Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2015

Aktuality

!!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!. • V úterý 15. prosince 2015 proběhlo na Základní škole v Plumlově tradiční předvánoční setkání spojené s prodejním vánočním jarmarkem a vystoupením dětí. Letošní téma RETRO STONOŽKA 25LETÁ všem napovídalo, kdo a proč bude mít hlavní roli. Vždyť oslavou takových narozenin se každá organizace pochlubit nemůže. Se Stonožkou jsou plumlovské děti sžité od jejího "zrození". Když před čtvrtstoletím paní Běla Jensen začala uvádět do života krásnou myšlenku o vzájemné pomoci dětí dětem, naše současná paní ředitelka Dagmar Zapletalová tehdy s dětmi namalovala první přáníčka a spolupráce byla na světě. Od té doby se každý rok žilo ve škole před Vánocemi Stonožkou. V průběhu let děti svými výtvory přispěly na pořízení věcí, které pomáhaly jiným dětem tam, kde bylo a je třeba - sanitky, školních potřeby, oblečení a dokonce i stavební materiál – hlavně ve válkou zasažených zemích. Děti všech tříd na vystoupení předvedly připravená čísla a vyšlo z nich obsahově krásné pásmo písniček, básniček, dramatizací a tance, které spojovala hlavně Stonožka. Poděkovat za jejich práci a snažení jim přijela osobně paní Běla a s ní zástupce AČR rotmistr Jiří Snihota, protože bez podpory armády by pomoc dětí nemohla fungovat tak dobře. Odpoledne se vydařilo a děti i rodiče odcházeli plni nových zážitků, řada z nich i s malými dárečky, z jarmarku spokojeně domů. A nám nezbývá než popřát Stonožce do dalších roků stejně šikovné děti jako jsou ty naše plumlovské. Velký úspěch měl opět Stonožkový jarmark, který nabízel návštěvníkům rozmanité výrobky dětí a učitelů. Tradičně bylo nabízeno malované hedvábí - šály a šátky, malované ubrusy, šperky z organzy, fima, z malovaného skla, ze dřeva, dekorativní ozdoby z papííru, drátu, keramiky, z textilu a jiných materiálů. Dále svícny a svícínky, podložky z hedvábí, ze skla, voňavé soli, zlacené ozdoby z těstovin, ze sádry, malovaná ramínka, obrázky s keramikou, se skleněnými motýlky a rybami. Prostě bylo z čeho vybírat. Vánoční stromečky ozdobené výtvory dětí lemovaly cestu od náměstí ke škole. Výtěžek 15 250,- Kč byl zaslán na konto Stonožky. Děkujeme rodičům a přátelům školy za opakovanou podporu a úspěch. Na návrh pana rotmistra Snihoty byla paní Běla oceněna čestným Březovým lístkem. Na něj má právo každý, kdo dlouhodobě a nezištně pracuje ve prospěch dětí a mládeže. Paní Běle byl předán základní a nezastupitelný doklad o ocenění - udělovací list a čestný Březový lístek. Dostal se právem do rukou té nejpovolanější osoby. Gratulujeme.

Mgr. D. Zapletalová • Žáci ze Stonožky při ZUŠ Postoloprty od začátku školního roku pracovali na zhotovování výrobků k podzimnímu a vánočnímu prodeji a také k prodávání při různých akcích v našem městě a okolí. Rozhodli se uspořádat "Bleší vánoční trh pro Stonožku" pod pergolou na dvorku ZUŠ. Akce se uskutečnila 29. listopadu 2015. Nečekali jsme, že se po oznámení ve zpravodaji města sejde tolik krásných a různorodých předmětů, jež přátelé - občané města - věnovali Stonožce. Hned první den se podařilo získat 4 243,- Kč a celkový výtěžek - dokonce 13 034,- Kč - byl zaslán na konto Stonožky. Jsme velmi rádi, že jsme spolu s dětmi a přáteli Stonožky mohli pomoci těm, kteří to tolik potřebují.

Dagmar Bartošová

 • Děti ze ZŠ Kouřim uspořádaly vánoční výstavu a výtěžek 1 500,- Kč zaslaly na konto Stonožky.


 • Nejmladší studenti našeho gymnázia vyrobili vánoční přání, která jsme prodávali po skončení Vánočního koncertu pěveckých sborů ve Strakonicích. Podařilo se vybrat celkem 4 000,- Kč, které jsem poslala na účet Stonožky. Přeji Vám hodně zdraví a radosti do roku 2016 a Stonožce mnoho úspěchů při pomoci dětem, které neměly takové štěstí, jako ty naše.

Marcela Miková, Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice • V třetím adventním týdnu jsme v naší malé školičce při zdravotnickém zařízení v Českých Budějovicích opět přivítali Stonožku. Vyšperkovaná učebna školy dětského oddělení již podevatenácté srdečně vítala každého zájemce o tuto akci. Malí pacienti se na letošní Stonožku pečlivě připravili. Pod vedením svých pedagogů a v rámci arteterapie vyrobili spoustu krásných dárků: dřevěné, kovové a perníkové svícny, dekorativní výrobky z papíru, dřevěné šperky, náušnice z korálků, vánoční blahopřání, proutěná srdce a věnce vánočně ozdobené, keramické ozdoby, přírodní svícny a ozdobné závěsy z jedlových větví, přehršel andělíčků, ozdobné zvony, atd. Do naší Stonožky se zapojili také lékaři, sestřičky, technický personál, rodinní příslušníci malých pacientů a ostatní návštěvníci nemocnice. Svými krásnými výrobky obohatili tuto výstavu také žáci základní školy praktické, základní školy speciální a praktické školy dvouleté. S prodejem dětských výrobků v areálu nemocnice i na jednotlivých odděleních tohoto zdravotnického zařízení také pomáhaly studentky střední zdravotnické školy, které na dětském oddělení vykonávají praxi. Finanční prostředky, které jsme prodejem získali, budou z větší části poukázány na konto Stonožky pro humanitární projekty v Čechách i v krizových částech světa. Od roku 1997 dokázala naše malá stonožková škola pomoci doma i ve světě částkou okolo 100 000,- Kč. Každým rokem se snažíme naplnit heslo stonožkových dětí - "Děti s láskou - děti za mír". Odměnou našim dětským pacientům za jejich aktivitu při výrobě dárečků budou drobné hry, omalovánky, pexesa a výtvarné a pracovní pomůcky, které jim budou z části výtěžku nakoupeny.

Ing. Ivana Šimáková, Mateřská škola, základní škola a praktická škola České Budějovice, Štítného 3


 • V sobotu 12. prosince navštívila Mgr. Jana Kovaříková s manželem Mons. Fr. Lobkowicze, O. Praem, biskupa ostravsko-opavské diecéze, aby mu předala vánoční dekoraci a dárky od stonožkových dětí. Bylo to krásné setkání. Pan biskup vyprávěl o tom, jak se seznámil s našim hnutím, jak celebroval pro stonožkové děti mši v kostele Pražského Jezulátka, jak byl s námi na uvedení stonožkového muzikálu Never be alone v Kongresovém centru v Praze a jak sledoval letošní stonožkovou mši. Měl upřímnou radost z práce hnutí. Setkání s tak výjimečným člověkem, jako je Otec biskup Lobkowicz, je vždycky obohacující a nezapomenutelné.


 • Už 20 let spolupracuje ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko s hnutím Na vlastních nohou. V posledních asi osmi letech se stalo pěknou tradicí rozsvěcení vánočního stromu na počátku adventu spojené s prodejem vánočních výrobků. Výdělek pak posíláme na konto Stonožky. A tak se na prostranství před kostelem sešlo velké množství lidí, kteří se zájmem sledovali pásmo básní a písní nacvičené dětmi z místní školy. Zároveň všichni pokukovali po zboží, které vyrobily děti se svými učitelkami i mnohé maminky. Sešlo se velké množství úžasných výrobků a musíme obdivovat tvořivost a téměř profesionální vynalézavost dárců. Je krásné, že se k nám také vracejí bývalé žákyně i pedagogové a neváhají pomoci při výrobě dárků nebo při zajištění akce. Máme opravdu skvělé spolupracovníky a jsme za to moc vděčni. Za necelé dvě hodiny prodeje jsme utržili 33 000,- Kč. Celá akce by nebyla možná bez pomoci místních hasičů a pracovníků obecního úřadu, kteří krásně osvítlili a připravili prostor, aby slavnost mohla proběhnout. Všichni dohromady mají obrovský podíl na úspěchu této akce a zaslouží si náš velký dík.
 • V pátek 4. prosince 2015 se uskutečnila v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 5. slavnostní mše pro Stonožku. Klikni zde. • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klub Liberec zajišťuje pro tyto děti zejména zájmové kroužky a pobytové akce. Od 27. října do 1. listopadu 2015 se uskutečnil podzimní rehabilitační pobyt v Janově nad Nisou, kterého se zúčastnilo 25 klientů a 16 asistentů. Program pobytových akcí plní především integrační a výchovnou funkci tak, aby zde každé dítě našlo svoji realizaci a dozvědělo se něco nového z každodenního světa. Tématem podzimního pobytu tak byly české tradice a zvyky. Děti během šesti dní poznaly a vyzkoušely si vinobraní, masopust a dožínky. Ve čtvrtek 29. října odpoledne se za námi přijela podívat (stejně jako na letní tábor) vzácná návštěva - paní Běla Gran Jensen. A zároveň nás velmi potěšila, protože dětem přivezla dárek v podobě tří tabletů. Ty si mohly během poledního klidu prvně osahat a měly opravdu velký úspěch. Moc děkujeme paní Běle a hnutí Stonožka!

Kateřina Zelenková • Milá Stonožko, 11. listopadu 2015 jsme předávali s dětmi ze 3. a 4. třídy naší mateřské školy na Dni vojenských veteránů na Náměstí míru v Praze 2 zástupcům Armády ČR obrázky našich stonožkových dětí. S armádou spolupracujeme díky práci ve Stonožce již mnoho let (od začátku spolupráce). Jaké bylo moje překvapení, když jsem našla včera v novinách fotografii českých vojáků v Mali s obrázky našich dětí. Obrázky předal vojákům náčelník Generálního štábu Armády ČR genpor. Josef Bečvář. Tak daleko doputovaly obrázky našich dětí.

Petra Juhanová a stonožkové děti, MŠ Praha 2, Na Smetance 1

 • V uplynulých dnech 25. - 27. listopadu 2015 uspořádala naše škola jubilejní 30. "Stonožkový týden". Žáci vystavovali své výrobky a obrázky zaměřené hlavně na blížící se vánoční svátky. Tentokrát jsme získali pro své méně šťastné kamarády ještě vyšší částku než na jaře. Pořádající třída 9. A se může pochlubit sumou 19 404,- Kč. Za celý rok 2015 pomůžeme částkou 37 354,- Kč! Tím jsme ale také překročili hranici čtyř set tisíc korun od počátku spolupráce s hnutím - přesně 400 134,- Kč. Naši snahu přijela podpořit i paní Běla, prezidentka hnutí, pro které se užívá logo stonožky. Velmi ocenila přístup dětí a veřejnosti k této školní akci. Bez trvalého zájmu žáků, rodičů, prarodičů a obětavých obyvatel Spálenopoříčska by se tato činnost nikdy nesetkala svelkým ohlasem. Děkujeme!

Mgr. Miloslava Kubátová, ZŠ Spálené Poříčí

 • V listopadu 2015 začaly na naší škole ZŠ Npor. Loma v Příboře probíhat akce na podporu Stonožkového hnutí. Zahájeny byly v den třídních schůzek Stonožkovým bufetem, kde si mohli rodiče zakoupit klobásníky, věnečky, tvarohové, makové a hruškové koláčky, občerstvit se kávou a čajem. V dalším týdnu pak žáci z 1. stupně připravili pro své spolužáky rovněž Stonožkové bufety, do kterých přispěli rodiče slaným i sladkým pečivem – jednalo se například o řezy jablečné i tvarohové, bábovky, sušenky, čokobanánové jednohubky, marlenky, medovníky, tiramisu, tyčinky, lízátka, čokoládové myšky a ježky. Další z akcí na 1. stupni byl prodej výrobků z barevných gumiček. V pátek 13. listopadu uspořádali žáci šestých a sedmých tříd spolu se svými třídními učitelkami na podporu Stonožkového hnutí turnaj v barevném volejbale. Celkem se dostavilo 12 tříčlenných týmů a také další žáci, kteří se starali o občerstvení sportovců a jejich fanoušků. Barevný volejbal se vyznačuje specifickými pravidly, upravenými podle výkonnosti hráčů. My jsme zvolili jako jediný možný úder horní odbití obouruč po vlastním nadhození. Časový limit pro jedno utkání byl 5 minut, přičemž si hráči museli počítat skóre sami na speciálním počitadle. Tím, že do hry nezasahoval žádný rozhodčí, byli hráči nuceni hrát čestně. Turnaj měl velký úspěch, děti byly spokojené. Během stonožkových akcí probíhal tradiční bazar plyšáků. Tentokrát se sešlo velké množství plyšových hraček a zájem dětí o bazar byl obrovský. V posledním listopadovém týdnu pak ve Stonožkových bufetech pokračovali žáci 2. stupně. Nabídli svým spolužákům bábovky, slané šneky, roládky, řízečky a množství dalších dobrot. Během stonožkových akcí jsme získali celkem 19 460,- Kč, které jsme zaslali na konto Stonožky. Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům i rodičům, kteří svým dílem přispěli na pomoc STONOŽCE, tedy hnutí Na vlastních nohou.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy


 • Jako každý rok, tak i letos se na naší škole uskutečnil Stonožkový jarmark. Stonožkový proto, že výtěžek z této akce putuje na konto Stonožky. Tento rok vyrobily děti s pomocí svých učitelek nádherná přáníčka a spoustu vánočních drobností. O krásné výrobky a celý jarmark byl skutečně velký zájem. Ostatně, rekordní výtěžek 5 750,- Kč, který putuje na konto Stonožky, hovoří za vše. Děkujeme tímto všem, kteří letošní úspěšnou akci podpořili.


Mgr. Helena Lusalová za kolektiv učitelek 1.st. ZŠ Salmova Blansko


 • V pondělí 23. listopadu 2015 byl zahájen v Domě kultury Sitná v Kladně letošní stonožkový týden, který uspořádala 10. ZŠ Cyrila Boudy. Slavnostní vernisáže se zúčastnila i paní Běla. Jen během prvního dne se podařilo získat pro Stonožku 42 760,- Kč. Celkově odeslali na konto Stonožky 43 123,- Kč, z toho žáci 5.A třídy vydělali prodejem keramiky a jedné šachové soupravy 13 453,- Kč. Pro foto a podrobnosti klikni zde.


 • Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 zavítala paní Běla na slavnostní vernisáž výstavy k 25. výročí založení Stonožky, která se bude konat do 10. prosince 2015 ve Smetanových sadech v Plzni. Při této příležitosti ji přijal na plzeňské radnici první náměstek primátora Martin Baxa. V odpoledních hodinách se pak uskutečnila vlastní vernisáž ve Smetanových sadech. Mezi vzácnými hosty nechyběli první náměstek primátora Martin Baxa, náměstek primátora Pavel Šindelář, stonožkoví spolupracovníci a přátelé z Armády České republiky gen. Šíba, gen. Štefka, plk. Milčický a pplk. Jančík, zástupce sponzorů výstavy Roman Jurečko, ředitel ZUŠ Jagellonská Mgr. Karel Syka, ředitelka 15. ZŠ Plzeň Mgr. Soňa Pavelková, ředitelka ZŠ Kladská v Praze Mgr. Katka Vávrová, ředitelka Domova Zvíkovecká kytička Jana Česká, starosta městyse Zvíkovec Petr Uher, zástupci stonožkových škol a mnozí další. V průběhu vernisáže vystoupil dětský pěvecký soubor Mariella pod vedením sbormistryně Marie Novákové. Přítomen byl i reportér a moderátor Richard Langer, který natáčel reportáž pro Plzeňskou televizi. Veliké poděkování patří autorovi výstavy Ing. arch. Janu Blažkovi, spolupracovnici výstavy Evě Krieglsteinové a všem autorům fotografií. Neméně veliké poděkování patří sponzorům výstavy pražskému Hotelu Ambassador - Zlatá Husa a nadačnímu fondu Plzeň sobě.


Výstavní panely si můžete zobrazit kliknutím zde. Článek na webu Plzeň 2015 si můžete zobrazit kliknutím zde.
Záznam reportáže z Plzeňské televize - klikni zde. Článek na www.army.cz - klikni zde.


 • U příležitosti 25. výročí založení hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka naši školu navštívila paní Běla Gran Jensen, generálmajor Josef Šíba a major Josef Daňhel. Slavnostní setkání se konalo dne 13. listopadu 2015 v blanenském kině. Stonožkové akce se zúčastnilo 340 žáků ze 3. – 6. ročníků. Program začal stonožkovou hymnou "Never be alone". Poté hosty přivítal pan ředitel RNDr. Pavel Nezval spolu s našimi žáky, kteří jim předali květiny a dárky. K pozvaným patřila i vedoucí školského odboru Mgr.et Mgr. Petra Skotáková, která hosty též vřele přivítala. Následovalo poutavé povídání paní Běly o tom, jak vznikalo a pracovalo hnutí "Na vlastních nohou". Pan generálmajor Šíba nás seznámil s tím, jak Armáda ČR začala spolupracovat se Stonožkou. Jejich spolupráce trvá již 15 let. Poté následovalo vystoupení pěveckého sboru Sopránek. Pod vedením Mgr. Martina Grobára děti krásně zazpívaly několik českých i zahraničních písní. Taneční vystoupení třídy 4. B pod vedením Mgr. Lenky Laštůvkové na píseň "Hádej, kam teď letíme" roztleskalo celý kinosál. Slova se ujali mladí moderátoři z řad žáků 5.C. Profesionálně nás informovali o bohatém zapojení našich žáků a učitelů do humanitární pomoci a různých akcí, jež Stonožka organizovala během naší dlouholeté spolupráce. Na závěr žáci předali za naši školu paní Běle pro Stonožku symbolický šek v hodnotě 12 000,- Kč. Tuto částku jsme zaslali na konto hnutí. Peníze jsme získali sběrem hliníku a papíru. Paní Běla dětem a učitelům srdečně poděkovala a rozloučila se. Za odměnu pozvala děti do Prahy na stonožkovou vánoční mši v katedrále sv. Víta. Následovala hodinová beseda s mjr. Daňhelem, který všechny přítomné seznámil s tím, jak probíhá humanitární spolupráce mezi hnutím Stonožka, našimi vojáky a dětmi v Afghánistánu. Svou přednášku obohatil zajímavým fotomateriálem a detaily o životě afghánských dětí. Našel si čas i na odpovědi k dotazům, které děti kladly, neboť toto téma je velmi zaujalo.

Mgr. Zlatuše Viktorinová, Mgr. Gabriela Vašíková

 • 12. řijna 2015 zavítala paní Běla spolu s gen. Šíbou do jedné z nejdéle spolupracujících stonožkový škol - do ZŠ Bratří Čapků v Příbrami. Na videozáznam z jejich návštěvy se můžete podívat po kliknutí zde.


 • V pátek 13.11.2015 proběhly v ZŠ Prakšice tradiční podzimní dílny. I když názvem podzimní, téma výrobků bylo ryze vánoční. Výtvory žáků totiž budou stonožkové děti spolu s rodiči prodávat v adventním čase na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě a posléze i ve stáncích před kostely v Uherském Brodě a Prakšicích.

Mgr. Jana Kovaříková

 • ZŠ Chýnov je více než 20 let zapojena v humanitárním hnutí "Na vlastních nohou", které nese logo "Stonožka". Ve dnech 20.- 23. 10. 2015 jsme realizovali "Stonožkový týden". Celá škola se proměnila v cukrárny, kavárničky i restaurace s rychlým občerstvením. Velké poděkování patří třídním učitelům, ale i rodičům žáků, protože maminky připravily plno sladkostí. Dále děti prodávaly řadu svých výrobků z korálků, fotografie, drátkované a háčkované ozdoby, pokojové květiny, malby atd. V letošním roce jsme na konto Stonožky odeslali 39 600,- Kč. Zapojili jsme se rovněž do sběru propisovacích tužek, které budou vámci projektu Sen o Dakaru předány v sirotčincích v Mali a Senegalu. V rámci 25. výročí Stonožky navštívil náš pan zástupce ředitele Domov Zvíkovecká kytička, kde byla oceněna práce naší školy. Ocenění převzal nejen z rukou paní Běly, ale i z rukou J. Em. Dominika kardinála Duky.

Za ZŠ Chýnov Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy

 • Ve dnech 5. - 9. října 2015 se na naší škole (ZŠ Němčice nad Hanou) uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Část výtěžku jsme odeslali na konto Stonožky. Náš příspěvek byl tentokrát 9 273,- Kč. Velký dík patří všem, kteří se této akce pravidelně účastní.

Mgr. Markéta Tobolíková


 • V pátek 29. záři 2015 obdržela paní Běla dopis, v němž 1. místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka potvrdil přijetí patronátu nad hnutím "Na vlastních nohou" - Stonožka. Klikni zde.


 • V pondělí 21. září 2015 se uskutečnilo ve Zvíkovci slavnostní setkání stonožkových pedagogů u příležitosti 25. výročí založení Stonožky. Klikni zde.


 • Richard Langer natočil v TV Plzeňská jednička příspěvek k 25. výročí založení Stonožky. Klikni zde.


 • 1. září 2015 se konalo tradiční slavnostní zahájení nového školního roku před naší školou v Kladské ulici v Praze 2. Sluníčko nám krásně svítilo, k dobré náladě zazpíval bývalý žák školy Jan Vodňanský. Bez jeho písniček bychom si již začátek roku ani nedovedli představit. Velkou radost nám letos udělala paní Běla, která přišla popřát nejen prvňáčkům, ale i všem dětem a učitelům radostný a úspěšný školní rok. Naším dalším hostem byl pan Václav Moravec, který přivítal prvňáčky a s velkým zájmem se šel podívat i na naše žáky devátých tříd. Na pódiu před školou jsme těmto dětem společně předávali diplomy mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, kterou všichni úspěšně složili na závěr školního roku. Pan Moravec dětem poblahopřál a zdůraznil význam znalosti cizích jazyků. Děti měly pak na něj několik otázek a začal nám tak nový školní rok…

Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka školy • V pátek 14. srpna 2015 proběhl v Praze na Vítkově slavnostní nástup vojáků, kteří se vrátili z Afghánistánu. Mezi nimi byl i mjr. Josef Daňhel, který během této mise tak skvěle zrealizoval společný projekt Stonožky a AČR. Zároveň s ním se vrátil i mjr. Poláček, jehož syn Honzík předával při Zamykání školy na ZŠ Petřiny - jih gen. Šíbovi pastelky pro afghánské děti.


 • Ve úterý 4. srpna 2015 přivítala paní Běla spolu s genmjr. Šíbou vojáky, kteří ukončili svou misi v afghánském Bagrámu. Mezi nimi byl i mjr. Josef Daňhel, který během posledního půl roku realizoval společný projekt AČR a Stonožky - pomoc afghánským dětem a učitelům. Dovolte nám, abychom mjr. Daňhelovi za jeho vynikající práci upřímně poděkovali a popřáli mu v jeho další práci mnoho úspěchů. Pevně věříme, že se s ním budeme moci setkat na besedách a dalších stonožkových akcích.


 • Návštěva paní Běly Gran Jensen ve škole. Čtvrtek 28. května 2015 přinesl našim žákům příjemné překvapení. Navštívila nás nečekaně paní Běla, zakladatelka a prezidentka humanitárního hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. Naše škola se do spolupráce s hnutím zapojila před 25 lety zhotovováním ručně malovaných vánočních přání. Tehdy oslovila paní Běla žáky, aby pomohli dobré věci. Od té doby naše škola, tak jako mnoho jiných v naší republice, na Slovensku, v Norsku a v dalších zemích, pomáhá v duchu hesla "Děti dětem" potřebným u nás i v zahraničí. A pomáhá už druhá generace! Z dětí, které se jako první zapojily do práce, jsou už dnes rodiče. Změnila se také práce pro Stonožku. Nezůstalo totiž jen u vánočních přání. Naši žáci za pomoci rodičů a učitelů zhotovují různé ozdobné dekorativní předměty a grafiky, které prodávají na trzích a jarmarcích, pořádají vystoupení, organizují sběry, výstavy a zapojují se do dalších aktivit. A o tom, že je jejich práce úspěšná, svědčí také částka 16 317,-Kč, kterou jsme letos poslali na konto Stonožky. Nejaktivnější žáky paní Běla odměnila ve třídách diplomy. Za přítomnosti P. Jaroslava Kapuše předala ministrantům drobný dárek jako poděkování za jejich práci při každoroční bohoslužbě pro Stonožku. Zvláště ocenila výtvarný a literární projekt Srdce s láskou darované, který vypracovali žáci 5., 7. a 9. třídy a děti z výtvarného kroužku. Žáci vytvořili krásná srdce z různých materiálů - z hedvábí, skla, perníku i jako dekorativní vazbu - a věnovali je samozřejmě Stonožce a paní Běle. Proč se tak rozhodli? To nejlépe vystihuje slohová práce Alice Mikeskové, která se aktivně účastnila tohoto projektu (pro zobrazení klikni zde). Děkujeme paní Běle za její návštěvu u nás v Prakšicích a přejeme jí i Stonožce do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti při plnění jejího krásného humanitárního poslání.

Jana Kovaříková • Ve čtvrtek 28. května 2015 jsem s panem Březinou navštívila stonožkovou školu v Prakšicích. Bylo to, jako vždy v této škole, velmi milé setkání s učiteli i s dětmi. Chodili jsme po jednotlivých třídách a já se snažila odpovědět na všechny otázky, které na mě děti měly. Nádherným zážitkem pro mě byla návštěva třídy paní učitelky Jany Kovaříkové. Děti mi ukazovaly práce, které poslaly do soutěže "Srdce s láskou darované". Zdá se mi nepochopitelné, že prakšická škola v této soutěži nevyhrála první místo. Neumím si totiž představit, že někdo mohl poslat krásnější práce. Slohové práce byly silné a dojemné a výtvarné práce byly přímo umělecké. Do jejich dílka na hedvábí jsem se přímo zamilovala a děti slíbily, že mi jej vytvoří také. Už jsem doma našla místo, kde si jej vystavím. Se školou jsem se loučila s pocitem hrdosti na to, že takové děti a učitelé spolupracují se Stonožkou.

Běla Gran Jensen
 • "Nejzářivější hvězda české pěvecké scény, velký talent...Třicátník Adam Plachetka zpíval v nejslavnějších operních domech světa." Tolik citace z Festivalových novin Smetanovy Litomyšle 2015. A 29. června 2015 zazpíval Adam Plachetka také v Litomyšli v komponovaném pořadu Krédo Mistra Jana. Mezi posluchači nechyběla ani prezidentka hnutí Na vlastních nohou - Stonožka paní Běla Gran Jensen, která je velkou příznivkyní litomyšlského festivalu. Vystoupení "svého stonožkového dítěte" si prostě nemohla nechat ujít. Společně s paní Jensen přijela na představení i předsedkyně Občanského hnutí Přátelé Stonožky paní Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka ZŠ Kladská v Praze, kam chodil Adam Plachetka do školy. Ale ani my, litomyšlské Stonožky, jsme nezůstaly stranou. Vždy, když Adam u nás vystupuje, jdeme "našeho stonožkového kamaráda" pozdravit. Tentokrát děti přidaly i malý dáreček a na památku se mu všechny stonožkové děti podepsaly, a dokonce se pokusily o jeho portrét. Jak se jim to povedlo, posuďte sami.

Mgr. L. Drobná • Naše ZŠ U Školek v Litomyšli je již více než 20 let "stonožkovou" školou. To znamená, že naše děti v duchu stonožkového motta "Děti s láskou - děti za mír" pomáhají svým neznámým znevýhodněným kamarádům ve světě. Významnou pomocí jsou různé sbírky. Nyní jsme se na žáky naší školy obrátili s prosbou, zda by byli ochotni svému neznámému kamarádovi v Afghanistánu darovat pastelky. Nové, v jakémkoliv balení i množství. Děti z naší školy mají dobrá srdce. Pro své neznámé kamarády shromáždily 480 krabiček pastelek! A nebyly to ledajaké pastelky. Děti nosily krabice menší i pořádně veliké, poschoďové, pastelky tenké i silné, hranaté i trojhranné... Některé přinesly 10, dokonce i 20 krabiček! Pozadu nezůstali ani někteří dospělí. Všem patří veliké poděkování! Věříme, že naše pomoc udělá ve světě hodně radosti.

Mgr. L. Drobná • Po tomto zážitku budou prázdniny určitě překrásné. Uprostřed zeleně v pražských Petřinách se nachází areál budov se sportovní halou a moderním stadionem, patřící Základní škole a Mateřské škole Petřiny - jih. Právě zde se vúterý 23. 6. 2015 uskutečnil tradiční (pro některé nevšední) 11. ročník předprázdninového "Zamykání školy". Na úvod bohatého programu ředitelka školy Mgr. Vladimíra Koreňová uvítala v přeplněné sportovní hale školy všechny přítomné děti a jejich rodiče a také hosty, kteří se akce zúčastnili. Zvláště srdečně přivítala prezidentku dětského Hnutí na vlastních nohou - Stonožka, paní Bělu Jensen a také "stonožkového generála" Ing. Josefa Šíbu, přičemž neopomenula připomenout, že mu byla v těchto dnech ve Státní opeře Praha udělena cena Ď v kategorii "morální vzor" jako ocenění jeho dosavadní práce ve prospěch Stonožkového hnutí. A protože program byl opravdu bohatý, neboť předvést své umění a dovednosti chtěli žáci všech ročníků, následovalo hned předání úhledně zabalených krabic plných pastelek a kreslících potřeb, určených dětem v Afghánistánu jako dar od dětí a přátel školy. S poděkováním a přáním šťastného prožití prázdnin tento dar převzali paní Běla Jensen a generál Šíba. Trojice moderátorů pak málem nestačila uvádět jednotlivá vystoupení, která si žáci připravili pro tento jejich významný den. S radostí v tvářích se pak rychle za sebou střídali tanečníci, gymnasté, tanečníci uměleckého aerobiku, ale také hudeníci a zpěváci se svými vystoupeními. Nevšední bylo jistě přivítání nových žáčků, kteří do školy nastoupí teprve se začátkem nového školního roku, ale kteří již v tento den obdrželi šerpu a poté byli mečem v rukou paní Běly, ředitelky školy a generála Šíby pasováni na "školáky". Na závěr programu se uskutečnilo slavnostní defilé letošních "deváťáků" s poděkováním a předáním květin svým učitelům a také symbolické předání klíčů od 9. tříd zástupcům 8. ročníku, kteří je ve třídách po prázdninách vystřídají. Ačkoliv by si jistě řada dětí přála, aby "Zamykání školy" v tento den bylo skutečné, odcházely spokojené, veselé a určitě se budou vždy do takovéto školy rádi vracet.

genmjr. Josef Šíba • V pondělí 15. června 2015 se uskutečnil v budově Státní opery v Praze 15. ročník celostátního finále "Ceny Ď". Slavnostní večer zahájil ministr kultury Mgr. Daniel Herman, který převzal nad celou akcí záštitu. Celý večer moderoval autor a pořadatel projektu Richard Langer. Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, byl i náčelník Generálního štábu AČR genpor. Josef Bečvář s manželkou. Ten také společně s paní Bělou a Richardem Langerem předával dvě z vyhlašovaných cen - cenu v kategorii "Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka" a "Morální vzor v České republice". První z cen byla udělena učitelce z mateřské školy v Kostelci nad Labem paní Miladě Fojtíkové za dlouholetou vynikající spolupráci se Stonožkou. Právě ona a její mateřská škola se významně podílely na prvním společném projektu Stonožky a Armády České republiky - "Sanitky plné pastelek, sanitky plné lásky". Sanitky zakoupila Stonožka, pastelky, výkresy, sešity a jiné školní potřeby zajistila MŠ v Kostelci nad Labem a přepravu na Balkán zajistila AČR. A právě u toho byl druhý oceněný - genmjr. Josef Šíba. Paní Běla zavzpomínala: "Byl to právě generál Šíba, který mě 10. března 2000 přijal, vyslechl a následně zajistil, aby se do válkou postižených balkánských zemí dostala první stonožková pomoc. ... Začalo to prvními čtyřmi novými sanitkami, které byly plné školních potřeb a pomůcek pro děti z balkánských škol. Poté následovaly další a další dodávky stavebního materiálu, školních pomůcek a zdravotnického vybavení, hraček, sportovního vybavení a mnoha dalších věcí, jež vojáci AČR, kteří v těchto zemích působili v rámci vojenských misí, přepravili." Poté paní Běla spolu s gen. Bečvářem za dlouhého potlesku stojícího publika předala cenu "stonožkovému generálovi" Josefu Šíbovi. Zcela zaplněný sál tak po právu vzdal poctu vynikajícímu vojákovi a fantastickému a skromnému člověku, který již 15 let významně podporuje činnost Stonožky. "Potlesk a poděkování patří spíše dětem a jejich učitelům, že tento nápad realizovali. A samozřejmě také vojákům, kteří zajistili v místě nasazení dodání darů potřebným. Pro mě to bylo lehké rozhodnutí podpořit jej," komentoval pan generál neuvěřitelnou atmosféru v sále. Jednu z cen v kategorii "Morální vzor v ČR" obdržel i zpěvák Karel Gott za to, že je "... pro děti a mládež vzorem člověka, který prožívá veliký úspěch a současně si zachovává ohromnou pokoru."


Pro poděkování generála Šíby klikni zde.


 • V uplynulých dnech proběhla na Základní škole Plumlov řada akcí, které měly jedno společné téma – sté narozeniny této stále mladé staré dámy. První velká akce se konala 27. 4. 2015, kdy se všichni žáci školy zúčastnili dílen zaměřených právě ke stoletému výročí. Práce, které vytvořili, se pak staly součástí výzdoby při vlastních oslavách. Ty proběhly ve dvou etapách. První část se konala dopoledne ve středu 3. 6. 2015. Žáci všech ročníků si připravili pod vedením svých vyučujících bohatý kulturní program. Po velké přestávce se všechny třídy se svými vyučujícími usadily ve vyzdobené velké tělocvičně školy, kde na ně ze všech stran mrkaly veselé barevné stovky, a mohlo se začít. Po slavnostním úvodu paní ředitelky odstartovalo deset zastavení, v nichž byly připomenuty nejvýznamnější události každého desetiletí od roku 1915 až do roku 2015 v naší zemi i ve škole. Informace doplňovali svými vystoupeními sami žáci. Verše, písničky, pohádky, tanečky, scénky, bojová umění, populární písně, odměňující potlesk a skvělá nálada připoutaly děti na jejich místa na celých 120 minut. Nakonec byl promítnut film, který o škole natočil pan Jiří Nezval, a všichni odcházeli plni zážitků. Druhá část se konala v ten samý den odpoledne. Tělocvičnu tentokrát zaplnili pozvaní hosté a rodiče. Po jejich přivítání, slavnostním projevu paní ředitelky, promítnutém filmu a kulturním programu, jehož součástí bylo i taneční vystoupení bývalého žáka, byli všichni pozváni do prostor školy, kde na ně čekalo ve vstupních prostorách bohaté občerstvení a 3 výstavy. V pátek 5. 6. 2015 se naše jubilantka dostala i do médií. O stém výročí školy hovořila paní ředitelka Mgr. Dagmar Zapletalová v přímém vstupu ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. V sobotu 6. 6. 2015 oslavy vyvrcholily Dnem otevřených dveří. Slavnost začala v prostorách před budovou pošty, kde bylo postaveno podium. Na něm děti vítaly zpěvem příjezd prvního správce školy pana Ptáčka. Po vystoupení z kočáru taženého dvojspřežím jej uvítali také místní obyvatelé a paní učitelky v dobových kostýmech. Po zpívané zdravici dětí "Škola má narozeniny" si obecentstvo poslechlo krátký kulturní program Spolku kocourkovských učitelů a proslov paní ředitelky ZŠ Mgr. Dagmar Zapletalové. Zdravici pronesl také zástupce velitele 103. Centra CIMIC/PSYOPS AČR major Ing. Karel Stuchlík, který v doprovodu členů SDH Plumlov položil kytici k pomníku padlých v Plumlově. Potom se už zástup všech návštěvníků vydal směrem k základní škole. V čele šli zástupci Sboru dobrovolných hasičů Plumlov a nesli prapor města. Ve škole si mohli návštěvníci hned u vchodu zakoupit ročenky ke stému výročí i čokoládu s fotografií školy na obalu. Dále na všechny čekaly nejen vyzdobené třídy, ale i výstava výtvarných prací žáků v galerii v přízemí, ve 3. patře výstava modelů a ve společenské místnosti tamtéž výstava starých knih s názvem "Z čeho se učili naši předkové" a také výstava starých novin, kronik i fotografií, kde si návštěvníci mohli najít své ročníky z doby, kdy navštěvovali školu právě oni. Velký zájem budil také připravený program vystoupení bývalých žáků školy v malé tělocvičně a v hudební učebně. Před očima diváků se vystřídali žáci tanečního oddělení ZUŠ, paní Lenka Hadová s pěveckým recitálem, Jakub Stoklasa s houslovým vystoupením, Karel Vlach s partnerkou Klárou Šlechtovou s latinskoamerickými tanci, členky skupiny Veselé kravičky s tanečním číslem, Laďka Jančíková s hereckým výstupem, Jiří Látal s kytarovým vystoupením, paní Jana Turčanová se vzpomínkami na školu i herecké začátky a krátkou pohádkou pro všechny, Marek Soldán s pěveckým a kytarovým recitálem, členové kroužku sebeobrany a celý kulturní program uzavřela pěveckým recitálem paní Zdislava Krausová. Následovalo "Křeslo pro hosta", v němž na zvídavé otázky paní učitelky Jany Zelené odpovídali pan Vlastimil Bajer – vnuk stavitele školy pana Šrámka, pan Karel Pekáček – sběratel pohledů, pan Josef Piňos – podnikatel, který má rád létání, a Jan Nezval – mladý vynálezce, nositel označení Česká hlavička. Občerstvit se návštěvníci mohli v porstorách školní jídelny, kde byly připraveny drobné zákusky, káva i nápoje. Škola byla otevřena do 17 hodin odpoledne a tento čas využili zájemci o její návštěvu do posledních minut. Při odchodu se s nimi ona stále mladá stará dáma stoletá loučila výtvarnými poutači jako připomínkou dne plného neopakovatelných zážitků. Oslavit s někým 100 let je vždy velký zážitek a myslím, že tento opravdu stál za to. Tak na shledanou při další stovce.
 • ZŠ U Školek v Litomyšli přispěla částkou 1 000,- Kč na podporu programu pomoci školství v afghánské provincii Parwan.


 • Ve čtvrtek 21. května 2015 uspořádala ZŠ Dukelská ve Strakonicích koncert školních pěveckých sborů u příležitosti 25. výročí založení hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. Koncert zahájili Pootavští trubači. Koncertu se zúčastnily Hudební škola Yamaha Strakonice, ZŠ Povážská Bystrica, ZŠ Cehnice, sbor Kaštánek ze ZŠ Štěkeň, Sforzato a Fortissimo ze ZŠ Čestice, sbor ze ZŠ Poděbradova ve Strakonicích, malý sbor ze ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích, sbor z Gymnázia Vodňany, Bona Fide ZŠ Dukelská ve Strakonicích a sbor Gymnázia Strakonice. Hlavní projev k 25. výročí Stonožky přednesl ředitel ZŠ Dukelská Mgr. Václav Vlček. Největší překvapení však čekalo paní Bělu na závěr, kdy povstalo publikum a "smíšený sbor" - téměř 900 všech přítomných dospělých i dětí - zazpíval stonožkovou hymnu "Never Be Alone". Další překvapení se chystá na příští rok, kdy by se měl uskutečnit Stonožkový pohádkový den. Uspořádáním koncertu se podařilo získat 9 000,- Kč, které byly poukázány Dětskému centru pro opuštěné děti při dětském oddělení Nemocnice Strakonice.


 • Ve čtvrtek 7. května 2015 proběhly besedy vojáků, kteří se vrátili z afghánské mise, npor. Ing. Milana Němce a kpt. Ing. Jiřího Pazděry s našimi žáky. Žáci i učitelé se dozvěděli o Afghánistánu velmi mnoho - o geografii, přírodě, životním stylu, obyvatelstvu, zvyklostech a v neposlední řadě samozřejmě i o vojenské technice a životě a práci našich vojáků. Viděli jsme děti v tamějších školách, třídu s tabulí. Děti už ví, jak Afghánci suší prádlo, kde nakupují, jaký mají chléb, jak vypadá dům bohatého i chudého obyvatele. Všichni žáci 7., 8. a dokonce i 3. tříd byli stoprocentně soustředění a nadšení. Tyto hodiny obohatily děti i nás učitele a moc děkujeme!

Kateřina Vávrová, ZŠ Kladská 1, Praha 2 • V pondělí 4. května 2015 se uskutečnil v Praze na Vítkově slavnostní ceremoniál. Patron Stonožky náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel předal bojový prapor novému náčelníkovi GŠ AČR generálporučíku Josefu Bečvářovi. Na Pražském hradě pak došlo za přítomnosti prezidenta republiky Miloše Zemana k slavnostnímu předání funkce náčelníka Generálního štábu AČR. Generál Pavel nyní bude působit v Bruselu ve funkci předsedy Vojenského výboru NATO. Dovolte nám, abychom jménem hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka generálu Pavlovi poděkovali za vše, co pro spolupráci Stonožky a armády vykonal a popřáli mu mnoho úspěchů v novém působišti. Slavnosti na Vítkově se zúčastnili i paní Běla, "stonožkový" generál Josef Šíba a děti a pedagogové ze ZŠ Spálené Poříčí a MŠ Kostelec na Labem, kteří gen. Pavlovi osobně poděkovali za spolupráci se Stonožkou. Po slavnosti čekalo "stonožky" velmi milé překvapení, protože se setkaly s dlouholetým patronem Stonožky generálem Pavlem Štefkou.


 • Ve čtvrtek 9. dubna 2015 zavítala paní Běla spolu s plk. Petrem Milčickým do katedrály sv. Bartoloměje v Plzni na slavnostní vernisáž výstavy výtvarných prací žáků 15. ZŠ Plzeň. Tato výstava je darem Stonožce k jejímu 25. výročí založení. Kurátorky výstavy Mgr. Ludmila Marková a Mgr. Štěpánka Matoušková vybraly přes 40 výtvarných prací, které vytvořili jejich žáci jednak na pravidelných krajinářských kurzech, jednak v hodinách výtvarné výchovy. Vernisáž zahájila ředitelka 15. ZŠ Mgr. Soňa Pavelková. Mezi hosty byl i biskup plzeňské diecéze Mons. František Radkovský. Na závěr přednesl pěvecký sbor Mariella jako speciální dar paní Běle sbor Va pensiero z opery Giuseppe Verdiho Nabucco.

 • Ve čtvrtek 26. března 2015 se konal již 17. ročník tradiční stonožkové vernisáže v Základní škole Kladská, Praha 2. Letošní téma byla literatura – Četba očima našich žáků. Slavnostního zahájení se účastnila starostka MČ Prahy 2 Jana Černochová, pozvání přijal i náš "stonožkový voják", major Karel Kout a k velké radosti všech přítomných přijel z Vídně náš bývalý žák, operní pěvec Adam Plachetka ( www.adamplachetka.com). Výstava čítá na 430 dětských obrazů, všichni žáci zde mají své práce. Na vernisáži zazněla stonožková hymna, na klavír zahrála Bachovy skladby žákyně 2. třídy Sofie Bransten. Během odpoledne přicházeli rodiče, prarodiče, absolventi a přátelé školy, aby si výstavu prohlédli a přispěli do sbírky na pomoc dětem v Afghánistánu a v domově Zvíkovecká kytička. Za svá krásná výtvarná díla tak děti vybraly během odpoledne 28 000,- Kč. Částka není finální, výstava bude otevřena i o třídních schůzkách, a tak počítáme ještě s jejím navýšením.

Kateřina Vávrová, ZŠ Kladská 1, Praha 2


 • ZŠ ve Spáleném Poříčí uspořádala v týdnu 23. - 27.3.2015 "Jarní stonožkový týden". Ten letošní byl opravdu rekordní, protože se podařilo získat 17 950,- Kč. Spolu s výsledkem z podzimního týdne zaslali v tomto školním roce na konto Stonožky vynikajících 35 839,- Kč. Jsem moc rád, že můžeme stále pomáhat jiným dětem, které na tom zdaleka nejsou tak dobře jako ty naše. Zvláštní poděkování patří organizátorce celé akce - Mgr. Miloslavě Kubátové a slečnám a chlapcům z deváté třídy. Velice si vážím učitelů, učitelek, dětí, rodičů i prarodičů, všech kteří se na akcích podílejí.

Mgr. Jiří Šeffl, ředitel školy • V úterý 24. března 2015 uspořádali žáci ze ZŠ Zubří již 8. ročník Benefice pro Stonožku. Klikni zde.


 • Kpt. Daňhel, který působí v Afghánistánu na pozici CIMIC, oslovil stonožkové školy, aby se pokusily shromáždit oblečení, školní potřeby, hračky a hygienické potřeby pro 112 dětí ze sirotčince v afghánském Charikaru. Tento domov se potýká s nedostatkem materiálního zabezpečení pro své chovance, ale i s problémy stavu budovy. Protože se jednalo o rychlou akci pro relativně málo dětí, byly osloveny jen některé stonožkové školy. Výsledek byl opět nadstandardní. Materiálu je více, než kpt. Daňhel požadoval. První - základní část s sebou do Afghánistánu poveze plk. Šíba a další část bude dopravena dalšími letadly. Kromě materiální pomoci poletí k afghánským dětem i spousta přáníček, které pro ně namalovaly děti z Kostelce nad Orlicí.
A takto shromažďovaly svou pomoc afghánským kamarádům žáci ze ZŠ npor. Loma v Příboře. • V úterý 10. března 2015 se uskutečnilo u příležitosti 15. výročí spolupráce AČR a Stonožky slavnostní setkání. Klikni zde.


 • Žáci 10. ZŠ Cyrila Boudy v Kladně zaslali na konto Stonožky 3 700,- Kč, které získali prodejem hraček.


 • Žáci 8. třídy ZŠ a MŠ Hranice IV - Drahotuše využili sněhové nadílky a s paní učitelkou Hrubou vytvořili velkou stonožku. Náramně si užili hodinu výtvarné výchovy.


 • Ještě malá vzpomínka na akci v minulém roce: v týdnu od 10. do 14. listopadu 2014 proběhl na 20. ZŠ v Plzni Stonožkový týden. Děti ve třídách s chutí vyráběly z různých materiálů stonožky a samozřejmě také kreslily obrázky, které pak doma nabízely rodičům, příbuzným nebo známým. Všem třídám na první stupni se takto podařilo dohromady získat 16 916,- Kč.

Mgr. Ilona Jehličková a třídní učitelky 1. stupně 20. ZŠ v Plzni


 • I tato akce proběhla ještě v minulém roce: Tak jako každý rok v adventnímím čase i letos ožila plumlovská základní škola stonožkovým rejděním. Program stonožkového týdne začal 9. prosince 2014 tradičním slavnostním zahajovacím odpolednem a podvečerem. V 15 hodin uvítala paní ředitelka Mgr. Dagmar Zapletalová všechny přítomné na vernisáži, kde vystoupili žáci ZŠ v krátkém kulturním programu, v němž představili své mimoškolní aktivity. Mohli jsme vidět dva moderní tance v podání dětí, které navštěvují taneční oddělení ZUŠ, a vánoční atmosféru navodily děti ze Sborečku pod vedením paní Gábiny Jančíkové třemi krásnými koledami. Všem přítomným bylo také k dispozici občerstvení, které připravily a podávaly paní kuchařky ze školní jídelny. Poté následovalo otevření vánočního prodejního jarmarku, na který letos děti vyrobily celou řadu krásných vánočních výrobků, aby jimi mohly udělat radost svým nejbližším. Sladkosti, hrníčky, šperky, malované šátky, ubrusy a ubrousky, hračky i vánoční ozdoby, dekorace a přání mizely z nazdobených stolů a určitě podtrhnou slavnostní atmosféru Vánoc u nových majitelů a obdarovaných. Celé odpoledne vyvrcholilo vystoupením žáků 1. až 6. tříd na představení v malé tělocvičně školy - letos s názvem Noc nejen Tichá. Děti si pod vedením svých třídních učitelek připravily krásné pásmo písniček, říkanek, scének, básniček a koled, které provedly diváky celým kalendářním rokem. Přivítáni byli v zimním období a přes jaro, léto a podzim se přenesli až do období Adventu a Vánoc. Ve všech vystoupeních bylo ústředním tématem ticho-klid-usínání-pohoda-noc. Děti svými vystoupeními upoutaly pozornost všech diváků a sklízely zasloužený potlesk. Celé představení vyvrcholilo krátkou pohádkou O vánočním cukroví a krásnou koledou. Doufáme, že všichni odcházeli spokojeni a slavnostně naladěni do dalších adventních dnů. Celý stonožkový týden byl zakončen 11. prosince 2014 opět v malé tělocvičně školy tradiční Stonožkovou diskotékou, kterou uspořádali pro své spolužáky žáci 9. A a 9. B třídy. Program plný soutěží a veselých písniček rozezněl z vyzdobené tělocvičny celou školu a děti odcházely velmi spokojené. Na jarmarku se podařilo získat částku 14 300,- Kč, která putovala na konto STONOŽKY. Podporu hnutí tak vyjádřily nejen děti, také jejich pedagogové a rodiče.

Mgr. Dagmar Zapletalová, ZŠ Plumlov
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku
mmnu_13b.gif,res/immnu_14b.gif,res/immnu_15b.gif,res/immnu_16b.gif,res/immnu_17b.gif,res/immnu_18b.gif,res/immnu_19b.gif,res/immnu_20b.gif')