Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2019

Aktuality

Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


 • Děti ze ZŠ Bludově v keramickém kroužku vytvořily krásné keramické předměty. V předvánočním čase jsme uspořádali prodejní výstavu a na konto Stonožky posíláme 3 300,- Kč. • Prosincové akce stonožkových dětí ze ZŠ Prakšice. Pod vedením instruktorek jsme v odpoledních dílnách tentokrát vyráběli vánoční dekorativní vazby a zdobili baňky a jiné ozdoby ze skla. I zde se sešlo hodně rodičů, aby dětem pomáhali při práci. Velmi nás potěšila mimořádná účast tatínků. Prodeje se pak uskutečnily o druhé neděli adventní u kostela v Prakšicích a třetí neděli adventní u kostela a kláštera v Uherském Brodě. Velmi si vážíme podpory a spolupráce kněží zdejších farností a a velmi jim děkujeme. Jednou z nejkrásnějších "stonožkových" akcí byla ale ta, kterou vymyslely a připravily samy děti. Sešly se v pondělí 23. prosince 2019, aby v obci navštívily a potěšily zpěvem, přáníčkem a drobnými dárky seniory, kteří jsou o vánoční svátcích osamělí. A protože mezi dětmi byl i nadaný houslista Aleš, byla setkání o to příjemnější a radostnější. Vyvrcholením našeho snažení bylo osobní poděkování "stonožkových" dětí všem těm, kteří se významnou měrou podíleli na našem předvánočním úsilí. Díky šikovným a obětavým dětem, jejich rodinám, učitelům, vedoucím kroužků, dílen, starostům a zastupitelům města a obou obcí a také těm, kteří zakoupením drobného výrobku podpořili naši činnost, činí náš celkový letošní příspěvek, který poslouží humanitárním projektům Stonožky, celkem 26 120,- Kč.

Mgr. Jana Kovaříková

 • Žáci ZUŠ Postoloprty prodávali své výrobky při akci rozsvícení vánočního stromu 6. prosince 2019 a při podzimním stonožkovém jarmarku. Není nás mnoho, ale přesto jsme získali krásných 8 822,- Kč, které jsme poslali na konto Stonožky. Snažíme se pracovat hlavně s recyklovatelnými materiály a přírodninami. O to více je pak potřeba času ke zhotovení výrobků, aby byly prodejné za přijatelnou cenu. Poděkování patří rodičům stonožkových dětí za zásobení cukrárny a také přátelům Stonožky, kteří rádi stánek navštěvují. Všichni si přejme zdraví, lásku, úsměv, pochopení jeden druhého a pomáhejme dětem i nadále, ať mají svět lepší.

Dagmar Bartošová

 • Letošní advent v Dolním Bukovsku odstartoval opět se Stonožkou. Poslední pátek v listopadu 2019 přivítaly děti se svými učitelkami ze základní i mateřské školy adventní čas společným rozsvícením vánočního stromu. Na náměstí před kostelem se sešlo i přes nepřízeň počasí velké množství lidí, kteří si poslechli vánočně laděné písničky v podání školního pěveckého sboru. Už od rána jsme sledovali oblohu i předpovědi a doufali, že se počasí přece jen umoudří. A když ve 4 hodiny odpoledne stále drobně pršelo, přišla velkorysá nabídka od paní starostky, abychom prodej výrobků přesunuli do prostor radnice. Všechny části chodeb i zasedací místnost se zaplnily nedočkavými nadšenci, kteří přišli nakupovat hezké výrobky připravené dětmi, ochotnými maminkami i paní učitelkami. Jako každoročně nechybělo ani rozmanité občerstvení. Díky ochotě a vstřícnosti všech těch, kteří jakýmkoli způsobem přispěli, se i tentokrát podařilo získat neuvěřitelnou sumu ve výši bezmála 36 000,- Kč. Velký dík patří všem, kterým není lhostejný osud potřebných dětí v naší zemi, ale i jinde ve světě.

Mgr. Helena Kovaříiová


Devítiletý Filípek Sršeň z Kostelce nad Orlicí se narodil s motorickým postižením. Má dětskou mozkovou obrnu, konkrétně postižení nohou a levé ruky. Od narození cvičí, plave, chodí na hiporehabilitaci a jezdí na speciální rehabilitační pobyty do Klimkovic.V současné době, po konzultaci s protetiky, ortopedy a fyzioterapeuty, je Filípek téměř ukázkovým adeptem na rakouské ortézy, jejichž používání přináší skvělé výsledky. Tyto ortézy se bohužel v ČR získat nedají a jejich pořizovací náklady přesahují možnosti rodiny.


 • Společně pomáháme - Stonožkový týden - sbírka pro Filipa. Jsme moc rádi, že se s Vámi můžeme podělit o zprávy, jak se daří stonožkovým dětem pomáhat Filipovi a co pro to děláme. Žáci ve třídách společně se svými učiteli vyráběli různorodé předměty pro jarmark, vzhledem k ročnímu období převážně s vánoční tématikou. Stejným způsobem se ze svých domovů zapojili i někteří rodiče. Již prodejní stánek na akci Anděl Páně 8. 12. 2019 budil zaslouženou pozornost a nabízené zboží pomalu mizelo v taškách spokojených příchozích. Na obou pracovištích 1. stupně školy se pak 10. a 11. 12. 2019 konal opravdový dvoudenní jarmark s mnoha stoly oplývajícími krásnými výrobky našich žáků, kolegů, rodičů, ale také z dílen dětského centra v pobytovém středisku pro žadatele o mezinárodní ochranu. K příjemné atmosféře přispěli žáci školy i děti z PoS kulturním programem, ve středu přišla zahrát jedna z místních country kapel. K tomu občerstvení, horké nápoje, možnost posedět, spousta nádherných lidí a všude dobrá nálada. Druhý den v podvečer bylo skoro vše rozprodáno. Jarmark nám přinesl 64 910,- Kč, akce Anděl Páně pak 10 000,- Kč. Na účtu Klubu rodičů, který byl dán k dispozici pro tuto sbírku, bylo v době předání tohoto textu 34 800,- Kč. K dosažení potřebné částky nám v tu chvíli chybělo 70 290,- Kč. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě a realizaci sbírky podíleli, patří obrovské poděkování za projevení lidskosti a dobré vůle. Děkujeme! Kdo ví, třeba nyní, když čtete tento článek, jsme již v cíli našeho snažení.


 • V pátek 13. 12. 2019 uspořádal pěvecký sbor Pampelišky ZŠ v Zásmukách tradiční Adventní koncert pro Stonožku. Zásmucký kostel Nanebevzetí Panny Marie už počtvrté poskytl své prostory setkání plnému vánočních písní, svátečních pocitů, radosti, úsměvů a otevřených srdcí. Děti svým krásným zpěvem opět potěšily spoustu přítomných a pod vedením pana učitele Květoslava Červeného vyzpívaly Stonožce 6 078,- Kč.

Mgr. Soňa Součková


 • V sobotu 7. prosince 2019 proběhlo v Zoo Praha tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů Zoo a obyvatel pražské Troji. Jako poděkování všem, kteří nějakým způsobem podpořili provoz a rozvoj zahrady a její projekty pak hosté zpěvačka Lenka Nová a herec Karel Roden předali ceny Richard. Cenu Malého Richarda získala ZŠ Gutova z Prahy 10. Cenu Divoký Richard obdržela především za bezchybnou realizaci výtvarné soutěže Heraldická zvířata očima dětí paní Běla. Cenu Velký Richard pak převzali zástupci firmy Coca-Cola. • V pátek 6. prosince 2019 přivítala Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha stonožkové žáky a pedagogy na 9. slavnostní mši pro Stonožku. Klikni zde.


 • Adventní akce ve škole v Prakšicích. I letos se žáci ZŠ a MŠ Prakšice připravovali pomoci potřebným prostřednictvím našeho hnutí. Nejdříve v listopadovém celoškolním projektu Dílny pro Stonožku přichystali pod vedením svých učitelů rozmanité dekorativní předměty. Díky kreativitě a výborným nápadům učitelů byly tyto výrobky letos mimořádně zdařilé. Potěšilo nás, že se kám přidaly i obě mateřské školy v Prakšicích i v Pašovicích. Pěkné výrobky připravily i děti ve školní družině a žáci, kteří pracovali za pomoci vedoucích kroužků školního klubu. Některé děti se svými rodinami doma vyráběly rozmanité dekorativní výrobky či napekly perníčky. Hodně rodin se také opakovaně zúčastnilo odpoledních "stonožkových" adventních dílen, které byly zaměřeny na zdobení perníků, zhotovování adventních věnců a vazeb a zdobení skleněných baněk a jiných dekorativních ozdob. Tyto dílny vedly, tak jako v minulých letech, zkušené instruktorky, které jsou rodiči žáků současných i žáků bývalých. Naše výrobky jsme pak prodávali v sobotu 23. listopadu 2019 na XIV. Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Ve stánku se střídaly děti a pomáhali jim také učitelé a rodiče. O letošní výrobky byl značný zájem a naše snažení slavilo úspěch.

Mgr. Jana Kovaříková

 • Základní škola Dukelská ve Strakonicích spolupracuje se Stonožkou od samého počátku. Tvoření pro Stonožku se na naší škole stalo dlouholetou tradicí. Výrobou nebo následným zakoupením drobných dárků my všichni na Dukelské myslíme na děti, které nemají štěstí být zdravé nebo se učit a žít v míru. V rámci Stonožkového týdne jsme v letošním roce již počtvrté uspořádali koncert v kostele sv. Markéty ve Strakonicích. Dětské pěvecké sbory ze základní školy v Česticích, Štěkně a Dukelské vyzpívaly pro děti v Bamako úžasných 8 581,- Kč. Celkem na konto Stonožky posíláme 25 103,- Kč. Velký dík patří Římskokatolické farnosti Strakonice za poskytnutí nádherného prostoru a všem dětem a dospělým, kteří se na vydařené akci podíleli.

D. Petříková • Na naší škole ZŠ Npor. Loma v Příboře v měsících říjnu a listopadu 2019 jako každoročně probíhaly akce na podporu stonožkového hnutí. Žáci z 1. stupně připravili pro své spolužáky stonožkové bufety, do kterých přispěli rodiče slaným i sladkým pečivem – jednalo se například o muffiny, štrúdl, bábovky, moučníky kokosové, medové, tyčinky z listového těsta, pizzenky, slaný štrúdl, lízátka, bonbóny. Další z akcí probíhajících na 1. stupni byl prodej výrobků z barevných gumiček a korálků. Třídy 7.A a 7.B uspořádaly v tělocvičnách školy spolu se svými třídními učitelkami sportovní turnaj pro Stonožku ve fotbale a přehazované. Celkem se dostavilo 11 žákovských týmů a také další žáci, kteří se starali o občerstvení sportovců a jejich fanoušků. Sportovní odpoledne se vydařilo a všichni byli spokojeni. V listopadu pokračovaly ve stonožkových bufetech i třídy 2. stupně. Žáci devátých tříd připravili další sportovní Stonožkový turnaj vázené a florbalu. Během stonožkových akcí jsme získali 26 400,- Kč, které zašleme na konto Stonožky. Chtěl bych poděkovat všem žákům, pedagogům i rodičům, kteří svým dílem přispěli na pomoc STONOŽCE, tedy hnutí Na vlastních nohou.

Mgr. Ján Drtil, ředitel školy

 • Stonožkový týden v Boskovicích. Ve dnech 4. - 8. listopadu 2019 proběhl na ZŠ Zelená v Boskovicích již 29. stonožkový týden, během něhož si žáci mohli vyzdobit učebny, chodby i další prostory nejrůznějšími podobami symbolu hnutí Na vlastních nohou. Objevily se tradiční papírové stonožky, ale nápaditost dětí neznala mezí, takže někteří využili i přírodních materiálů, plastů apod. Žáci V.B vytvořili krásnou barevnou stonožku, která vévodí nástěnce hnutí, žáci IV.B zase nasbírali listí a pak své výtvory rozložili kolem školní budovy, kde i přes nepříznivé počasí dosud zdobí schodiště i vchod. Šesťáci nejprve oblepili svými stonožkami stěny kolem tříd a pak využili možnosti pobesedovat sí učitelkou Marií Ryšavou, která si užívá zaslouženého důchodu, ale ochotně přišla zavzpomínat na začátky Stonožky na naší škole, které proběhly pod jejím vedením. Dnes má ve škole syna, pana učitele Ryšavého, a vnučky, které pokračují v jejích stopách. Do stonožkové kasičky se podařilo shromáždit obdivuhodných 13 600,- Kč, které byly zaslány na konto hnutí. Poděkování patří všem, kteří jakkoli pomáhají, aby byl svět zase o něco hezčí i pro trpící lidi.

Jana Svobodová, ZŠ Boskovice

 • Svatý Martin pomůže potřebným. V pátek 8. listopadu 2019 proběhl již 24. ročník akce průvod sv. Martina městem Mělník. Při této příležitosti se uskutečnil tradiční vánoční prodej drobných předmětů, dekorací a teplých nápojů. Do prodeje přispěli žáci ZŠ Jungmannovy sady, jejich rodiče, žáci ZŠ J. Matiegky, studenti České zahradnické akademie a v neposlední řadě také zaměstnanci Městského úřadu Mělník - odboru školství a kultury. Celkový výtěžek akce je neuvěřitelných 55 151,- Kč. Získané finanční prostředky zasíláme na konto Stonožky. Děkujeme upřímně a z celého srdce všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu svatomartinského setkání a kteří podpořili tento smysluplný projekt.

ZŠ Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace


 • Den válečných veteránů – koncert v pražském Rudolfinu. Ve Dvořákově síni pražského Rudolfina se v pátek 8. listopadu 2019 uskutečnil koncert ke Dni válečných veteránů. V podání Ústřední hudby Armády ČR a dalších interpretů zazněla vážná hudba i známé filmové a muzikálové melodie. Měl jsem tu čest se této slavnostní akce společně s kolegyní Mgr. M. Sýkorovou na pozvání paní prezidentky Stonožky Běly Gran Jensen zúčastnit. Večerní Praha je nádherná, Rudolfinum krásně nasvícené stejně jako Pražský hrad a na schodech vojáci, kteří vzdávali čest příchozím. Vedle druhoválečných a novodobých veteránů v čele s armádním generálem v.v. Emilem Bočkem se koncertu zúčastnili ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata a další významní hosté z řad vojenské a civilní veřejnosti. Přítomni byli bývalí náčelníci Generálního štábu generál Pavel Štefka a generál Josef Bečvář a pan kardinál Dominik Duka, všichni spolupracovníci a patroni Stonožky. Pod taktovkou pplk. Jaroslava Šípa, mjr. Patrika Spinka a dirigenta amerických jednotek v SRN Randalla S. Bartela zazněly skladby Johna Williamse, Bedřicha Smetany, Johna Philipa Sousy, Ennia Morriconeho, Augustína Lary, W. A. Mozarta, A. L. Webbera, Leroye Andersona a dalších skladatelů. Dirigoval také legendární kapelník Václav Hybš a to taktovkou, kterou mu kdysi daroval Karel Gott. Jako vokální sólisté se představili Kateřina Brožová, Dáša Zázvůrková, Radim Schwab, Markéta Procházková a Kühnův dětský sbor. Úžasný byl mladý talentovaný sólista Jiří Rambousek, který Mozartův Turecký pochod zahrál na elektrickou kytaru. Dlouhotrvající potlesk ve stoje při závěrečné písni Škoda lásky byl nádhernou tečkou za celým večerem.

Mgr. J. Šeffl, Mgr. M. Sýkorová, Spálené Poříčí • Tématem soutěže, kterou vyhlásilo hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka ve spolupráci se Zoo Praha na základě nápadu patrona Stonožky J. Em. Dominika kardinála Duky OP, se pro letošní rok stala heraldická zvířata, tedy taková, která jsou vyobrazena ve znacích a erbech. Nejedná se jen o lvy a orly, ale také i o mnohá další exotická zvířata jako jsou tygři, hroši, sloni či hadi. Z části zaslaných obrázků, kterých se sešlo celkem přes 2200 od 80 škol, Zoo Praha pořádá velkou výstavu v Galerii Gočárovy domy v horní části parku a během sobotní slavnostní vernisáže ocenilo kresby vybrané odbornou porotou. Další ocenění budou udělena v Arcibiskupském paláci v Praze. Výstava potrvá přibližně do poloviny března.


"Při té bohoslužbě (slavnostní stonožková mše v prosinci 2018) v první í či druhé řadě seděl pan ředitel, a tak mě napadlo, že by opravdu asi stálo za to, aby si děti uvědomily vztah k přírodě, vztah nejen k domácím zvířatům, ale také k těm, která se vlastně stávají symbolikou na heraldických znacích, protože nám to ukazuje, že člověk dokáže v přírodě postupovat nejen jako jeden z těch, komu příroda patří, ale také jako ten, který má úctu k přírodě a k jejím živým tvorům. Takže to je důvod, proč jsme to takto zorganizovali," vysvětlil během vernisáže pan kardinál."Měl jsem to štěstí, že jsem se jako porotce účastnil podobných soutěží v USA či Kanadě. Co mě tentokrát uchvátilo - kvalita českých prací, která je nepoměrně lepší než to, co jsem viděl v zahraničí. Přisuzuji to kvalitě českých profesionálů, kteří naše děti učí – vštěpují jim tak dobré základní prvky výtvarného umění, že už při zhlédnutí některých prací českých šestiletých dětí člověku ´spadne čelist´
," uvedl malíř Jan Sovák.Stejně potěšena kvalitou soutěžních prací je i zakladatelka a prezidentka hnutí "Na vlastních nohou" – Stonožka Běla Gran Jensen:
"Při probírání se celou tou řadou nádherných prací jsem si říkala, že opět mohu být hrdá na naše stonožkové děti".Listinu vítězů si můžete stáhnout
po kliknutí zde.

Další zpravodajství je možno přečíst na webu Zoo Praha - po kliknutí zde.

 • V úterý 15.října 2019 proběhlo na GŠ AČR slavnostní setkání při příležitosti 100. výročí založení Generálního štábu Československé armády, dnes Armády České republiky, a to za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery, předsedy vlády ČR Andreje Babiše, ministra obrany Lubomíra Metnara a všech vrcholných představitelů Armády ČR v čele s náčelníkem Generálního štábu AČR arm. gen. Alešem Opatou. Mezi pozvanými na tuto výjimečnou slavnostní akci byla i paní Běla spolu se stonožkovým dětským pěveckým sborem ŠUM z Rokycan pod vedením paní Mgr. Hany Šlégrové. Dětský sbor spolu s hudebníky AČR zabezpečil celou kulturní část slavnostního setkání. Po skončení akce se paní Běla setkala na pracovním jednání také s ministrem obrany ČR Lubomírem Metnarem, kterého pozvala na stonožkovu mši svatou prosince 2019, a také s dalšími představiteli AČR. Pozvání a účast této akci jenom dokládá výjimečné postavení Stonožky při spolupráci s Armádou České republiky. • Žáci 15.ZŠ v Plzni v hodinách výtvarné výchovy kreslili zvířata, která najdeme nejen ve státních znacích, ale také třeba v erbech panovníků, ve znacích měst, krajů a oblastí různých míst světa - tedy zvířata heraldická. Vybrané obrázky putují do soutěže "Nakresli zvíře ze znaku aneb Heraldická zvířata očima dětí" a my našim umělcům držíme palce! Aby se děti mohly živě inspirovat, organizátor akce hnutí Na vlastních nohou - Stonožka spolu s vedením ZOO Praha umožnil žákům ze zapojených škol vstup do ZOO Praha za symbolickou jednu korunu. Tuto lákavou nabídku Zoologické zahrady hl. města Prahy a paní Běly Jensen využily stonožkové děti z druhých tříd a vypravily se do Prahy. Hned po příjezdu do ZOO se nás ujala příjemná průvodkyně, která dokázala poutavě vyprávět o zvířatech a zároveň se s dětmi podělila i o jejich vědomosti. Připravené povídání o symbolice zvířat v heraldice proložené ukázkami erbů, znaků států, krajů a měst, všechny zaujalo a každý již věděl, které zvíře by si rád vybral do svého erbu. Před odjezdem jsme ještě viděli krmení lachtanů a všem nám bylo jasné, že do ZOO v Praze se určitě přijedeme opět podívat. Výtvarná soutěž "Nakresli zvíře ze znaku aneb Heraldická zvířata očima dětí" byl opravdu zdařilý projekt a všem za něj děkujeme.

Milada Kolorosová, Mgr. Dana Zemanová a Mgr.Petra Horáková • Bývalá stonožková učitelka a nyní místostarostka obvodu Plzeň 1 paní Mgr. Ilona Jehličková navštívila plzeňské mateřské školy, jejichž děti malovaly obrázky do soutěže Heraldická zvířata. Zavítala i mezi děti 91. MŠ.
 • Výstava "100 let chemického vojska". Ve čtvrtek 19. září byla před budovou generálního štábu zahájena výstava "100 let plynové služby a chemického vojska". Měl jsem tu čest, že jsem dostal v rámci spolupráce s Armádou ČR pozvánku, a tak jsem se rád zúčastnil. Mohli jsme nahlédnout do historie jednotek, jež vždy patřily k absolutní armádní špičce. Zahájení výstavy se zúčastnili místopředsedové sněmovního Výboru pro obranu Radovan Vích a Jan Lipavský, bývalí náčelníci GŠ Jiří Šedivý a Pavel Štefka, náčelník chemického vojska Armády České republiky plk. gšt. Martin Fokt, náčelník chemického vojska Ozbrojených sil Slovenské republiky Miroslav Ofčarovič a přítomni byli také veteráni. Zahajovací projev pronesl první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Jaromír Zůna. Historie vojska je velice zajímavá, základ byl položen v roce 1919 jako reakce na použití bojových plynů v první světové válce. V roce 1949 vzniklo samotné chemické vojsko, které se vždy vyznačovalo vysokou odborností, kvalitou a profesionalitou. Armádní chemici obstáli při válečných konfliktech v Perském zálivu, v pouštích Kuvajtu, Iráku, v horách Afghánistánu. Výstava i informace byly velice zajímavé a jsem rád, že jsem se s Vámi o ně mohl aspoň takto podělit. Spolupráce Armády ČR a Stonožky je na vysoké úrovni. Těší mě, že i naše škola patří k těm, které dlouhodobě spolupracují s Armádou ČR a Stonožkou.

Mgr. Jiří Šeffl, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí

 • Stonožkové děti z Dolního Bukovska na návštěvě v pražské ZOO. Letošní školní rok pro některé z našich žáků začal netradičně, neboť jsme velmi rádi využili nabídku paní Běly a ředitele pražské ZOO Miroslava Bobka a přijali pozvání do zahrady jako odměnu za mnoholetou práci pro Stonožku. Zároveň děti dostaly zajímavý úkol - namalovat obrázky v rámci výtvarné soutěže "Nakresli zvíře ze znaku aneb Heraldická zvířata očima dětí". Hned v pondělí 9. září 2019 jsme se vydali dvěma autobusy na cestu do Prahy. U hlavního vchodu se nás velmi mile ujali studenti Karlovy univerzity, kteří nás seznámili se symbolikou zvířat v šlechtických erbech, znacích států, krajů a měst a vysvětlili nám, podle jakých pravidel erby vznikaly. Vyprávění bylo velmi zajímavé a děti aktivně reagovaly na položené otázky. Poté jsme vyrazili na procházku celou zahradou, kterou nám v některých částech obohatila svým poutavým výkladem sympatická průvodkyně. Děti získaly mnoho informací ze života zvířat. Přestože nás ráno před odjezdem vystrašila zamračená obloha a předpovídaný déšť, vše dopadlo skvěle a odjížděli jsme domů nepromoklí a navíc obohaceni o získané poznatky a krásné dojmy. • Stonožka ZUŠ Postoloprty během uplynulého školního roku zaslala celkem 16 874,- Kč. Děti se schází každou středu ve svém volném čase, pilně vyrábí a zhotovují výrobky k prodeji. Využili jsme ve 2. pololetí příležitosti slavností v našem městě - ZUŠ OPEN, bazaru a sběru papíru. Získaná částka činila 7 222,- Kč. Prodávání je pro děti vždy radostná událost. Je to odměna za jejích odvedenou práci. Přejme si všichni, ať je Stonožka stále nejlepší humanitární organizací, jež díky paní Běle ovlivnila tisíce dětí i dospělých.

Dagmar Bartošová

 • V úterý 18. června 2019 se na 3. nádvoří Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec uskutečnil koncert na oslavu 35. výročí založení pěveckého sboru Nova Domus. Stonožka tímto koncertem také vlastně vstoupila do počátku oslav svého 30. výročí založení. Na koncert přijali pozvání milí hosté, kteří svými pěveckými a špičkovými muzikantskými výkony pozvedli tento koncert na vynikající kulturní zážitek. Byl to především "stonožkový" patron našeho pěveckého sboru Josef Vágner, poté operní a muzikálová pěvkyně Michaela Gemrotová, kapela KLASIX, která zaujala svým hudebním mistrovstvím. Dalšími milými hosty byl hudebník pan Karel Vágner s rodinou, starosta města Ing. Stanislav Mrvka, ředitel společnosti Fruko Schulz Ing. Josef Nejedlý a další hosté. I náš pěvecký sbor podal tradičně výborné výkony. Velkému potlesku se těšil zejména sólista Jakub Kümmel, který zaujal svým vystoupením. Koncert poctila svou návštěvou velmi významná osobnost – prezidentka hnutí "Stonožka" paní Běla Gran Jensen, která přijela popřát sboru "Sonožkové" školy vše nejlepší k výročí jejího sboru a převzala z rukou dětí výtěžek z velikonočního jarmarku věnovaného na výzkum Crohnovy choroby – 16 156,- Kč. Jarmark se uskutečnil 16. dubna 2019. Děti připravily se svými vyučujícími předměty k velikonoční výzdobě - pletené pomlázky, drátované závěsy a zápichy, papírové i textilní ozdoby, košíčky, vajíčka..., zároveň připravily pohoštění pro své rodiče. Samy se podílely na prodeji výrobků a kalkulaci cen – prakticky tak pocvičily své vědomosti z oblasti finanční gramotnosti. Výtěžek jarmarku byl vskutku překvapivý. Akce se účastnily děti 1. a 2. stupně se svými vyučujícími. Chtěli jsme tak podpořit našeho spolužáka, který Crohnovou chorobou trpí. Náš oslavný koncert se velice zdařil – a předání daru Stonožce v prostorách Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci mělo vskutku skvělou atmosféru. Děkujeme všem, kteří pomohli, a hlavně děkujeme paní Běle Gran Jensen za její milou návštěvu. • Stonožka ve spolupráci s 53. plukem průzkumu a elektronického boje v akci. Hlavní město Bamako, které se nachází v africké zemi Mali, se na několik měsíců stalo místem působení prostějovských průzkumníků. Mají zde za úkol chránit velitelství mise EUTM Mali (European Union Training Mission Mali) a zároveň reprezentovat schopnosti a možnosti AČR. Již devatenáct let funguje spolupráce mezi armádou České republiky a hnutím "Na vlastních nohou" Stonožka. Proto není divu, že se iniciativa tohoto sdružení obrací všude, kde působí čeští vojáci. "Jsme velmi hrdi na to, že v České republice toto hnutí vzniklo a dalo si za jeden z cílů podporovat obyvatele sužovaných krajin, a to ve spolupráci s Armádou ČR, která své vojáky v těchto krajinách mívá. Proto s velkou vděčností a zodpovědností vůči nejmenším dárcům a přispěvovatelům předáváme jejich dary tam, kde to vidíme díky naší přítomnosti jako nejdůležitější", řekl velitel 1. ÚU AČR v Mali kapitán Marek Krajčík, jenž je příslušníkem 53. pPzEB. On sám se tohoto okamžiku účastnil, aby mohl jako velitel české mise v Mali garantovat, že tyto dary budou předány tam, kde je toho potřeba. Ve spolupráci s kapitánem Lukášem Ganzarem (garant projektu STONOŽKA v Mali) vvytipovali a ocenili šest žáků základní školy s nejlepším prospěchem, aby i tímto způsobem upozornili na důležitost a potřebnost vzdělání pro budoucnost této země. Ostatním žákům škol v Kati (část hlavního města Bamaka) jsme předali psací a jiné pomůcky důležité pro výuku prostřednictvím jejich ředitelů a učitelů. Tyto pomůcky jsou v naší republice standardem, nicméně zde jsou velkou vzácností. Proto náš dar vzbuzuje velmi kladnou odezvu u našich kolegů - malijských vojáků, ale také u rodičů, učitelů či politických představitelů. Velmi důležité je toto gesto právě při jednání s různými představiteli státní správy, kteří ve vás mohou vidět nejen dobře vycvičené a organizované vojáky, ale také lidi z masa a kostí, kteří jsou schopni vnímat problematiku chudších částí světa v širším měřítku. "Při osobní návštěvě nás také zajímalo, jaké cíle či čeho chtějí žáci základních škol dosáhnout. Velmi nás překvapilo jejich sebevědomí a jasný názor na to, čím by chtěli být. V podstatě se to ani nelišilo od přání našich dětí. Nejčastější profesí, která byla zmíněna, byla profese vojáků, učitelů, doktorů.. Mezi dotazovanými byla zmíněna i touha být fotbalistou či automechanikem. Pan ředitel nám pak prozradil, že přáním dětí je víceméně stát se tím, čím jsou jejich rodiče. Dary od hnutí Stonožka by jim mohlo tyto cíle pomoci dosáhnout. Proto bych chtěl touto formou poděkovat všem, kteří se této sbírky účastnili, přispěli, či jinak organizovali. Na přiložených fotografiích můžete vidět, že Vaše snaha nebyla nadarmo. Díky Vám mnoho dětí zde v Mali může lépe a snadněji studovat a snad i časem dosáhnout lepších možností, než měli jejich rodiče. Děkuji!"

velitel 1. ÚU AČR MALI kapitán Marek KrajčíkŠkolní docházka v Kati, části hlavního města Bamaka. Školní budova v Kati je složena ze dvou škol "prvního stupně" (1.- 6. třída) a jedné školy "druhého stupně" (7. – 9. třída), kdy každá škola má svého ředitele a navštěvuje ji celkem 850 studentů. Doba výuky je od 8:00 do 12:00 a po obědě od 15:00 do 16:00. Výuku provádí v souhrnu 48 učitelů z majoritní části residentů Kati, pár jich denně dojíždí z Bamaka. Výuka je zaměřena na předměty jako čtení, psaní, dějepis, zeměpis, matematika, biologie, přírodní vědy a samozřejmě mimo místní jazyk bambara i francouzština. Po absolvování devíti let školní docházky jsou studenti podrobeni státní zkoušce. Po jejím úspěšném složení může student pokračovat ve studiu středoškolského stupně vzdělání. V opačném případě má možnost vybrat si učňovský obor bez přijímacího řízení. Školní docházka v Mali není povinná. Příspěvek na provoz školy od rodičů je stanoven na 3 500 CFA (středoafrický frank) za 3 měsíce (160 Kč). V porovnání průměrný zaměstnanec vvydělá cca 50 000 CFA za měsíc. Jedna rodina má průměrně 5 dětí a pro svoji potřebu utratí kolem 2 000 CFA denně. Ne všichni rodiče jsou schopni platit školné včas, často jim je tedy umožněno zaplatit později, či ve splátkách. Paradoxně je středoškolské vzdělání zdarma. Učňovský obor je za poplatek, cena za studium je však rozdílná dle vybraného druhu řemesla. Škola v Kati nemá elektřinu, dokonce jim ukradli elektroměr. Nemají ani rozvodnou síť vodovodního potrubí. Na pozemku školy je jediná vrtaná studna včetně čerpadla, která zásobuje celou školu, studenty i učitele vodou. Školní jídelna o velikosti asi 30 metrů čtverečních je vybavena pár lavicemi v nelichotivém stavu, asi tucet jich je v neprovozuschopném stavu. Ve škole se nevaří, děti chodí na oběd domů. Jídelna je zde pro případy dětí, které jsou ze vzdálenějších oblastí a mohou se zde najíst - i když veškerý volný čas je zde tráven spíše venku. Měsíc červen je závěrečný pro školy prvního stupně, školy druhého stupně pokračují ve výuce až do konce měsíce července.

 • V pondělí 17. června 2019 přijeli do pražské ZOO žáci ze ZŠ Zubří. Dozvěděli se mnoho z historie heraldiky, podle jakých pravidel erby či znaky vznikaly a že zvířata byla ve většině případů jejich námětem. Velmi zajímavé bylo zjištění, že stále vznikají nové znaky a erby měst či států. Zvláště ve znacích afrických, jihoamerických zemí a ostrovních států v Oceánii hrají zvířata velmi významnou roli i dnes. Velmi rádi bychom poděkovali všem, kteří nám umožnili se této nádherné akce zúčastnit.
 • Cena Ď – byli jsme při tom. V pátek 14. června 2019 jsme my, vybraní žáci naší základní školy, nastoupili do autobusu a ujížděli směrem na Prahu. Na Nové scéně Národního divadla se konal již 19. ročník udílení Ceny Ď. Vy nevíte, co je Cena Ď? Je to česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v České republice. Ď je odvozeno od českého rčení "tak ti ď" – neboli "tak ti děkuji". Cesta do Prahy nám s klidným a šikovným panem řidičem rychle utekla a po vystoupení z autobusu jsme ihned mohli obdivovat krásy našeho hlavního města. Jako poznávací znamení jsme si zvolili žluté šátky, které nás odlišovaly od ostatních turistů a zářily do dálky. Procházku Václavským náměstím jsme si velice užili i přes velké horko. Dokonce jsme navštívili největší obchod s hračkami v Česku Hamleys. Jen samotná návštěva tohoto hračkářství slibuje nevšední zážitek a zábavu a je rájem hraček pro malé i velké. A pak honem na Novou scénu. Až v divadle jsme si uvědomili, jaká je to pocta, být přítomni udílení těchto cen. Celý ceremoniál se nesl v přátelském a velice upřímném duchu. Všechny udělené ceny putovaly do těch nejsprávnějších rukou. Nezištná pomoc druhým je totiž to nejkrásnější gesto, které musí každému vykouzlit úsměv na tváři a zahřát každého na duši.Často jsme měli slzy na krajíčku, protože příběhy oceněných byly pravdivé a dojemné. Cesta domů rychle utekla a my máme o čem přemýšlet. Například o tom, koho bychom mohli nominovat příští rok na Cenu Ď.

Mgr. Lenka Karasová a děti ze ZŠ Spálené PoříčíHnutí Na vlastních nohou – Stonožka nominuje: Vítězslav Březina - Aktivní spolupracovník hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. Pan Březina již dlouhá léta podporuje hnutí nejen sponzorskými dary, ale také svou osobní účastí na stonožkových akcích, které pomáhá organizovat. Jeho práce v hnutí je velmi významná a pro hnutí je nepostradatelný.

Běla Gran Jensen nominuje: Karel Vágner - Dlouholetá podpora hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. Pan Vágner je dlouholetým příznivcem hnutí, se svým synem Josefem se účastní stonožkových akcí, na nichž Josef nebo oba dva vystupují, podporuje také hnutí sponzorskými dary i dalšími aktivitami. Podporuje nejen stonožkové hnutí, ale je vždy tam, kde je to potřeba.

ZŠ a MŠ Spálené Poříčí nominuje: Karel Vágner - Pan Karel Vágner je dlouholetým spolupracovníkem hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. Vždy s úsměvem a optimismem jemu vlastním nezištně spolupracoval na mnoha projektech.

Oba jmenovaní, pan Karel Vágner a pan Vítězslav Březina, převzali od paní Běly Gran Jensen a pana kradinála Dominka Duky "Cenu Ď". Pro nás bylo velkou ctí, že oběma oceněným předali žáci naší školy květiny za všechny "stonožkové školy".

Mgr. Jiří Šeffl, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí


 • Stalo se již tradicí, že na konci školního roku pořádá ZŠ v Bludově výstavu výtvarných prací žáků. Do soutěže vyhlášené ZOO Praha a Stonožkou se zapojily všechny děti ve škole. Mladší žáci se dozvěděli, co to je erb a k čemu sloužil, starší, že pro určitý erb existuje i nějaký příběh, který vysvětluje význam jednotlivých barev. Dále zjistili, proč jsou na erbu použita zvířata a symboly, že se dá erb "přečíst", to znamená, že barvy a symboly napoví jméno jeho nositele. Každý žák pak zpracoval svou představu erbu. Vznikly erby kreslené, malované i keramické a některé byly velmi originální. Všichni se snažili vytvořit co nejhezčí práci, protože odměnou bude zájezd do ZOO v Praze 24. června 2019. Všichni se moc těšíme.

Vladimíra Horáčková

 • Díky Stonožce navštívili žáci osmého ročníku ze ZŠ Npor. Loma Příbor 13.května 2019 ZOO Praha jen za jednu korunu. Brzo ráno jsme vyjeli vlakem směrem Praha. S obavou jsme sledovali mraky na obloze, ale počasí nám přálo a z vlaku jsme vystupovali již do krásného slunečného dne. V průběhu celého dne jsme obdivovali slony, koupající se lední medvědy, hrochy, hravé lachtany, elegantní žirafy, tučňáky, majestátní gorily, pestrobarevné ptáky a stovky dalších druhů zvířat, z nichž některé jsou k vidění pouze v této zahradě. V odpoledních hodinách proběhla ve Vzdělávacím centru ZOO zajímavá přednáška studentů Karlovy univerzity "Zvířata v heraldice". Přednášející nám představili zvířata a jejich symboliku v mnohých šlechtických erbech, znacích států, krajů i měst. Celý výklad i prezentaci všichni se zaujetím sledovali. Přestože na počátku jsme měli obavy z počasí, výlet se vydařil. Příjemně unaveni a plni nových dojmů jsme se před devátou večer vrátili zpět do Příbora. Velmi děkujeme paní Běle a vedení pražské ZOO za krásný výlet.

Mgr. Jitka Lednická, ZŠ Npor. Loma Příbor • Početná skupina zástupců stonožkových dětí ze Zelené – ZŠ Boskovice, nám. 9. května se v pondělí 13. května 2019 vydala do pražské zoologické zahrady, aby načerpala inspiraci pro tvorbu obrázků v rámci výtvarné soutěže Nakresli zvíře ze znaku aneb Heraldická zvířata očima dětí. Hned za vstupní branou je čekalo milé přijetí od odborných pracovníků zahrady, kteří jim předali mapky a podali základní informace. A pak už vzhůru za dobrodružstvím! Už první zastavení jím určitě bylo, neboť znamenalo projít velmi temným prostorem, kterým volně poletovali těžko popsatelní okřídlení tvorečkové všeho druhu. Nic moc příjemného. Ale všichni vyděšení si brzy spravili chuť pohledem na dovádění ledních medvědů ve vedlejším výběhu, kteří přímo vyhlíželi zájem příchozích. Následoval výklad lektorů o nejrůznějších obyvatelích zahrady, aby se pak každý vydal, kam ho srdce, oči či další smysly táhly. Cesta zelenající se, kvetoucí a sluncem prozářenou zahradou byla opravdovou inspirací nejen pro výtvarnou tvorbu. A že se bylo kam dívat! Ze všech stran to šustilo, ševelilo, pípalo, prskalo, praskalo, skřípalo, štěbetalo či funělo. To podle živočišného druhu, který byl právě nejblíž. A uprostřed všech zvuků spokojeně pochrupovala hyena hřivnatá uvelebená ve stínu tak, že splývala s okolím a jen pozorné oko ji mohlo zachytit. Vrcholným okamžikem bylo krmení šelem, tedy přesněji lva a lvice, jejichž apetit obdivovali přihlížející návštěvníci s vědomím, že pevné sklo přepážky zabrání, aby se stali dalším chodem či pamlskem. Odpočinek nohám, ale rozcvička pro mozkové buňky byly pro stonožkové děti připraveny ve vzdělávacím centru zahrady, kde jim studenti historie Univerzity Karlovy přiblížili základy jedné z pomocných věd historických – heraldiky a vyzkoušeli znalosti státních symbolů různých zemí světa. Nezapomněli ani na loga světových značek zejména automobilového průmyslu, kde se to heraldickými zvířaty přímo hemží. Naši žáci se blýskli svými vědomostmi a získali obdiv a pochvalu. Pak už nezbývalo, než poděkovat panu řediteli Bobkovi a všem, kdo o zvířata pečují, zamávat všem tvorům v zahradě a cestou v rychlíku popřemýšlet, jak nabyté informace co nejlépe zužitkovat prostřednictvím malovaného či kresleného obrázku. Ty nejlepší budou vystaveny v Galerii Gočárovy domy v Praze až do konce března příštího roku a na jejich autory čekají originální odměny: komentované prohlídky, noční prohlídky, krmení zvířat, knihy… A to přece stojí za námahu!

Jana Svobodová,ZŠ Boskovice, nám. 9. května


 • V pondělí 13. května 2019 navštívili žáci ZUŠ Postoloprty krásnou ZOO Praha. S velkým nadšením a novými poznatky o heraldických zvířatech děti sledovaly přednášku, která je inspirací pro další projekt Stonožky. Děkujeme paní Běle a panu řediteli Miroslavu Bobkovi, kteří umožnili návštěvu celé ZOO - a zaměstnancům a ošetřovatelům, kteří se náročně věnují svým svěřencům. Mnoho zvířat jsme si odvezli také domů - díky možnosti koupě jejich plyšových kopií, jimž děti neodolaly. Výlet se všem moc líbil, nikoho jsme neztratili, všichni se šťastně vrátili domů se vzpomínkami na "slunný den" v ZOO.

Dagmar Bartošová • Z Pardubic byl doručen paní Běle následující mail:


Vážená paní Jensen,
ráda bych znovu poděkovala za možnost návštěvy ZOO v Praze. Poděkování patří samozřejmě i panu řediteli a našim průvodcům. Všichni zpěváčci i žáci, kteří malovali a malují obrázky, si celý den velmi užili - přálo nám i počasí a všichni získali jsme spoustu nových informací a odvezli si domů krásné zážitky.


Velký dík. Těšíme se na další spolupráci a přejeme STONOŽCE jen to nejlepší.

S pozdravem ze slunečných Pardubic
Jarmila Staňková, Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951


 • Ve středu 15. května 2019 zavítala paní Běla s panem Březinou do Bludova. Tento den totiiž slavila své významné životní jubileum dlouholetá významná spolupracovnice Stonožky a učitelka na ZŠ Karla staršího ze Žerotína Mgr. Vladimíra Horáčková. Jejich návštěva nebyl předem hlášena. O to větší bylo překvapení, když se gratulanti objevili ve škole a zcela překvapené paní učitelce blahopřáli k jejímu výročí. Dovolte, abychom se i my přidali se svým srdečným blahopřáním. • V pondělí 13. května 2019 navštívili žáci ze ZUŠ na ulici Terezie Brzkové v Plzni v rámci akce "Heraldická zvířata" ZOO v Praze. Velmi se jim líbila komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat, která se objevují v heraldice. Ve Vzdělávacím centru se děti dozvěděly informace o původu bájných a heraldických zvířat. Vvytvořily fotodokumentaci, ze které budou čerpat při tvorbě soutěžních prací. Tento den byl pro žáky díky pracovníkům a hlavně vedení ZOO Praha, které tuto návštěvu nabídlo a připravilo, nezapomenutelným zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat.

 • V pondělí 13. května 2019 navštívili vybraní žáci naší ZŠ Spálené Poříčí zoologickou zahradu v Praze. Cesta trvala dvě hodiny, ale to vůbec nevadilo, protože pan řidič nás upozorňoval na památky a zajímavá místa, kolem kterých jsme projížděli. Prohlídka ZOO začínala u pavilonu lachtanů a vedla přes pavilony supů, tapírů, slonů, žiraf a antilop. Nešlo vynechat ještěrky a šelmy. U některých stanovišť na nás čekali průvodci a prezentovali svůj pavilon. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí ze života zvířat. V dalším pavilonu nám dva mladí odborníci vyprávěli o erbech a heraldických zvířatech. Po přednášce jsme dostali rozchod a po malých skupinách jsme vyrazili do terénu. Já osobně jsem zamířila do "džungle". Pavilon začínal varanem, pokračoval opicemi a končil volně poletujícími kaloni. Tam mi však strach vstup zakázal. Dále jsem si prohlédla výběh bizonů, slonů a tučňáků. Na závěr si někteří zás zakoupili omalovánky, plyšáky a pohledy, protože utržené peníze jdou na podporu ohrožených druhů a návratu koně Převalského do volné přírody. Výlet se všem moc líbil a já už plánuji další návštěvu třeba s rodiči.

Lucie Bayerová, 9 A

A jak se výlet líbil dětem?

V ZOO se mně líbili lachtani, byli moc šikovní. Pak jsme šli pozorovat ptáky – orly a supy. Také mě zaujaly sochy mravenců…. (Dora)

V ZOO jsme viděli lachtany, kteří skotačili ve vodě. U orlů na nás čekal pan průvodce, který nám o nich pověděl něco zajímavého. V pavilonu šelem a plazů jsme se nemohli vynadívat na tygřici, která se jmenuje Sinta. Poté nás čekala projekce o zvířatech ve znacích. (Eliška)

Po besedě o zvířatech ve znacích a erbech jsme šli úplně nahoru na vrchol, kde jsme viděli velbloudy a koně Převalského, který je ohroženým druhem… Zde proběhla další beseda o způsobu života těchto zvířat. Také jsme viděli vlky a žirafy. (Markéta)

Nejvíc mě zaujali velbloudi. Jako suvenýr jsem si koupila obrovské omalovánky zvířat. (Valerie)

Když jsme došli ke slonům, právě si hráli s míčkem. Poté jsme došli k zebrám, které se potulovaly ve výběhu. Také jsme se dívali do očí žirafy. Při rozchodu jsme zamířili na hřiště, kde jsme si zahráli na schovku. (Matěj)

V ZOO jsme si mohli zajít na zmrzlinu a ledovou tříšť. Byli jsme na přednášce o erbech a pak jsme šli nahoru, kde se pásli koně. Byl to moc a moc hezký výlet. (Tereza)

Do Prahy jsme jeli pěkným autobusem se skvělým panem řidičem. V ZOO jsme měli u některých zvířat stanoviště, kde nám zaměstnanci zahrady vyprávěli některé zajímavosti. Pak jsme šli do budovy, v níž probíhala prezentace o zvířatech v erbech měst či rodů. (Anička)

V ZOO jsme viděli opice, plameňáky, lední medvědy, vlky, zebry, buvoly, tygry, hady… (Kristýna)

Spolu s Kačkou jsme viděly hrochy, medvědy lední, pandy, slony a orla bělohlavého. Koupila jsem si vak s obrázkem malé gorilky. Kdybych měla obodovat tento výlet, dala bych 100 bodů ze 100, protože jsem si to moc užila a nasmála jsem se. (Nicol)

Zoo v Praze byla velká a zdaleka jsme ji neprošli celou. Měli jsme různé přednášky, mě nejvíce zaujala ta o koni Převalského. Také tam jezdila lanovka s výhledem na celou zahradu. (Silvie)

V autobusu to bylo super, pan řidič nám říkal různé zajímavosti o místech, která jsme právě míjeli. Také jsme soutěžili o studentskou pečeť….. Šli jsme do velkého kopce, bylo to náročné, ale stálo to za to. Měli jsme krásný výhled na Prahu. Nahoře jsme viděli buvoly a velbloudy, já jsem si udělala fotku velblouda, protože je to moje oblíbené zvíře. ……. Potom jsme si s Nicol koupily stejný batoh s opičkou. Já jsem si ještě koupila zmrzlinu, kterou mně Nicol celou snědla. Celá akce byla super, cestou domů jsme všichni vzpívali. (Kačka)

Cesta do Prahy byla dlouhá, ale my jsme se zabavili posloucháním muziky a povídáním. Když jsme dojeli do zoo, šli jsme se podívat na tuleně, orly a tapíry. Pak jsme se rozdělili do skupin a šli na připravenou prezentaci o tom, proč jsou různá zvířata v erbech.(Marek)

Dovolte, abych i já poděkoval panu řediteli ZOO Praha Miroslavu Bobkovi, který je duší celého projektu. Jeho spolupracovníci se dětem profesionálně věnovali, musí být radost vést takový kolektiv. Děti si odnesly bohaté zážitky a navíc pan ředitel objednal krásné počasí. Těšíme se na příští návštěvu!

Mgr. J. Šeffl, ředitel ZŠ a MŠ Spálené Poříčí


 • Ve středu 8. května 2019 byla paní Běla přítomna na pietním aktu k 74. výročí ukončení 2. světové války v prostorách pražského Národního památníku na Vítkově. Při této příležitosti se setkala s mnoha patrony a spolupracovníky Stonožky. Klikni zde. • Ve čtvrtek 2. května 2019 se u příležitosti 120. výročí založení školy v ulici Míru v Rokycanech konal slavnostní koncert, na nějž byla pozvána také paní Běla spolu s Mgr. Plecháčovou z Plzně. Klikni zde.


 • Ve středu 24. dubna 2019 se pořádala v Zubří již 12. benefice pro Stonožku. Diváci měli možnost navštívit 2 představení. Klikni zde.


 • Jarní stonožkové dny ve Spáleném Poříčí. Jaro už je v plném proudu, příroda začíná být krásně barevná a my se radujeme z každého teplého dne prozářeného sluníčkem. Nedá mi to, abych se nezmínila o Jarních stonožkových dnech, které proběhly na naší základní škole ve dnech 15. 4. – 17. 4. 2019. Prodejní výstavu jsme zahájili netradičně v pondělí odpoledne před třídními schůzkami a byli jsme překvapeni, jaký zájem vyvolala. Ovšem největší zájem o koupi výrobků měli samotní chlapci a děvčata, kteří se na výrobě dekorativních předmětů podíleli největší měrou. Všichni jsme si mohli také prohlédnout výstavku výtvarných prací žáků z 1. stupně a fotografie o historii vzniku Stonožky - hnutí Na vlastních nohou. Myslím, že nejpovedenějším dílem byly třídami vytvořené STONOŽKY, které nesly na svém těle vzkaz od každého chlapce a dívky pro hnutí Na vlastních nohou do dalších let. Samotná organizace této akce je dlouhodobější záležitostí a rozhodně bych ji nezvládla sama. Ráda bych touto cestou vyjádřila své poděkování paní učitelce Jaroslavě Strachoňové, Jaromíře Regentové, panu učiteli Davidu Šikelovi, paní asistentce Jiřině Hokrové a samozřejmě i všem ostatním pedagogům, kteří se do příprav zapojili – a to nejen fyzicky, ale i svým srdcem. Velký kus práce odvedli kluci a děvčata z 8. třídy, za což jim také patří vřelý dík. Poděkování rovněž patří rodičům dětí, dětem samotným, prostě všem, kteří přispěli. Velice si toho vážíme, protože vybraná částka 13 415,- Kč rozhodně pomůže dobré věci. Dáváme tím naději na trochu dobra do budoucna.

Mgr. Lenka Karasová


Dovolte, abych i já poděkoval všem, kteří příspěli na dobrou věc. Není nic krásnějšího a smysluplnějšího, než když děti pomáhají dětem, které nemají to štěstí, že se mají tak báječně jako u nás. Za školní rok jsme věnovali hnutí Stonožka zatím 22 357,- Kč. Velký dík patří paní kolegyni Mgr. Lence Karasové, která byla duší a hlavní organizátorkou celého projektu. Na pozvánce napsala naše žákyně Lucka Šašková krásnou větu: "I malým příspěvkem můžete udělat velkou radost".

Mgr. Jiří Šeffl, ředitel školy

 • V úterý 16. dubna 2019 se na ZŠ Jindřichův Hradec, Štítného ul. konal "VELIKONOČNÍ - STONOŽKOVÝ JARMARK". Děti vyráběly velikonoční dekorace, věnečky, zápichy do květináčů, drátkovaly sluníčka a srdce, pletly pomlázky, napekly muffiny, připravily se svými učitelkami chlebíčky, jednohubky, vařily kávu. Mnozí rodiče přispěli i svými výrobky. Velice nás potěšil velký zájem rodičů, kteří přišli podpořit dobročinnou akci, prohlédnout si a zakoupit výrobky dětí a vyučujících. Výtěžek z celé akce předáme hnutí Stonožka za účelem podpory výzkumu Crohnovy choroby 18. 6. 2019 na koncertě našeho pěveckého sboru Nova Domus, který bude slavit 35. výročí svého vzniku. Podařilo se nám utržit vskutku úctyhodnou částku – 16 000,- Kč. Všem zúčastněným děkujeme za práci a ochotu pomoci a přejeme krásné Velikonoce!

Lenka Hrubá, ZŠ Jindřichův Hradec, Štítného ul. • Děti ze ZUŠ Jagellonská v Plzni byly návštěvou ZOO v Praze opravdu nadšené. Díky paní Běle i díky nápadu pana ředitele Bobka si užily krásný den, na který budou dlouho vzpomínat. Malé děti při odchodu ze ZOO sdělovaly své dojmy. Povídaly, jak jim tučňáci i plameňáci - ti "vybílenější" (byli tam oranžovější a jedni světlejší) - mávali křídly, povídaly, jak jim sloni mávali chobotem, opičky na ně pokřikovaly... A při příjezdu do Plzně prosily rodiče, ať s nimi o víkendu jedou znovu do Prahy, že jim v ZOO vše ukáží. Starší děti byly nadšené výkladem o erbech a znacích a povídáním na stanovištích u zvířat.

Mgr. Jaroslava Spěváčková • Žáci ze 7.A třídy ZŠ Jindřichův Hradec vyhledávali heraldické znaky obsahující zvířata a pak zkoumali, která z nich je možno nalézt v ZOO v Praze. V další hodině Vv si děti vytvořily své tvůrčí týmy a dohodly se, kterým znakům a zvířatům se budou věnovat. Pak se konečně se dostaly k hlavní práci - rozkresu svých prací. Vypadá to, že pár týdnů budou mít při práci společně skvělou náladu. Doufám, že se nám práce zdaří a svým výsledkem potěší.

Lenka Hrubá

 • V sobotu 30. března 2019 předal velvyslanec ČR Martin Vítek a plk. Nejedlý 130 dětským uprchlíkům v utečeneckém táboře v Iráku školní pomůcky, omalovánky a pastelky, které se podařilo opatřit díky spolupráci ZOO Praha a hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. Zpráva na webových stránkách AČR - klikni zde.


 • Ve čtvrtek 21. března 2019 se uskutečnila v ZŠ Kladská v Praze 2 vernisáž 21. ročníku stonožkové výstavy výtvarných prací všech žáků školy - tentokrát na téma "Budoucnost". Tohoto slavnostního zahájení se již tradičně účastní mnoho rodičů studentů této školy. Mezi vzácnými hosty nechyběla paní Běla, zástupce náčelníka GŠ AČR gen. Milan Schulc, gen. Josef Šíba, gen. Miroslav Žižka, místatosta Úřadu MČ Praha 2 Jaroslav Šolc, zastupitel Úřadu MČ Praha 2 Jaroslav Petrásek, zástupkyně společnosti Siriri o.p.s. Ludmila Böhmová a mnoho dalších. V krátkém kulturním programu vystoupila vynikající mladičká klavíristka a žákyně školy Klárka Gibišová. Na vernisáži se podařilo získat fantastických více než 50 000,- Kč. Část z nich bude použita při realizaci projektu výzkumu Crohnovy choroby, další část pak přispěje k nákupu slabikářů pro děti v Středoafrické republice. Na Kladskou letos zavítali i stonožkoví přátelé z jiných škol - mezi nimi i významný operní zpěvák, bývalý žák školy a stonožkový kamarád Adam Plachetka, kteří poblahopřáli paní ředitelce Mgr. Katce Vávrové k jejímu významnému životnímu jubileu.
 • V podvečer téhož dne pak stonožkoví přátelé zavítali s blahopřáním k hudebníkovi, skladateli, producentovi a stonožkovému příteli Karlu Vágnerovi, který v těchto dnech rovněž slaví své životní výročí. • U příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO navštívil Prahu bývalý generální tajemník NATO a patron Stonožky lord George Robertson. Během své návštěvy si našel čas i na neformální setkání s paní Bělou a několika stonožkovými spolupracovníky. Lorda Robertsona doprovázela pani Kateřina Fialková z Ministerstva zahraničních věcí ČR. Nejdříve mu kpt. Jakub Šimíček podal hlášení o společných aktivitách Stonožky a Armády České republiky. Poté se hovořilo o stonožkových projektech, o zahraničních misích, o pomoci dětem nejen v těžce zkoušených zemích, ale i našim nemocným dětem. Jménem všech "stonožek" byla lordu Robertsonovi předána čokoládovou stonožku a album s fotografiemi, které připomínaly nejen jeho návštěvy u nás, ale i projekty, které Stonožka ve spolupráci s AČR v průběhu let realizovala. Náš vzácný patron pak napsal všem stonožkovým dětem pozdrav - klikněte na foto vedle článku.


 • Paní Běla zahajovala 3. března 2019 výstavu fotografií v ZOO Praha. Nedělní Zoologická zahrada v Praze přivítala své návštěvníky africkým bubnováním. Po krátkém vystoupení následovala vernisáž výstavy fotografií Khalila Khalila Baalbakiho s názvem "První jízda nového Toulavého autobusu." Během vernisáže měli návštěvníci možnost zhlédnout krátký dokument, který vznikal při předávání a první jízdě již druhého Toulavého autobusu v Kamerunu. Ten je používán při exkurzích místních dětí do záchranné stanice pro gorily v Méfou. Při této příležitosti pak děti dostávají knihu Gorilích pohádek, jejichž vydání financovala Stonožka, která jim pomáhá pochopit, že gorily je potřeba chránit. Po filmu následovala otevřená beseda s tvůrci projektu - pány Obrovským, Horkým a Bobkem. Vernisáž byla ukončena slavnostním přestřižením pásky k otevření samotné výstavy fotek k projektu Toulavého autobusu.


 • V pátek 1. března 2019 uspořádali vychovatelé školní družiny na ZŠ T. G. Masaryka Blansko dětský karneval v Katolickém domě. Děti se aktivně zapojily do bohatého programu, který trval celé odpoledne. Mimo zábavu byl karneval také charitativní. Z dobrovolného vstupného, prodeje občerstvení, které paní vychovatelky napekly a prodeje dárečků, jež vyrobily děti z 1. stupně, se podařilo získat pro hnutí "Na vlastních nohou" krásnou částku 10 000,- Kč. Tento výtěžek bude poslán na stonožkové konto. Velké poděkování patří hlavně všem vychovatelům, kteří tuto zdařilou akci uskutečnili, ale také pedagogům, dětem a rodičům, kteří se do karnevalového odpoledne zapojili.

Mgr. Zlatuše Viktorinová, Mgr. Gabriela Vašíková • Pracovní setkání ve Valdštejnském paláci. V úterý 12. února 2019 navštívila paní Běla místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR paní Mgr. Miluši Horskou v sídle Senátu ve starobylém Valdštejnském paláci. Paní místopředsedkyně byla čestným hostem 7. orisubce 2018 na Stonožkové mši svaté a činnost hnutí Na vlastních nohou ji zaujala, neboť i ona je profesí pedagog a sama se dlouhodobě velmi intenzivně věnuje potřebným. Založila a provozuje Základní a praktickou školu Svítání klikni-zde. Po milém přivítání seznámila paní Horská paní Bělu se svými aktivitami v oblasti pomoci postiženým dětem, jejich vzdělávání i mimoškolní činnosti. A také s problémy, které tato práce přináší, a kterých rozhodně není málo. Dominantním rysem osobnosti paní místopředsedkyně je její obrovská vůle konat dobro ve prospěch potřebných. I paní Běla stručně popsala na jakých principech funguje hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, jaké je zapojení škol, dětí a pedagogů a také o stoprocentní dobrovolnosti všech, kteří se na činnosti Stonožky podílejí. Obě dámy si jsou svým pracovním zaujetím a obrovským nadáním vidět dál, nežli ostatní, velmi podobné. Proto celé setkání bylo neobyčejně přátelské a byla dohodnuta další konkrétní spolupráce. To bude i malým překvapením jak pro děti, tak pro pedagogy. Ve Valdštejnském paláci se toho dne potkaly dvě neobyčejně silné a inspirativní osobnosti, které svoji energii směřují do oblasti humanitární pomoci těm, kteří nemají tolik životního štěstí jako my ostatní. Děkujeme paní místopředsedkyni Horské za její vstřícnost a skutečně velmi milé a přátelské přijetí.

Vítězslav Březina • V počátkem února 2019 odjel ředitel pražské Zoo Miroslav Bobek do Kamerunu, aby tam distribuoval svou knížku Gorilí pohádky místním dětem. Na vydání a dopravu této pohádkové knížky přispěly i stonožkové děti. • Ve středu 30. ledna 2019 zavítaly paní Běla a Mgr. Kateřina Vávrová do Knihovny Václava Havla na uvedení knihy pamětí Žít v Liberci, kterou napsal Jan Šolc, někdejší spolupracovník a poradce Václava Havla.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku