Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Veterán II. světové války plk. Imrich Gablech navštívil ZŠ v Zubří

Stonožková ZŠ v Zubří se také účastní společného projektu Stonožky a ministerstva obrany, který by měl přiblížit žákům základních škol životní příběhy veteránů II. svět. války a "novodobých" veteránů z mírových misí. Zpočátku panovaly určité obavy, jak se mladí "spisovatelé" s daným tématem vyrovnají. Avšak jejich literární práce předčily všechna očekávání. Mnohá dílka byla sepsána téměř profesionálně.
V úterý 16. řijna 2007 nastal čas seznámit děti s člověkem, jehož život si měly představit a napsat, jak si myslí, že jeho válečný příběh probíhal. Do školy zavítala paní Běla a dětem představila plk. Imricha Gablecha, válečného letce a později letového dispečera, který za II. světové války sloužil ve Velké Británii.

Spolu s nimi přijel i Mgr. Zdeněk Polčák z Vojenského historického ústavu v Praze. Pan plukovník velmi poutavě více než hodinu vyprávěl o své válečné cestě, která začala únosem letounu a odletem z letiště v Piešťanech. Po krátkém působení v letecké jednotce v Polsku se dostal spolu se spolubojovníky do sovětského zajetí. Nastala dvouletá strastiplná cesta po pracovních táborech, která na jeho zdraví zanechala následky. Teprve poté se mu podařilo dostat k československým leteckým jednotkám do Velké Británie. Bohužel, podlomené zdraví mu nedovolilo dlouho létat. Po částečném uzdravení se sice vrátil na letiště, ale do letadla už ho lékaři nepustili. Přeškolil se na letového dispečera a na tomto postu působil až do konce války.
Vyprávění posluchače velmi zaujalo. Snad nikdo si nedovedl představit, co všechno museli českoslovenští vojáci, kteří bojovali v zahraničí, během své válečné cesty zažít. Za to jim všem náleží hluboká úcta a uznání.
Paní Běla ocenila při této slavnostní příležitosti dlouholetou práci paní Jaroslavy Juříčkové udělením "Zlaté stonožky".
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku