Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality od roku 2019

Aktuality

Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


 • Ve středu 15. května 2019 zavítala paní Běla s panem Březinou do Bludova. Tento den totiiž slavila své významné životní jubileum dlouholetá významná spolupracovnice Stonožky a učitelka na ZŠ Karla staršího ze Žerotína Mgr. Vladimíra Horáčková. Jejich návštěva nebyl předem hlášena. O to větší bylo překvapení, když se gratulanti objevili ve škole a zcela překvapené paní učitelce blahopřáli k jejímu výročí. Dovolte, abychom se i my přidali se svým srdečným blahopřáním. • V pondělí 13. května 2019 navštívili žáci ze ZUŠ na ulici Terezie Brzkové v Plzni v rámci akce "Heraldická zvířata" ZOO v Praze. Velmi se jim líbila komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat, která se objevují v heraldice. Ve Vzdělávacím centru se děti dozvěděly informace o původu bájných a heraldických zvířat. Vvytvořily fotodokumentaci, ze které budou čerpat při tvorbě soutěžních prací. Tento den byl pro žáky díky pracovníkům a hlavně vedení ZOO Praha, které tuto návštěvu nabídlo a připravilo, nezapomenutelným zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat.

 • V pondělí 13. května 2019 navštívili vybraní žáci naší ZŠ Spálené Poříčí zoologickou zahradu v Praze. Cesta trvala dvě hodiny, ale to vůbec nevadilo, protože pan řidič nás upozorňoval na památky a zajímavá místa, kolem kterých jsme projížděli. Prohlídka ZOO začínala u pavilonu lachtanů a vedla přes pavilony supů, tapírů, slonů, žiraf a antilop. Nešlo vynechat ještěrky a šelmy. U některých stanovišť na nás čekali průvodci a prezentovali svůj pavilon. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí ze života zvířat. V dalším pavilonu nám dva mladí odborníci vyprávěli o erbech a heraldických zvířatech. Po přednášce jsme dostali rozchod a po malých skupinách jsme vyrazili do terénu. Já osobně jsem zamířila do "džungle". Pavilon začínal varanem, pokračoval opicemi a končil volně poletujícími kaloni. Tam mi však strach vstup zakázal. Dále jsem si prohlédla výběh bizonů, slonů a tučňáků. Na závěr si někteří zás zakoupili omalovánky, plyšáky a pohledy, protože utržené peníze jdou na podporu ohrožených druhů a návratu koně Převalského do volné přírody. Výlet se všem moc líbil a já už plánuji další návštěvu třeba s rodiči.

Lucie Bayerová, 9 A

A jak se výlet líbil dětem?

V ZOO se mně líbili lachtani, byli moc šikovní. Pak jsme šli pozorovat ptáky – orly a supy. Také mě zaujaly sochy mravenců…. (Dora)

V ZOO jsme viděli lachtany, kteří skotačili ve vodě. U orlů na nás čekal pan průvodce, který nám o nich pověděl něco zajímavého. V pavilonu šelem a plazů jsme se nemohli vynadívat na tygřici, která se jmenuje Sinta. Poté nás čekala projekce o zvířatech ve znacích. (Eliška)

Po besedě o zvířatech ve znacích a erbech jsme šli úplně nahoru na vrchol, kde jsme viděli velbloudy a koně Převalského, který je ohroženým druhem… Zde proběhla další beseda o způsobu života těchto zvířat. Také jsme viděli vlky a žirafy. (Markéta)

Nejvíc mě zaujali velbloudi. Jako suvenýr jsem si koupila obrovské omalovánky zvířat. (Valerie)

Když jsme došli ke slonům, právě si hráli s míčkem. Poté jsme došli k zebrám, které se potulovaly ve výběhu. Také jsme se dívali do očí žirafy. Při rozchodu jsme zamířili na hřiště, kde jsme si zahráli na schovku. (Matěj)

V ZOO jsme si mohli zajít na zmrzlinu a ledovou tříšť. Byli jsme na přednášce o erbech a pak jsme šli nahoru, kde se pásli koně. Byl to moc a moc hezký výlet. (Tereza)

Do Prahy jsme jeli pěkným autobusem se skvělým panem řidičem. V ZOO jsme měli u některých zvířat stanoviště, kde nám zaměstnanci zahrady vyprávěli některé zajímavosti. Pak jsme šli do budovy, v níž probíhala prezentace o zvířatech v erbech měst či rodů. (Anička)

V ZOO jsme viděli opice, plameňáky, lední medvědy, vlky, zebry, buvoly, tygry, hady… (Kristýna)

Spolu s Kačkou jsme viděly hrochy, medvědy lední, pandy, slony a orla bělohlavého. Koupila jsem si vak s obrázkem malé gorilky. Kdybych měla obodovat tento výlet, dala bych 100 bodů ze 100, protože jsem si to moc užila a nasmála jsem se. (Nicol)

Zoo v Praze byla velká a zdaleka jsme ji neprošli celou. Měli jsme různé přednášky, mě nejvíce zaujala ta o koni Převalského. Také tam jezdila lanovka s výhledem na celou zahradu. (Silvie)

V autobusu to bylo super, pan řidič nám říkal různé zajímavosti o místech, která jsme právě míjeli. Také jsme soutěžili o studentskou pečeť….. Šli jsme do velkého kopce, bylo to náročné, ale stálo to za to. Měli jsme krásný výhled na Prahu. Nahoře jsme viděli buvoly a velbloudy, já jsem si udělala fotku velblouda, protože je to moje oblíbené zvíře. ……. Potom jsme si s Nicol koupily stejný batoh s opičkou. Já jsem si ještě koupila zmrzlinu, kterou mně Nicol celou snědla. Celá akce byla super, cestou domů jsme všichni vzpívali. (Kačka)

Cesta do Prahy byla dlouhá, ale my jsme se zabavili posloucháním muziky a povídáním. Když jsme dojeli do zoo, šli jsme se podívat na tuleně, orly a tapíry. Pak jsme se rozdělili do skupin a šli na připravenou prezentaci o tom, proč jsou různá zvířata v erbech.(Marek)

Dovolte, abych i já poděkoval panu řediteli ZOO Praha Miroslavu Bobkovi, který je duší celého projektu. Jeho spolupracovníci se dětem profesionálně věnovali, musí být radost vést takový kolektiv. Děti si odnesly bohaté zážitky a navíc pan ředitel objednal krásné počasí. Těšíme se na příští návštěvu!

Mgr. J. Šeffl, ředitel ZŠ a MŠ Spálené Poříčí


 • Ve středu 8. května 2019 byla paní Běla přítomna na pietním aktu k 74. výročí ukončení 2. světové války v prostorách pražského Národního památníku na Vítkově. Při této příležitosti se setkala s mnoha patrony a spolupracovníky Stonožky. Klikni zde. • Ve čtvrtek 2. května 2019 se u příležitosti 120. výročí založení školy v ulici Míru v Rokycanech konal slavnostní koncert, na nějž byla pozvána také paní Běla spolu s Mgr. Plecháčovou z Plzně. Klikni zde.


 • Ve středu 24. dubna 2019 se pořádala v Zubří již 12. benefice pro Stonožku. Diváci měli možnost navštívit 2 představení. Klikni zde.


 • Jarní stonožkové dny ve Spáleném Poříčí. Jaro už je v plném proudu, příroda začíná být krásně barevná a my se radujeme z každého teplého dne prozářeného sluníčkem. Nedá mi to, abych se nezmínila o Jarních stonožkových dnech, které proběhly na naší základní škole ve dnech 15. 4. – 17. 4. 2019. Prodejní výstavu jsme zahájili netradičně v pondělí odpoledne před třídními schůzkami a byli jsme překvapeni, jaký zájem vyvolala. Ovšem největší zájem o koupi výrobků měli samotní chlapci a děvčata, kteří se na výrobě dekorativních předmětů podíleli největší měrou. Všichni jsme si mohli také prohlédnout výstavku výtvarných prací žáků z 1. stupně a fotografie o historii vzniku Stonožky - hnutí Na vlastních nohou. Myslím, že nejpovedenějším dílem byly třídami vytvořené STONOŽKY, které nesly na svém těle vzkaz od každého chlapce a dívky pro hnutí Na vlastních nohou do dalších let. Samotná organizace této akce je dlouhodobější záležitostí a rozhodně bych ji nezvládla sama. Ráda bych touto cestou vyjádřila své poděkování paní učitelce Jaroslavě Strachoňové, Jaromíře Regentové, panu učiteli Davidu Šikelovi, paní asistentce Jiřině Hokrové a samozřejmě i všem ostatním pedagogům, kteří se do příprav zapojili – a to nejen fyzicky, ale i svým srdcem. Velký kus práce odvedli kluci a děvčata z 8. třídy, za což jim také patří vřelý dík. Poděkování rovněž patří rodičům dětí, dětem samotným, prostě všem, kteří přispěli. Velice si toho vážíme, protože vybraná částka 13 415,- Kč rozhodně pomůže dobré věci. Dáváme tím naději na trochu dobra do budoucna.

Mgr. Lenka Karasová


Dovolte, abych i já poděkoval všem, kteří příspěli na dobrou věc. Není nic krásnějšího a smysluplnějšího, než když děti pomáhají dětem, které nemají to štěstí, že se mají tak báječně jako u nás. Za školní rok jsme věnovali hnutí Stonožka zatím 22 357,- Kč. Velký dík patří paní kolegyni Mgr. Lence Karasové, která byla duší a hlavní organizátorkou celého projektu. Na pozvánce napsala naše žákyně Lucka Šašková krásnou větu: "I malým příspěvkem můžete udělat velkou radost".

Mgr. Jiří Šeffl, ředitel školy

 • V úterý 16. dubna 2019 se na ZŠ Jindřichův Hradec, Štítného ul. konal "VELIKONOČNÍ - STONOŽKOVÝ JARMARK". Děti vyráběly velikonoční dekorace, věnečky, zápichy do květináčů, drátkovaly sluníčka a srdce, pletly pomlázky, napekly muffiny, připravily se svými učitelkami chlebíčky, jednohubky, vařily kávu. Mnozí rodiče přispěli i svými výrobky. Velice nás potěšil velký zájem rodičů, kteří přišli podpořit dobročinnou akci, prohlédnout si a zakoupit výrobky dětí a vyučujících. Výtěžek z celé akce předáme hnutí Stonožka za účelem podpory výzkumu Crohnovy choroby 18. 6. 2019 na koncertě našeho pěveckého sboru Nova Domus, který bude slavit 35. výročí svého vzniku. Podařilo se nám utržit vskutku úctyhodnou částku – 16 000,- Kč. Všem zúčastněným děkujeme za práci a ochotu pomoci a přejeme krásné Velikonoce!

Lenka Hrubá, ZŠ Jindřichův Hradec, Štítného ul. • Děti ze ZUŠ Jagellonská v Plzni byly návštěvou ZOO v Praze opravdu nadšené. Díky paní Běle i díky nápadu pana ředitele Bobka si užily krásný den, na který budou dlouho vzpomínat. Malé děti při odchodu ze ZOO sdělovaly své dojmy. Povídaly, jak jim tučňáci i plameňáci - ti "vybílenější" (byli tam oranžovější a jedni světlejší) - mávali křídly, povídaly, jak jim sloni mávali chobotem, opičky na ně pokřikovaly... A při příjezdu do Plzně prosily rodiče, ať s nimi o víkendu jedou znovu do Prahy, že jim v ZOO vše ukáží. Starší děti byly nadšené výkladem o erbech a znacích a povídáním na stanovištích u zvířat.

Mgr. Jaroslava Spěváčková • Žáci ze 7.A třídy ZŠ Jindřichův Hradec vyhledávali heraldické znaky obsahující zvířata a pak zkoumali, která z nich je možno nalézt v ZOO v Praze. V další hodině Vv si děti vytvořily své tvůrčí týmy a dohodly se, kterým znakům a zvířatům se budou věnovat. Pak se konečně se dostaly k hlavní práci - rozkresu svých prací. Vypadá to, že pár týdnů budou mít při práci společně skvělou náladu. Doufám, že se nám práce zdaří a svým výsledkem potěší.

Lenka Hrubá

 • V sobotu 30. března 2019 předal velvyslanec ČR Martin Vítek a plk. Nejedlý 130 dětským uprchlíkům v utečeneckém táboře v Iráku školní pomůcky, omalovánky a pastelky, které se podařilo opatřit díky spolupráci ZOO Praha a hnutí Na vlastních nohou - Stonožka. Zpráva na webových stránkách AČR - klikni zde.


 • Ve čtvrtek 21. března 2019 se uskutečnila v ZŠ Kladská v Praze 2 vernisáž 21. ročníku stonožkové výstavy výtvarných prací všech žáků školy - tentokrát na téma "Budoucnost". Tohoto slavnostního zahájení se již tradičně účastní mnoho rodičů studentů této školy. Mezi vzácnými hosty nechyběla paní Běla, zástupce náčelníka GŠ AČR gen. Milan Schulc, gen. Josef Šíba, gen. Miroslav Žižka, místatosta Úřadu MČ Praha 2 Jaroslav Šolc, zastupitel Úřadu MČ Praha 2 Jaroslav Petrásek, zástupkyně společnosti Siriri o.p.s. Ludmila Böhmová a mnoho dalších. V krátkém kulturním programu vystoupila vynikající mladičká klavíristka a žákyně školy Klárka Gibišová. Na vernisáži se podařilo získat fantastických více než 50 000,- Kč. Část z nich bude použita při realizaci projektu výzkumu Crohnovy choroby, další část pak přispěje k nákupu slabikářů pro děti v Středoafrické republice. Na Kladskou letos zavítali i stonožkoví přátelé z jiných škol - mezi nimi i významný operní zpěvák, bývalý žák školy a stonožkový kamarád Adam Plachetka, kteří poblahopřáli paní ředitelce Mgr. Katce Vávrové k jejímu významnému životnímu jubileu.
 • V podvečer téhož dne pak stonožkoví přátelé zavítali s blahopřáním k hudebníkovi, skladateli, producentovi a stonožkovému příteli Karlu Vágnerovi, který v těchto dnech rovněž slaví své životní výročí. • U příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO navštívil Prahu bývalý generální tajemník NATO a patron Stonožky lord George Robertson. Během své návštěvy si našel čas i na neformální setkání s paní Bělou a několika stonožkovými spolupracovníky. Lorda Robertsona doprovázela pani Kateřina Fialková z Ministerstva zahraničních věcí ČR. Nejdříve mu kpt. Jakub Šimíček podal hlášení o společných aktivitách Stonožky a Armády České republiky. Poté se hovořilo o stonožkových projektech, o zahraničních misích, o pomoci dětem nejen v těžce zkoušených zemích, ale i našim nemocným dětem. Jménem všech "stonožek" byla lordu Robertsonovi předána čokoládovou stonožku a album s fotografiemi, které připomínaly nejen jeho návštěvy u nás, ale i projekty, které Stonožka ve spolupráci s AČR v průběhu let realizovala. Náš vzácný patron pak napsal všem stonožkovým dětem pozdrav - klikněte na foto vedle článku.


 • Paní Běla zahajovala 3. března 2019 výstavu fotografií v ZOO Praha. Nedělní Zoologická zahrada v Praze přivítala své návštěvníky africkým bubnováním. Po krátkém vystoupení následovala vernisáž výstavy fotografií Khalila Khalila Baalbakiho s názvem "První jízda nového Toulavého autobusu." Během vernisáže měli návštěvníci možnost zhlédnout krátký dokument, který vznikal při předávání a první jízdě již druhého Toulavého autobusu v Kamerunu. Ten je používán při exkurzích místních dětí do záchranné stanice pro gorily v Méfou. Při této příležitosti pak děti dostávají knihu Gorilích pohádek, jejichž vydání financovala Stonožka, která jim pomáhá pochopit, že gorily je potřeba chránit. Po filmu následovala otevřená beseda s tvůrci projektu - pány Obrovským, Horkým a Bobkem. Vernisáž byla ukončena slavnostním přestřižením pásky k otevření samotné výstavy fotek k projektu Toulavého autobusu.


 • V pátek 1. března 2019 uspořádali vychovatelé školní družiny na ZŠ T. G. Masaryka Blansko dětský karneval v Katolickém domě. Děti se aktivně zapojily do bohatého programu, který trval celé odpoledne. Mimo zábavu byl karneval také charitativní. Z dobrovolného vstupného, prodeje občerstvení, které paní vychovatelky napekly a prodeje dárečků, jež vyrobily děti z 1. stupně, se podařilo získat pro hnutí "Na vlastních nohou" krásnou částku 10 000,- Kč. Tento výtěžek bude poslán na stonožkové konto. Velké poděkování patří hlavně všem vychovatelům, kteří tuto zdařilou akci uskutečnili, ale také pedagogům, dětem a rodičům, kteří se do karnevalového odpoledne zapojili.

Mgr. Zlatuše Viktorinová, Mgr. Gabriela Vašíková • Pracovní setkání ve Valdštejnském paláci. V úterý 12. února 2019 navštívila paní Běla místopředsedkyni Senátu Parlamentu ČR paní Mgr. Miluši Horskou v sídle Senátu ve starobylém Valdštejnském paláci. Paní místopředsedkyně byla čestným hostem 7. orisubce 2018 na Stonožkové mši svaté a činnost hnutí Na vlastních nohou ji zaujala, neboť i ona je profesí pedagog a sama se dlouhodobě velmi intenzivně věnuje potřebným. Založila a provozuje Základní a praktickou školu Svítání klikni-zde. Po milém přivítání seznámila paní Horská paní Bělu se svými aktivitami v oblasti pomoci postiženým dětem, jejich vzdělávání i mimoškolní činnosti. A také s problémy, které tato práce přináší, a kterých rozhodně není málo. Dominantním rysem osobnosti paní místopředsedkyně je její obrovská vůle konat dobro ve prospěch potřebných. I paní Běla stručně popsala na jakých principech funguje hnutí Na vlastních nohou - Stonožka, jaké je zapojení škol, dětí a pedagogů a také o stoprocentní dobrovolnosti všech, kteří se na činnosti Stonožky podílejí. Obě dámy si jsou svým pracovním zaujetím a obrovským nadáním vidět dál, nežli ostatní, velmi podobné. Proto celé setkání bylo neobyčejně přátelské a byla dohodnuta další konkrétní spolupráce. To bude i malým překvapením jak pro děti, tak pro pedagogy. Ve Valdštejnském paláci se toho dne potkaly dvě neobyčejně silné a inspirativní osobnosti, které svoji energii směřují do oblasti humanitární pomoci těm, kteří nemají tolik životního štěstí jako my ostatní. Děkujeme paní místopředsedkyni Horské za její vstřícnost a skutečně velmi milé a přátelské přijetí.

Vítězslav Březina • V počátkem února 2019 odjel ředitel pražské Zoo Miroslav Bobek do Kamerunu, aby tam distribuoval svou knížku Gorilí pohádky místním dětem. Na vydání a dopravu této pohádkové knížky přispěly i stonožkové děti. • Ve středu 30. ledna 2019 zavítaly paní Běla a Mgr. Kateřina Vávrová do Knihovny Václava Havla na uvedení knihy pamětí Žít v Liberci, kterou napsal Jan Šolc, někdejší spolupracovník a poradce Václava Havla.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku