Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Vánoční koncert v Lucerně 2006

Rok se s rokem sešel a my jsme se také opět sešli - jako každoročně i letos v Praze - v pátek 8. prosince. Už od rána procházely hlavním městem skupinky dětí se svými učiteli a bylo možno odhadnout, co bylo cílem jejich zájezdu - VÁNOČNÍ STONOŽKOVÁ MŠE a VÁNOČNÍ STONOŽKOVÝ KONCERT.
V 11 hodin se otevřely dětem brány vojenského kostela sv. Jana Nepomuckého. Návštěvníky uvítala paní Běla a hlavní kaplan armády pplk. Jan Kozler. Během mše zazpíval dětský sbor "Centipede" ze Spáleného Poříčí stonožkovu hymnu "Never Be Alone". V prostorách kostela zněla ještě slavnostněji, než kdy jindy. Pan kaplan zdůraznil důležitost pomoci bližnímu a poděkoval všem dětem za jejich pomoc, kterou tak nezištně poskytují svým kamarádům v těch méně šťastných částech světa.
Už po 14. hodině se začaly před Lucernou scházet účastníci letošního stonožkového koncertu. A byla jich plná Lucerna - přes 1300 dětí a přátel Stonožky nejen z celé naší republiky, ale i ze Slovenska. Všichni se už těšili, až nastane hodina "H" a koncert začne. A věřte, měli se na co těšit...
... Nejdříve přitančily na pódium děti z valašského souboru ze Vsetína, které zatancovaly ohnivý čardáš. Hned za nimi vběhl na pódium, dnes v roli moderátora, velmi oblíbený a známý herec Vojta Kotek. Naznačil dětem, co dnes odpoledne uvidí, a hned pozval k sobě před publikum paní Bělu. Oba přivítali všechny přítomné. Paní Běla všem poděkovala za jejich celoroční práci a připomněla, kam směřovaly výsledky jejich letošního snažení. Dětem v Thajsku a Kambodži, dětem v Opařanech, dětem v bosenské obci Grk - tam všude byla jejich pomoc doručena. Do Opařan nový mikrobus, do Thajska a Kambodže školní potřeby a peníze na jídlo, ubytování a léky pro děti HIV pozitivní či nemocné AIDS. V Grku pak byla za velké pomoci vojáků postavena malá školička pro 25 školáků a každý z nich ještě dostal plně vybavenou školní aktovku. Děti se dozvěděly, že v nejbližší době bude postaven vodovod pro školáky z Afghánistánu. Zde opět pomohou vojáci z jednotek CIMIC. A Vojta uvádí dalšího hosta - zpěvačku Viktorii. Ta za bouřlivého potlesku zazpívala hity, které ji během tohoto roku tak proslavily. A už přichází další hvězda odpoledne - zpěvačka Ewa Farna.

Hit střídá hit - děti všechny její písničky velmi dobře znají, protože Ewa je u nich velmi oblíbená. Dalším milým hostem byl vrchní ředitel programu České televize pan František Lambert. Dětem řekl, že Česká televize velmi podporuje charitativní programy, a slíbil, že se i nadále bude počítat s natáčením stonožkového koncertu, který je uváděn již po mnoho let na Štědrý den v poledních hodinách. Program pokračuje a moderátor pozval na pódium dalšího velmi milého hosta - patrona Stonožky náčelníka Generálního štábu AČR pana generála Štefku. Vítá jej bouřlivý potlesk. Pan generál dětem vyprávěl o spolupráci vojáků a Stonožky a zdůraznil, že armáda dětem bude pomáhat i nadále. Vzápětí nastupuje největší pěvecká hvězda stonožkového koncertu - Miro Žbirka. Celý sál bouřlivě aplauduje, když uvádí své největší hity - úvodní píseň se seriálu "Pojišťovna štěstí" a také nestárnoucí Atlantis.
Čas, vyhrazený pro koncert, neúprosně uběhl a je nutno se rozloučit.
Na shledanou opět za rok.

Večer v 19 hodin se pak sešli učitelé a přátelé Stonožky na malé slavnostní večeři. Mezi milými hosty, kteří se již odpoledne zúčastnili koncertu, měla paní Běla tu čest přivítat i další velmi významné příznivce Stonožky - velkopřevora Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara Jeruzalémského Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic, kapituláře pana Petra Řehoře a bailliho pana Ondřeje Vankeho. Pozvání neodmítl ani náměstek ministra obrany pan Ing. Jaroslav Kopřiva.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku