Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2012

Aktuality

!!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!! • Žáci ZŠ v Horním Slavkově měli i tentokrát (jako každoročně) svůj stánek na Slavkovských vánočních trzích a prodávali zde své výrobky s vánočními motivy. Podařilo se jim získat 4 466,- Kč, které zaslali na konto Stonožky.


 • Základní škola T.G.Masaryka v Opavě spolupracuje se Stonožkou již 20 let. V roce 2007 se sloučila se ZŠ Mírovou, která také významně hnutí "Na vlastních nohou" dlouhodobě podporovala a je i majitelkou Zlaté Stonožky. Každoročně posílají naši žáci originální vánoční přání, ve Stonožkovém týdnu vždy pořádají prodejní výstavky a výtěžek pak posílají na konto Stonožky. Děti tak pomáhají dětem na celém světě a tam, kde je pomoc dětem nejvíce potřebná. V letošním roce paní Běla Gran Jensen oslovila školy s prosbou o pomoc pro těžce nemocnou Michalku Láníkovou, která potřebuje ke zmírnění bolestí novou postýlku a speciální matraci. Nemoc Michalky a osud celé rodiny inspiroval naši školu a okamžitě se hrnuly nápady, jak rychle pomoci, protože šlo o vánoční dárek. Třída VIII.A se rozhodla vzít si celou organizaci na starost. V průběhu 5 týdnů děti sbíraly starý papír, hliník a s pomocí pana školníka i železo. Pod vedením pedagogů vyráběli žáci vánoční přání, adventní věnce a jinou drobnou vánoční výzdobu, pekli perníčky, malé vánočky a další zákusky a dobroty, vyráběli drobnou bižuterii, loutky… Dne 11. prosince v rámci Dne otevřených dveří mohli žáci konečně výsledky svého snažení zúročit. Návštěvníky přivítali žáci z prvního stupně u živého Betlému na zahradě školy. Vánoční koledy, dobové oblečení dětí a drobné sněžení navodily dojemnou atmosféru. Ve třídách mohli rodiče s dětmi tvořit drobné dárečky, prohlédnout si prodejní výstavky, ale také se posadit do školní vánoční kavárny a nechat se obsloužit nejstaršími žáky školy. Nevoněla zde jen káva nebo čaj, ale i množství dobrot, které vyráběly s dětmi paní učitelky ze zdrojů rodičů. Chodby se po celý den proměnily v jarmark a pokladničky se plnily. Nakupovali rodiče, zástupci veřejnosti, pedagogové i správní zaměstnanci školy i žáci navzájem. Z výsledku jsme měli všichni velkou radost. Mohli jsme tak odeslat pro Michalku na konto Stonožky 20 000,- Kč! Nezapomenutelným zážitkem je a zůstane přítomnost zástupců dětí i pedagogů naší školy na Generálním štábu AČR. Dne 18. prosince za přítomnosti náčelníka Generálního štábu AČR gen. Petra Pavla a zakladatelky a prezidentky hnutí "Na vlastních nohou" paní Běly Gran Jensen jsme mohli předat šek pro Michalku přímo do rukou jejího otce, pana Ivo Láníka.

Lenka Štichauerová, ZŠ TGM Opava

 • O druhé neděli adventní prodávaly děti ze ZŠ a MŠ Prakšice za pomoci rodičů grafiky a drobné dekorativní předměty na náměstí u farního kostela a před klášterem. Díky zájmu, pochopení a štědrým rukám věřících byl prodej i přes velmi chladné počasí úspěšný. Následující neděli jsme opět postavili stánek u kostela v Prakšicích. I zde jsme nalezli pochopení a zájem spolupodílet se na této humanitární akci. Potěšilo nás, jakou radost měli prakšičtí obyvatelé z naší účasti na Bohoslužbě pro Stonožku. Hodně lidí sledovalo televizní přenos, a proto se nakupující zajímali také o naše dojmy a zážitky. Těsně před svátky jsme se vydali v oblečení koledníků a živého betléma do ulic obce, abychom poděkovali bývalým zaměstnancům školy a dalším, kteří nám nějakým způsobem pomáhali uskutečnit v uplynulém roce humanitární akce. Získaný obnos z prodejů 14 400,- Kč posíláme na konto hnutí, abychom přispěli těm, kteří nemají to štěstí žít jako my a užívat si v poklidu nadcházejícího vánočního období.

Žáci ZŠ a MŠ Prakšice

 • Žáci ze Stonožky při ZUŠ Postoloprty odeslali 28. prosince 2012 na konto Stonožky částku 4 621,- Kč za vánoční prodej výrobků, za sběr papíru a z "podzimního Stonožkového týdne". Děkujeme paní Běle za uskutečněná krásná setkání během roku a přejeme Stonožce hodně dalších úspěchu u nás i v dalekém světě.

Dagnar Bartošová, ZUŠ Postoloprty • 17. prosince 2012 zazpíval dětský pěvecký soubor Mariella z 15. ZŠ v Plzni na Zádušní mši za Václava Havla, která se konala v odsvěceném kostele Pražská křižovatka v Praze. Této pocty se mu dostalo na základě vynikajícího vystoupení na Stonožkové mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


 • Ve čtvrtek 13. prosince 2012 navštívila plumlovskou školu již potřetí paní Běla Jensen - zakladatelka hnutí "Na vlastních nohou" více známého pod názvem "Stonožka". Přijela pozdravit žáky i učitele Základní školy v Plumlově a vyjádřit jim své poděkování za mnohaleté úsilí a vytrvalost, s níž se každoročně připojují k řadě dalších škol v naší republice a pomáhají těm, kteří to právě nejvíc potřebují. Všichni žáci školy se sešli v malé tělocvičně, kde si vyslechli zdravici paní Jensen. Na oplátku jí předvedli ukázku z vystoupení, které si právě pro "Stonožku" připravili a předali jí malou stonožkovou pozornost a kytici. Paní Běla i se zástupci Ministerstva obrany ČR, které toto hnutí v naší republice zaštiťuje, dětem popřála další úspěchy. Pro všechny bylo toto setkání završením letošního už 22. stonožkového snažení.

Braul • V úterý 11. prosince se na Základní škole Plumlov konalo tradiční předvánoční adventní setkání s vernisáží, vánočním jarmarkem i vystoupením dětí. Celé slavnostní odpoledne bylo zahájeno vernisáží, na které kromě uvítání hostů vystoupily také žákyně 2. stupně se dvěma moderními tanci, dále pak předvedly na malé tanečně laděné módní přehlídce své výtvory z kroužku "Babinec". Také zde zazpívali vánoční písně členové "Sborečku". Na závěr vernisáže pak proběhla prezentace práce dopravního kroužku, kde žáci slavnostně předali panu starostovi zpracovanou dopravní studii z projektu "Plumlovem bezpečně na zelenou". Pro všechny zde také bylo připraveno malé vánoční občerstvení, které přichystaly paní kuchařky ze školní kuchyně. Po vernisáži byl zahájen prodej výrobků na "Vánočním jarmarku", kde se jako každý rok prezentovali svými pracemi žáci celé školy a nechybělo ani vánoční cukroví, které ochotně napekly obětavé maminky. Vyvrcholením celého odpoledne bylo vystoupení žáků 1. až 6. třídy v malé tělocvičně školy. Letos mělo výstižné téma "Na Vánoce dlouhý noce od Martina po Hromnice". Pásma, která si děti nacvičily s paními učitelkami, vystihovala typické dny tohoto období. Pořad zahájili žáčci 2. třídy s pásmem básniček a písniček o zimě. Potom následovalo vystoupení žáků 4. A, kteří si připravili téma věnované 11. listopadu - tedy svatému Martinovi. Po nich na pódiu zarecitovali a zazpívali o Martinovi, Kateřině, Barboře, Lucii, Adamovi i Štěpánovi žáčci 3. třídy. A už tady byl 6. prosinec a s ním kouzelné vystoupení těch nejmenších. Nejprve prvňáčků z 1. B i s jejich čerty, anděly i Mikulášem. A potom jejich spolužáčků z 1. A s vystoupením věnovaným 13. prosinci, svátku svaté Lucie. Následovalo hudební číslo žáků 5. třídy, kteří zazpívali koledy, tematicky spojené jménem města Betléma, a zazněla i sóla na altovou flétnu a na trubku. Vyvrcholením Vánoc je bezesporu 24. prosinec s jeho vánočním příběhem. Ten si krásně připravili žáci 4. B. Celé vystoupení ukončili žáci 6. třídy humorně podanou vánoční písní o příchodu těchto nejkrásnějších svátků v roce – "Vánoce, Vánoce". Celý pořad slovem provázela děvčata z 8. A, která na závěr popřála všem zúčastněným krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2013. Stonožce posíláme 14 000,- Kč.

Dagmar Zapletalová


 • Již desátým rokem je 20. ZŠ v Plzni zapojena do hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Žáci 1. stupně naší školy každoročně vytvářejí výrobky z různých materiálů, kreslí obrázky a vyprávějí si o tom, kde všude Stonožka pomohla a pomáhá. Svoje výrobky a obrázky pak doma nabízejí svým rodičům, prarodičům a dále je prodávají na tradičním Vánočním jarmarku. Letošní výtěžek ze stonožkového týdne a prodeje na Vánočním jarmarku činil 16 179,- Kč. Peníze byly odeslány na konto hnutí. Všem zúčastněným žákům, paním učitelkám a rodičům děkujeme za jejich práci pro Stonožku.

Mgr. Ilona Jehličková • Těžce nemocná pětiletá holčička urychleně potřebovala zdravotnické pomůcky, které by jí ulehčily problémy spojené s její nemocí. Vojáci a stonožkové děti se domluvili a Michalce společně pomohli. Klikni zde.


 • Naše milá Stonožko, přejeme ti za nás všechny ty nejkrásnější Vánoce a do nového roku 2013 hodně síly pro všechno to dobré, co se chystáš vykonat pro druhé... Naše škola na tom teď není nejlépe, každou vydělanou korunu potřebujeme pro ni, ale tobě jsme také chtěly dát dárek. Proto ti posíláme alespoň to, co jsme vydělaly sběrem starého papíru - symbolickou částku 1 000,- Kč.

Stonožkové děti ze ZŠ U Školek v Litomyšli


 • Ve čtvrtek 13. prosince 2012 navštívila paní Běla v doprovodu plk. Rudolfa Honzáka ZŠ a MŠ v Městě Libavá. Pro podrobné informace klikni zde.


 • Žáci ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici zaslali na konto Stonožky 3 200,- Kč z prodeje keramických výrobků na vánočním jarmarku.


 • V předvánočním čase jsme již tradičně uspořádali v MŠ v Praze 2, Na Smetance 1 jednodenní Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně "2. ORIGINÁLNÍ SMETANKOVSKÁ KNIHA NEJOBLÍBENĚJŠÍCH BÁSNIČEK, ŘÍKADEL, ROZPOČÍTADEL A HÁDANEK 2012/2013" dětí ze všech tříd naší školy i s obrázky k domalování. Dále se prodávaly výrobky dětí, paní učitelek, kuchařek i některých maminek - např. věnečky, andílci, přáníčka, zdobené perníčky, jmenovky, ozdoby na stromeček, řetězy, prostírání, korálkové výrobky a mnoho další drobností. Ceny byly opět symbolické od 2,- do 35,- Kč. Podařilo se nám vybrat neuvěřitelných 4 218,- Kč, které poputují na konto Stonožky.

stonožkové děti a Petra Juhanová, MŠ Praha 2, Na Smetance 1
 • V posledních listopadových dnech již tradičně proběhl na ZŠ Dukelská ve Strakonicích Stonožkový týden. Akce se vydařila. Výtěžek ve výši 12 950,- Kč byl zaslán na konto Stonožky.

Mgr.Marie Souchová, ZŠ Dukelská, Strakonice


 • V pátek 7. prosince 2012 v 11.00 hod. se uskutečnila v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mše svatá pro Stonožku. Pro podrobnosti klikni zde.


 • Jak ten čas letí aneb začátek adventu v Dolním Bukovsku... Rok uplynul jako voda, nastal opět adventní čas a s ním spojené rozsvěcení vánočního stromu, které se už stalo velmi pěknou tradicí. Těší nás velká účast i to, že se do našeho městečka opakovaně vracejí návštěvníci z širokého okolí. Jsme rádi, že se všem naše slavnost líbí. Máme určitě příchozím co nabídnout. Krásné písničky se zimní i vánoční tematikou, prodej nápaditých dárečků a v neposlední řadě i něco malého na zub. Přestože každý rok zvyšujeme objem občerstvení, ani letos se nám nepodařilo uspokojit všechny zájemce. Příště to určitě napravíme! Také letos podtrhla sváteční atmosféru svou návštěvou paní Běla, která se do Bukovska vždy velmi těší. Tentokrát nás překvapila tím, že přivezla s sebou režiséra České televize pana Brichcína, aby natáčel průběh slavnostního setkání. O velkém úspěchu celého podvečera svědčí i úžasný výtěžek z celé akce ve výši více než 32 000,- Kč, který celý poputuje na konto Stonožky. I když samozřejmě hnutí pomáhá a od začátku pomáhalo českým dětem, v posledních letech jsme díky spolupráci s Armádou ČR začali rozvážet pomoc i do zemí, kde děti zdaleka nežijí tak šťastně jako ty naše, nyní především do Afghanistánu. Naše vydělané peníze přispěly na vybudování studny pro dívčí školu a také na úspěšný šestiměsíční kurz pro 20 afghánských maminek, které se naučily díky tomu číst a psát a mohou tak svým dětem pomáhat se školními úkoly. Napadá mě vždy takové přirovnání, že je moc potřebné učit děti, aby se uměly podívat dál, než k plotu své upravené zahrádky. Že nebudou zcela šťastné, když je nebude zajímat, co je za tím plotem...


 • Žáci ZŠ a MŠ Prakšice se opět rozhodli prodávat své výrobky, aby mohli přispět prostřednictvím Stonožky dětem a dalším potřebným u nás i v zahraničí. Využili k tomu možnosti nabídnout ve stánku na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě vlastnoručně zdobené perníky, drobné dekorativní předměty a grafiky, které zhotovili pro tento účel v rámci podzimních dílen a v kroužcích školního klubu. Další prodejní akce se uskutečnila týden nato na 1. vánočním jarmarku v Prakšicích, který zorganizoval místní obecní úřad. V sobotu 1. prosince tak děti místní školy opět nabídly k prodeji své výrobky. I zde jsme se setkali s potěšujícím zájmem veřejnosti. Protože pro hnutí pracujeme už 22 let, místní lidé Stonožce ochotně pomáhají a zapojují se do práce pro hnutí. Díky této podpoře a spolupráci rodičů, učitelů a ostatních jsme byli opět úspěšní. Výtěžek z těchto akcí je 6 700,- Kč, které zasíláme na konto Stonožky.

Mgr. Jana Kovaříková

 • Vyhodnocení výtvarné soutěže k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje - klikni zde.


 • 26. listopadu 2012 byl v ZŠ Cyrila Boudy v Kladně slavnostně zahájen Stonožkový týden. Klikni zde. Celkový výtěžek z celého týdne dosáhl závratné částky 47 588,- Kč. Blahopřejeme a děkujeme.


 • Základní škole T. G. Masaryka v Blansku spolu s místní knihovnou se podařilo zapojit obyvatele města do sběru hliníkového odpadu. Výtěžek akce je určen na podporu stonožkových projektů. Klikni zde.


 • Průvod svatého Martina prošel 9. listopadu 2012 Mělníkem. Rytíři z družiny sv. Martina podstoupili nelítostný souboj, aby ubránili světlo přinášené do města. V této podvečerní atmosféře proběhl jako doprovodný program celé tradiční akce prodej vánočních předmětů, občerstvení a přání, na jejichž výrobě se podíleli žáci ZŠ Jungmannovy sady Mělník, žáci ZUŠ Mšeno a v letošním roce také poprvé velmi úspěšně rodiče žáků školy. Akci rovněž podpořil sponzor pekařství "U Řízků". Výtěžek z prodeje ještě doplnili zástupci MěÚ Mělník, kteří prodávali teplé nápoje. Získaná suma peněz činí 9 066,- Kč a byla odeslána na konto Stonožky - na podporu stonožkových projektů. • Děti ze ZŠ Němčice nad Hanou uspořádaly stonožkový týden a na stonožkové konto zaslaly 6 795,- Kč.


 • ZŠ Npor. Loma Příbor je ve stonožkovém hnutí zapojena již 19 let. Letos žáci připravili spoustu stonožkových akcí. V průběhu třídních schůzek byl otevřen stonožkový bufet, který rodičům nabídl čaj, kávu, koláče a zákusky. Úspěch měl i každoročně pořádaný bazar plyšáků. V posledním říjnovém týdnu některé třídy za pomoci maminek připravily pro spolužáky svačinky a probíhaly sportovní akce - stolní tenis, opičí dráha, přehazovaná, vybíjená, streetball a floorball. Na každé sportovní akci bylo vybíráno startovné a připraveno občerstvení. Byla připravena i dobrovolná sbírka na Stonožku. Nezapomínáme ani na malování vánočních přání, jejichž prodejem jsou získávány finanční prostředky na činnost stonožkového hnutí. Všechny akce organizovali žáci se svými třídními učiteli. Děkuji všem organizátorům a také rodičům, kteří pomohli, a těm, kteří na Stonožku přispěli. Během všech akcí jsme získali 13 830,- Kč, které zasíláme na konto stonožky.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy • Základní škola Chýnov je již řadu let zapojena do humanitárního hnutí "Na vlastních nohou", které nese logo stonožky. Hnutí významně spolupracuje s Armádou ČR. Naše „stonožkové děti“ se snaží získat co nejvíce finančních prostředků, které jsou pak prostřednictvím Stonožky a AČR předávány na pomoc dětem ve válkou postižených oblastech. V rámci této pomoci každoročně pořádáme „Stonožkový týden“. Celá škola se vždy promění v cukrárny, kavárničky a restaurace s rychlým občerstvením. Velké poděkování patří třídním učitelům, ale i rodičům žáků, protože maminky připravují řadu sladkostí. Děti se snaží získat peníze i jiným způsobem. Letos například shrabaly hráz rybníka pana Štěpána Hladíka z Hartvíkova a vydělaly si 2 200,- Kč. Dále pak vyráběly rámečky pro fotografie a obrázky květin a stonožek, které se pak prodávaly prostřednictvím Internetu. Krásným zakončením celého týdne byl Stonožkový koncert, který připravili učitelé se svými žáky. Pozvání přijala i paní Běla a zástupce armády Jan Procházka. Oba dva velice chválili naše děti, učitele i jejich rodiče za jejich obětavost a nadšení. Na závěr koncertu pak paní Běla převzala symbolický šek na 33 507,- Kč, právě tolik totiž odešleme na konto humanitárního hnutí.

Mgr. Marie Hánová, ředitelka školy • V ZŠ Bratří Čapků a v zároveň také v městě Příbrami proběhl od 15.10 do 18.10.2012 stonožkový týden. Na jeho organizaci se podíleli žáci všech ročníků od prvňáčků po deváťáky. Prodávaly se nejen pohlednice se Stonožkou, ale i knoflíky pro štěstí a různé upomínkové předměty. Částka 8 198,- Kč, která byla za dětské výrobky získána, putovala na konto Stonožky.

Žáci ZŠ Bratří Čapků, Příbram a Marcela Fedorová • Dětský pěvecký sbor Mariella z 15. ZŠ v Plzni zazpíval v pátek 12. října 2012 před mezistátním fotbalovým zápasem české reprezentace s Maltou hymny obou soupeřů.

Foto Daniel Dvořák


 • ZŠ T.G.Masaryka v Blansku zorganizovala ve školním roce 2011/2012 několik stonožkových akcí. Jako každý rok proběhl v měsíci říjnu Stonožkový týden. Během něj žáci 1. a 2. stupně malovali vánoční přání, kterých odeslali paní Běle kolem čtyř set. 50 dětí se zúčastnilo slavnostní vánoční mše v katedrále sv. Víta v Praze, kterou celebroval J.E. Dominik kardinál Duka. Během školního roku na škole probíhaly dny sběru tříděného papíru a hliníku. Z jejich výtěžku byla shromážděna částka 15 100,- Kč, kterou škola poslala na konto Stonožky. Žáci se zúčastnili výtvarné soutěže k "1150. výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu". Do soutěže bylo zasláno několik výtvarných a keramických prací dětí obou stupňů. Děkujeme všem dětem a rodičům za humanitární pomoc dětem jak u nás, tak i ve světě.

Mgr. Viktorinová, Mgr.Vašíková


 • V anketě Zahraniční Čech roku 2012, kterou uspořádaly Český rozhlas a Česká televize u příležitosti oslav Dne české státnosti, zvítězila paní Běla. Pro bližší informace klikni zde. Pro oficiální zprávu na portálu Českého rozhlasu klikni zde. Také webové stránky Armády České republiky přinesly zpravodajství z průběhu slavnostního večera - klikni zde.


 • Školní rok 2012/2013 zahájili v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škole PedF UK, Kladská 1, Praha 2 vzácní hosté - arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka O.P., generálmajor Miroslav Žižka, sestra Dominika Bohušová O.P., paní Běla a bývalý žák školy - zpěvák a umělec Jan Vodňanský. Slavnost se konala za přítomnosti všech žáků školy a mnoha rodičů již tradičně před školní budovou. Prvňáčky pozdravili všichni hosté ještě v jednotlivých třídách. Pan kardinál i pan generál byli ve třídě 1.B vyzváni, aby vstoupili na třídní palubu, stoupli si ke kormidlu a zahájili tak roční plavbu první třídou. Všem žákům popřáli úspěšný školní rok. Děti pak obdržely od sestry Dominiky pamětní medailonek. Pan generál současně poděkoval všem žákům školy, učitelům i rodičům za jejich práci pro Stonožku a zdůraznil, že jejich pomoc pomáhá šířit dobré jméno české armády ve světě. Setkání bylo více než milé a srdečné a školní rok tak v Kladské může začít! Děkujeme všem našim hostům.

Mgr. Kateřina Vávrová

 • V pondělí 27. srpna 2012 zemřel ve věku 94 let armádní generál Tomáš Sedláček. Mnozí z Vás měli možnost setkat se s panem generálem během stonožkového projektu "Váleční veteráni". Klikni zde. • Široké spektrum nejrůznějších vystoupení nabídl taneční projekt, který měl přiblížit činnost souborů ze Zubří. Název STO NOH neodpovídal pouze možnému počtu končetin vystupujících, byl také symbolem hnutí Stonožka, na jehož podporu šel výtěžek ze vstupného, který činil 2 250,- Kč. Mezi účinkující patřily skupiny s moderními tanci street dance (Bigh Bang, Quo Vadis), zuberské gymnastky, (mini)tanečnice mini aerobicu a také valašský folklórní soubor Beskyd. Některé ze skupin se na pódiu představily hned několikrát. Gymnastky naopak předvedly sestavy různých věkových kategorií. Mezi nimi se objevily také mistryně ČR ve věku 12 - 14 let. Projekt vymyslela a realizovala taneční instruktorka a choreografka Nikola Lesná (dlouholetá výborná stonožková spolupracovnice), která se také aktivně účastnila vystoupení se svojí skupinou Quo Vadis. Pochvalovala si nejen jednotlivá vystoupení, ale především hladký průběh akce a spolupráci s ostatními trenéry a vedoucími oddílů. Největší počet diváků byl z řad rodičů, kteří přišli podpořit své (více či méně odrostlé) ratolesti. Vystoupení v dalších letech budou na zvážení organizátorů. Tato akce však ukázala, že v Zubří nejsou jen špičkoví házenkáři, ale také mnoho mladých nadaných tanečníků.

Jaroslav Krbec
 • Spálené Poříčí - malebné městečko v podhůří Brd. Brdy, pohoří, o kterém víme, že je za humny, roste tam spousta hub... vše??? Měli bychom znát i jeho pohnutou historii, nelehký život našich předků v minulých stoletích, historii Vojenského újezdu i převratnou současnost a zejména překrásnou přírodu a měly by to poznat i děti naší základní školy! To byl impuls k "Brdským osmistovkám." Název projektu se logicky nabízel, protože v Brdech přesahuje nadmořskou výšku 800 m n. m deset vrcholů a 10 je měsíců ve školním roce. Naplánovali jsme si, že symbolicky každý měsíc od září do června na některý všichni vystoupíme. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným a hlavně paní učitelce Mgr. Janě Houškové, která byla duší celého projektu a byl to její nápad! Klikni zde.

Mgr. Jiří Šeffl • Skoro celý školní rok tvořili žáci naší 15. ZŠ v Plzni své výtvarné práce do soutěže k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Část prací jsme vystavili v pátek 22. 6. na našem školním festivalu Mladá muzika. A teď už čeká nejlepší práce cesta do Prahy. A protože se naši mladí (i malí) výtvarníci opravdu snažili a do soutěže nemůžeme poslat všechny práce, uspořádáme určitě na naší škole ještě jednu výstavu na podzim.

Mgr. Ivana Šťastná

 • Ve čtvrtek 21. června 2012 byly v historické budově Národního divadla v Praze uděleny v pořadí již podvanácté Ceny "Ď". Hlediště bylo zaplněno mnoha vzácnými hosty a samozřejmě těmi, kteří na toto prestižní ocenění byli nominováni. Klikni zde.


 • Naše milá Stonožko, přejeme Ti k Tvým krásným narozeninám všechno nejlepší a posíláme Ti 8 000,- Kč, které jsme opět vydělali sběrem starého papíru. Ty už si s nimi budeš vědět rady.

Stonožčata ze ZŠ U Školek v Litomyšli


 • Děti ze Základní školy Trávníky ve Vsetíně uspořádaly sběr starého papíru. Podařilo se jim získat 2 500,- Kč, které zaslaly na konto Stonožky.


 • 12. května 2012 proběhly v Postoloprtech Historické slavnosti, na nichž měli žáci z kroužku Stonožkové dílny ZUŠ Postoloprty příležitost prodávat své výrobky, které zhotovili během školního roku při pravidelných pátečních setkáních. Získanou částku 2 215,- Kč povýšili o výtěžek z velikonočního prodeje a ze sběru papíru. Na konto Stonožky zaslali celkem 6 017 ,- Kč. Od počátku tohoto školního roku přibylo na konto Stonožky od žáků ze ZUŠ Postoloprty celkem 16 264,- Kč.
 • V neděli 13. 5. 2012 proběhla u příležitosti oslavy Svátku matek na naší ZŠ a MŠ Prakšice žákovská akademie nazvaná Maminko, děkuji. Žáci zde předvedli pestrý program složený z písní, tanců, dramatizací pohádek a dalších vystoupení, která nacvičili buď v rámci vyučovacích hodin nebo v kroužcích školního klubu. Protože mezi čestnými hosty nechyběla ani paní Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí Na vlastních nohou, a stonožkoví přátelé manželé Březinovi, zazněla v programu také stonožková hymna. V krátkém proslovu paní Běla všem poděkovala za práci pro hnutí a vysvětlila jim, jaký význam má jejich pomoc pro potřebné děti ve světě. Vyzvedla také vysokou úroveň českého školství a význam pedagogů na utváření osobnosti žáků a jejich formování pro další život. Po akademii následovala vernisáž grafických prací žáků. Po jejím slavnostním otevření byli přítomní seznámeni s výtvarnou soutěží, kterou vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou Stonožka spolu s Arcibiskupstvím pražským. Paní Běla nás informovala, že Jeho Eminence kardinál Ravasi, předseda Papežské rady pro kulturu, přijal záštitu Papežské rady pro kulturu nad tímto projektem výtvarné soutěže pro děti a mládež u příležitosti nadcházejícího 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Velkou Moravu. Soutěž s názvem Po stopách Konstantina a Metoděje se stala součástí našeho celoškolního projektu Velká Morava. Žáci zde vytvořili série linorytů a suchých jehel, kresby a malby motivované nejen životem moravských patronů, ale také ostatních lidí žijících v této době. Pozoruhodné bylo jejich prostorové ztvárnění Konstantina a Metoděje a ženy nesoucí dítě ke křtu. Tato figurální zobrazení v životní velikosti měla přiblížit období Velkomoravské říše podobně jako vyobrazení slovanského hradiště, které bylo konstruováno ze špejlí žáky 3., 4. a 8. třídy. Součástí byla i literárně dějepisná část projektu, která přiblížila dobu Velké Moravy pomocí historických faktů spolu s fotografickou dokumentací archeologických nálezů. Vernisáž zahájila zástupkyně ředitele Mgr. Marcela Chmelová, která přivítala návštěvníky a pochválila žáky, kteří se na její přípravě podíleli. Po úvodu byli přítomní seznámeni s s výtvarnou technikou grafiky, jejím využitím ve školní praxi v hodinách výtvarné výchovy a dále pak s možností zakoupení dětského výtvarného díla. Možnost hlasovat o cenu veřejnosti pro nejlepší vystavenou grafiku se setkala se zájmem a pochopením. V průběhu programu zazněly i dvě krásné skladby, které na flétnu zahrály žákyně ze 3. a 6. třídy. Významným oceněním dětí, které se na přípravě vernisáže podílely, byl slavnostní přípitek dětským "šampaňským". Na závěr paní Běla poděkovala žákům za jejich práci a také za kreativitu, která se odrazila ve výtvarném zpracování tohoto tématu. Také vyzdvihla jejich úsilí a snahu pomoci potřebným dětem u nás i v zahraničí. Potěšil nás zájem veřejnosti o tuto první vernisáž dětských prací na naší základní škole a její ocenění zdařilých grafik.Tento zájem podpořený pochvalou a množstvím zakoupených grafických listů je pro nás povzbuzením do další práce pro Stonožku. Výtěžek poputuje prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou do míst, kde je této pomoci dětem nejvíce potřeba.

Mgr. Jana Kovaříková • Ve čtvrtek 3. května 2012 uspořádali již popáté žáci ZŠ Zubří Benefici pro Stonožku. Klikni zde.


 • Letos uplynulo již 12 let od počátku spolupráce s Armádou České republiky. Během této doby byly na Balkán dodány sanitky, materiální pomoc, byly rekonstruovány školy, do Iráku směřova materiální pomoc a školní potřeby, do Afghánistánu byly většinou zaslány peníze, za které byla pořízena pomoc u místních firem.


 • V sobotu 28. dubna 2012 vyprovodila paní Běla spolu se sestrou Dominikou Bohušovou OP vojáky při odletu do Afghánistánu. Jejich prostřednictvím paní Běla zaslala další část stonožkové pomoci - 10 000,- USD, které získaly děti z norské stonožkové školy v Aal. Sestra Dominika, kterou vyslal J. E. Dominik kardinál Duka, vojákům předala kartičky s požehnáním a medailonky s Pannou Marií, které by je měly symbolicky chránit. Za poslední 3 roky zaslala Stonožka do afghánského Lógaru jen v penězích 100 000,- USD.
 • Na 10. ZŠ Cyrila Boudy v Kladně uspořádali mezi mladšími žáky burzu dětských knih a časopisů. Podařilo se získat 2 965,- Kč, které putovaly na konto Stonožky.


 • V sobotu 21. dubna 2012 se konaly v Prostějově oslavy Dne Země. Děti ze ZŠ Dr. Horáka zde nabízely své obrázky, batiky, keramiku, vystřihovánky a další výtvory na tradičním Ekojarmarku. K tržbě 1 050,- Kč přidaly ještě 850,- Kč za jarní prodej ve škole a celý obnos 1 900,- Kč odeslaly na účet Stonožky.
 • Oslava jara se stonožkovou výstavou. U příležitosti 15 let spolupráce MŠ Na Smetance v Praze 2 se Stonožkou se konala ve dnech 21. – 22. 3. 2012 již tradiční VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací a výrobků dětí, učitelek a kuchařek mateřské školy. Na výstavě se prodávaly i výrobky, které vyrobily děti s rodiči na hrových odpoledních, zaměřených na stonožkovou výstavu. Výstavu zahájila spolu s učitelkou Petrou Juhanovou zakladatelka a prezidentka Hnutí na vlastních nohou - Stonožka paní Běla Gran Jensen, která zavzpomínala na prosinec loňského roku. Koncem listopadu se sešla s velvyslancem ČR u Svatého stolce Pavlem Vošalíkem a za deset dní letěla na audienci k papeži do Vatikánu, kde se dostalo Stonožce cti – papež dal požehnání jí i všem stonožkovým dětem. Dále ke všem přítomným promluvil za Armádu ČR plukovník Petr Milčický, na kterého se děti velice těšily. Na dálku jsme zavzpomínali na 1. zástupce náčelníka GŠ Armády ČR brigádního generála Ing. Miroslava Žižku, který se omluvil, protože je momentálně služebně v Nebrasce, ale již dnes se těší na příští pozvání. Kapitánka Lada Kovářová, která před dvěma roky zahajovala výstavu, loni byla v době konání výstavy na misi v Afghánistánu, nás pozdravila na dálku, protože se věnuje služebním povinnostem. V dopise vzpomínala na naši výstavu, ze které čerpala optimismus a sílu ještě mnoho dní. Dále všechny přivítal zástupce starosty MČ Praha 2 Bc. Jan Pech, vedoucí Odboru školství a kultury MČ Praha 2 Ing. Zuzana Folprechtová, předsedkyně Občanského sdružení "Přátelé Stonožky" Mgr. Kateřina Vávrová, děti z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech s vychovatelkami a ředitelka ZŠ Na Smetance Mgr. Hana Vítová. Naše „stonožková teta Běla“, jak děti říkají, obdivovala nadšení a úsilí všech dětí, rodičů, učitelů a ostatních zaměstnanců školy. Všichni příchozí obdivovali a nakupovali. Každý, kdo přišel na naši výstavu, se nestačil divit. Třída hýřila všemi barvičkami, stoly byly plné velikonočních výrobků – kraslic, pomlázek, obrázků do oken, velikonočních zápichů, osení, vyšívaných deček, mini mazanců, přáníček z ručně vyráběného papíru, jarních a velikonočních přáníček, květin z papíru, výrobků z korálků a dalších drobností. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i paní učitelky, zapojili se i rodiče a paní kuchařky. Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5,- do 40,- Kč. Výjimkou byly tři pomlázky po 60 korunách, darované moravskou stonožkovou školou. Každá byla jiná jak použitím barevného proutí, tak způsobem pletení. Výtěžek z 15. velikonoční smetankovské stonožkové výstavy prací našich dětí, rodičů a kolektivu MŠ je 7 828,- Kč. Tato částka bude zaslána na konto Hnutí na vlastních nohou Stonožka a bude rozdělena na 2 části. Jedna část půjde na pomoc do Afghánistánu a druhá do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. Za dobu 15 let se nám podařilo přispět částkou 118 374,- Kč. Již dnes se těšíme na další stonožkovou akci.

Petra Juhanová, MŠ Na Smetance, Praha 2


 • Již počtrnácté se v prostorách ZŠ Kladská v Praze na první jarní den sešli žáci, rodiče a hosté na vernisáži výstavy dětských výtvarných prací. Mezi hosty nechyběla paní Běla, zástupce AČR gen. Jaroslav Kankia a sestra Dominika z pražského arcibiskupství. Jelikož se blíží 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, tématem dětský prací byl právě tento významný mezník v dějinách našeho národa. A protože k této události vyhlásila Stonožka spolu s pražským arcibiskupstvím výtvarnou soutěž pod záštitou Papežské rady pro kulturu, nebylo možno vystavené práce zakoupit, neboť mnohé z nich se soutěže zúčastní. Je možné, že se právě některé z nich objeví na výstavě ve Vatikánu. A bylo se opravdu na co dívat. Dětské práce byly nápadité a výtvarně výborně zvládnuté. Velmi se libila práce Terezy Berounské a Veroniky Zychové ze 7. ročníku. Nikdo dosud netušil, že kromě známé hry "Monopoly" existuje vědomostní soutěž "Konstantinopoly", která přibližuje "hráčům" život, dílo a cestu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Sestra Dominka pak přečetla osobní dopis arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky OP, ve kterém je vyzdvižen význam těchto světců pro náš život. I přesto, že nebylo možno nic zakoupit, návštěvníci výstavy dobrovolně přispěli na konto Stonožky více než 20 000,- Kč. Za předchozích 13 ročníků této tradiční akce se podařilo získat neuvěřitelných více než 282 000,- Kč, které pomohly realizovat mnoho stonožkových projektů pomoci.

vytvořeno dle www.army.cz

 • Ve čtvrtek 8. března 2012 nastoupili v Prostějově příslušníci 8. jednotky PRT k slavnostnímu ukončení činnosti této jednotky. Před vojáky předstoupili ministr obrany Alexandr Vondra, náčelník GŠ gen. Vlastimil Picek, zástupce náčelníka GŠ gen. Aleš Opata, představitelé města a další vzácní hosté. Za úspěšné splnění stanovených úkolů byli vojáci dekorováni řády a medailemi. Ministr obrany v krátkém projevu poděkoval příslušníkům 8. jednotky PRT za jejich práci a vyjádřil uspokojení nad tím, že se všichni vrátili zdrávi zpět domů. Také náčelník GŠ jim poděkoval za velmi úspěšné splnění všech úkolů, kterým přispěli k šíření dobrého jména Armády České republiky ve světě. Poté se všichni účastníci slavnosti přesunuli do kulturního domu. Také Stonožka měla příležitost vojákům za jejich práci poděkovat. Paní Mgr. Helena Dufková vyřídila pozdravy a poděkování vojákům od paní Běly a všech stonožkových dětí. Před půl rokem, kdy tato 8. jednotka odlétala do afghánského Lógaru, paní Běla slíbila veliteli jednotky pplk. Andráškovi, že po jejich návratu domů jim stonožkové děti předají vlastnoručně upečený dort. Splnění slibu se ujaly děti ze ZŠ Prakšice a vojákům skutečně nádherný dort upekly (pod vedením jedné velmi šikovné maminky) a na slavnosti předaly.


 • V sobotu 25. února 2012 celebroval kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, svou první oficiální mši v kardinálské hodnosti v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mezi vzácnými hosty byla předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, ministr obrany Alexandr Vondra, náčelník Generálního štábu AČR gen. Vlastimil Picek, zástupce náčelníka GŠ gen. Miroslav Žižka a mnozí další. Spolu s paní Bělou byli pozváni i zástupci stonožkových pedagogů a spolupracovníků. V podvečer pak přijal kardinál Dominik Duka OP zástupce Stonožky, kteří mu předali přání a fotografie z této slavnostní mše.


 • V sobotu 18. února 2012 převzal J. E. Dominik kardinál Duka OP od Svatého otce Benedikta XVI. na shromáždění sboru kardinálů ve Vatikánu kardinálské insignie. Slavnostním aktem v bazilice sv. Petra bylo oficiálně završeno jeho jmenování kardinálem. Tato významná událost je uznáním jeho celoživotní práce a přínosu pro český národ. Pro hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka je velkou ctí, že Mons. Duka je jeho vzácným patronem. Dovolte nám Vaším jménem upřímně poblahopřát Mons. Dominiku Dukovi OP k této významné události.


 • Životopis J.E. Dominika kardinála Duky OP - klikni zde.


 • V neděli 22. ledna 2012 se v novoměstském MsKS uskutečnilo slavnostní shromáždění k výročí vzniku Slovenské republiky a slavnosti podjavorinských rodáků "Javorina, Javorina". Kromě připomenutí si vzniku SR se na akci každoročně oceňují osobnosti podjavorinského kraje, které tento kraj zviditelňují, anebo jinak úspěšně reprezentují. Akce se konala pod záštitou primátora Nového Mesta nad Váhom a klubu podjavorinských rodáků v Bratislavě. Ocenění Významná osobnost Podjavoriny převzala z rukou primátora města Mgr. Miroslava Lacová ze ZUŠ Stará Turá, za mimořádně úspěšnou pedagogicko-výchovnou práci v uměleckém školství. Vysoce hodnocena byla i její dlouholetá aktivní činnost v hnutí "Na vlastních nohou", které je velkým přínosem při vytváření a kultivování vyšších citů u žáků na školách. Blahopřejeme k ocenění.


 • Military muzeum ve Vlkoši uspořádalo v pátek 20. ledna 2012 2. dobový ples, jehož součástí byla i dobročinná dražba, kterou podpořili sportovci Dukly a vojáci 42. mechanizovaného praporu z Tábora. Celkový výtěžek z této akce 15 700,- Kč, který převzala koordinátorka Stonožky pro Moravu Mgr. Jana Kovaříková, je určen na podporu společných projektů hnutí "Na vlastních nohou" a AČR v afghánském Lógaru. Celkovou atmosféru příprav a průběh této nádherné akce nejlépe dokreslí články z regionálního tisku a fotografie z plesu. Pro zobrazení klikněte na vybraný odkaz:


Hodonínký deník, Nové Slovácko 10. 1. 2011, Nové Slovácko 24. 1. 2012 a album fotografií.


 • Děti ze ZŠ Halenkov uspořádaly prodejní trh vánoční výrobků. Podařilo se jim získat 5 000,- Kč, které zaslaly na konto Stonožky.
 • Žáci ze stonožkové ZŠ Kladská, Praha zavítali do Arcibiskupského paláce a popřáli Mons. Dominiku Dukovi OP k jmenování kardinálem. Zároveň jej pozvali na vernisáž výstavy výtvarných prací na téma Po stopách Konstantina a Metoděje.
 • Ani letos nechyběl na slavkovských vánočních trzích stánek s názvem Stonožka. Každý z návštěvníků si zde mohl vybrat z celé řady dětských prací s vánoční tematikou - přání, krásné dekorace i voňavé perníčky. To vše vyrobili pod vedením svých učitelek žáci naší školy. Celou akci pod patronací paní učitelky Ketnerové organizoval žákovský parlament - od zamluvení stánku, vylepení plakátů, rozpisu služeb ve stánku, ....až po prodej, počítání peněz a jejich odeslání. Získanou částku 6 922,- Kč jsme věnovali Stonožce.

Mgr. Anna Raiskupová, ZŠ Horní Slavkov


 • Postoloprtská Stonožka pracuje od letošního školního roku 2011 - 2012 v ZUŠ Postoloprty ve spolupráci s KZMP. Dříve pracovala v záklaní škole. Každý pátek odpoledne se scházíme s dětmi v ZUŠ v kroužku Stonožkové dílny, kde vyrábíme a zhotovujeme výrobky určené k prodeji u příležitostních akcích v našem městě. Není nás mnoho, ale i 18 docházejících žáků pomohlo svojí aktivitou získat finanční prostředky pro hnutí "Na vlastních nohou". Dne 16.11.2011 jsme odeslali - 5 894,- Kč společně se sběrem papíru a 6.1.2012 - 4 353,- Kč z prodeje vánočních výrobků.

Dagmar Bartošová ZUŠ Postoloprty • V neděli 18.12. 2011 o IV. neděli adventní se uskutečnila humanitární akce dětí ze ZŠ a MŠ Prakšice. Nejen v Prakšicích, ale také na náměstí v Uherském Brodě před farním kostelem a klášterem byly otevřeny stánky, kde prodávaly děti za pomoci rodičů drobné dárky, perníčky, dekorativní vazby a další předměty určené ke zkrášlení obydlí v období Vánoc. Celé akci předcházela pečlivá příprava v zájmových kroužcích školního klubu za pomoci vedoucích, instruktorů a rodičů. Zakoupením dětmi vyrobeného dárku či upomínkového předmětu místní obyvatelé i ostatní návštěvníci mše svaté v tento den přispěli na pomoc potřebným dětem u nás i ve světě. Získaná finanční částka 10 130,- Kč poputuje prostřednictvím hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka do míst, kde je této pomoci nejvíce potřeba. Děkujeme za pomoc veřejnosti, rodičům, vedoucím kroužků, paní cukrářce i instruktorce při výrobě perníčků, farnímu úřadu a řeholním bratrům dominikánům, bez jejichž spolupráce bychom nemohli tuto akci uskutečnit.

Jana Kovaříková a děti z Prakšic

 • Před Vánocemi navštívila Stonožka dětskou skupinu, která patří pod Dětský domov Nymburk. Pod stromečkem bylo mnoho dárků, ale děti měly ještě jedno velké společné přání. Televizor s velkou obrazovkou. A tak se Stonožka dala dohromady s učiteli a žáky ze ZŠ J. A. Komenského a ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem a dětem z Milovic jejich přání splnila. Nový televizor jim předala dlouholetá spolupracovnice hnutí paní Hana Šturmová.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku