Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Cena Ď-2007

V pondělí 25. června 2007 se ve 14.30 hod. zaplnilo hlediště Stavovského divadla v Praze "mecenáši", kteří svými finančními příspěvky podporují humanitární, divadelní a jiné projekty. Organizátor a zároveň moderátor akce - pan Richard Langer se svou dcerou Markétkou přivítal zástupce mnoha firem, jednotlivců a organizací, kterým pomoc dobré věci není cizí. Mezi stonožkovými přáteli nechyběli pan armádní generál Pavel Štefka - viceprezident hnutí, pan generálmajor Josef Prokš, pplk. gen. št. Petr Milčický, mjr. Karel Kout a mnozí jiní představitelé armády.
V kolegiu pro udílení "Ceny Ď" letos poprvé zasedla také paní Běla, která měla možnost rozhodnout a udělit cenu nejen svým jménem, ale i jménem hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. Okruh nominovaných byl velmi široký - v návrhu na ocenění bylo mnoho stonožkových škol, učitelů a přátel Stonožky a také mírové jednotky naší armády, které se už sedmým rokem podílejí na realizaci stonožkových projektů v zemích Balkánu, Iráku a Afghánistánu.
Příchod paní Běly na jeviště provázela stonožková hymna v podání dětského pěveckého sboru Mariela z 15. ZŠ v Plzni. Po přečtení všech nominovaných byli vyhlášeni vítězové. První "Cenu Ď 2007", kterou udílí paní Běla, získaly mírové jednotky naší armády, za něž cenu převzali generálmajor Josef Prokš a pplk. gen. štábu Petr Milčický. Další pak převzal kapitulář Řádu sv. Lazara Jeruzalémského pan Petr Řehoř, který se velmi výrazně podílí na podpoře DPL Opařany. Dovolte nám srdečně poblahopřát k tomuto ocenění.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku