Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Vyhodnocení výtvarné a literární soutěže Svatá Anežka Česká

Do výtvarné soutěže bylo příhlášeno téměř 2 000 prací, do literární téměř 100.

Vysvětlivky ke zkratkám v tabulkách:

CADD - cena arcibiskupa Dominika Duky
CSD - cena sestry Dominiky
CMP - cena Mons. Pojezdného
CBJ - cena Běly Jensen
CP - cena poroty
ČU - čestné uznání
pamlist - pamětní list

__________________________________________________


Vyhodnocení:

Výtvarná soutěž - 1. kategorie - klikni zde.
Výtvarná soutěž - 2. kategorie - klikni zde.
Výtvarná soutěž - 3. kategorie - klikni zde.
Výtvarná soutěž - 4. kategorie - klikni zde.

Literární soutěž - klikni zde.
__________________________________________________

Ceny arcibiskupa Dominika Duky, sestry Dominiky, Mons. Pojezdného, Běly Jensen a ceny poroty budou předány na slavnostním shromáždění v Arcibiskupském paláci v Praze 2. prosince 2011 - v 11.00 hod., kam budou vítězové těchto cen pozváni spolu s rodiči nebo učitelským doprovodem, po ukončení slavnostní mše v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
Všechny ostatní ceny, čestná uznání a pamětní listy budou rozeslány na příslušné školy poštou.

Prosíme proto všechny vítěze výše uvedených cen, kterých se to týká, aby na adresu bela@online.no potvrdili svou účast na slavnostním předání cen v Arcibiskupském paláci v Praze a uvedli také, zda se zúčastní jejich rodiče či učitel.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku