Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Ocenění

 • 28.10 1996 - medaile Za zásluhy II. stupně od prezidenta ČR Václava Havla
 • 19.03.1997 - norská královna Sonja navštívila Stonožkovou školu ve Slaném
 • 23.09.1998 - přijetí Stonožkových dětí papežem Janem Pavlem II. ve Vatikánu
 • 17.07.1999 - setkání Stonožkových dětí s generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem


 • 20.10.2000 - vydání knihy "Kdyby všechny děti světa ..."
 • 17.05.2001 - medaile od genleit. Dodsona "For Professional Excellence"
 • 11.12.2001 - vystoupení Stonožkových dětí na koncertě v Oslo u příležitosti 100. výročí udělování Nobelovy ceny za mír
 • 14.12.2001 - vyznamenání Záslužný kříž III. stupně od ministra obrany Jaroslava Tvrdíka
 • 28.03.2003 - ministr obrany Jaroslav Tvrdík udělil u příležitosti Dne učitelů : Záslužný kříž II. stupně paní Běle Gran Jensen, Záslužný kříž III. stupně PhDr. Lence Štětinové z Kanceláře prezidenta republiky a Jaroslavě Spěváčkové ze ZUŠ Plzeň.
 • Při stejné příležitosti udělil náčelník GŠ ČA generál Štefka řád Přemysla Otakara II.ředitelce Jiřině Doležalové ze ZŠ Velké Poříčí a ředitelce Haně Kapplerové ze ZŠ Chýnov.


 • 03.10.2003 - ocenění "Významná česká žena ve světě" pro Bělu Jensenovou
 • 14.03.2004 - ocenění Pamětní medailí k 5. výročí vstupu ČR do NATO uděleno generálem Štefkou
 • 29.03.2004 - ministr národní obrany Miroslav Kostelka u příležitosti Dne učitelů udělil Záslužný kříž Mgr.Jánu Drtilovi, řediteli ZŠ npor. Loma v Příboře, Miloslavě Kubátové ze ZŠ Spálené Poříčí, Mileně Plecháčkové z 15. ZŠ v Plzni, Kateříně Vávrové ze ZŠ Kladská 1 v Praze a Miladě Fojtíkové z MŠ v Kostelci nad Labem.
 • Náčelník GŠ ČA generál Štefka udělil řád Přemysla Otakara II. MUDr. Ivě Hodkové z Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech a Jaroslavě Štefflové, redaktorce Učitelských novin.


 • Při příležitosti oslav 5. výročí zapojení AČR do NATO byla paní Jensen udělena medaile k této události. Je to zároveň i ocenění všem učitelům, dětem a přátelům Stonožky, kteří se svou obětavou prací snaží zjednodušit a zpříjemnit těžký život dětem ve válkou postižených oblastech.


 • Náčelník Generálního štábu generál Štefka udělil při příležitosti návštěvy v Ledči nad Sázavou vyznamenání Přemysla Otakara II. - krále železného a zlatého paní Běle Jensen a paní Astrid Hagen Huerta.


 • 28.5.2005 byla paní Běla přijata do Řádu rytířů svatého Lazara Jeruzalemského jako "officer". Přijetí do řádu a dekorování paní Běly je oceněním její dlouholeté obětavé práce v čele hnutí, jejímž hlavním smyslem je pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují a nejsou schopni pomoci si sami - tedy dětem. • V pondělí 19. června 2006 obdržela Stonožka na slavnostním ceremoniálu v Národním divadle v Praze cenu "Ď" - za pomoc dětem postiženým válkou.


 • V úterý 6. února 2007 náčelník GŠ AČR gen. Štefka ocenil práci Mgr. Mileny Plecháčové ze 15. ZŠ Plzeň, Mgr. Heleny Dufkové ze ZŠ Zubří a Mgr. Jiřího Šeffla ze ZŠ Spálené Poříčí udělením Čestného odznaku Přemysla Otakara II. krále železného a zlatého. Dalším 45 učitelům a přátelům Stonožky udělil Pamětní odznak Přemysla Otakara II. krále železného a zlatého.


 • V úterý 19. června 2007 udělil Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka cenu Jana Masaryka "Gratias Agit". Cena je udělována každoročně od roku 1997 obětavým lidem z celého světa, kteří se svou prací zasluhují o zviditelnění naší republiky mimo její hranice.


 • 3. září 2010 předal velitel 5. kontingentu AČR plk. gšt. Rudolf Honzák paní Běle Pamětní medaili 5. kontingentu AČR v Lógaru jako vyjádření díků za podporu, kterou Stonožka prostřednictvím vojáků této mise poskytla afghánským dětem.
 • 28. září 2012 byla paní Běla vyhlášena v anketě České televize a Českého rozhlasu "Zahraničním Čechem roku 2012".


 • 30. listopadu 2018 se paní Běla společně s paní ředitelkou Kateřinou Vávrovou zúčastnila 23. ročníku gala večera "Českých 100 nejlepších 2018" ve Španělském sále Pražského hradu, kde převzala diplom potvrzující, že hnutí Na vlastních nohou - Stonožka patří k nejlepším v České republice v oborové kategorii "ZDRAVÍ - VZDĚLÁNÍ - HUMANITA".


 • 7. prosince 2018 předal J. Em. Dominik kardinál Duka OP paní Běle nejvyšší papežské záslužné vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice (česky Pro církev a papeže). Toto ocenění jí udělil papež František za její dlouholeté mimořádné zásluhy v humanitární oblasti.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku