Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

10. výročí spolupráce DPL Opařany a Stonožky

V úterý 30. května 2006 se uskutečnila v DPL Opařany veliká slavnost. V těchto dnech je tomu totiž právě 10 let, kdy Stonožka začala spolupracovat s léčebnou v Opařanech. Není divu, že se sešlo mnoho významných hostí, kteří chtěli oběma hlavním protagonistům oslavy pogratulovat.
Nejdříve paní ředitelka MUDr. Hodková přivítala všechny přítomné - paní Bělu, učitele ze Stonožkových škol, nejbližší spolupracovníky paní Běly, stonožkového pana generála Šíbu, zástupce Generálního štábu AČR pana plk. Giretha, paní vice-konzulku velvyslanectví Norského království Lailu Kind Ronnholm, kapituláře Českého velkopřevorství řádu sv. Lazara Jeruzalémského pana Řehoře a další hosty.

I když počasí oslavám moc nepřálo, přesto se venku mezitím shromáždily děti z léčebny, které se slavnosti samozřejmě účastnily také. Čekalo na ně veliké překvapení. V dáli se totiž objevil krásný opentlený nový bílý mikrobus, který jim Stonožka za významné pomoci pana Řehoře a Řádu svatého Lazara Jeruzalémského darovala. Na jeho bocích byly zobrazeny znaky všech hlavních dárců. Novému mikrobusu požehnal pražský vikář, který mu také popřál mnoho ujetých kilometrů bez problémů.
Paní ředitelka MUDr. Hodková všem jménem léčebny poděkovala a děti jim předaly velmi pěkné dárky, které pro ně vyrobily. Vzpomněla také na mnoho akcí, které se podařilo během tohoto desetiletí uskutečnit. Horolezecká stěna, zastřešený bazén a také zoofarma, která by bez pomoci vojáků z Bechyně nemohla tak rychle vzniknout. Nutno připomenout i ovocný sad, který vysadili zástupci stonožkových měst spolu s panem generálem Štefkou a s hosty z Norska, návštěvy pana generála Pažúra a velkou pomoc pana generála Šíby. Zástupce Generálního štábu AČR pan plk. Gireth pak převzal od dětí pozdravný dopis pro patrona Stonožky - pana armádního generála Štefku, v němž mu blahopřejí k povýšení do nejvyšší armádní hodnosti.
Rádi bychom poděkovali všem zaměstnancům léčebny, kteří se na přípravě této nádherné oslavy podíleli.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku