Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Březnové setkání na Ministerstvu obrany v Praze

Ve středu 28. března 2007 se uskutečnilo na Ministerstvu obrany ČR v Praze slavnostní setkání zástupců učitelů stonožkových škol s náměstkem ministryně Ing. Jaroslavem Kopřivou. Přítomni byli i další významní a milí hosté - zástupce náčelníka GŠ gen. Josef Prokš, viceprezident Stonožky gen. Pavel Štefka, hlavní kaplan AČR pplk. Jan Kozler a poradce ministryně plk. Tomáš Holub. Slavnostní setkání se uskutečnilo u příležitosti Dne učitelů.
Ve svém proslovu Ing. Kopřiva připomenul mnohé z akcí, které se Stonožce ve spolupráci s armádou podařilo úspěšně realizovat (Bosna a Hercegovina, Kosovo, Irák, Afghánistán) a dodal: "Není tajemstvím, že úspěch tohoto snažení je z velké části také velkým úspěchem Vás, učitelů, kteří dokážete s dětmi mluvit nejen o věcech, ale také o lidech." Poděkoval všem za jejich neocenitelnou činnost a předal jim pamětní list a věcný dar. Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka ZŠ Kladská v Praze, poděkovala jménem všech pedagogů za podporu a pomoc, kterou armáda Stonožkce při jejích projektech poskytuje. Velmi milé bylo krátké hudební a recitační vystoupení dětí ze ZŠ Kladská, které sklidilo zasloužený potlesk.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku