Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

80. narozeniny pana Arne Bendiksena

20. říjen 2006 je významným dnem všech stonožkových dětí i dospělých přátel hnutí. V tento den oslavil své 80. narozeniny významný norský hudební skladatel, velký přítel Stonožky a autor stonožkové hymny "Never Be Alone" pan Arne Bendiksen. Při této příležitosti přijel i se svou manželkou a mnoha norskými přáteli do České republiky, aby oslavil své životní jubileum i s českými přáteli.
První den oslav proběhl v reprezentačních prostorách Školícího a vzdělávacího střediska MO na zámku Komorní Hrádek. Milého hosta přivítal plk.Pavel Vobůrka, poblahopřál mu jménem Armády České republiky a předal mu pamětní medaili náčelníka Generálního štábu AČR zároveň s jeho blahopřáním. V upomínku na tento den mu předal i pamětní medaili Komorního Hrádku.
V sobotu 21. října se pak setkal s českými přáteli na slavnostní večeři. Po mnoha blahopřáních jej čekalo velké překvapení. V těchto dnech totiž začaly přípravy k profesionálnímu nastudování české verze "stonožkového" muzikálu "Never Be Alone", ve kterém budou vystupovat děti z Dismanova pěveckého sboru. Překlad do češtiny provedl významný český překladatel PhDr. Jiří Josek, který také tuto radostnou novinu panu Bendiksenovi oficiálně předal jako svůj dárek k jeho jubileu. V průběhu večera pak pan Bendiksen za hudebního doprovodu zazpíval některé z písní, které byly nejen v Norsku velmi populární. Nálada byla výborná a všichni litovali, že večer tak rychle uběhl.
Dovolte, abychom popřáli panu Bendiksenovi mnoho zdraví, spokojenosti a životního elánu. Jsme velmi poctěni tím, že věnoval Stonožce svou přízeň.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku