Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Den otevřených dveří v ZŠ Prakšice

Kdo šel v neděli 29. dubna 2007 v Prakšicích kolem základní a mateřské školy, určitě nahlédl dovnitř a vstoupil dále. Stonožkové děti a učitelé totiž připravili "Den otevřených dveří". A věřte, bylo se na co dívat.
Mezi hosty, které pan ředitel jménem školy přivítal, byli i zástupci Stonožky - prezidentka paní Běla, viceprezident generál Štefka a mjr. Kout. Pozvání přijal i kpt. Horák, účastník mise v Afghánistánu, který velmi úzce spolupracoval spolu s vojáky ze své jednotky se Stonožkou při pomoci dětem v oblasti Feyzabadu. Mezi vzácnými hosty nechyběli ani starosta obce a zástupci sponzorů, bez jejichž pomoci by nebylo možno školu tak nádherně upravit.
Po krátkém programu, ve kterém děti předvedly svá vystoupení, poděkoval pan ředitel všem, kteří se na zkrášlení školy podíleli a spolu s paní učitelkou Kovaříkovou jim předal malé dárečky od dětí. Zástupci žákovského parlamentu pak předali paní Bělě symbolický šek na 3 100,- Kč, které se podařilo získat uspořádáním dětského karnevalu.
Pan starosta ve svém krátkém projevu vyjádřil uspokojení nad tím, že se v obci podařilo vybudovat tak nádhernou školu, a poděkoval všem, kteří pomohli tento projekt realizovat.
Poté přistoupila k mikrofonu paní Běla. Zavzpomínala na začátky Stonožky, kdy se podařilo sehnat první peníze na zakoupení vybavení pro česká a slovenská zdravotnická zařízení. Během následujících let se pak přidávaly další děti z mnoha škol, které chtěly pomáhat dětem také. Hnutí se rozrůstalo, začaly pomáhat také děti z Norska. V roce 2000 Stonožka zaměřila pozornost i na děti z válkou postižených oblastí. Vyvstal problém, jak dopravit sanitky, zdravotnický materiál, školní potřeby a ostatní pomoc do těchto oblastí. Paní Běla požádala o spolupráci Armádu České republiky. Od té doby jsou realizovány společné akce, děti velmi úzce spolupracují s vojáky. Paní Běla předala slovo panu generálu Štefkovi. Ten ve stručnosti připomněl nejvýznamnější akce, které se od začátku spolupráce podařilo společně realizovat. Zdůraznil, že armáda je i v budoucnu připravena stonožkovým dětem při humanitárních akcích pomoci. V následujícím vystoupení promluvil kpt. Lubomír Horák, účastník právě ukončené mise v Afghánistánu. Podrobně vylíčil průběh právě probíhající akce v Afghánistánu - v distriktu Kohestan, kam směřovalo 7 000,- USD ze stonožkového konta. Za tuto sumu byl nakoupen materiál pro vybudování vodovodu do místní školy a byly zhotoveny školní lavice. Vojáci kontingentu zorganizovali také první vojenský mezinárodní "Stonožkový dvojtýden", během kterého se podařilo získat peníze na zakoupení potravin a dřeva na otop pro sirotčinec ve Feyzabadu. Dokumentární fotografie, které byly během výkladu promítány, podtrhly výklad a názorně dokumentovaly těžký život dětí v této části světa. Vyprávění zanechalo ve všech přítomných hluboký dojem.


Jako památku na tuto slavnost zasadili hosté před školou stromy, které budou léta připomínat obyčejnou lidskou pospolitost i krásné zážitky z tohoto dne. Následovala prohlídka školy, při níž se mohli všichni přesvědčit, jak šikovné prakšické děti malují na sklo a hedvábí, tkají na rámu, pracují v keramické dílně, zkoumají základy fyziky v učebně přírodních věd nebo předvádějí své dovednosti v učebně informatiky. Celé odpoledne probíhala v budově školy dobrovolná sbírka na Stonožku a současně prodej výrobků dětí ze skla a keramiky. Výtěžek, který bude zaslán na konto Stonožky, činil 2 570,- Kč.

Dovolte nám, abychom všem pořadatelům poděkovali za nádherné odpoledne a popřáli jim mnoho úspěchů do další práce.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku