Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Benefice pro Stonožku - 2011

Benefice pro Stonožku a Zubří na Valašsku patří již delší dobu neodmyslitelně k sobě. Letošní, již čtvrtou v pořadí, připravili žáci místní základní školy na 15. březen. Pozvání přijali i vzácní hosté: paní Běla, plk. gšt. Rudolf Honzák - velitel 5. kontingentu naší armády v Afghánistánu, mjr. Karel Kout - velitel skupiny CIMIC 2. kontingentu, por. Lukáš Kubiček - velitel skupiny CIMIC 5. kontingentu, starosta města Jiří Randus s místostarostkou Mgr. Alenou Dobšovou a zástupkyně nejvýznamnější firmy v Zubří Gumáren Zubří - ředitelka logistiky Bc. Eva Farkasová a asistentka generálního ředitele Alena Kašparová.

Hlediště bylo zaplněno do posledního místečka. Krátce po desáté hodině začal program plný scének, zpěvu a tance. A opravdu se bylo na co dívat. Výkony účinkujících byly poprávu odměňovány bouřlivým potleskem, z čehož bylo možno soudit, že se obecenstvo opravdu dobře bavilo. Zhruba v polovině programu si moderátoři pozvali na jeviště vzácné hosty. Z krátkých rozhovorů se bylo možno dozvědět, jak vypadají školy v Afghánistánu, jak děti v provincii Lógar přijímaly pomoc od stonožkových kamarádů z ČR, že se mnoha společných projektů Stonožky a AČR zúčastnili i vojáci z jednotek americké a jordánské armády a jaké plány má Stonožka do budoucna. V druhé části programu smršť dobré zábavy pokračovala. Na závěr měli pořadatelé přichystáno pro všechny překvapení - dokonce i pro samotné účinkující. Pozvání totiž přijal i stonožkový kamarád Pepa Vágner, který už v Zubří jednou vystupoval. Měl připraven minirecitál ze svých velkých hitů. Dopolední představení zakončila stonožková hymna Nezůstávej sám (Never Be Alone), kterou vynikajícím způsobem zazpíval žák 6. třídy Honza Dvořák. Jaké bylo jeho překvapení, když se v druhé sloce k jeho zpěvu přidal i Pepa Vágner! Se závěrečnými takty hymny se přišli rozloučit i všichni účinkující a hlediště opět naplno aplaudovalo.

V 17.00 hod. bylo připraveno druhé představení - pro dospělé obecenstvo. Sál byl opět zaplněn do posledního místečka a úspěch byl snad ještě větší než dopoledne. Všechna čísla vystoupení se velmi líbila - obecenstvo se opravdu velmi dobře bavilo. V předsálí byl přichystán stonožkový stánek s výrobky dětí ze zuberské školy a mnozí diváci zakoupením některého z těchto výrobků vlastně také přispěli ke stonožkové pomoci zuberských dětí.

Není bez zajímavosti, že se vystoupení (jako účinkující) zúčastnili i bývalí žáci školy, kteří vystupovali i v předchozích zuberských stonožkových beneficích; mnozí z nich jsou dnes již vysokoškolskými studenty.

Dovolte nám, abychom žákům ZŠ Zubří poděkovali za opravdu fantastický zážitek a samozřejmě také všem divákům, kteří přispěli na ušlechitilý účel. Výtěžek z obou představení 12 000,- Kč bude poukázán na konto Stonožky.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku