Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Dvojí oslava v Otrokovicích

Pátek 2. října 2009 byl v Otrokovicích ve znamení velikých oslav. Základní škola na Mánesově ulici totiž brzy oslaví své 75. výročí založení. Protože i Stonožka brzy bude slavit kulaté jubileum, rozhodli se, že to oslaví několik měsíců předem - ale společně.
I když počasí již od začátku týdne nevěštilo nic dobrého, v pátek jako by mávnul kouzelným proutkem. Sluníčko, teplo a tím i dobrá nálada. V 11 hodin už bylo před pódiem v sadu před Společenským domem plno a všichni očekávali s napětím, co se bude dít

Na jeviště vstoupil moderátor celého pořadu, přivítal všechny přítomné a také vzácné hosty - paní Bělu, starostku Otrokovic paní Radoslavu Matuzskovou, pana ředitele ze ZŠ Mánesova Mgr. Vratislava Podzimka a děti a učitele z dalších otrokovických škol. To už se objevil na scéně Pepa Vágner s tanečnicemi a rozehřál publikum svými hity. Děti se nahrnuly těsně pod pódium a každou písničku odměnily bouřlivými ovacemi.
Druhá část pořadu patřila soutěžím. Družstva ze všech tří otrokovických škol soutěžila mezi sebou v nafukování balónků a chirurgických rukavic, v házení papírového a plastového odpadu do popelnic a ve vytvoření co nejnápaditější masky - za použití recyklovatelného odpadu (plastové lahve, papír, igelitové pruhy apod.). Vítězství družstva ZŠ Mánesova bylo jen těsné. Po nich následoval druhý blok Pepova vystoupení. A opět hit za hitem a bouřlivý aplaus. Čas uplynul velmi rychle a zazněla, jako vždy, stonožková hymna Never Be Alone v česko - anglické verzi, kterou zazpíval Pepa v doprovodu školního dětského sboru, který posílila i paní Běla. Všichni se jen neradi loučili s velmi vydařenou oslavou. Nezbýva než poděkovat pořadatelům ze ZŠ Mánesova, kteří připravili tak nádherný program.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku