Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Jak to bylo v Toskánském paláci ...

Pátek 16. září 2005 byl pro Stonožku velmi významný. V Praze v Toskánském paláci se konal slavnostní křest knihy "Létáme spolu jen do války".
Na křest byly pozvány děti z mnoha stonožkových škol, mezi nimi i ty, které svými pracemi přispěly ke vzniku knížky. Dále pak patroni a příznivci Stonožky - pan generál Štefka, ministr obrany pan Karel Kühnl, norský velvyslanec pan Peter Rader, další vysocí představitelé Armády České republiky, paní Astrid Hagen Huerta - místopředsedkyně hnutí, učitelé ze stonožkových škol a mnoho dalších.
Slavnost začala ve 14 hodin. Už příchod do Toskánského paláce byl velmi slavnostní, protože pozvaní prošli špalírem čestné stráže vojáků. Všechny přítomné pozdravili Marcela Augustová a Roman Pistorius z Televizních novin ČT1, kteří.slavnost moderovali. Pan ministr Kühnl poděkoval všem dětem a stonožkovým přátelům za jejich dosavadní práci a velmi zdůraznil důležitost činnosti Stonožky. Pan generál Štefka řekl, že si velmi váží svého stonožkového patronátu a přítomné ujistil, že armáda bude velmi ráda i v budoucnu se Stonožkou spolupracovat. Za zpěvu stonožkové hymny Never Be Alone následoval vlastní křest knihy. Na podiu se sešli paní Běla, pan Jan Procházka z AVISu - hlavní autoři knihy, pan generál Štefka, pan ministr Kühnl a za děti malé děvčátko ze stonožkové mateřské školy v Kostelci na Labem. Knížka byla pokropena dětským sektem - Rychlými špunty. Poté pan Procházka, Michaela Picková a Jana Kaplanová přečetli úryvky ze svých článků v knize. V následujícím poděkování dojatá paní Běla vyprávěla, co pro ni a pro celé hnutí tato knížka znamená a poděkovala všem, kdo na knížce spolupracovali, zvláště vyzvedla skvělou práci paní Jean Griffiths, která knihu naprosto geniálním způsobem pomohla přeložit do angličtiny. Pan Procházka vzpomínal na své zážitky z cest se Stonožkou, na jejichž základě vznikly jeho články do knihy. Následovala slova hlavního kaplana naší armády, pana podplukovníka Holuba, který velmi zdůraznil důležitost stonožkové pomoci dětem ve válkou postižených zemích.
A pomalu se blížil konec. Dětští autoři článků v knize byli oceněni vzpomínkovými diplomy, které jim předala paní Běla a pan generál Štefka. Pan ministr Kühnl se k poděkování připojil také a dětem předal malé dárky.

Kdo si myslel, že už bude konec, velmi se mýlil. Děti i dospělí obdrželi výtisky knihy a ihned obklopili paní Bělu, pana generála Štefku i pana Procházku, kteří jim velmi ochotně podepisovali jednotlivé výtisky. Došlo i k fotografování na památku. Děvčátko z Kostelce nad Labem, které pokřtilo knížku, dostalo od pana generála dárek - panenku Pavlínku ve vojenské polní uniformě. Následovalo malé pohoštění, při kterém si měli možnost popovídat všichni, kdo se akcí Stonožky účastní a přitom vznikla určitě i mnohá nová stonožková přátelství..
Všichni litovali, že čas tak nemilosrdně uplynul a museli se rozejít, neboť mnohé z nich čekala dlouhá cesta domů.
Někteří ze stonožkových spolupracovníků byli pozváni na prohlídku prostor Černínského paláce, kde sídlí Ministerstvo zahraničních věci České republiky. Vzorným hostitelem a průvodcem jim byl pan Ing. Bartoš, který velmi poutavě vyprávěl o historii budovy a o práci v diplomacii. Bylo možno zhlédnout mnohé sály a salonky, ve kterých dochází k významným mezinárodním jednáním.
Den předtím,15. září 2005, oslavil pan generál Štefka své narozeniny. K nim mu přišla popřát mnoho zdraví, štěstí a radosti v životě osobním i stonožkovém paní Běla s několika blízkými spolupracovníky. Panu generálovi poblahopřáli jménem všech stonožkových dětí a přátel a poděkovali mu za jeho fantastickou podporu, bez které by mnohé stonožkové akce zůstaly jen nesplnitelným přáním.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku