Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2007

Aktuality

!!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


 • 19.prosince 2007 se v ZŠ Kladská v Praze 2 konala 10. jubilejní stonožková výstava, tentokrát na téma „Praha 2 očima žáků ZŠ Kladská“. Výstavu přijeli zahájit paní Běla Gran Jensen a zástupce NGŠ genmjr. Josef Prokš.  Děti získaly za své obrázky celkem 14 723,- Kč, není to však ještě konečná částka. Na výslovné přání žáků půjde 8 340,- Kč na pomoc dětem v DPL Opařany.
 • V Janově v okrese Svitavy se nachází jedna z nejmenších stonožkových základních škol. I když ji navštěvuje pouze 33 žáků, všichni se snaží ze všech sil pomoci Stonožce. Každoročně malují krásná vánoční přáníčka. Letos se jim podařilo vyrobit a odeslat 104 kusů. Děkujeme.
 • V pátek 7. prosince 2007 se uskutečnil letošní stonožkový vánoční koncert v pražské Lucerně, na který se sjelo přes 1 500 stonožkových dětí, učitelů a přátel Stonožky.   Klikni zde.


 • V pondělí 26. listopadu 2007 uspořádaly děti ze ZŠ Zubří slavnostní "Benefici pro Stonožku." Představení se zúčastnili také paní Běla a pan generál Prokš. Klikni zde.


 • V úterý 20.11.2007  navštívil ZŠ Kladská v Praze 2 válečný veterán plk. Jan Horal. V tělocvičně školy se za přítomnosti všech žáků 2. stupně konala beseda. Pan Horal zaujal svým nesmírně poutavým a zároveň poučným vyprávěním všechny děti od 6. až po 9. třídy, které napjatě poslouchaly hodinu a půl. Během vyprávění se děti dozvěděly mnoho nového z historie, zajímavé informace z bojů za 2. světové války, atmosféru a hrůzné činy 50. let a mnoho dalšího. Děkujeme všichni za úžasný zážitek, poučná slova a  předané zkušenosti.  Byla to skutečně zase jedna z nejkrásnějších stonožkových akcí. • Ve čtvrtek 8. listopadu 2007 navštívila paní Běla s panem Procházkou Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Při minulé návštěvě se domluvila se studenty, že napíší práci na téma „Co bych dělal, kdybych byl generálním tajemníkem NATO.“ Sešlo se 270 výborných prací a paní Běla měla nelehký úkol vybrat z nich 14 nejlepších. Autory vítězných prací nyní odměnila předáním stonožkové knihy „Létáme spolu jen do války“, do nichž vepsala každému osobní věnování. Velitel školy přichystal pro paní Bělu i malé překvapení – setkání se zúčastnila i paní ředitelka ze ZŠ Běly Gran Jensen v Opatově, se kterou by chtěla vojenská škola v budoucnosti úzce spolupracovat.


 • V sobotu 3. listopadu 2007 se konal v Opařanech slavnostní koncert duchovní hudby, uspořádaný ke 120. výročí psychiatrie v místní léčebně.  Mezi hosty byli zástupci všech, kteří dlouhodobě podporují léčebnu - přátelé, sponzoři, stonožkové školy, prezidentka hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka, zástupci Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, starosta obce Opařany a zástupci AČR.   Klikni zde.


 • Společný projekt Stonožky a Armády České republiky v afghánském distriktu Kohestan byl dokončen. Klikni zde.


 • V úterý 23.října 2007 se uskutečnil v prostorách knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích nový pokus o vytvoření národního rekordu v kreslení stonožkového pexesa. Vše vymyslela a zorganizovala stonožková spolupracovnice Lucie Čechová. Děti ze škol z celé republiky a také ty, které přišly přímo do knihovny v Litoměřicích, nakonec vyrobily celkem 4 024 dvojic kartiček, což znamená nový rekord. Pexeso bude představeno veřejnosti na putovní výstavě. Blahopřejeme všem malířům a děkujeme všem pořadatelům za fantastický výkon. Foto: Patrik Pátek
 • 18. října navštívila paní Běla spolu s válečným veteránem brig. gen. Miroslavem Štanderou gymnázium Luďka Pika v Plzni. Doprovázeli je senátor Richard Sequens, mjr. Jindřich Plescher z Krajského vojenského velitelství Plzeň a spolupracovnice Stonožky Jana Flanderová. Pan generál Štandera se studenty besedoval o svém působení v řadách leteckých jednotek během II. světové války. • V úterý 16. října 2007 zavítala do ZŠ Zubří paní Běla a představila dětem veterána II. svět. války plk. Imricha Gablecha, o kterém psali ve svých pracích v rámci společného projektu Stonožky a ministerstva obrany. Klikni zde.


 • V pátek 12.října 2007 se v ZŠ a MŠ Prakšice sešla celá řada významných lidí při společné besedě s žáky školy a občany obce. Vzácnou příležitostí bylo setkání s veteránem II. světové války plukovníkem v.v. Vladimírem Maděrou. Klikni zde.


 • Ve čtvrtek 11. října 2007 uspořádala paní Běla pracovní setkání, na nějž přijala pozvání i dcera Dr. Milady Horákové paní Jana Kánská se svým manželem. Setkání se dále zúčastnili plk. Jan Gireth z GŠ AČR, senátor Dr. Richard Sequens, zástupci stonožkových škol a zástupce ze Střední pedagogické školy na Evropské ulici v Praze. Paní Kánská i paní Běla obdržely překrásné kytice, které jim zaslala paní ministryně obrany a pan Maškon z pedagogické školy předal paní Kánské obraz vytvořený jeho studenty. Paní Běla seznámila vzácné hosty s projekty Stonožky s veterány, s dětskou psychiatrií a s Armádou České republiky. Paní Kánská se sama krátce zmínila i o období 50. let a o jejím dalším studijním a pracovním životě. Velmi se jí líbila kniha "Létáme spolu jen do války". Během milého setkání pak vyslovila přání navštívit některé školy, protože práce stonožkových dětí ji velmi zaujala. • Na pondělní večer 8. října 2007 byly paní Běla spolu s Dr. Hodkovou pozvány na večerní program v rámci konference Forum 2000, který se konal v Žofínském paláci v Praze. Během večera se setkaly se stonožkovými přáteli a patrony - Václavem Havlem a prof. Marc Ellenbogenem. • Na slavnostní večeři u příležitosti letošního udílení ceny "Významná česká žena ve světě - 2007" se sešly i laureátky z minulých let. Mezi nimi také paní Běla, která měla tu čest setkat se zde s dcerou Dr. Milady Horákové paní Janou Kánskou. V rozhovoru paní Kánská vzpomněla i na osudný rok 1950, kdy měla možnost vyslechnout z rozhlasu celý průběh zinscenovaného procesu a také rozsudek smrti, který byl vyhlášen nad její maminkou. Paní Běla si velmi váží toho, že se nyní uskutečňuje projekt Stonožky a ministerstva obrany, který si klade za cíl pravdivě přiblížit dětem osudné a tragické okamžiky historie českého národa, na které by se nemělo nikdy zapomenout. • V pátek 21. září 2007 zavítala do 15. ZŠ v Plzni vzácná návštěva. Paní ministryně obrany Vlasta Parkanová, paní Běla a pan senátor Sequens. Klikni zde.


 • V pátek 7. září 2007 se uskutečnilo na Ministerstvu obrany ČR setkání stonožkových pedagogů s paní ministryní Vlastou Parkanovou. Mezi hosty byli také zástupci veteránů - gen. Sedláček, plk. Straka a plk. Horal. Klikni zde.


 • Ve středu 5. 9. 2007 navštívila ministryně obrany paní Vlasta Parkanová ZŠ Spálené Poříčí. Prohlédla si ekologickou zahradu, atrium a poslechla si  písničky pěveckého sboru „Centipede“. Předala dětem dárky a poděkovala za vystoupení na Vítkově a ve Spáleném Poříčí. Setkání se konalo v rámci výjezdního zasedání vlády ČR ve Spáleném Poříčí. • V pondělí 25. června 2007 byly na slavnostním shromáždění ve Stavovském divadle v Praze uděleny letošní "Ceny Ď". Klikni zde.


 • V neděli a pondělí 24.-25. června 2007 uspořádala Armáda České republiky dny "Dětí a mládeži" na pražském Vypichu. Klikni zde.


 • 19. června 2007 udělil Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg Stonožce významné ocenění "Gratias Agit 2007". Klikni zde.


 • V pátek 25. května 2007 byl pro děti ze ZŠ Němčice nad Hanou velmi slavnostní. Na odpoledne a pak na večer pozvaly do kulturního domu dospělé publikum na každoroční slavnostní akademii. Klikni zde.


 • V neděli 29. dubna 2007 se uskutečnil ve stonožkové ZŠ Prakšice "Den otevřených dveří". Mezi hosty byli také paní Běla, gen. Pavel Štefka, mjr. Karel Kout, kpt. Lubomír Horák, starosta a obyvatelé obce Prakšice a přilehlých obcí a zástupci sponzorských firem. Klikni zde.


 • V pátek 27. dubna 2007 děti ze stonožkových škol spolu s paní Bělou přijely přivítat vojáky naší armády, kteří se vrátili z mise v Afghánistánu. Klikni zde.


 • V těchto dnech došla velmi milá zpráva od 4. kontingentu PRT ISAF ve Feyzabadu: Dobrý den paní Bělo z dalekého Feyzabadu, předem mé zprávy Vás srdečně zdravím. Dne 2.4.2007 dodal 4.kontingent PRT ISAF ve Feyzabadu další humanitární pomoc ze sbírky " Stonožkového dne" do místního sirotčince a to formou zakoupení 75 párů obuvi a psacích potřeb. S pozdravem Velitel kontingentu plk.Ing. Peter SALÁK.
 • Ve středu 28. března 2007 přijal náměstek ministryně obrany pan Ing. Jaroslav Kopřiva zástupce učitelů stonožkových škol, aby jim u příležitosti Dne učitelů poděkoval za jejich činnost pro hnutí. Klikni zde.


 • Sobotou 17. února 2007 vyvrcholil stonožkový dvojtýden, který uspořádali vojáci z jednotky CIMIC PRT, působící v afghánském Feyzabadu. Klikni zde.


 • V úterý 6. února 2007 proběhlo ve Školicím a vzdělávacím středisku MO v Komorním Hrádku slavnostní setkání zástupců stonožkových škol a přátel Stonožky s jejím patronem armádním generálem Pavlem Štefkou u příležitosti ukončení jeho působení ve funkci náčelníka Generálního štábu AČR. Klikni zde.
 • Stonožkové dny neprobíhají jen ve školách v České republice a v Norsku. V Afghánistánu, kde působí jednotka CIMIC PRT Feyzabad, se mezi vojáky uskutečnil také stonožkový den a podařilo se nashromáždit 1 400,- USD, za které bude pořízeno topivo a základní životní potřeby pro místní děti. Pomoc jim pomůže lépe přežít zimní období, které je v této hornaté zemi velmi kruté. Je k této zprávě nutno něco dodat?

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku