Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Braina, Babin Most a Doberdol po letech

Vážení stonožkoví přátelé,

v tomto roce je to již 10 let, co byla za účasti Armády České republiky zahájena mise pod velením NATO v dnes již bývalé jihosrbské provincii Kosovo. Vojáci AČR od svého příchodu do oblasti města Podujevo v červnu 1999 rozvíjeli aktivity zaměřené na snížení dopadu válečného konfliktu na civilní obyvatelstvo a především na děti. Za významné pomoci Vašeho hnutí, tzn. aktivity stovek a tisíců stonožkových dětí, se podařilo realizovat několik významných projektů pomoci Kosovu. Před několika dny jsme dnes již nezávislé Kosovo navštívili a vydali se po stopách stonožkových projektů.

Mezi úplně první společné projekty Stonožky a českých vojáků patřilo pořízení, přeprava a darování stonožkové sanitky dětskému oddělení nemocnice v Prištině. Tento projket byl jedním z provních, který nastartoval úspěšnou spolupráci Vašeho hnutí a vojáků AČR nejen v misich ale i doma v České republice. Uvedenou sanitku se nám nepodařilo vidět, ale alespoň po telefonu nás vedení nemocnice v Prištině ujistilo, že sanitka nepřetržitě a spolehlivě slouží dětem. Obdobným projektem bylo i darování sanitky v srbské vesnici Babin Most v červnu 2004. Tuto sanitku se nám podařilo spatřit - zastihli jsme ji na cestě k pacientovi na okraji obce Babin Most. Překvapení lékařů a sester z místního zdravotního střediska nebralo konce, když po 5 letech spatřili tváře těch, kteří stonožkovou sanitku přivezli. Vzpomínání na návštěvu paní Běly, premiéra tehdejší vlády ČR pana Špidly a nezapomenutelného generála Michala Pažůra nebralo konce.

S podobnou atmosférou jsme se setkali i ve dvou "stonožkových školách", které byly z prostředků získaných aktivitou stonožkových dětí rekonstruovány a předány kosovským dětem v roce 2003 a 2004. Dnešní školáci si již na návštěvu paní Běly nevzpomínají, ale o to vřelejší jsou slova vděčnosti a vzpomínek vyřčená ústy učitelů. Symbol Vašeho hnutí - Stonožka - dál svými barvami na fasádách těchto škol připomíná den, kdy děti z obcí Braina a Doberdol s úsměvem vstoupili do opravených škol.

Z těchto našich návštěv a vzpomínání na úspěšné projekty českých pilných dětí z hnutí Stonožka Vám zasíláme několik fotografii, které dokumentují, že vzpomínky na pomoc českých dětí Kosovu jsou stále živé.

Zdraví a vzpomínají

mjr. Karel Kout
Jan Procházka
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku