Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Významné ocenění práce stonožkových dětí, jejich učitelů a přátel Stonožky

Od roku 1997 uděluje každoročně Ministr zahraničních věcí České republiky cenu Jana Masaryka GRATIAS AGIT obětavým lidem z celého světa, kteří se svou prací zasluhují o zviditelnění naší republiky mimo její hranice. Mezi laureáty je možno najít české krajany z různých částí světa, kteří se i nadále hlásí ke svému původu a snaží se šířit dobré jméno své rodné země, dále pak přátelé České republiky, kteří vedle své profese a bez nároku na odměnu propagují naši zemi - bohemisté, překladatelé, vědci, podnikatelé, umělci, pedagogičtí pracovníci. Cenou je také uznána práce zahraničních i tuzemských občanských neziskových sdružení.
Letos, 19. června 2007, udělil Ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg tuto cenu i hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. Slavnostního ceremoniálu ve velkém sále Ministerstva zahraničních věcí ČR se zúčastnili mimo paní Běly i děti ze ZŠ Kladská v Praze, ze ZŠ Dolní Bukovsko a 20. ZŠ Plzeň, vice-konzulka norského velvyslanectví paní Laila Kind Ronnholm, místopředsedkyně hnutí paní Astrid Hagen Huerta, gen. Josef Prokš, plk. Jan Gireth, pplk. Petr Milčický, Petr Řehoř, MUDr. Iva Hodková, Mgr. Katka Vávrová, Mgr. Helena Kovaříková, Mgr. Ilona Jehličková, Mgr. Helena Dufková, Mgr. Jiří Šeffl, Ing. Jana Flanderová a Ing. Lubomír Dufek.


O významu tohoto ocenění svědčí i celá řada významných světových osobností, jejichž činnost jím byla uznána - mezi nimi jsou např. Jeho Veličenstvo Norodom Sihamoni - kambodžský král, filmový režisér Miloš Forman, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albright, překladatelka a bývalá senátorka Jaroslava Moserová, podnikatel Tomáš Baťa jr., lyžařka Kateřina Neumannová a mnoho a mnoho jiných.
Udělení této ceny je pro hnutí "Na vlastních nohou" nesmírnou ctí a uznáním práce všech dětí, jejich učitelů i přátel nejen v České republice, ale i v Norsku, na Slovensku a v ostatních zemích, kde myšlenky Stonožky zapustily své kořeny - všech dětí a dospělých, kteří se snažili a snaží ulehčit život dětem v zemích, které byly postiženy válkou nebo jinými pohromami. Je to i ocenění práce všech vojáků, kteří jsou Stonožce nápomocni při realizaci jejích projektů.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku