Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

800 let narození Svaté Anežky České

Sobota 12. listopadu 2011 je a bude velmi významným dnem v dějinách České republiky. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se uskutečnila slavnostní mše u příležitosti 800. výročí narození Svaté Anežky České. Před desátou hodinou ranní se zaplnila katedrála významnými církevními představiteli z celé naší republiky včele s J. E. Mons. Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským. Mši celebroval J. E. kardinál Joachim Meissner z Kolína nad Rýnem. Během slavnosti byl přečten dopis, kterým Svatý otec Benedikt XVI. pověřil pana kardinála Meisnera, aby ho na mši zastoupil. Závěrem mše se dostalo velké cti šesti stonožkovým pedagogům a Armádě České republiky, zastoupené gen. Františkem Malenínským. Paní Běla dekorovala Mgr. Helenu Dufkovou, Mgr. Janu Krinkovou, Mgr. Jaroslavu Spěváčkovou, Mgr. Kateřinu Vávrovou, Mgr. Miloslavu Kubátovou, Mgr. Kateřinu Zamiškovou a AČR stonožkovým vyznamenáním Zlatou stonožkou 1. stupně za jejich významnou dlouhodobou podporu a spolupráci s hnutím. Také J. E. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský se rozhodl ocenit jejich práci a udělil jim pamětní stříbrnou minci k výročí narození Svaté Anežky České.

V 15. hod. pak byla v prostorách Strahovského kláštera otevřena výstava výtvarných a literárních prací stonožkových dětí "Svatá Anežka Česká - genialita českého učitele". Slavnostní vernisáže se zúčastnili vzácní hosté - J. E. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, J. E. kardinál Joachim Meisner a opat řádu premonstrátů Mons. M. J. Pojezdný OPraem, díky jehož laskavosti mohla být výstava instalována právě v prostorách Strahovského kláštera. V krátkých proslovech vyslovili všichni vzácní hosté svůj obdiv a uznáním všem mladým stonožkovým umělcům, kteří vytvořili nádherné práce. Mimořádný dík patří sestře Dominice Bohušové OP, bez jejíhož mimořádného přispění by celá výtvarná a literární soutěž nemohla dosáhnout takového významu a uznání. Paní Běla jí jménem všech stonožkový dětí a přátel Stonožky za její práci poděkovala a předala nádhernou kytici růží. Ke slavnostnímu rázu vernisáže příspěl i stonožkový kamarád Josef Vágner, který zazpíval stonožkovu hymnu Never Be Alone a píseň Ave Maria. Výstava bude otevřena denně od 9.00 hod. do 17.00 hod. až do 2. prosince 2011, takže neváhejte a navštivte ji. Určitě se Vám bude líbit.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku