Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Cena Ď - 2011V úterý 21. června 2011 se Národní divadlo v Praze zaplnilo již pojedenácté lidmi, jejichž nezbytnou součástí života je pomáhat jiným lidem, podporovat projekty, na které lze jen těžko získat finanční prostředky, a těmi, kteří nám mohou být morálním vzorem v našem životě. V hledišti bylo samozřejmě i publikum, které svým potleskem chtělo poděkovat všem nominovaným za to, že se zcela bez nároku na jakoukoliv odměnu snaží pomoci dobré věci.

Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, byl Mons. Dominik Duka O. P., arcibiskup pražský, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR brig. gen. Ing. Miroslav Žižka, sestra Dominika, spolupracovnice Mons. Duky a mnozí další.

Autor projektu "Cena Ď" Richard Langer s dcerou Markétou postupně představili nominované v 15 kategoriích. O jednotlivých vítězích, které bylo opravdu velmi těžké spravedlivě vybrat, rozhodovalo kolegium pro udílení cen.

Členkou kolegia je od roku 2007 také paní Běla. Pro letošní ročník jí připadla nelehká úloha doporučit kolegiu kandidáty a udělit ceny ve 4 kategoriích. Paní Běla a kolegium pak určilo vítěze takto:
Petr H. Roch Binder - za podporu Domova důchodců ve Sloupu v Čechách


studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku - za podporu Dětského centra Pavučinka v Šumperku


manželé Dufkovi - za podporu Hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka


plk. gen. št. Rudolf Honzák a příslušníci 5. kontingentu Armády České republiky - morální vzor - za vynikající spolupráci při realizaci společného projektu Stonožky a AČR v Afghánistánu
Po oficiální části programu se sešli vítězové všech kategorií spolu s kolegiem Ceny Ď a se vzácnými hosty ke slavnostnímu přípitku ve foyer divadla.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku