Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Beseda s veteránem II. světové války plk. Maděrou v Prakšicíh

Setkání s výjimečnými lidmi je vždy pro jiné přínosem. V pátek 12.října 2007 se v ZŠ a MŠ Prakšice sešla celá řada významných lidí při společné besedě s žáky školy a občany obce. Vzácnou příležitostí bylo setkání s panem plukovníkem v.v. Vladimírem Maděrou z Velehradu, který je posledním žijícím členem skupiny, která připravovala v roce 1942 atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Osobní vzpomínky popisující strastiplný život bojovníků za svobodu dětem přiblížily nelehký život lidí v té době, osobní statečnost, hrdinství i lásku k rodné zemi, za jejíž svobodu byli ochotni obětovat vlastní život. Vzpomínky pana Maděry doplňoval zajímavými historickými souvislostmi pan PhDr. Jan B. Uhlíř, Ph.D. z Vojenského historického ústavu Praha. I když se jednalo o téma dětem časově vzdálené, pozorně poslouchaly. Snad proto, že beseda proběhla v rámci celoškolského projektu „Armáda v minulosti a dnes“, kdy žáci zjišťovali informace a zapisovali vzpomínky svých prarodičů a praprarodičů z období 30. a 40. let minulého století. Také se snažili ve svých literárních pokusech vcítit do duše člověka narozeného na začátku minulého století, který žil právě v období 2. světové války. Popisovali, čím mohl být, co všechno mohl zažít. Při svém hledání v historii někteří odhalili, že mohl být právě i účastníkem války.

Stejně vzácným hostem byl poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, místopředseda Výboru pro obranu, pan ing. Antonín Seďa. V další části besedy odpovídal na zvídavé dotazy žáků týkající se současné armády a obrany země. Panu poslanci patří velký dík za pomoc při našem pátrání a následném kontaktování pana Maděry.
Beseda se stala součástí stonožkového projektu , který si klade za cíl oživit netradiční formou období druhé světové války a období 50. let. Proto i paní Běla osobně zavítala do Prakšic a velmi srdečně a podrobně pohovořila s panem Maděrou o jeho životě odbojáře. Při diskuzi s žáky školy zdůraznila, jak důležitá je lidská vzájemnost a solidarita a jak si cení jakékoliv pomoci lidem trpících válečnými hrůzami.
Na odpolední schůzku sezvala prakšická škola jako koordinátor Stonožky pro oblast Moravy schůzku zástupců stonožkových škol s paní Bělou, která proběhla ve sborovně školy. V srdečné atmosféře, kterou umí vykouzlit pouze paní Běla, si vyměnili zkušenosti s výrobou vánočních přání či pexes. Současně proběhla diskuze o připravovaných akcích Stonožky a plánech do budoucna.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku