Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Založení sadu v DPL Opařany

30. září 2004 proběhla v areálu zoofarmy v DPL Opařany velká slavnost. Paní Běla Jensen, primářka a ředitelka DPL Opařany paní MUDR. Iva Hodková, náčelník GŠ AČR pan generál Štefka, pan generál Pažúr, výkonný ředitel norské firmy Data Respons pan Kenneth Ragnvaldsen, starosta norského města Al, ředitel tamější Stonožkové školy, primátor slovenského města Nováky pan Dušan Šimka, zástupci sponzorů, zástupci České televize a primátoři, starostové a zástupci českých a moravských měst, kde působí Stonožkové školy, vysadili ovocné stromky pocházející z míst, kde působí Stonožkové školy.
Nejdříve proběhla tisková konference, na níž promluvili hlavni aktéři slavnosti - paní Jensen, MUDr.Hodková, generál Štefka, pan Ragnvaldsen o své práci pro Stonožku a starosta města Al, které se přípojilo ke hnutí. Vzpomněli i na skromnější počátky a s velkou radostí se zmínili o rozsahu dnešní spolupráce. Všichni se shodli na tom, že pro ty, kdo si nemohou vlastními silami pomoci, je každá pomoc velmi potřebná a důležitá.
V zoofarmě - na místě založení ovocného sadu - již na hosty čekali malí pomocníci - děti z DPL Opařany. Společnými silami pak všichni vysadili stromky, na jejichž kmínku byla upevněna visačka s jménem toho, kdo stromek zasadil a se jménem města, které reprezentuje. Mezi tím přišly i další děti z léčebny, které obklopily vzácné hosty. Každý si s nimi chtěl alespoň podat ruku a promluvit si. Děti s velkým povděkem přijaly malé dárky, které jim přivezli hosté z armády. Na závěr této části slavnosti proběhl křest malé kamerunské kozičky. Jméno Barča, které vybrali děti ze Spáleného Poříčí, se k tomuto neposedovi velmi hodilo.

Poté se všichni hosté vrátili zpět do areálu. Během pohoštění došlo k mnoha přípitkům, v nichž nejčastěji zněla slova o spolupráci a patronátu Stonožky a DPL. Pan generál Štefka dostal od dětí ze ZŠ npor. Loma v Přiboře a ze ZŠ Zubří bohatě ilustrované album s literárními pracemi doplněnými příspěvkem vojáků CIMIC z Kosova. Spolupráce pana Kennetha Ragnvaldsena se Stonožkovým hnutím byla oceněna panem generálem Štefkou udělením odznaku Přemysla Otakara II. - krále železného a zlatého. Všichni Ti, kteří sázeli stromky, pak obdrželi pamětní listy podepsané paní primářkou Hodkovou a paní Jensen a malý dárek, který jim vlastnoručně vyrobily děti v keramické dílně. Většina hostů si pak prohlédla areál léčebny. Dotazů bylo nespočetně. Po ukončení prohlídky léčebny se určitě v hlavách většiny z hostů rojily myšlenky, jak by se dalo dětem ještě lépe pomoci.
Vše bylo perfektně připraveno, nálada výborná. Paní primářka se představila v roli moderátorky a přítomní hosté z České televize - moderátoři Televizních novin - v ní viděli určitě velmi zdatnou konkurenci.
Akce se setkala s velkým ohlasem mezi přítomnými. Nutno poděkovat organizátorům za profesionálně zvládnutou přípravu a vlastní průběh i všem hostům za podporu dobré věci. 
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku