syřané žít. Paní Běla zodpověděla mnoho otázek, které se týkaly nejen pobytu uprchlíků v Zaatarí, ale připomněla i těžký osud mnoha afghánských dětí v jejich válkou těžce zkoušené zemi. Pro zobrazení zprávy v místním deníku klikni zde.
 • Jelikož naše škola spolupracuje s hnutím Na vlastních nohou - Stonožka přes 20 let, obrátila se paní ředitelka na všechny žáky školy, aby si, až budou po Vánocích ukládat do skříní dárečky, které dostali od Ježíška, vzpomněli i na tyto děti, které takové štěstí nemají a ty staré věci přinesli do školy. V pondělí většina z nás zapomněla, ale po připomenutí jsme v úterý a brzo ráno ve středu donesli zimní oblečení včetně bot do 9 velkých igelitových pytlů. Oblečení paní ředitelka, paní učitelka Milena Černohousová a asistentka Veronika Sršňová zkontrolovaly, aby nebylo roztrhané, nemělo nefunkční zipy atd., a daly do pytlů, které opatřily názvem a logem naší školy. V 10 hod. paní ředitelka věci odvezla do Litomyšle, kde pracuje rovněž Stonožková škola. Odtud věci odvezou pracovníci MVCR do Prahy, odkud budou letecky přepraveny za pomocí armády ČR do jordánského tábora pro syrské uprchlíky Zaatarí. Věříme, že naše krátká a rychlá sbírka oblečení pomůže překonat dětem v táboře nepříznivé podmínky.

Žáci ZŠ a MŠ Damníkov


 • Ve čtvrtek 30. ledna 2014 zavítala paní Běla na ZŠ Kladská v Praze. Při této příležitosti předala vysvědčení žákům 1. tříd. • Vážení přátelé, mnohokrát Vám děkujeme za to, že jste tak urychleně reagovali na výzvu Stonožky a pomohli sesbírat teplé oblečení pro syrské děti, které nyní se svými rodiči žijí ve velmi nepříznivých životních podmínkách v jordánském uprchlickém táboře v Zaatarí. I přes velmi krátkou dobu, za kterou bylo nutno celou akci zorganizovat a realizovat, se k pomoci přihlásilo kolem 90 základních a mateřských škol a gymnázií, 4 dětské domovy, Domov Zvíkovecká kytička, 2 městské úřady, 1 farnost a dokonce i soukromé osoby. Poděkování je určeno i pracovníkům Ministerstva vnitra ČR, kteří perfektně zorganizovali svoz oděvů z jednotlivých míst v celé republice a postarají se i o jejich doručení syrským dětem. V těchto dnech se balíky s ošacením svážejí do Prahy, odkud budou v nejbližším termínu letecky odeslány do tábora v Jordánsku.


 • Na webu Ministerstva vnitra ČR byla uveřejněna tato zpráva - klikni zde.


 • V pondělí 20. ledna 2014 přistálo v hlavním městě Jordánska Ammánu letadlo AČR, které přivezlo několik tun oblečení pro syrské děti a jejich rodiče, kteří jsou dočasně ubytování v jordánských uprchlických táborech. Mezi těmi, kdo vzácnou zásilku přivezli, byla i paní Běla. Pro zobrazení fotoreportáže - klikni zde. Pro podrobnější informace - klikni zde.


 • Již poosmé jsme letos pořádali s parlamentem dětí a mládeže v Holešově akci Plyšák pro radost. Do akce se zapojují děti tím, že věnují do sbírky svého plyšáka, který udělá radost dalším dětem, a přispívají tak dobré věci. Jedná se o symbolickou sbírku. Není zde velký finanční zisk, ale myslíme si, že má velký význam. Letošní výtěžek jsme rozdělili mezi sdružení Šance a hnutí Stonožka. Na její účet jsme poslali částku 600,- Kč.

Jarmila Vaclachová, ředitelka SVČ TYMY, Holešov • Když v polovině měsíce prosince přišel dopis od paní Běly Gran Jensen, zakladatelky hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, s žádostí o urgentní pomoc, 20. ZŠ Plzeň neváhala ani vteřinu. V dopise byly popsány těžké životní podmínky uprchlíků ze Sýrie, soustředěných v druhém největším uprchlickém táboře v jordánském Zaatarí. Nastávající zima totiž zhoršila už tak drsné životní podmínky lidí. V současné době se zde nachází asi 80 tisíc uprchlíků a z toho skoro polovina jsou děti. Jejich počet se neustále zvětšuje. Každou noc překročí jordánskou hranici okolo 500 – 700 Syřanů. Mají hlad a jediné, v čem ze své země odešli, je lehké oblečení, které je před mrazivou zimou neochrání. Proto Ministerstvo vnitra ČR požádalo Stonožku o pomoc, tedy shánění velkého množství i již použitého teplého zimného oblečení pro děti každého věku. Sbírka měla na naší škole velký ohlas. Rodiče žáků z 1. stupně, kteří byli osloveni, přinesli do školy hned po skončení svátků pytle s oblečením. Jako kdyby bylo samozřejmostí i to, že ten, kdo rychle dává, dvakrát dává. Naplnili jsme 25 velkých pytlů. Sbírka byla časově omezena jen do 7. ledna 2014 a to z důvodu urychlení dopravy do Jordánska. A tak bych ráda všem zúčastněným poděkovala za jejich ochotu, laskavost a vstřícnost a na závěr zopakovala citát J. W. Goetha "Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe."

Mgr. Ilona Jehličková


 • V předvánočním čase požádalo Ministerstvo vnitra ČR hnutí Na vlastních nohou - Stonožka o pomoc pro syrské uprchlíky v jordánském uprchlickém táboře v Zaatarí. Nastalá zima zhoršila jejich už tak těžké životní podmínky. Hlavně pro děti v táboře bylo nutné sehnat teplé zimní oblečení. Naše děti ze ZŠ U Školek v Litomyšli spolupracují se Stonožkou již dvacátým rokem, proto neváhaly ani tentokrát pomoci potřebným. Výsledek předvánoční sbírky zimního šatstva velkolepý. Na výzvu Ministerstva vnitra ČR zareagovaly kromě naší školy i ostatní stonožkové školy našeho regionu - ZŠ Opatov, ZŠ Janov a ZŠ Damníkov, sbírku podpořila i Farní charita Litomyšl a ZŠ Morašice, přidalo se i mnoho občanů našeho města. Všem patří veliké poděkování, protože i díky nim poletí letadlo do Jordánska zcela plné! Celkově se v naší škole, která všem zmíněným posloužila jako sběrné místo, shromáždily 162 pytle s oblečením. Z tohoto množství naplnili žáci naší školy 82 pytle a dokázali tak, že jim osud jejich vrstevníků v daleké zemi není lhostejný. Ještě jednou všem děkujeme.

Za hnutí Na vlastních nohou - Stonožka při ZŠ U Školek Mgr. Ludmila Drobná • Během prosince k nám do školy v Kladské v Praze 2 přišla zpráva o sbírce pro syrské uprchlíky. Přišla však přesně po naší tradiční sbírce šatstva pro Diakonii Broumov, kterou organizujeme již 6. rokem. Měli jsme tudíž obavy, zda rodiče ještě nějaké zbytečné svršky dome naleznou. Rodiče však vzkázali: "Nebojte, Ježíšek přinese dětem jistě nové oblečení a tak se pro děti ze Sýrie po Vánocích něco doma najde." A skutečně - během 6. a 7. ledna 2014 přinesly děti do školy tolik teplého ošacení, že jsme zaplnili skoro celý vetstibul školy - celkem asi 40 pytlů! Zástupce MVCR si pro sbírku (i přes varování) přijel osobním autem....a tak se pak otáčel a otáčel.....přijel několikrát. Děkujeme našim rodičům za pomoc a Stonožce za opětovnou možnost pomáhat potřebným!

Žáci a ped. sbor z Kladské 1, Praha 2


 • ZŠ Zubří zareagovala na výzvu paní Běly ihned. Sbírka byla vyhlášena nejen ve školním, ale i v městském rozhlase. Již na druhý den se začalo ve škole shromažďovat oblečení, které děti v uprchlickém táboře v Zaatarí tak velmi nutně potřebují. Podařilo se jím zaplnit 34 velkých pytlů, pro které si 9. ledna 2014 přijeli zaměstnanci MVCR. Všem těm, kteří se k pomoci připojili, velmi děkujeme.
 • I naše škola se hned zapojila do stonožkové sbírky dětského zimního oblečení na pomoc uprchlíkům ze Sýrie, soustředěných v druhém největším uprchlickém táboře na světě v jordánském Zaatarí. Žáci připravili plakáty a poutač a sbírku jsme vyhlásili i ve školním rozhlase. Děvčata pak pomáhala při vybírání a balení oblečení a chlapci z 8.B odnášeli nejprve tašky a balíky a 14. ledna pak pomáhali pracovníkům MVCR naložit pytle s oblečením. Sbírka probíhala 18. prosince 2013 a 7. ledna 2014. Podařilo se nám shromáždit 23 velkých pytlů dětského zimního oblečení. Celá akce byla pak završena ještě sbírkou plyšáků, pro které osobně přijela paní Běla Jensen ve středu 15.ledna 2014.

Za 15. ZŠ v Plzni Ivana Šťastná • V předvánočním čase jsme byli zavaleni ne sněhem, jak by se dalo předpokládat, nýbrž nádherným pocitem vtěleným do balíků, pytlů, igelitek, krabic a náručí plných teplého dětského oblečení pro syrské uprchlíky v jordánském Zaatarí. Líbil se nám pohled na žáky přicházející do školy nejen se svým batohem se školními věcmi, ale s taškami plnými oděvů, ze kterých odrostli. Měli jsme radost, že i v odpoledních hodinách na školní zvonek zvonili rodiče a obyvatelé Otrokovic a ptali se, jestli sbírka ještě trvá. Dech nám vyrazila rodina syrského lékaře z Brna, která reagovala na slova paní učitelky Řezníčkové v Českém rozhlase Brno a přivezla plné auto věcí. Byli jsme rádi, že akce měla až nečekaný a upřímný ohlas. Na hromadu přispěly i další otrokovické školy, zejména ZŠ Trávníky. Když se objevilo auto ministerstva vnitra s itinerářem, říkali jsme si…. to zaplníte u nás, kam ještě chcete jet??? Trvalo hodnou chvíli, než žáci náklad pyšně naložili, a pocit z dobře cílené a organizované pomoci vás přetrvává dosud. Děkujeme všem za dobrou vůli.

všichni z Mánesky, ZŠ Mánesova Otrokovice • Před vánočními svátky jsem procházela stránky hnutí Na vlastních nohou a zaznamenala výzvu k uspořádání sbírky oblečení. Hned druhý den jsem se domluvila s paní ředitelkou a žáky, vytiskli jsme plakátky a rozvěsili je v obci. Lidé darované věci mohli přinést a nechat je na několika místech – ve škole, v kulturním domě, ve školce a na obecním úřadě. Pořádání sbírky jsme nechali vyhlásit i obecním rozhlasem. Již v prvním týdnu se začaly scházet první věci. Nejvíce oblečení bylo shromážděno po Vánocích. I když sbírka netrvala dlouho, sešlo se nakonec poměrně hodně ošacení. Někteří přinesli i úplně nové oblečení – především pro malé děti. Věci poslali i lidé z okolních obcí. Všem, kteří přispěli a pomohli se sbírkou upřímně děkujeme.

Vladimíra Horáčková, ZŠ Karla staršího ze Žerotína Bludov


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku