Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2009

Aktuality

!!! Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


 • Při tradičních akcích "Rozsvícení vánočního stromu", "Vánoční dílna" a prodejem vánočních obrázků získaly děti ze Základní školy Postoloprty 5 118,- Kč.


 • V předvánočním čase již tradičně uspořádali v MŠ v Praze 2, Na Smetance, Stonožkovou smetankovskou vánoční prodejní výstavu. K prodeji byla hlavně "Originální smetankovská kniha nejoblíbenějších básniček, říkadel a rozpočitadel" s obrázky k dokreslení. Dále se prodávala přáníčka, perníčky, vánočky, jmenovky, ozdoby na stromeček, řetězy, svícny, prostírání, korálkové výrobky a další drobnosti. Ceny byly opět symbolické od 5.- do 40.- Kč. Podařilo se získat 5 682.- Kč, které poputují na konto Stonožky. • Na naší Základní škole v Plumlově na Stonožku nezapomínáme a již po osmnácté pořádáme tzv. STONOŽKOVÉ DNY. Letos proběhly od 1. do 4. prosince. Vždy je akce spojena také s podzimním sběrem starého papíru. Podařilo se nám sesbírat 11 tun. Stonožkové dny pro nás znamenají připravit stonožkový jarmark, vystoupení dětí pro širokou rodičovskou veřejnost, uspořádat Stonožkovou diskotéku pro mladší spolužáky a vytvořit z výtvarných prací žáků krásné kalendáře školy. Zkrátka STONOŽKA u nás stále žije a má svou již mnohaletou tradici. Výtěžek jsme tentokrát rozdělili na několik částí a Stonožce připadl jeden díl 3 000,- Kč.

Mgr. Dagmar Zapletalová, ředitelka školy
 • Během podzimního Stonožkového týdne jsme jako obvykle prodávali žákovské práce a vystavovali naše díla. Přivítali jsme u nás vzácnou návštěvu, prezidentku Hnutí na vlastních nohou paní Bělu. Besedovala s našimi žáky, řekla jim co je nového ve Stonožce a čas návštěvy velice rychle utekl. Těšíme se na příští setkání s paní Bělou! Při přípravě Stonožkového týdne jsme se snažili pomoci všichni. Největší zásluhu na organizaci a průběhu má naše hlavní Stonožková paní učitelka Mgr. Miloslava Kubátová a žákovskou organizaci akce měli na starost naši „deváťáci“ a zvládli to na 1*! Vybrali jsme 11 244,- Kč a za tento rok 2009 pro naši školu rekordních 23 305,- Kč. Jsme moc rádi, že můžeme pomoci dětem, které to potřebují, ať chodí do školy kdekoliv.

Mgr. Jiří Šeffl, ředitel ZŠ a MŠ Spálené Poříčí • Žáci stonožkové ZŠ Zubří uspořádali 15. prosince 2009 již třetí Benifici pro Stonožku. Klikni zde.


 • V pondělí 7. prosince 2009 byl prvním dnem Stonožkového týdne v ZŠ Cyrila Boudy v Kladně. Slavnostního zahájení se zúčastnila i paní Běla. O úspěšnosti stonožkové akce svědčí nádherný výtěžek 28 060,- Kč, který byl zaslán na konto Stonožky.


 • Děti ze stonožkové ZŠ v Litomyšli - U Školek poslaly Stonožce vánoční dárek v podobě 2 700,- Kč, které vydělaly sběrem starého papíru.


 • Ve středu 11. listopadu 2009 v průvodu sv. Martina naším městem, který již mnoho let pořádá ZŠ Jungannovy Sady, se děti s rodiči a sourozenci z MŠ Pohádka sešli v parku na Polabí a již tradičně se se svými lampiónky různých barev, tvarů i velikostí se spolu vydali na podvečerní procházku městem Mělníkem. Každoročně je průvod i hudebně-pohybové vystoupení malých předškoláčků jinak zaměřeno. Tentokrát byly hlavním tématem "medvědi, medvědice a medvíďátka" a proto si děti oblékly kostýmy "medvědí". Průvod téměř stovky malých medvídků končil stejně jako každý rok na mělnickém náměstí, kde se také prodávaly medvědí medové perníčky, které děti ve školce upekly a nazdobili je jejich šikovné maminky, babičky a dokonce i několik tatínků. Výtěžek zve výši 2 607,- Kč byl opět věnován na konto Stonožka. Děkujeme všem, kteří nákupem perníčků na toto konto přispěli.

MŠ Pohádka, Mělník • V DPL Opařany v těchto dnech dokončili další etapu instalace bezpečnostního zařízení, na jehož pořízení přispěla také Stonožka. • Máme velkou radost, že se rodina stonožkových škol rozrůstá. Žáci ze ZŠ v Meziboří letos poprvé na svém vánočním koncertě otevřeli stonožkový stánek, ve kterém nabízeli své výrobky. Podařilo se jim získat vynikající částku 2 900,- Kč, kterou poukázali na stonožkové konto. Začali také malovat vánoční přáníčka a 75 nejpěknějších zaslali paní Běle.


 • Dolní Bukovsko vstoupilo do pohádky a pohádka vstoupila do Dolního Bukovska… Takovými slovy se loučila paní Běla, když odjížděla závštěvy Bukovska. Zavítala k nám spolu s plukovnikem Petrem Milčickým, přítelem Stonožky a jedním z jejích dlouholetých spolupracovníků, při příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu spojeného s prodejem dárků právě pro toto hnutí. Váteční podvečer se sešly na náměstí před školou stovky svátečně naladěných lidí. S radostí jsme také přivítali obyvatele penzionu pro seniory z Veselí nad Lužnicí, kteří letos poprvé přispěli do našeho prodeje svými výrobky. Nejprve zazněly pěkné písničky žáků bukovské školy a potom mohli všichni přítomní ochutnat výborný svařák i zákusky upečené ochotnými maminkami a kuchařkami ze školní jídelny. Dárečky – výrobky především dětí a jejich maminek – mizely z pultů tak rychle, že než paní Běla rozdala zájemcům podpisy do památníčků, byly stoly s výrobky poloprázdné. Slíbili jsme, že uvidí vše na fotografiích, které jí určitě pošleme. Zásluhou všech štědrých lidí se můžeme pochlubit výtěžkem přes 25 000,- Kč! Dík patří všem, kteří se na úspěšném odpoledni podíleli – nejen dětem, rodičům a pracovníkům školy i městyse, ale i všem, kteří přišli, nakoupili a tím přispěli na konto Stonožky, která pomáhá potřebným dětem. A to je krásná a velmi záslužná věc.

Mgr. Helena Kovaříková
 • Stonožkový týden proběhl i v ZŠ Dukelská ve Strakonicích. Výtěžek 12 124,- Kč, který se jim podařilo získat, bude poukázán na stonožkové konto.


 • Minulý týden byl na ZŠ Louny, 28. října perníkový. Proč? Paní Běla nás požádala o pomoc s nějakým typickým vánočním dárkem pro děti a firmy, které pomáhají Stonožce v Norsku. Náš nápad byl zdobené perníky s vánočními motivy. A protože těch perníků mělo být asi 130 kusů, pustilo se nás do práce několik. Chci poděkovat všem, kteří věnovali svůj volný čas pečení a zdobení perníků a věřím, že nejlepší odměnou budou rozzářené oči norských dětí nad prací šikovných českých žen a dívek.

Dr. Eva Hnátková, ředitelka školy • Podzimní stonožkový týden proběhl i v ZŠ Spálené Poříčí. Za prodej dětských přáníček a drobných dárečků se podařilo získat 11 244,- Kč (od počátku roku 23 305,- Kč).


 • V sobotu 14. listopadu 2009 pořádal moderátor Richar Langer 40 hodinovou rozhlasovou talk show, do které si pozval mnoho významných a zajímavých hostí. Mezi nimi byla i paní Běla a pan gen. Prokš. Měli možnost seznámit posluchače s činností Stonožky, co se jí během 20 let podařilo vykonat, komu stonožkové děti pomohly a pomáhají. Připomněli i 10 let spolupráce hnutí "Na vlastních nohou" s Armádou České republiky.


 • Také žáci ze ZŠ Halenkov se přidali ke stonožkovým týdnům. Vyrobili symbolické domečky, které se jim podařilo všechny prodat. Na stonožkové konto zaslali 5 200,- Kč.


 • 11. listopadu proběhla v Mělníku již tradiční akce, průvod sv. Martina. I letos se sešlo mnoho příznivců a co více, mnoho z nich si zakoupilo drobné dárky, přáníčka nebo koláčky od sponzorů, či teplé nápoje, které prodávaly zaměstnankyně městského úřadu v Mělníku. Výtěžek celé akce 6 999,- Kč bude zaslán na stonožkové konto. • Stonožková škola v norském Roren pořádala další z pravidelných stonožkových týdnů. Opět byl velmi úspěšný, protože se podařilo získat vynikající částku 49 000,- NOK.


 • ZŠ Dolní Bukovsko spolupracuje s Domovem pro seniory ve Veselí nad Lužnicí. Jedna z maminek navštívila seniory v rámci ergoterapie a vyprávěla jim o Stonožce. Byli nadšeni a projevili zájem, že by také přispěli svými výrobky. Stalo se už v Bukovsku tradicí, že na začátku adventu slavnostně rozsvěcují vánoční strom a při té příležitosti zahajují stonožkový týden spojený s prodejem výrobků nejen od dětí a paní učitelek, ale i velmi šikovných maminek. Letos budou od 27. listopadu v nabídce i výrobky od babiček a dědečků! Ředitel penzionu přislíbil, že alespoň některé z nich do Bukovska na slavnost přivezou. Za poslední 4 roky stonožky z Dolního Bukovska zaslaly na konto úctyhodných téměř 85 000,- Kč. Velmi děkujeme. • V týdnu od 2. do 6. 11. 2009 probíhal na Základní škole Chýnov, okres Tábor Stonožkový týden. Jeho výtěžek 25 061,- Kč byl odeslán na konto Stonožky. Nejúspěšnější byly třídy V. B (22 dětí výtěžek 5 200,- Kč) a V. A (19 dětí výtěžek 4 530,- Kč).


 • Již potřinácté zorganizovali žáci a učitelé ZŠ Npor. Loma v Příboře stonožkový týden. Klikni zde.


 • Také ZŠ v Milíně pořádala v týdnu od 12. do 16. října svůj stonožkový týden. Podařilo se získat 8 148,- Kč. Během 10 let se tak stonožkám z Milína podařilo zaslat na konto fantastickou částku více než 100 000,- Kč. Blahopřejeme a moc děkujeme.


Na Stonožkový týden jsme se připravovali velmi dlouho. Žáci 9. B namalovali plakáty. V hodinách hudební výchovy jsme se učili stonožkovou hymnu. Vyráběli jsme drobné věci na prodej. Děti přinesly hračky z „kinder vajíček“, ze kterých žáci 9. B zhotovili „štěstíčka“ tak, že hračky zabalili do obálek. Stonožkový týden jsme zahájili v sálku ZŠ v Miíně stonožkovou hymnou. O velké přestávce žáci 8. a 9. tříd prodávali na chodbě štěstíčka, o která byl velký zájem. Výrobky všech žáků naší školy nabízeli dopoledne v Milíně a odpoledne v okolních obcích. Při výtvarné výchově jsme kreslili vánoční přání. Ta nejhezčí se dostanou i do zahraničí. Peníze z prodeje půjdou na postavení škol v zemích, kde se bojovalo. Na webových stránkách Stonožky jsme se seznámili s historii stonožky Barbary i celého hnutí Na vlastních nohou. Týden byl zakončen opět stonožkovou hymnou. Dověděli jsme se, že jsme vydělali 8 148,- Kč. Po desátém Stonožkovém týdnu jsme získali celkem 101 281.50 Kč. Akce se nám moc líbila, týden se vydařil.

Míša Ptáčková, Martina Caisová, Míša Bašík 6. třída • V týdnu od 12. do 16.10.2009 pořádalo metodické sdružení 1.stupně 20. ZŠ Plzeň sedmý ročník stonožkového týdne. Letošní výtěžek 13 342,- Kč je určen pro děti z Afghánistánu. Stonožka totiž pomáhá všude tam, kde je to potřeba – v Afghánistánu, Kosovu nebo Iráku. Protože všude tam žijí děti, které potřebují naši pomoc. Všem zúčastněným, to znamená dětem, učitelkám i rodičům, patří velký dík.

Mgr. Ilona Jehličková a stonožkoví kamarádi 20 ZŠ Plzeň • V týdnu od 19. do 23. října proběhl v ZŠ Bratří Čapků v Příbrami opět Týden se Stonožkou. Po domluvě s MÚ měla škola zapůjčeny stánky a žáci tak mohli prodávat pohlednice a malé upomínkové předměty na městském tržišti. Podařilo se získat 25 000,- Kč, které budou zaslány účet Stonožky. • Mjr. Karel Kout a Jan Procházka navštívili po letech oblast Kosovo a podařilo se jim zjistit, jak dodnes "slouží" stonožková pomoc. Klikni zde.


 • Také stonožky ze ZŠ Kanice uspořádaly 19. - 23. října svůj týden. A výsledek ? 7 150,- Kč, které putovaly na konto hnutí.


 • V Chodově proběhl letošní podzimní stonožkový týden ve dnech 12. - 16. října. I když prodejcům počasí nepřálo, podařilo se získat téměř 30 000,- Kč, z nichž 9 657,- Kč bylo zasláno na konto Stonožky. Zbytek je určen na pomoc dětskému oddělení nemocnice v Sokolově a Dennímu stacionáři Mateřídouška v Chodově.


 • Děti ze ZŠ v Němčicích nad Hanou uspořádaly Stonožkový týden. Celý výtěžek 4 882,- Kč zaslaly na stonožkové konto.


 • ZŠ Kanice se dostalo v těchto dnech významného uznání. Liga lidských práv jí udělila v rámci projektu Férová škola certifikát a logo za "... vytváření prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého žáka a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života, za podporu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a za dbaní na dodržování lidských práv". Blahopřejeme k tomuto významnému ocenění.

 • 21. října 2009 se sešly stonožky z Kopřivnice a Příbora ve sportovní hale v Kopřivnici. Klikni zde.


 • 16. října oslaví své životní jubileum dlouholetý stonožkový spolupracovník a přítel plk. Mgr. Petr Milčický, kterého jistě všichni znáte z mnoha stonožkových akcí a setkání. Dovolte nám, abychom mu poděkovali za vše, co pro Stonožku dělá a popřáli mu Vaším jménem hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů nejen v práci, ale i v osobním životě.
 • V těchto dnech paní Běla obdržela krásný mail od Alexe Gladsteina, jednoho z vysokých představitelů Human Rights Foundation. Ve stručnosti je v něm uvedno - že jsou ohromeni kvalitou a krásou Vašich vánočních přáníček, která jim paní Běla zaslala. Velmi rádi by je letos rozeslali svým přátelům v Americe a rádi by si jich 600 objednali...


Dear Bela, I hope you are well! I write from HRF’s New York offices with news from Thor, who sends his best. We are absolutely stunned at the quality and beauty of these Christmas cards that you have sent. They are simply amazing. We would love to use them this year. If numbers are not an issue, we will gladly take 600 of them. We will make sure each and every one amazes one of our friends here in America...

Hope to hear from you soon,
Alex


 • V prvních říjnových dnech oslavil své významné životní jubileum vzácný stonožkový přítel a patron generálmajor Ing. Josef Prokš. Máme tu čest setkávat se s ním na mnoha stonožkových akcích - vánočních koncertech, besedách na školách a benefičních představeních. Bez jeho pomoci by bylo možno jen obtížně realizovat mnohé stonožkové projekty. Dovolte nám, abychom mu jménem všech stonožkových dětí a přátel srdečně pogratulovali a popřáli mu hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a životního elánu.


 • V pátek 2. října 2009 se sešly děti ze všech tří otrokovických škol spolu se vzácnými hosty - paní Bělou a starostkou Otrokovic paní Matuzskovou v sadu před Společenským domem v Otrokovicích, aby spolu oslavily jubileum ZŠ Mánesova a Stonožky. Klikni zde.


 • Žáci Školní družiny a Školního klubu ZŠ Postoloprty u příležitosti 125. výročí založení školy uspořádali 12. 9. 2009 Stonožkový den. Prodejem svých výrobků z přírodnin a jinéhých materiálů získali pro Stonožku 3 690,- Kč. K této částce ještě přidali výdělek za sběr padesátihaléřů a pomerančové kůry, takže na konto Stonožky zaslali celkem vynikajících 6 446,- Kč. • Děti, chcete, aby se Vám v naší škole líbilo? S touto otázkou vstupovali žáci 8. a 9. tříd ke svým mladším kamarádům do 1., 2. a 3. tříd hned v prvních dnech letošního školního roku. Tak, jako v loňském roce, i letos pokračují starší žáci v preventivním programu, ve kterém pod heslem „No Bullies Fashion“- Moderní je nešikanovat objasňují nejmladším žákům na naší škole, jak se k sobě mají vzájemně chovat, jak si neubližovat a jak si najít ve škole dobré kamarády. Všichni žáci z 1.– 3. třídy dostali na památku záložku s logem akce a obrázkem stonožky, kterou mají ve své třídě. Starší děti budou průběžně celý rok sledovat, jak se děti k sobě chovají a jednou za měsíc budou školním rozhlasem vyhlášeny ty, které si nějakým příkladným činem zasluhují pochvalu. Přeji všem, aby akce byla úspěšná a aby se všem dětem vší škole líbilo. Chceme být školou bez násilí a bez šikany.

Dr. Eva Hnátková řed. školy • Na podzim tohoto roku připravuje Stonožka ve spolupráci se 3. kontingentem PRT Lógar veliký projekt, který by pomohl školním dětem v tomto afghánském distriktu. Paní kapitánka Lada Kovářová, která bude projekt za AČR řídit, nám napsala krásný dopis a poslala několik fotografií. Klikni zde.


 • Ve čtvrtek 23. července 2009 se zúčastnila paní Běla slavnostního předávání ocenění Významná česká žena ve světě za rok 2009, které se uskutečnilo v prostorách Senátu Parlamentu České republiky. Z rukou předsedy Senátu Přemysla Sobotky přezvala ocenění německá historička Eva Hahnová, hraběnka Mathilda Nostitzová, která dlouhá léta pomáhá zrakově postiženým, básnířka Hana Gerzanic-Honsová, která šíří českou kulturu v Austrálii, vědkyně Jarmila Jančaříková, která žije v USA a bývalá tenistka a charitativní pracovnice Hana Sládková Koželuhová.


 • V pondělí 22. června se v Národním divadle v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení letošního ročníku "Ceny Ď". V kategorii "Svět Běly Jensen" bylo oceněno Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora za vynikající realizaci akce "Stonožková Kutná Hora". • Prezident Human Rights Foundation Thor Halvorssen, se kterým se paní Běla setkala na konferenci Oslo Freedom Forum, přijal patronát nad Stonožkou. Klikni zde. • Žákovský parlament ZŠ a MŠ Prakšice před časem vyhlásil soutěž ve sběru neplatných padesátihaléřových mincí pod názvem "Padesátník na sanitku". Cílem bylo sebrat co nejvíce padesátníků, které by pomohly finančně zajistit sanitku v Afghánistánu. Výsledek předčil očekávání. K naší výzvě se připojily i Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského Nivnice a Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Žáci společně nasbírali v padesátnících 6 190,- Kč, tedy více než 12 000 ks neplatných mincí. Z toho 4 041,- Kč žáci ZŠ a MŠ Prakšice, 1 171,- Kč ZŠ a MŠ Nivnice a 978,- Kč studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město. Tento výsledek byl dosažen i díky vstřícnosti ředitelství Komerční banky Uherský Brod, která za sběr pro humanitární akci nepožadovala poplatky.
 • Děti základní školy ve Svitavách na Felberově ulici od října do dubna sbíraly pomerančovou kůru. V tomto období nashromáždily skoro 200 kg, což v přepočtu na peníze znamená 2 990,- Kč. V lednu Stonožce poslaly 972,- Kč, aby pomohly probudit sanitku. Zbytek, to je 2 018,- Kč, byl Stonožce zaslán koncem června. Na snímku je vítězná třída 2.C, která sebrala nejvíce kůry z celé školy.


 • U příležitosti 19. narozenin Stonožky předala paní Běla panu Petru Řehořovi, kancléři Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, ocenění "Zlatá stonožka" - "... za iniciaci nové originální formy prevence proti násilí - projektu "No Bullies Fashion" a vynikající spolupráci a podporu hnutí".
 • 16. června 2009 vysadila paní Běla společně se žáky 9. tříd v areálu ZŠ Louny, 28. října lípu, která bude vzpomínkou na příkladnou spolupráci mezi našimi žáky a hnutím "Na vlastních nohou" - Stonožka. Právě před rokem byla paní Běla u nás poprvé a při své návštěvě oslovila žáky a žákyně loňských osmých ročníků, tedy letošní deváťáky. Její poutavé vyprávění o cestách mezi děti, které jsou ve válečných oblastech a prožívají tam své nelehké dětství, na naše žáky velmi silně zapůsobilo. Vyburcovalo je k aktivitám, kterými se snažíme aspoň malým dílem přispět na zlepšení situace strádajících dětí. Při své další podzimní návštěvě nás paní Běla seznámila s úplně novým projektem No Bullies Fashion - Moderní je nešikanovat. Tento projekt je zaměřen na prevenci šikany a hrubého násilí v našich školách. Při své besedě nám vysvětlila, že ten, kdo je zlý a šikanuje, je vlastně nešťastný člověk, nešťastné dítě, které si neumí mezi ostatními najít přátele a šíří kolem sebe zlo. Takový člověk potřebuje pomoc druhých. Vyzvala nás, abychom i my začali s projektem, který by mohl pomoci zbavit naše školy šikany a zla. Žáky její nápad opět rychle oslovil a právě především ti z 9. tříd se zapojili do preventivního projektu mezi dětmi 1. a 2. tříd. Paní Běla přijela našim deváťákům poděkovat za jejich celoroční pomoc a zároveň oslovila další - mladší žáky, aby v těchto aktivitách i nadále pokračovali a aby se naše škola stala školou bez násilí. Na oplátku si připravili žáci 9. tříd, kterým jí zároveň pogratulovali k jejím narozeninám, ukázku ze své závěrečné školní akademie, se kterou se budou ve čtvrtek 25. 6. 2009 loučit i s ostatními žáky a učiteli naší školy.

PaedDr. Eva Hnátková, ředitelka školy

 • V pátek 12. června 2009 byl zahájen 51. ročník významného mezinárodního festivalu operní hudby Smetanova Litomyšl. Mezi čestnými hosty, které přivítal ředitel festivalu Jan Pikna, byla i paní Běla. Měla možnost se setkat i s jedním z bývalých stonožkových dětí - Adamem Plachetkou, který nyní působí jako operní zpěvák.
 • 1. června 2009 slavily děti v DPL Opařany Den dětí. Sestřičky připravily malování na chodníku, soutěže, diskotéku a pobyt na farmě a gapahuku, opékání buřtů , nanuky, cukrovinky. Hostem na oslavě byla paní Běla Gran Jensen, patronka léčebny. Společně s ní děti otevřely symbolicky vstup na farmu v den 5. výročí založení farmy a sadu (1. června 2004). Paní Běla si prohlédla, jak se daří stromům v sadu, zvířatům na farmě. Slavnostní slunečný den se opravdu vydařil. • Mateřské škola Kyšice uspořádala v pořadí již pátý koncert kyšických dětí pro veřejnost. Na pomoc dětem, které to potřebují, zaslali 500,- Kč.


 • Základní škola Na Výsluní v Uherském Brodě uspořádala ve středu 27. 5. 2009 tradiční slavnostní akademii, na které se loučila se svými deváťáky. Klikni zde.
 • Ve dnech 27. - 31. května 2009 se konala v portugalské Évoře Velká generální kapitula Řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Při této příležitosti byl povýšen do hodnosti "rytíř komtur" kancléř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského a vzácný stonožkový přítel a spolupracovník pan Petr Řehoř. Pravidelně se účastní mnoha stonožkových projektů a akcí. Je jedním z iniciátorů projektu "No Bullies Fashion", který Stonožka realizuje ve spolupráci s Řádem sv. Lazara Jeruzalémského. Dovolte nám, abychom mu k povýšení srdečně poblahopřáli.
 • Pan Řehoř měl tu čest setkat se s velmistrem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského J.K.V. princem Charles Philippe d’Orléans, vévodou z Anjou. Představil mu projekt No Bullies Fashion a předal mu anglickou verzi knihy Nechtěné dědictví - Unwanted Heritage. Setkání byl přítomen také velkopřevor českého velkopřevorství J.E. Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz.
 • Od pondělka 18. května 2009 probíhala v Oslo konference "Oslo Freedom Forum". Se svými projevy se zde představili lidé z různých částí světa, kteří pro svobodu riskovali nebo riskují své životy. Mezi ně patří např. Elena Bonnerová - manželka nositele Nobelovy ceny Andreje Sacharova, čínská spisovatelka žijící v exilu Jung Chang a mnoho dalších. Paní Běla byla poctěna pozváním na tuto konferenci. Měla možnost hovořit s mnohými z těchto významných světových osobností a představit jim stonožkový projekt "No Bullies Fashion". Velmi silně na ni zapůsobili zvláště spisovatelka a filmová producentka Sarah Ferguson - vévodkyně z Yorku, která se také zabývá charitou, a Vladimír Bukovskij, spisovatel, který byl 12 let vězněn v sovětských věznicích, pracovních táborech a jiných zařízeních za svou opozici vůči tehdejšímu režimu.
 • Co nového v léčebně v Opařanech? Na farmě u stonožkového gapahuku byly s příchodem jara nainstalovány dřevořezby z mohutných kmenů topolu. Kolem otevřeného ohniště je umístěn 1 stůl, 1 velké křeslo s motivem Krakonoše a 9 mohutných křesel s motivy hada, ptáků , srdce aj. Dřevořezby navazují na vodnickou rodinu a čápa. Prostor farmy je v léčebném režimu pro děti různého věku stále atraktivní a vyhledávanou lokalitou. • V pátek 15. května 2009 se sjely do Kutné Hory Stonožkové děti na akci Stonožková Kutná Hora. Klikni zde.


 • Na úterý 12. května 2009 pozvaly děti ze ZŠ Zubří diváky na již druhou Benefici pro Stonožku. Klikni zde.


 • Žáci 8. a 9. ročníků naší školy se počátkem letošního roku zúčastnili výtvarné soutěže No Bullies Fashion, soutěže, kterou pod záštitou hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka vyhlásila prezidentka hnutí paní Běla Gran Jensen. Hlavním cílem celé soutěže bylo přiblížit a ukázat lidem celého světa problematiku šikany a následky s ní spojené. Žáci všech škol ve městě obdrželi nepotištěná trika + jedno maxitriko a jejich úkolem bylo tato trika výtvarně dotvořit. Podmínkou bylo použití loga soutěže - No Bullies Fashion. Naši žáci prokázali, že mají velkou fantazii a chuť tvořit. V pondělí 11. 5. 2009 se všichni soutěžící osobně setkali s Bělou v DDM Klubíčko, kde převzali ocenění za svá díla. Maxitriko, které navrhovala a výtvarně dotvářela společně děvčata z 9.B a 8.A skončila na krásném 3. místě. Ostatní soutěžící si odnesli upomínkové předměty a kšiltovky s logem celé soutěže.

ZŠ Klášterec nad Ohří, Školní ulice • V neděli 10. května 2009 uspořádaly děti ze Stonožkové školy v Prakšicích slavnostní akademii - klikni zde.
 • 8. května 2009 byl u příležitosti Dne osvobození jmenován do nejvyšší důstojnické hodnosti - plukovník - dlouholetý vynikající stonožkový spolupracovník a přítel pplk. Petr Milčický. Dekret mu předal náčelník Generálního štábu Armády České republiky genpor. Vlastimil Picek. Dovolte nám, abychom mu jménem všech stonožkových dětí, spolupracovníků a přátel k tomuto ocenění jeho práce srdečně poblahopřáli.
 • Dne 28. 4. 2009 proběhlo v Dělnickém domě v Jihlavě regionální kolo soutěže Právo hrou. Tato právní soutěž je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěž se skládala ze 4 disciplín: právní test, prezentace názorů na téma letošního ročníku, znalosti o turistických zajímavostech naší krásné Vysočiny a kreativní část, v níž měla družstva vytvořit z různých materiálů silnou stonožku jako symbol boje se šikanou. Sešli jsme již na třetím ročníku, jehož tématem byly sociálně-patologické jevy v právních vztazích. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 škol a v nich pak přibližně 700 žáků, kteří prošli třídními koly, z nichž byly vybrány pětičlenné třídní týmy pro školní kola, z těch následně postoupil ten nejlepší do kola regionálního. Soutěžící přísně a spravedlivě hodnotila pětičlenná porota, v níž zasedli zástupci Magistrátu města Jihlavy, Městské policie Jihlava, Gymnázia Jihlava a DDM Jihlava. Významnou členkou poroty byla paní Běla Gran Jensen, prezidentka mezinárodního dětského hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. v přestávkách mezi jednotlivými koly vystoupili Jiří Partl, student Gymnázia AD Fontes, s ukázkou ze sportovního odvětví Freestyle footballu, taneční skupina Street Busters a na závěr mladý nadějný zpěvák Pepa Vágner, který rozdával na konci akce nejen milé úsměvy, ale i podpisy. A jak celé klání dopadlo? Po těsném souboji a za vydatného a barevně pestrého povzbuzování zcela zaplněného sálu nakonec zvítězila Základní škola Havlíčkova, na druhém místě skončila Základní škola Kollárova a třetí byl nejmladší tým studentů Gymnázia Jihlava.

Zkrácený článek Romana Norka, studenta Gymnázia Jihlava • U příležitosti konání Jarního stonožkového týdne ve dnech 30. 3. - 2. 4. 2009 připravili žáci ZŠ a MŠ Spálené Poříčí výstavu výtvarných prací. V učebně po lavicích rozložili výkresy, jarní a velikonoční přání a skládanky, stonožkové ranečky, zapichovátka žiraf, čmeláků, kytiček i ptáčků. Velký úspěch měly výrobky z keramiky - medvídci, želvy, listy, květiny, ptáčci a hlavně malé a velké stonožky. Na akci se podíleli i studenti CSOŠ, a to výrobky i finančním příspěvkem 2 000,- Kč. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali s výrobou a přípravou výstavy. Letos jsme si vyrobili velkou keramickou Stonožku, která nám akci bude připomínat i po skončení výstavy. Naši snahu podpořil i generálmajor Ing. Josef Prokš, patron naší stonožkové školy. Přijel 1. dubna odpoledne a setkal se s skupinou žáků ze 7. A třídy. Nejprve pana generálmajora přivítali a pak už je napadala jedna všetečná otázka za druhou. S odpověďmi byli spokojeni a už se těší, až přijede generálmajor Prokš do Spáleného Poříčí znovu. V Jarním stonožkovém týdnu jsme získali částku 12 061,- Kč, kterou jsme odeslali na konto Stonožky.

Mgr. Miloslava Kubátová, Mgr. Miloslava Sýkorová • V neděli 19.4.2009 děti ze žákovského parlamentu a školního klubu při ZŠ Prakšice ve spolupráci se SRPŠ uspořádaly dětský country bál. Jedná se o naši již tradiční akci, kdy si děti samy vše organizovaly - od výzdoby sálu, zabezpečení občerstvení, prodeje, zajištění tomboly či závěrečného úklidu sálu. Letošní bál byl již podruhé v country stylu. Ke zpěvu, tanci a poslechu hrála místní country skupina Sklerotici. V programu vystoupili žáci country kroužku školního klubu a také country skupina dospělých tanečníků Countrymix z Pašovic. V průběhu odpoledne se mohly děti i dospělí naučit pod vedením zkušených tanečníků novým krokům ve stylu country a také si zahrát hry a soutěže. Závěrečnou odměnou byla bohatá tombola, do které přispěli drobným dárkem pro děti rodiče žáků a výbor SRPŠ. Výtěžek této akce 2 500,- Kč je určen na pomoc dětem nejen ve světě, ale i v naší republice, která je zajišťována prostřednictvím hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka.
 • V sobotu 18. dubna 2009 přivítal Dům kultury ve Strakonicích účastnice již 10. ročníku soutěže Miss dětských domovů 2009, kterou každoročně pořádá Dětský domov a Základní škola ve Volyni. Na slavnosti byli přítomni i vzácní hosté - paní Běla, Ing. Bc. Marie Hrdinová, genmjr. Jiří Halaška z GŠ AČR a hudebník a producent Karel Vágner. Během slavnostního odpoledne vystoupil Pepa Vágner. Jak to vítězkám tohoto ročníku slušelo - to posuďte sami. • V úterý 7.dubna 2009 se konal již 11. ročník stonožkové výstavy výtvarných prací žáků ZŠ Kladská v Praze 2 „Děti z Kladské čtou a ilustrují“. Výstavu zahájila paní Běla Gran Jensen, generál Josef Prokš, ředitelka školy Mgr. Kateřina Vávrová, Ing. Zuzana Folprechtová (vedoucí školského odboru MČ Praha 2), MUDr. Iva Hodková (ředitelka DPL Opařany), Martin Chleborád (zástupce Siriri). Vernisáž byla velice úspěšná! Celkem se za dětské obrázky podařilo získat 19 278,- Kč!!! Peníze jsou určeny dětem v sirotčinci v Bozoumu a v Dětské psychiatrické léčebně Opařany. • 2. dubna 2009 se uskutečnila školní akademie žáků 1. stupně ZŠ TGM Blansko. Pozvání přijal i zpěvák Josef Vágner. V úvodu zazpíval dvě písně a poté pozval na jeviště pěvecký sbor ZŠ TGM, který pod vedením paní učitelky Evy Janíčkové nacvičil píseň Mindrák. Společné vystoupení s ním mělo velký ohlas. V závěru se pak vstup sboru ještě jedenkrát opakoval s českou a anglickou verzí stonožkové hymny Nezůstávej sám ( Never be alone). Tato píseň byla věnována vzpomínce a uctění památky jejího autora norského hudebního skladatele Arne Bendiksena. Již nyní se sbor těší na další spolupráci s Pepou, se kterým bude účinkovat 15. května 2009 v Kutné Hoře na velkém stonožkovém setkání. Po koncertě následovala akademie tříd 1. stupně. Svoje vystoupení začaly postupně první třídy v podobě roztomilých kačenek, muchomůrek, berušek a broučků, kočiček. Na parketu se objevili také kovbojové se svými tanečnicemi. Velmi zajímavé bylo vystoupení "agentů 007" a klidná skladba čtvrťáků s míči. Každé vystoupení mělo své kouzlo. Děti se velmi líbily, ať malé nebo ty odrostlejší. Potom už parket patřil všem. Po celou dobu konání karnevalu bylo možné si zakoupit velikonoční výrobky dětí nebo losy a vyhrát některou z cen bohaté tomboly. Výtěžek z prodeje byl věnován na humanitární pomoc stonožkového hnutí a na občanské sdružení Věžička při ZŠ TGM. Velký dík patří rodičům, učitelům a zaměstnancům Dělnického domu, kteří obětavě a nezištně při celé přípravě a organizaci pomáhali.

ZŠ TGM Blansko
 • Dovolte nám uveřejnit velmi smutnou zprávu. Včera, 26. března 2009, navždy odešel velký stonožkový přítel, fantastický a šlechetný člověk, autor stonožkové hymny a muzikálu Never Be Alone - slavný norský hudební skladatel Arne Bendiksen. Se Stonožkou spolupracoval od samého počátku. Během těch více než 18 let mělo mnoho stonožkových dětí a přátel tu čest setkat se s ním na akcích nejen v Norsku, ale i v České republice. Naposled navštívil naši republiku při slavnostní premiéře české verze muzikálu Never Be Alone - Nezůstávej sám v únoru roku 2008. Zůstane navždy v našich srdcích jako fantastický, dobrosrdečný, přátelský a veselý člověk. Bylo a bude nám navždy velkou ctí, že jsme jej mohli řadit mezi stonožkové příznivce a přátele. Čest jeho památce. • U příležitosti 12 let spolupráce MŠ Na Smetance v Praze 2 se Stonožkou se konala ve dnech 25. - 27.3.2009 již tradiční VELIKONOČNÍ SMETANKOVSKÁ STONOŽKOVÁ VÝSTAVA prací dětí a kolektivu MŠ. Výstavu zahájila spolu s učitelkou Petrou Juhanovou i staniční sestra Faladová z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, kam půjde polovina výtěžku z výstavy. Dále byli přítomni hosté ze ZŠ Kladská, kteří se připravují na svou stonožkovou akci počátkem dubna. Každý, kdo přišel na naši výstavu se nestačil divit. Stoly byly plné velikonočních výrobků - například kraslic, pomlázek, obrázků do oken, zápichů, osení, vyšívaných deček, mini mazanců, přáníček z ručně vyráběného papíru, jarních a velikonočních přáníček a výrobků z korálků. Některé výrobky vyrobily děti, s některými pomáhaly i paní učitelky, zapojili se i rodiče a paní kuchařky. Výrobky se prodávaly za symbolické ceny od 5.- do 30.- Kč. Podařilo se vybrat 8.210,- Kč. Výtěžek bude rozdělen. Jedna polovina půjde do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech na opravu bazénu a druhá do oblasti Logar v Afghánistánu. Již dnes se těšíme na další stonožkovou akci.

Petra Juhanová
 • Ve čtvrtek 26.3.2009 nastoupili vojáci z 2. kontingentu Armády České republiky PRT Logar pod vedením svého velitele pplk. Pavla Lipky na Masarykově náměstí v Hranicích na Moravě. Mezi nastoupenými byl i "Stonožkový major" Karel Kout. Rozkazem ministryně obrany a náčelníka GŠ AČR jim byly uděleny medaile za vynikající splnění všech úkolů v rámci jejich mise v Afghánistánu. Slavnostního nástupu se zúčastnili i vzácní hosté - zástupce ministryně obrany Radek Šmerda, zástupce ministerstva zahraničí Petr Chaloupecký, genmjr. Jiří Halaška, genmjr. Hynek Blaško, brig. gen. Aleš Opata, brig. gen. Miroslav Žižka, starosta města Hranic Mgr. Miroslav Wildner a další vzácní hosté. Ve svých krátkých projevech všichni ocenili vynikající práci celého 2. kontingentu a důstojnou reprezentaci naší republiky v této zahraniční misi. Slavnosti se zúčastnily také děti ze stonožkové ZŠ v Zubří. Jménem Stonožky a paní Běly vojáky pozdravila Mgr. Helena Dufková a poděkovala jim za neocenitelnou pomoc při realizaci dalších stonožkových projektů. Děti pak předaly všem účastníkům mise drobné pozornosti.


 • Ve středu 25.3.2009 uspořádala stonožková škola v norském Roren "Akci pro Stonožku". Klikni zde.


 • Ve středu 11.3.2009 proběhl na ZŠ Louny, 28. října 2173 projektový den s tématickým zaměřením Zdraví a zdravé vztahy ve škole. Vyvrcholením byla akce žáků 9. tříd, kteři předávali malým dětem z 1. a 2. tříd poselství nazvané Etický kodex žáka. Tímto poselstvím chtějí dětem napovědět, jak se k sobě mají chovat, aby byly po celou školní docházku dobrými přáteli a šťastnými dětmi. To je od našich deváťáků recept, jak bojovat proti šikaně a jak propagovat myšlenku NO BULLIES Fashion. Společně s Kodexem vyrobili deváťáci i krásné Stonožky, které si děti budou v dalších letech rozšiřovat přidáváním dalších článků za každý příkladný čin ve třídě.
 • 10. března 2009 tomu bylo 9 let, kdy poprvé paní Běla vstoupila do budovy Generálního štábu AČR, aby požádala armádu o spolupráci při zajišťování stonožkových projektů. Od té doby se společně realizovalo mnoho významných akcí v zemích bývalé Jugoslávie, v Iráku a v Afghánistánu. Mezi vojáky je mnoho těch, kteří nezištně věnovali svůj volný čas, aby například pomohli vybudovat vodovod, rekonstruovat školní budovy, distribuovat školní pořeby ...


 • Žácí ze 2. ZŠ v Littomyšli získali sběrem padesátihaléřů celkem 1 510,- Kč, které zaslali na konto Stonožky. Jsou určeny na opravu sanitky v Afghánistánu.


 • Na výzvu paní Běly G. Jensen připravili žáci z 9. tříd ze ZŠ Louny, 28 října 2173 několik akcí, kde chtějí svým mladším spolužákům dát příklad, jak se postavit proti šikaně. Již měsíc nacvičují dramatizaci příběhu, ke kterému scénář napsala žákyně Kateřina Hajmová z 9.A . Příběh se odehrává ve školním prostředí a žáci zde názorně reagují na negativní projevy šikany. Další akcí je nácvik pohybového vystoupení na píseň Pepy Vágnera "Mindrák" a i tady se odvíjí příběh, jak zamezit šikaně mezi dětmi. Třetí akcí pro žáky z celé školy bude projektový den na téma Zdraví a zdravé vztahy ve škole. V rámci tohoto projektového dne budou předávat vybraní žáci z 9. tříd nejmladším dětem v 1. a 2. třídách Etický kodex žáka. Připravili si besedu na téma, jak se k sobě ve ve třídě vzájemně chovat, aby byly děti ve škole šťastné a nikdy šikanu nepoznaly. Za myšlenku si žáci 9. tříd vzali slova paní Běly, která při poslední návštěvě u nás deváťákům řekla, že šikanuje pouze ten, kdo je nešťastný, kdo nikdy nepoznal přátelství a pomoc druhých. A protože naši deváťáci jsou prima parta, chtějí i malým dětem předat recept na pěkné vztahy v třídním kolektivu a poradit jim, jak se k sobě chovat, aby byly šťastnými dětmi. Za celou školu přeji žákům devátých tříd, aby se jim všechny tři akce podařily.

Dr. Eva Hnátková, řed. školy


 • Koncem ledna jsme zareagovali na dopis "stonožkového" majora Karla Kouta, který je v dalekém Afghánistánu. Poprosil o pomoc, neboť v provincii Logar objevili porouchanou sanitku. Rozhodli se ji opravit, aby místní děti mohly být dopravováni do nemocnice. Většina dětí s pochopením tuto výzvu přijala. Nakonec se nám podařilo shromáždit a na konto Stonožky poslat částku 2 750,- Kč. Velký dík patří zejména třídě 4.A, která vybrala 465,- Kč! Na 2.stupni žák 9.A Bui Mong Diep nejvíce ušetřil ze svého kapesného a dokázal věnovat částku 589,- Kč .


 • Na ZŠ Louny, 28. října 2173 zorganizovaly žákyně 9.A sbírku na opravu sanitky v Afganistánu. Dnes odeslaly na konto 1 700,- Kč. Přispívaly především děti, ale také i učitelé. Prvním, kdo okamžitě po vyhlášení výzvy zareagoval, byl žák 3.A Miroslav Mrkvička, který vložil na konto 6,- Kč. Za zmínku však stojí především příspěvek  žáka z 1. třídy Františka Holuba, který druhý den přinesl ze své kasičky 200,- Kč. Rodiče mu to schválili a řekli, že to bylo jeho vlastní rozhodnutí. 


 • Pepa Vágner měl v pátek 27. února 2009 svůj první koncert v norském Oslo a sklidil bouřlivé ovace. Před koncertem se setkal s norským skladatelem a autorem stonožkové hymny Arne Bendiksenem. • Mezi prvními se k pokračování projektu No Bullies Fashion přihlásilo město Klášterec nad Ohří. Patronát nad akcí v tomto městě převzal starosta Jan Houška - klikni zde. Městský úřad spolu s DDM Klášterec nad Ohří vyhlásil soutěž, jejímž hlavním tématem bude právě boj proti šikaně - klikni zde.


 • Určitě Vás bude zajímat, jak asi vypadá dnes již více než třicetiletý autor loga Stonožky. Když svůj návrh vytvářel, bylo mu 12 let. Klikni zde.


 • Další zprávy od mjr. Karla Kouta z Afghánistánu. Klikni zde.


 • 20. základní škola v Plzni přispěla na stonožkové konto v rámci akce "probuzení sanitky" v Afghánistánu částkou 908,- Kč. Sbírka proběhla na 1. stupni. Nejvyšší částku 100,- Kč darovala Anna Bílková ze III.A třídy a Bára Tauerová z II.A třídy.


 • Děti ze ZŠ Opatov v Čechách uspořádaly sbírku, která by měla pomoci opravit další stonožkovou sanitku (tentokrát v Afghánistánu) a na konto Stonožky zaslaly 2 000,- Kč.


 • Děti ze Základní školy na Felberově ulici ve Svitavách suší pomerančovou kůru a získané peníze putují na konto „Stonožky“. Za prvních pět pytlů kůry obdržely 972,- Kč a tyto posílají Stonožce, aby se podařilo „probudit“ sanitku v Afghánistánu. Sběr kůry na škole pokračuje. • Další stonožková sanitka - tentokrát pro Afghánistán. Klikni zde.


 • Dne 8. ledna 2009 ŠD a ŠK ZŠ Postoloprty zahájila slavnostní vernisáží výstavu „Tvorba dětí ve volném čase“ v Křížově vile v Žatci. Velký úspěch sklidila stonožková hymna v podání našich žáků, za klavírního doprovodu pana učitele Petra Bernarda. Dále zazpíval a zahrál na housle žák naší školy Pavel Giereth, který získal 3. místo v soutěži Pražský pěvec 2008. Škola slaví v roce 2009 patnáctileté výročí spolupráce se Stonožkou. Během tohoto období bylo zasláno na její konto téměř 54 000,- Kč. Při vernisáži bylo získáno dalších 1 043,- Kč. Výstava potrvá do 10. února.2009, vystavené výrobky je možno během výstavy zakoupit.

Dagmar Bartošová, ŠD a ŠK ZŠ Postoloprty • ZŠ Mánesova v Otrokovicích vyhlásila celoškolní projekt „Tradice Vánoc v lidových řemeslech, zvycích a obyčejích“. 11. prosince 2008 projekt vyvrcholil. V tento den předváděli svou zručnost lidoví výrobci. Škola zřídila stonožkový obchůdek. „Zbožím“ do něj přispěly téměř všechny třídy. Výsledek 4 800,- Kč svědčí o tom, že výrobky měly opravdu úspěch. Žáci ze školy namalovali také mnoho krásných vánočních přáníček, jejichž prodejem městu Otrokovice bylo získáno pro Stonožku 5 000,- Kč. • Aktovky pro děti v Afghanistánu  Počátkem ledna 2009 se Základní škole Kladská 1, Praha 2 podařilo zaslat dětem do Afghanistánu 60 ks zcela nových školních aktovek. Díky spolupráci s mjr. Karlem Koutem jsou aktovky již na místě a čekají na zahájení nového školního roku.


 • Do Stonožky se zapojily i děti ze Středoafrické republiky. Během podzimu 2008 probíhala počáteční jednání o spolupráci s o.p.s. Siriri, jejíž zástupci pracují s dětmi ve Středoafrické republice. V Bozoumu, malém městečku na severozápadě země, stojí  dům – denní stacionář pro sirotky. Zde zástupci Siriri pečují o tyto africké děti, sirotky – dostanou zde jídlo, základní vzdělání, je postaráno o jejich zdravotní stav i volný čas. A právě tento volný čas poslední dobou děti využívají kreslením vánočních přání pro Stonožku. Děti ze ZŠ Kladská 1, Praha 2 vyhlásily sbírku a sebraly velké množství nových pastelek, které zástupci Siriri do Afriky dovezli a předali dětem ve stacionáři. Děti z Kladské tak vyzvaly své kamarády, aby se připojili ke Stonožce. první výsledky můžete vidět na fotografiích. Máme z toho radost a věříme, že na oplátku pomůže Stonožka zase těmto sirotkům v Africe!

Stonožky ze ZŠ Kladská, Praha 2 • Koncem minulého roku proběhl v 10. ZŠ Cyrila Boudy v Kladně stonožkový týden. Zahájení se zúčastnili mimo paní Běly i starosta města Ing. Dan Jiránek s náměstky. Slavnostní program připravily děti 1. stupně. Během stonožkového týdne se podařilo získat vynikajících 28 000,- Kč. Sběrem padesátihaléřů se částka navýšila o dalších 1 207,- Kč.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku