Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Slavnostní večer na Komorním Hrádku

Úterý 6. února 2007 bylo pro Stonožku velmi významné, ale také trochu smutné. Na tento den totiž pozval náš vzácný přítel a patron pan armádní generál Pavel Štefka zástupce stonožkových škol a přátel Stonožky do prostor Školicího a vzdělávacího střediska MO na zámku Komorní Hrádek, aby se s nimi setkal naposled ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Večera se zúčastnili i další vzácní hosté - velvyslanec Norského království J.E. Peter Nicolay Rader s manželkou, vicekonzulka velvyslanectví Laila Kind Ronholm a kapitulář Řádu sv. Lazara Jeruzalémského Petr Řehoř.
Slavnostní večer zahájil pan generál po 17. hodině krátkým proslovem, v němž poděkoval všem stonožkovým dětem, školám, učitelům a spolupracovníkům hnutí za společnou práci Stonožky a armády během svého funkčního období. Myslí přítomných určitě proběhly v tu chvíli vzpomínky na mnohé projekty v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Iráku a Afghánistánu, které se podařilo společně úspěšně realizovat. Poté byl přečten rozkaz náčelníka GŠ AČR k udělení Čestného odznaku AČR Přemysla Otakara II. krále železného a zlatého Mgr. Mileně Plecháčové z 15. ZŠ Plzeň, Mgr. Heleně Dufkové ze ZŠ Zubří a Mgr. Jiřímu Šefflovi ze ZŠ Spálené Poříčí a k udělení Pamětního odznaku AČR Přemysla Otakara II. krále železného a zlatého ostatním pozvaným učitelům a spolupracovníkům Stonožky. Tento pamětní odznak obdrželi i vzácní hosté - pan Peter Rader, paní Ronholm a pan Řehoř.
Poté paní Běla poděkovala jménem Stonožky panu generálovi za jeho fantastickou podporu a pomoc hnutí. Zdůraznila, že bez jeho významného přispění by nebylo možno realizovat mnoho akcí, které během posledních 4 let Stonožka spolu s AČR v zahraničí uskutečnila. Zároveň mu předala dekret, kterým jej jménem všech dětí, učitelů a přátel Stonožky jmenovala viceprezidentem hnutí.
Norský velvyslanec J.E. Peter Nicolay Rader ve svém krátkém proslovu uvedl, že Norsko má v České republice vlastně dva velvyslance - jeho a paní Bělu, ale jen jednomu z nich se podařilo tak úzce spolupracovat s vojáky AČR.

Také Řád sv. Lazara Jeruzalémského ocenil práci pana generála Štefky. Pan Petr Řehoř mu předal jménem velkopřevora Řádu Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenic pamětní medaili, vydanou u příležitosti mezinárodního Reunionu, konaného v roce 2006 v Praze.
Po slavnostní části večera obklopili pana generála zástupci stonožkových škol, aby mu poděkovali i jménem dětí ze stonožkových škol za jeho vzácnou přízeň a pomoc. Zároveň mu předali i drobné dárky, které "svému velkému kamarádovi" děti poslaly.
A co na závěr? Snad jen - pane generále, mnohokrát děkujeme za vše, co jste pro nás, pro naše kamarády ve válkou postižených zemích a pro Stonožku udělal, a jsme velmi rádi, že se neloučíme úplně a že s námi zůstanete i nadále.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku