Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2010

Aktuality

!!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


 • Děti ZŠ Plumlov spolu s učiteli a rodiči připravili tradiční Stonožkový týden ve dnech 7. - 10. prosince. V úterý 7. 12. byla zahájena slavnostní vernisáž Stonožkového jarmarku ve vestibulu naší školy, následoval hudebně – dramatický pořad - vystoupení dětí . Toto adventní setkání mělo název Z pohádky do pohádky. Na pódiu školní tělocvičny vystoupili žáci napříč všemi ročníky a moderním pojetím Hrubínových pohádek zavedly malé i velké děti své rodiče do říše pohádek. Zpívalo se, hrálo, tančilo a přednášelo. Výrobky na jarmarku prodávaly děti po celý týden, práce keramického kroužku, estetického kroužku, práce z hodin výtvarné výchovy, světa práce – to vše nabízel náš sváteční jarmark. Pomohli také rodiče a učitelé, kteří napekli vánoční cukroví, kuchařky z naší školní jídelny zhotovily vynikající pohoštení včetně dětského punče. Ve čtvrtek žáci 9. ročníku připravili pro své mladší spolužáky ze školní družiny STONOŽKOVOU DISKOTÉKU. Ta se velmi povedla a vstupné navýšilo celkovou vybranou finanční částku. Část výtěžku ze všech pořádaných aktivit 8 000,- Kč zasíláme na konto Stonožky. Opět se podařilo naplnit základní myšlenku Stonožky, že naše děti si vzájemně pomáhají a pomáhají také dětem tentokrát například v Afghánistánu.

Mgr. D. Zapletalová • V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali v MŠ v Praze 2, Na Smetance 1, Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně „3. originální smetankovský stonožkový dokreslovací kalendář “ s obrázky dětí ze všech tříd naší školy k dokreslení. Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek, kuchařek i některých maminek např. zdobené větvičky, věnečky, přáníčka, perníčky, jmenovky, ozdoby na stromeček, řetězy, svícny, prostírání, korálkové výrobky a mnoho další drobností. Ceny byly opět symbolické od 2,- do 35,- Kč. Podařilo se nám vybrat 3 584,- Kč, které poputují na konto Stonožky. Přejeme všem klidné vánoce a šťastný nový rok 2011.

Petra Juhanová, MŠ Praha 2, Na Smetance 1 • V pondělí 13. prosince 2010 se uskutečnila v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vernisáž výstavy výtvarných prací afghánských, českých, slovenských a amerických dětí. Klikni zde.


 • Žáci ZŠ U Školek v Litomyšli poslali Stonožce vánoční dárek v podobě 5 000,- Kč, které vydělali sběrem starého papíru. Všem stonožkám a stonožčatům zároveň přejí krásné Vánoce a do nového roku 2011 zdraví, štěstí a hodně sil a nápadů do naší společné krásné práce...


 • Žáci ZŠ Postoloprty se v kroužku Stonožkové dílny pravidelně schází 1x týdně odpoledne ve škole. Svou aktivitou při zhotovení výrobků a jejich prodejem získali částku 5 053,- Kč - při podzimním Stonožkovém týdnu, vánočních dílnách ve škole, rozvícení stromu v Postoloprtech a vánoční akci v překrásné knihovně v Lounech.
 • Děti ZŠ a MŠ Prakšice se i letos zúčastnily Kateřinského jarmarku, který se konal v pátek 26. listopadu 2010 v Uherském Brodě. Akci předcházela pečlivá příprava. Ozdobné dekorace ze skla, hedvábí, keramiky, papíru či z jiných materiálů vyrobili naši žáci v rámci celoškolního projektového dne Adventní dílny. Tyto výrobky pak nepřetržitě prodávali po celý den ve stánku na náměstí. Vystoupení dětí folklorního kroužku na pódiu Kateřinského jarmarku úspěšně reprezentovalo naši stonožkovou školu. Na účet Stonožky letos zasíláme částku 4 000,- Kč.

Mgr. Jana Kovaříková

 • Žáci MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení, Boženy Němcové 54 v Českých Budějovicích, společně s pracovníky této školy Ing. Šimákovou, Mgr. Berníškem, paní Pavelkovou a Papežovou se zapojili letos již počtrnácté do akcí hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. Při školní činnosti vyrobili s dětmi různé dárkové předměty, tentokrát s tématikou nadcházejících vánočních svátků, které v týdnu 1. - 10. prosince 2010 nabízejí na prodejní výstavě v Dětské klinice nemocnice v Českých Budějovicích zdravotnickému personálu i návštěvníkům nemocnice. Dárečky z keramické dílny přispěli do Stonožky také žáci MŠ, ZŠ a PrŠ Štítného ulice, ke které škola při zdravotnickém zařízení patří. Aby se tyto dárečky dostaly také na ostatní oddělení nemocnice, pomáhají nám každoročně též studentky SZŠ a ZSF v Českých Budějovicích, které chodí na praxi do nemocnice. S výsledkem prodeje našich výrobků Vás po skončení akce seznámíme a peníze zašleme na konto Stonožky.

Jitka Šulistová, zást.řed. MŠ, ZŠ a PrŠ Štítného 3, České Budějovice • V Dolním Bukovsku pořádá Stonožková ZŠ každoročně tradiční akci "Rozsvěcení vánočního stromku". Mezi děti zavítala paní Běla a paní Alenou Kotkovou. Byl přichystán bohatý program - scénky, písničky a také stonožkový obchod s nádhernými výrobky, o které byl veliký zájem. O tom svědčí i fantastický výsledek - 29 198,- Kč, který bude zaslán na konto Stonožky.

 • Během návštěvy paní Běly v Afghánistánu zaslal pan pplk. Gazda, velitel 6. kontingentu, poděkování všem stonožkovým dětem a učitelům, kteří se podílí na pomoci Lógaru, své poděkování. Klikni na fotografii napravo. Přinášíme i několik fotografií, které dokumentují malebnou avšak na velmi nehostinnou krajinu, v níž Afghánci žijí.

 • Sobota 13. listopadu 2010 patří mezi velmi významné dny v Prakšicích. Stonožková zákkladní škola a mateřská škola totiž slavily 60. výročí svého založení. Proto žáci a učitelé školy připravili slavnostní setkání v prostorách krásně zrenovované školy. Mezi vzácnými hosty nechyběli radní Zlínského kraje pan Mgr. Slovák, starostové z Uherského Brodu, Pašovic, Hradčovic a samozřejmě Prakšic a také hosté snad nejmilejší - bývalí zaměstnanci mateřské a základní školy a rodiče. Ve 14 hodin začal pestrý program, ve kterém účinkovaly děti od těch nejmladších - z mateřinky - až po ty nejstarší - z 9. ročníku základní školy. Bývalým zaměstnancům školy a školky a významným osobnostemi obce poděkovali náměstek hejtmana Zlínského krají Mgr. Slovák a ředitel školy Mgr. Savara a předali jim kytičku a čestná uznání. Oba ve svých krátkých vystoupeních zdůraznili, že bez jejich dlouhodobé obětavé práce by prakšická škola a její žáci nemohli dosáhnout tak vynikajícíh úspěchů, jakými se mohou pochlubit za celou dobu existence školy. Výstavka fotografií, kronik a ocenění, která byla instalována na chodbách a ve třídách, to plně potvrzovala. V tomto roce neslaví jenom prakšická škola. 20 let své činnosti si připomíná i hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, jejíž zakladatelkou, duší a hybatelem je vzácná žena paní Běla Gran Jensen. U této příležitosti jí udělilo ředitelství ZŠ a MŠ Prakšice čestné uznání za neocenitelnou pomoc potřebným dětem u nás i ve světě. Na účet Stonožky děti z Prakšic zaslaly 2 000,- Kč, které získaly prodejem svých výrobků, zhotovených v kroužcích školního klubu.

 • Tradiční akce "Průvod Svatého Martina" proběhla 11. listopadu 2010 v Mělníku. Díky prodeji vánočních předmětů, teplých nápojů a díky sponzorským darům se podařilo shromáždit úctyhodných 5 486,- Kč. Celá suma byla odeslána na konto Stonožky.
 • ZŠ v Chýnově uspořádala v týdnu od 18. do 22. října stonožkový týden, ve kterém se podařílo dosáhnout vynikajícího výsledku. Na konto Stonožky zaslali 30 480,- Kč.


 • Jako každý rok, tak i letos připravili žáci ZŠ Npor. Loma spoustu akcí v rámci stonožkového týdne, který proběhl od 18. do 26.října 2010. Žáci během měsíce října malovali vánoční přání, vyráběli zapichovátka a obrázky pro prodej, přinesli do školy plyšové hračky, které pak žáci 7.B prodávali ve vestibulu školy. Třída 7.A zase připravila stonožkovou tombolu a při losování výherci vyhráli čerstvé ryby (kapry, pstruhy). Žáci 8.A s paní učitelkou Vladislavou Strnadovou zpívali za doprovodu kytary na náměstí a odpoledne pak prodávali připravené obrázky a zapichovátka před příborskými obchody. Třída 8.B uspořádala turnaj ve streetballu v tělocvičně školy s občerstvením a žáci 9.B třídy u příležitosti třídních schůzek připravili pro rodiče občerstvení formou bufetu. Rovněž byli na brigádě v ovocné školce a některé třídy uspořádali pro stonožku sbírku. Na měsíc listopad plánuje třída 9.A turnaj ve florbalu a výtěžek z této akce půjde rovněž na konto Stonožky. Během stonožkového týdne jsme získali 13 225,- Kč, které jsme zaslali na konto hnutí. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří poděkování a rovněž i všem, kteří přispěli finanční částkou.

Mgr.Ján Drtil, ZŠ Npor.Loma Příbor • Letošní stonožkový týden proběhl na ZŠ Kanice v týdnu od 18. do 22. 10. 2010 a byl opět velmi úspěšný. Díky laskavým dárcům se během stonožkového týdne podařilo dětem prodejem voňavých bylinkových balíčků a záložek s bylinkovými recepty shromáždit úctyhodnou částku 7 780,- Kč, kterou jsme poukázali na účet Stonožky. Dále děti namalovaly pod vedením paní učitelek spoustu krásných vánočních přání, která jsme odeslali paní Běle a věříme, že tato přáníčka nejen udělají někomu radost, ale i přispějí nemocným a potřebným dětem. Poděkování patří všem laskavým dárcům , dětem i paní učitelkám za jejich pomoc.

Mgr. Hana Mazancová • V ZŠ Dr. Milady Horákové v Kopřivnici letos malovali přáníčka i prvňáčkové. Nakreslili 50 krásných přáníček. Ve stonožkovém týdnu se všem žákům školy podařilo získat 4 500,- Kč, což je ve městě, kde je veliká nezaměstnanost, opravdu úctyhodný výkon. Blahopřejeme a děkujeme.


 • Začalo to pondělkem 11. října 2010, kdy se do školy v Němčicích nad Hanou začaly sjíždět vozíky starého, nepotřebného papíru. Téměř všichni žáci, ale i rodiče a prarodiče dětí ze ZŠ v Němčicích nad Hanou, učitelé i přátelé školy podpořili sběrovou akci na podporu hnutí „Na vlastních nohou.“ Paní učitelka Mgr. Alena Řezáčová spolu s panem školníkem a partou deváťáků trpělivě vážili každé kilo papíru až do úterý 19. 10. 2010. A jaký byl výsledek? Částka 10 160,- Kč pro Stonožku byla odeslána na její konto a jistě podpoří pomoc potřebným dětemi. Vždyť ve Stonožce děti pomáhají dětem!!!


 • V rámci projektového týdne proběhla 21. října 2010 tvůrčí dílna „Děti malují pro STONOŽKU.“ V dvouhodinových blocích se ve čtvrtek dvakrát za sebou vystřídalo celkem 25 žáků. Děti malovaly vánoční přání pro naši patronku paní Bělu. Malovalo se s paní učitelkou Mgr. Alenou Řezáčovou a výsledkem byla přáníčka, která putovala nejdříve do Prahy a potom je odvezla paní Běla do Norska. Pevně doufáme, že si přáníčka od dětí z Němčic nad Hanou někdo koupí, podobně jako to bylo v uplynulých dvaceti letech, kdy němčické děti malovaly pro Stonožku. Chci vyjádřit velké poděkování všem, kteří podpořili sběrovou akci i malovali přáníčka.

Mgr. Alena Řezáčová


 • 10. – 22. 10. 2010 „Stonožkový týden“ na naší škole. Jako každoročně v tomto týdnu se žáci naší školy o přestávkách předhánějí, kdo prodá co nejvíce dobrot a suvenýrů. Školní chodby připomínají cukrárnu a bleší trh zároveň. Proč? Děti totiž potřebují peníze na charitu. Smyslem je získat peníze z prodeje dětských výrobků z hodin výtvarné či pracovní výchovy a výtěžek poukázat na konto hnutí Na vlastních nohou, jehož symbolem je právě „stonožka“. Hnutí oslavilo 20. výročí vzniku. Proto školu navštívila jeho prezidentka paní Běla Gran Jensen. Vysvětlila dětem, že touto akcí pomohou kamarádům ve válkou postižených oblastech. Tam se potřebná pomoc dostane prostřednictvím Armády ČR, se kterou Stonožka již 10 let spolupracuje. Peníze opět poputují do Afgánistánu. „Za dvacet korun koupíme například šestnáct bochníků chleba,“ uvedla paní Běla, když obcházela jednotlivé třídy. S paní Bělou „Stonožkový týden“ zahájil i pan starosta a senátor ČR Pavel Eybert. Žáci novinářského kroužku uspořádali s paní Bělou rozhovor, který otisknou ve školním časopise. Těší nás, že i letos nám velmi pomohly maminky a babičky, které napekly, navařily, aby děti mohly laskominy prodat. Některé dokonce šily pouzdra na mobily nebo háčkovaly panenky, které pak děti prodávaly. Druháci se pustili do mytí aut a čtvrťáci do sběru kaštanů a žaludů. Třídy totiž mezi sebou soutěží, která získá co nejvíce peněz. Jen za posledních šest let škola poukázala na konto stonožky téměř dvě stě tisíc korun.

Za Základní školu Chýnov Marie Hánová a Martina Havlůjová • V norském Roeren připravily děti ze stonožkové školy slavnost v duchu "Dne OSN". V mnoha vystoupeních, která sklidila bouřlivý potlesk, zazněla myšlenka, že všechny děti by měly mít právo na vzdělání a na klidný život. Děti z Roeren jsou velmi hrdy na to, že mohou prostřednictvím Stonožky spolupracovat s českými vojáky v misích v Afghánistánu. Paní Běle předaly šek na 33 378,- NOK. Od počátku spolupráce se Stonožkou se podařilo v Roeren získat pro hnutí více než 250 000,- NOK. Blahopřejeme k tomuto fantastickému úspěchu a děkujeme všem za jejich vynikající práci.


 • V pátek 15. října 2010 se paní Běla zúčastnila porad na Ministerstvu obrany ČR a Generálním štábu AČR. Jednání bylo velmi konstruktivní, všichni zúčastnění vysoce oceňovali práci stonožkových škol a dohodli se, že by velmi rádi stonožkovým dětem poděkovali. Styčnou osobou mezi Stonožkou a Armádou České republiky byl ustanoven první zástupce náčelníka Generálního štábu brigádní generál Ing. Miroslav Žižka.

 • Určitě se budete divit, jak se dostala Stonožka do Afriky. Kpt. Lubomír Horák, který se Stonožkou spolupracoval již v roce 2008 (mise ve Feyzabádu), nyní působí v Etiopii - v Adis Abbebě. Navštívil místní fotbalový klub, ve kterém hraje i mnoho místních kluků. A protože měli k dispozici pouze jeden míč, požádal paní Bělu, zda by Stonožka nemohla pomoci. Pomohla nejen Stonožka, ale i Armádní sportovní středisko Dukla a další.
 • O zahradu v stonožkové zoofarmě v DPL Opařany se děti pilně starají. Práce na zahradě je důležiou součástí jejich léčby a farma nabízí opravdu mnoho příležitostí. A děti to navíc opravdu baví.
 • Ministr obrany RNDr. Alexandr Vondra převzal záštitu na stonožkovou výstavou "Můj sen o Afghánistánu", která se uskuteční v prosinci v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Budou zde vystaveny výtvarné práce dětí z Afghánistánu, České a Slovenské republiky, Norska a USA. Klikni zde.


 • V pátek 3. září 2010 nastoupili vojáci 5. kontingentu AČR, kteří splnili své úkoly v afghánském Lógaru, k poslednímu - slavnostnímu - nástupu, kterým byla oficiálně ukončena činnost této jednotky. Klikni zde.


 • Děti Základní školy na Felberově ulici ve Svitavách sbíraly celý školní rok pomerančovou kůru. Výsledkem jejich snažení je 2 772,- Kč, které Stonožce zaslaly na účet.


 • První školní den na Liberecku. Ve středu 1. září 2010 začal školní rok také v oblastech, které postihla v srpnu ničivá povodeň. V některých místech to sice bylo v provizorních podmínkách, ale život musí jít dál. O to, aby byl první školní den pro děti příjemnější, se postarali také příslušníci 4. brigády rychlého nasazení společně s dětským hnutím Stonožka. Více než 40 dětí z rodin postižených povodní, které navštěvují základní a střední školy v Dětřichově a okolních vesnicích, obdrželo z rukou velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovníka Miroslava Hlaváče balíček základních školních potřeb. Tento malý dárek měl pomoci hlavně rodičům, kteří mají v současné době řadu jiných starostí a potřebují každou korunu na opravu svých domů. Druhý dárek, věnovaný vojáky 4. brigády, směřoval do mateřské školky v Hrádku nad Nisou. Děti zde kvůli povodni musí trávit své dny v provizorních prostorách. Voda jim zničila nejenom školku, ale sebrala také hračky. Je zbytečné popisovat, jak velká byla radost těchto dětí, když jim plukovník Hlaváč předával stavebnice, hry a další hračky. Vojáci 4. brigády a dalších jednotek Armády České republiky se podíleli na odstraňování následků povodní. Tím jejich pomoc nekončí. Výtěžek finanční sbírky, která ještě stále mezi vojáky 4. brigády probíhá, bude věnován konkrétním rodinám, jimž voda zničila domov. Svou pomoc nabídla taká křesťanská veřejnost, která zná práci kaplanů 4. brigády a v neposlední řadě se zapojilo také dětské hnutí Stonožka, které pomáhá nejenom dětem v Afghánistánu, ale všude tam kde je to zapotřebí.

kapitánka Lada Kovářová, tisková a informační důstojnice, 4. brigáda rychlého nasazení • V pátek 20. srpna 2010 přiletěla domů poslední část vojáků 5. kontingentu z Afghánistánu včele se svým velitelem plk. Rudolfem Honzákem, jeho zástupcem mjr. Petrem Blechou a por. Lukášem Kubičkem, který měl na starosti vedení stonožkových projektů. Na letišti je přišla přivítat také paní Běla spolu s kancléřem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského Petrem Řehořem. Paní Běla vyjádřila velikou radost nad tím, že se všichni vojáci z kontingentu vrátili v pořádku zpět domů a poděkovala za fantastický přístup k realizaci všech stonožkových projektů, díky kterému nyní v mnoha vesnicích, městech a školách v Lógaru budou děti mít mnohem lepší podmínky ke svému studiu. Vojáci měli pro paní Bělu veliké překvapení v podobě nádherných kytic, které jí předali jako vyjádření díků za podporu, kterou jim po celou dobu jejich působení v Agfhánistánu poskytovala.
 • Ve čtvrtek 12. srpna 2010 přijal ministr obrany Alexandr Vondra prezidentku hnutí Na vlastních nohou paní Bělu Gran Jensen. Hnutí Na vlastních nohou, které je známé také pod názvem Stonožka, bylo založeno před dvaceti lety jako dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají dětem. „Snažila jsem se pomoci dobrým lidem v mé vlasti, kam jsem se po dlouhé době vrátila. Prvním impulzem byla pomoc dětské ortopedii Fakultní nemocnice v Praze. Po deseti letech naší existence jsme začali pomáhat dětem v oblastech postižených válkou a spolupracovat s Armádou ČR,“říká Běla Jensen. Díky desetileté spolupráci s armádou má stonožková organizace na svém kontě pomoc dětem v Bosně a Hercegovině, Kosovu i Afghánistánu. V hnutí dnes pracují tisíce dětí a stovky učitelů z českých škol a podporují ho také osobnosti jako je bývalý prezident ČR Václav Havel, bývalý generální tajemník NATO Lord Robertson nebo norská královna Sonja a mnoho dalších. Během přátelského setkání s Alexandrem Vondrou představila Běla Jensen činnost stonožkového hnutí i projekty, které již byly společně s armádou realizovány a nabídla další spolupráci, která by navázala především na pomoc afghánským dětem.
Převzato z www.army.cz


 • Stonožkové děti ze ZŠ Aléská v Bílině získaly i ve II.pololetí školního roku částku, kterou chtějí pomoci k uskutečnění dalších humanitárních projektů a pomoci dětem, které to nejvíce potřebují. Tentokrát ochotně prodávaly svoje velikonoční a srdečná přáníčka. Další drobné příspěvky - korunky, které jim zbyly od svačiny - pravidelně přinášely do kasičky. A tak v průběhu jubilejního roku hnutí Na vlastních nohou odeslaly na stonožkové konto částku 5 000,- Kč. Všem dalším stonožkovým kamarádům a přátelům přejeme krásné prázdniny se spoustou báječných zážitků a těšíme se v příštím školním roce na příjemnou spolupráci. Samozřejmě nezapomínáme ani na naše vojáky v dalekém Afghánistánu a děkujeme jim za perfektní zvládnutí všech projektů a přejeme šťastný návrat z mise domů!
 • Ve čtvrtek 24. června 2010 přivítalo Stavovské divadlo v Praze účastníky letošního vyhlášení "Ceny Ď - 2010". Jedním z členů kolegia je i paní Běla. Mezi vyhlašovanými kategoriemi je Svět Běly Jensen. V jednotlivých podkategoriích byli oceněni:


- podkategorie hnutí Na vlastních nohou - Stonožka - Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka ZŠ Kladská, Praha za vynikající práci pro hnutí Stonožka, za pořádání výstav dětských prací a dalších aktivit pro hnutí
- podkategorie Morální vzor - MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu ČR - za výbornou reprezentaci ČR a za velice solidní lidské jednání
- podkategorie Domovy seniorů a sociálních ústavů - Hana Mösnerová za podporu Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, za podporu Dětského centra - ústavu soc. péče pro mládež Vikýřovice • V úterý 8.června 2010 navštívili vojáci, kteří absolvovali mise v Afghánistánu v provinci Lógar a v Kosovu, ZŠ ve Spáleném Poříčí. Skupinu vedl náš „stonožkový“ přítel pan major Karel Kout. Přijela dokonce i jedna žena - Monika Nečasová. Velice zajímavě vyprávěli o životě v těchto oblastech světa, o jejich pomoci, o životě dětí a o školách. Pro nás je to jen těžko představitelné, některé fotografie nám připomínaly život o desítly let zpátky. O to více si teď vážíme toho, co máme, a budeme se snažit přes „Stonožku“ pomáhat našim méně šťastným kamarádům v Afghánistánu a Kosovu. Vojáci předali panu řediteli Mgr. Jiřímu Šefflovi na památku afgánskou vlajku, která bude uložena na čestném místě ve škole. Byla to jedna z nejzajímavějších besed školního roku. Děkujeme, pomáhejte a vraťte se nám z misí v pořádku!

Žáci 8. a 9. třídy

 • Děti ze ŠD a ŠK ZŠ Postoloprty pracovaly během celého školního ruku 2009 - 2010 v kroužku "Stonožková dílna". Poslední prodejní stonožkovou akcí tohoto školního roku byla účast na oslavách 130. výročí ochotnického divadla, které se uskutečnily 11. června v zámecké zahradě. Děti nabídly své výrobky a získaly jejich prodejem 4 030,- Kč. Výtěžek bude zaslán na stonožkové konto.


 • Děti ze ZŠ a MŠ Běly Jensen, Opatov, poslaly na Stonožkové konto 3 130,- Kč. U příležitosti besídky ke Dni matek uspořádaly prodejní výstavu prací žáků školy a vybraly 1 050,- Kč. Dále pak zorganizovaly "Sběr pro Stonožku" , kdy za starý papír a PET lahve utržily 2 080,- Kč.


 • Stonožkový rok na ZŠ T. G. Masaryka v Blansku. Naše škola ve školním roce 2009/2010 zorganizovala několik stonožkových akcí. Jako každý rok proběhl v měsíci říjnu Stonožkový týden. Během něj žáci z 2. stupně malovali vánoční přání. Současně byl zorganizován sběrový den. V měsíci prosinci se konaly na 1. stupni vánoční dílny. V nich děti vytvořily krásné vánoční ozdoby a dekorace. Všechny výrobky se úspěšně podařilo prodat na vánoční výstavě v naší škole. V měsíci květnu proběhl v Praze na Julisce Dětský stonožkový den - "Letadlo plné pastelek, letadlo plné lásky" - oslava k výročí vzniku stonožkového hnutí Na vlastních nohou a k výročí spolupráce Stonožky s Armádou ČR. Těchto oslav se zúčastnilo 49 žáků naší školy. Bylo to odpoledne plné kulturních vystoupení, zpěvu a tance. Vstupenkou byl balíček (pastelky, ořezávátko a mazací guma). Tyto balíčky byly zaslány dětem do Lógaru. Během školního roku probíhaly každý měsíc sběrové dny starého papíru a sběr hliníku. Na konto stonožkového hnutí byla poslána částka 13 479,- Kč (ze sběru papíru 5 500,- Kč, za sběru hliníku 4 798,- Kč a z vánočních dílen 3 181,- Kč). Děkujeme všem dětem a rodičům za humanitární pomoc dětem u nás i ve světě.

Mgr. Viktorinová, Mgr.Vašíková • Letošního jarního stonožkového týdne v ZŠ Němčice nad Hanou se zúčastnila celá škola. Celý týden všichni sbírali a nosili sběrový papír a výsledek předčil všechna očekávání. Na konto Stonožky poputuje vynikajících 11 440,- Kč.


 • V sobotu 15. května 2010 se paní Běla spolu s norskými přáteli a s přáteli z Řádu sv. Lazara Jeruzalémského zúčastnila koncertu v rámci Svatojánských vodních slavností Navalis 2010. Speciálně pro tuto slavnost složil hudební skladatel František Xaver Thuri skladbu. Paní Běla měla možnost promluvit i s pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. Pan arcibiskup si paní Bělu velmi dobře pamatoval z cesty do Iráku. Velmi se zajímal o spolupráci Stonožky s Armádou České republiky. Slíbil, že se pomodlí za úspěšné pokračování této spolupráce a ujistil paní Bělu, že se může na něj v případě potřeby kdykoliv obrátit.


 • Ve čtvrtek 13. května 2010 se sešly stonožkové děti a představitelé Armády ČR v Praze na stadionu Dukly na Julisce. Klikni zde.


 • Do Afghánistánu poletí tři tisíce balíčků pastelek. Děti ze tří základních škol se dnes sešly, aby předaly pastelky pro své vrstevníky v Afghánistánu. Odměnou pro ně bylo vyprávění kapitánky Martiny Štěpánkové, která jim poutavým způsobem prostřednictvím vlastních zážitků popsala tamní život. Děti s láskou – děti za mír, tak zní hlavní motto hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, které připravilo akci Letadlo plné pastelek - letadlo plné lásky. Do této akce se zapojily základní školy Mánesova, T. G. Masaryka a Trávníky z Otrokovic, ale i některé základní školy ze Vsetína. Město Otrokovice přispělo tisícem balení pastelek. Celkem se jich podařilo nasbírat tři tisíce. Sešlo se také velké množství ořezávátek a gum. Do Afghánistánu však poletí mnohem více psacích potřeb. Jedná se totiž o celorepublikovou akci, která bude zakončena dětským dnem v Praze na Julisce. Pastelky od dětí převzala tisková mluvčí 7. mechanizované brigády kapitánka Martina Štěpánková. Zájem žáků o dění v Afghánistánu byl veliký a při předávání zazněl také jejich názor a přání. "Uvědomujeme si, že to co máme my, není pro spoustu dětí na světě samozřejmostí. Proto nám nebylo zatěžko přinést pastelky, které mohou dětem na jiném místě světa udělat velkou radost. Doufáme, že tyto drobné dárky děti v Afghánistánu potěší," pronesly dívky zastupující žákovský parlament ZŠ Trávníky s tím, že do podobných charitativních akcí se už zapojily mnohokrát. Pro lepší představu o dění a způsobu života ve vzdálené zemi byla připravena také beseda s kapitánkou Štěpánkovou, která se misí osobně účastnila. Fotky, vystavené koberečky a oblečení, které si mohli přítomní vyzkoušet, zaujaly žáky natolik, že celá polovina programu byla věnována otevřené diskuzi, víž hlavní roli hrály otázky dětí. "Akce jako byla tato, pomáhají alespoň trochu zlepšovat životní podmínky dětí v oblastech zasažených válečnými konflikty. Současně také přispívají k rozvíjení našich žáků, kteří soucítí se svými vrstevníky a uvědomují si jejich nelehký život," uvedla starostka města Otrokovice Radoslava Matuszková.

Tisková zpráva Městského úřadu Otrokovice

 • Děti ze ZŠ U školek v Litomyšli se zaměřily na sběr starého papíru. Podařilo se jim takto získat 3 700,- Kč.


 • Dnes - 5. května 2010 - byl doručen paní Běle pozdravný dopis od velitele 5. kontingentu AČR PRT Lógar plk. gšt. Rudolfa Honzáka. Klikni zde.


 • Studentka Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře Karolína Šedivcová zvítězila v mezinárodní literární soutěži vyhlášené hnutím Human Rights Foundation. Klikni zde.


 • K 20. výročí hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka žáci 9. A ZŠ Spálené Poříčí vyhlásili 2 soutěže v anglickém jazyce pro ostatní žáky. O nejhezčí anglickou křížovku o Stonožce a o nejhezčí anglickou básničku o Stonožkovém hnutí. Zapojili se žáci od 4. do 8. třídy a jejich pěknými pracemi deváťáci vyzdobili 3. poschodí školy. Nejhezčí básničky napsali Jirka Vyskočil z 8. A a Anička Kramlová z 6. A. A křížovky? Jedna hezčí než druhá. Odměnu si zaslouží všichni. A hlavně: naučili jsme se nová slovíčka, zopakovali stará a ještě byla zábava.

Mgr. Jana Houšková a žáci 9. A, ZŠ Spálené Poříčí

 • 30. března 2010 u příležitosti tradiční soutěže ZŠ Postoloprty ve skoku vysokém "Velikonoční laťka" byla uspořádána velikonoční prodejní výstava, kterou připravili žáci školní družiny a školního klubu. Podařilo se získat částku 3 303,- Kč. Ta bude zaslána na konto Stonožky. Výrobky děti vyráběly se svými vychovatelkami a v kroužku stonožkové dílny.
 • Jarní Stonožkový týden na Základní škole ve Spáleném Poříčí. Rokem 2010 začal náš jubilejní 20. rok spolupráce se Stonožkou – hnutím Na vlastních nohou. První počin k tomuto výročí – jarní Stonožkový týden - se uskutečnil ve dnech 29. – 31. března. Stonožkový týden je vždy náročnou událostí pro žáky 9. třídy, kteří musí zajistit organizaci a propagaci celé akce. Ostatní třídy připravují výrobky a obrázky. V tomto období byly aktuální hlavně velikonoční náměty. Protože byla poprvé uvedena do provozu naše vlastní keramická pec, zaměřili jsme se na výrobu keramiky. O tyto dárky byl také největší zájem. Ale líbilo se všechno: pomlázky, zápichy, přáníčka, ranečky sóny, velikonoční drobnosti a dekorace, koláže atd. Podařilo se získat 10 921,- Kč. Výtěžek pokaždé posíláme na konto Stonožky, kde bývá rozdělen. Jedna část připadne dětem z psychiatrické léčebny v Opařanech a zbylá část odejde za dětmi ve válkou postižených oblastech. Stonožkové akce a nezištná pomoc méně šťastným kamarádům se staly důležitou součástí našeho školního života. Děkujeme všem, kteří nás pravidelně a obětavě podporují.

Mgr. M. Kubátová • V pátek 26.3.2010 uspořádaly v ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě paní učitelky Chernelová a Bahulíková pro žáky z 2.stupně, kteří rádi tvoří, výtvarnou dílnu. Žáci vyráběli z přírodních materiálů, především slámy a proutí, kouzelné velikonoční zajíčky a věnečky. Cílem bylo tyto dekorativní předměty nabídnout rodičům žáků a zaměstnancům školy k prodeji a vybrané peníze předat Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka jako příspěvek pro děti ve válkou postižených zemí v duchu myšlenky: „DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM". V den rodičovských schůzek 30.3.2010 přichystali žáci ve vestibulu školy stánek s výrobky. Věnce, kouzelní slamění zajíčci, barvená vajíčka nebo přáníčka z projektového dne žáků, ale také z dílniček dětí ze školní družiny, zmizely během několika hodin. Na prvním stupni se k charitativní akci přidaly třídy III.A p.u.Jandáskové a III.B p.u.Jurigové, rodiče si přímo ve třídě koupili výrobky svých dětí. Dohromady se podařilo získat skoro 4 000,- Kč, které pošleme na konto Stonožky. Všichni můžeme mít dobrý pocit. Děti - že se něco nového naučily, a že svými šikovnými ručičkami dokázaly udělat krásné věci (navíc smysl jejich práce je tak ušlechtilý), učitelé a paní vychovatelky ocenili nadšení, s nímž se práce dařila. Věřím, že všichni, kteří neváhali otevřít peněženku, se potěší o Velikonocích vytvořenou atmosférou a ukáží svým příkladem, že pomáhat je krásné.

PaedDr. D. Bistrá, ředitelka školy
 • Letošní velikonoční prodejní výstavka v DPL Opařany byla velmi úspěšná. Zúčastnily se i děti z MŠ a ZŠ Opařany. Zájem o výrobky byl opravdu veliký, o čemž svědčí i výsledek 3 050,- Kč, který byl zaslán na konto Stonožky.
 • V pátek 26. března 2010 se sešli učitelé ze stonožkových škol v pražském muzeu Policie České republiky na slavnostním shromáždění u příležitosti 20. výročí Stonožky, 10. výročí spolupráce s AČR a Dne učitelů. Klikni zde.


 • Ve čtvrtek 25.3.2010 se konal již 12. ročník stonožkové vernisáže "Olympiáda 2010 v Kladské" na ZŠ Kladská 1 v Praze 2. Slavnostního zahájení se zúčastnili paní Běla Gran Jensen, vedoucí OŠMT MČ Praha 2 Ing. Z. Folprechtová, poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Jana Rybínová, generál Josef Šíba, plk. Petr Milčický a major Karel Kout. Na výstavu se přijel podívat a učitelům k jejich nastávajícímu svátku popřát, brigádní generál Miroslav Žižka. Po celé odpoledne proudily do školy davy rodičů, návštěvníků a celá škola ožila. Celková částka, kterou návštěvníci ve škole zanechali jako sponzorský dar na pomoc Stonožce se vyšplhala na závratných 21 087,- Kč. Polovina poputuje do Afghánistánu a polovinou pomůžeme dětem v sirotčinci v Bozoumu ve Středoafrické republice. Naše škola svými 12 vernisážemi pomohla již celkově více než čtvrt miliónem korun. Stonožkové akce a pomoc potřebným je důležitou součástí našeho školského vzdělávacího plánu a výchovně vzdělávacího procesu.
 • U příležitosti 13 let spolupráce MŠ Na Smetance, v Praze 2 se Stonožkou se konala ve dnech 17. – 18.3.2010 již tradiční VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací dětí a kolektivu MŠ. Výstavu zahájila spolu s učitelkou Petrou Juhanovou zakladatelka a prezidentka Hnutí na vlastních nohou - Stonožka paní Běla Gran Jensen. Ocenila práci dětí i všech zaměstnanců a představila paní kapitánku Ladu Kovářovou, zástupkyni Armády ČR, která se v únoru vrátila z mise v Lógaru v Afghánistánu, kde se mimo plnění služebních úkolů starala o pomoc tamním dětem ve školách prostřednictvím Stonožky. Mluvila o konkrétní pomoci, kterou organizovala v Lógaru. Staniční sestra Olga Faladová s dětmi z dětské psychiatrické léčebny v Opařanech poděkovala za každoroční pomoc. Dále jsme přivítali předsedkyni Občanského sdružení "Přátelé Stonožky" paní Mgr. Kateřinu Vávrovou, zároveň ředitelku ZŠ Kladská v Praze 2, která mluvila o spolupráci obou škol a pozvala přítomné na Stonožkovou akci jejich školy. Každý, kdo přišel na naši výstavu, se nestačil divit. Stoly byly plné velikonočních výrobků – například kraslic, pomlázek, obrázků do oken, zápichů, osení, mini mazanců, přáníček z ručně vyráběného papíru, jarních a velikonočních přáníček, výrobků z korálků a dalších drobností pro potěchu. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i paní učitelky, zapojili se i rodiče a paní kuchařky. Výrobky se prodávaly za symbolické ceny 5.- až 50.- Kč. Podařilo se vybrat 9.233,- Kč. Výtěžek bude rozdělen. Jedna polovina půjde za dětmi do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech na dovybavení ergoterapeutických dílniček a druhá do oblasti Lógar v Afghánistánu na vybavení škol školními a učebními pomůckami. Po skončení výstavy nám přišel velmi vřelý dopis od velitelem týmu civilně vojenské spolupráce (CIMIC) v 5. kontingentu AČR PRT Lógar v silách ISAF pana poručíka Lukáše Kubíčka. Z něj vybírám: „Paní Běla mne informovala o Vaší stonožkové sbírce, během které se podařilo vybrat nemalou částku peněz. Chtěl bych Vám za celý svůj tým poděkovat a ujistit Vás, že každá stonožková koruna, kterou zde proinvestujeme, najde potřebného příjemce - lógarské děti. Přál bych Vám vidět, jak se zdejší děti umí radovat i z tak obyčejných a pro nás zcela běžných věcí, jako je čistý list A4 a sada pastelek. Na velké části těchto potřebných projektů spolupracujeme také s našimi americkými kolegy. Ti jsou pokaždé ze sbírek, jako byla ta vaše, udiveni. Velmi oceňují především snahu a zapálení dětí pomáhat pro ně anonymním kamarádům ve vzdálené zemi. Naším úkolem zde je napomáhat s rekonstrukcí a rozvojem této neklidné země. Mimo jiné se pokoušíme realizovat projekty malého rozsahu, jako je například pomoc s vybavením školních tříd, podpora dětských sportovních týmů, organizace různých vzdělávacích kurzů pro děti a ženy a spousta dalších projektů. Na tyto vcelku malé, ale důležité projekty využíváme také finančních zdrojů Stonožky. Díky Stonožce se již v minulosti dostalo v provincii Lógar konkrétní pomoci velkému množství dětí. Já a můj tým chceme v této unikátní spolupráci se Stonožkou pokračovat.“ Toto ocenění nás nesmírně potěšilo a již dnes se těšíme na další stonožkovou akci, tentokrát v předvánočním čase.

Petra Juhanová, MŠ Praha 2, Na Smetance • Žáci ZŠ a MŠ pro zrakově postižené v Plzni v loňském roce 2009 při výtvarné výchově vytvořili spousty krásných věcí. Aby z nich měli radost a užitek i jiní, uspořádali dvě prodejní akce, jejichž výtěžek zaslali na konto hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Na jaře se prodávalo na jarmarku – bylo získáno 608,- Kč. Další akce se konala v rámci vánoční školní besídky – výtěžek za žákovské výrobky činil 6 094,- Kč. Tyto peníze pomohly při nákupu učebnic pro školy v afghánském Lógaru a zdravotnických setů pro afghánské lékaře a porodní sestry.
 • 7. prosince 2009 uspořádali studenti z Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře sbírku na pomoc afghánským dětem. Podařilo se jim získat 4 900,- Kč, které byly zaslány na stonožkové konto.


 • Stonožkové děti ZŠ Aléská v Bílině získaly v tomto jubilejním roce z prodeje triček No Bullies fashion, přáníček a z dobrovolných příspěvků 5 555,- Kč, které zaslaly na konto Stonožky. Tato částka je opravdu symbolická! Součtem jednotlivých číslic vyšla právě ta bezvadná dvacítka, tedy doba, po kterou pro hnutí Na vlastních nohou ZŠ Aléská pracuje. Posíláme všem přátelům Stonožky naše PF 2010 a několik ukázek z tvorby nových přáníček a těšíme se na společné setkání a oslavy v květnu v Praze!

Mgr. Jiřina Mikolášková
 • Dětem ze ZŠ Vodňany - Alešova ul. se podařilo během posledních dvou let získat 14 080,- Kč na stonožkové projekty.


 • Tradiční akcí v předvánočním období se pro žáky ZŠ a MŠ Prakšice stává prodej vlastnoručních výrobků na Kateřinském jarmarku pořádaném Městským úřadem v Uherském Brodě. Prodejní stánek, ve kterém se střídaly prakšické stonožkové děti, byl stále v obležení zvědavých zájemců. Kupující si mohli vybírat z nabídky malby na hedvábí, malby na sklo, vánočních ozdob na stromeček i na slavnostní stůl. Na páteční prodej v Uherském Brodě navázala nedělní prodejní výstava výrobků a grafik žáků před kostelem v Prakšicích. Výrobky žáci zhotovili v rámci projektového dne nazvaného podle stonožkového motta „Děti dětem“. Výtěžek z obou akcí 5 000,- Kč poputuje na stonožkové konto.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku