Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Vodovod a školní lavice již slouží dětem

Koncem roku 2006 požádali vojáci ze 4. kontingentu PRT ISAF, plnící své služební povinnosti v afghánském Feyzabadu, Stonožku o spolupráci při realizaci projektu pomoci místním dětem. V obci Pas Pul bylo nutno vybudovat vodovod ke škole a v obci Wakhidrew bylo potřeba vybavit školu školními lavicemi. Stonožka neváhala a vyhlásila mimořádnou akci, jejímž cílem bylo získat dostatek peněz na materiální zabezpečení obou projektů. Během vánočních prázdnin, kdy vojáci přijeli na krátkou dovolenou domů, se paní Běla spolu s dalšími zástupci stonožkových škol sešla se zástupcem 4. kontingentu, aby projednali podrobnosti celé akce.
Již počátkem roku 2007 se podařilo stonožkovým školám nashromáždit 7 000,- USD, které byly potřebné na úspěšné finanční zabezpečení obou projektů. Vojáci ze 4. kontingentu zajistili přímo na místě – v Afghánistánu - nákup dřeva a výrobu lavic, nakoupili také materiál na výstavbu vodovodu. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se však realizace obou projektů o několik měsíců prodloužila. Než se však vše podařilo zrealizovat, vojáci ze  4. kontingentu odjeli po splnění svých úkolů domů a povinnosti začal plnit 5. kontingent pod velením plk. Aleše Opaty. V průběhu několika dalších měsíců bylá společná akce zdárně dokončena a vodovod i školní lavice již slouží plně svému účelu.
Rádi bychom poděkovali všem vojákům, kteří se velmi ochotně realizace obou projektů ujali, a samozřejmě i všem stonožkovým dětem, které opět dokázaly, že pomoc kamarádům v nouzi jim není cizí.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku