Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Benefice pro Stonožku - 2007

Je až obdivuhodné, jakým způsobem se snaží získat peníze pro stonožkové projekty děti ze Stonožkových škol. V ZŠ Zubří se domluvila dvě děvčata z 9. třídy, že by se to dalo zkusit zorganizováním slavnostního vystoupení, jehož výtěžek by potom zaslala na konto Stonožky.
Začala nesnadná práce s vymýšlením a nacvičováním jednotlivých čísel programu. Bylo nutno také zajistit sál, osvětlení a ozvučení. Děvčatům se podařilo získat ke spolupráci ještě dalších 74 spolužáků z obou stupňů školy. Po usilovných přípravách nadešel 26. listopad 2007, kdy se uskutečnila dvě představení.
Na dopolední představení přijali pozvání vzácní hosté - paní Běla, pan generál Josef Prokš, významní zástupci firmy Gumárny Zubří a zástupci Městského úřadu v Zubří. Přesně v 10.00 hod. začala pestrá přehlídka zpěvu, tance a divadelních scének. Potlesk, kterým publikum ocenilo jednotlivá čísla programu, si účinkující opravdu zasloužili. Zhruba v polovině programu - po odeznění stonožkové hymny "Never Be Alone" - pozvaly moderátorky na podium paní Bělu a pana generála Prokše, aby je krátce vyzpovídaly. Otázky na paní Bělu se týkaly pomoci Stonožky českým dětem a společného projektu ministerstva obrany a Stonožky, který přibližuje dětem působení válečných veteránů v zahraničí. Pan generál zodpověděl dotazy týkající se výstroje vojáků v zahraničních jednotkách a pocitů během plnění jejich nelehkých úkolů. Poté děti předaly oběma vzácným hostům vlastnoručně vyrobené dárky. Paní Běla vysoce vyzdvihla úsilí 7 děvčat, která již po několik let chodí pravidelně v pátek ve svém volném čase malovat přáníčka a předala jim pochvalné listy. A program pokračoval. Své umění předvedl dětský valašský lidový soubor a opět se tančilo, zpívalo a hrálo.

Hodina a půl uběhla příliš rychle. Při závěrečné písničce se objevili na jevišti všichni účinkující a celý sál je odměnil bouřlivým potleskem. Na jeviště ještě jednou vystoupila paní Běla s panem generálem. Poděkovali všem za jejich nádherné vystoupení a oběma děvčatům, která toto představení zorganizovala a nacvičila, předali překrásné kytice. K poděkování se připojil také ředitel zuberské školy Mgr. Stanislav Petružela.

Odpolední představení znovu zaplnilo celý sál. Děti předvedly své vystoupení rodičům a kamarádům, kteří neměli možnost navštívit dopolední představení. A opět veliký úspěch.

Obě představení a prodej v stonožkovém obchůdku umožnily zaslat na stonožkové konto vynikajících 7 701,- Kč.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku