Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Jak to bylo ve Zvíkovci

Fotografie z celého slavnostního dne si můžete stáhnout kliknutím zde.
Celý soubor obsahuje 137 fotografií a je velký zhruba 45 MB. Proto stahování bude trvat déle.

Zvíkovec je malý městys, který leží na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje u břehu řeky Berounky. V pondělí 21. září 2015 se rozrostl o více než polovinu obyvatel. Konala se zde totiž slavnost u příležitosti 25. výročí založení hnutí "Na vlastních nohou - Stonožka" a 15. výročí počátku spolupráce s AČR. Zavítalo sem více než 80 stožkových pedagogů a mnoho dalších vzácných hostí. Mezi nimi pražský arcibiskup J. Em. Dominiík kardinál Duka OP, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka, plzeňský biskup Mons. František Radkovský, "stonožkový generál" genpor. Josef Šíba, stonožkový patron armádní generál Pavel Štefka, plk. Petr Milčický, plk. Ctirad Gazda, dlouholetý spolupracovník Stonožky a účastník mnoha zahraniční misí mjr. Josef Daňhel, starosta městyse Zvíkovec Petr Uher, ředitelka Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Jana Česká, stonožkoví příznivci a přátelé a mnoho dalších vzácných hostí.
Slavnostní část, která se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie, zahájil moderátor v 11 hodin. Nejdříve vystoupil Mons. František Radkovský, který ve svém projevu zdůraznil, že Stonožka je hnutím, které umí pomoci a od mala k tomu vede i děti. Starosta Zvíkovce Petr Uher vyslovil hrdost a poděkování, že si Stonožka vybrala k oslavě svého významného jubilea právě jejich městys. PaedDr. Jana Česká poděkovala Stonožce za to, že si pro splupráci a pomoc vybrala právě Domov Zvíkovecká kytička. Po jejích slovech zazpíval pěvecký sbor klientek domova několik písní.
Paní Běla vyslovila upřímné poděkování, obdiv a uznání dětem, které svou poctivou prací pomohly mnoha dětem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Neopomněla poděkovat i vojákům AČR, kteří vedle plnění svých náročných vojenských povinností zajišťovali realizaci společných projektů AČR a Stonožky. Hluboké uznání a poděkování vyslovila i pedagogům ze stonožkových škol, kteří, v mnoha případech i přes své velké osobní životní probémy, zcela nezištně podporovali a vedli stonožkové děti v jejich významné a záslužné činnosti. Mjr. Josef Daňhel, který se nedávno vrátil z mise v Afghánistánu, zdůraznil, jak významná byla pro život místních dětí stonožková pomoc. Potom předal paní Běle dopis genmjr. Jonha M. Murraye, ve kterém tento americký velitel blahopřál dětem, pedagogům a paní Běle k 25. výročí založení Stonožky a poděkoval za pomoc, kterou poskytly 2 400 studentům a 120 dětem ze sirotčince v Charikaru. Dále pak předal oficiální poděkování ředitele školství pro distrik Bagrám za poskytnutou pomoc.
Poté se slova ujal J. Em. Dominik kardinál Duka OP, který vysoce ocenil 25letou práci Stonožky. Předal pak paní Běle bronzovou sošku anděla strážného a medaili Sv. Víta.


Genmjr. Josef Šíba pochválil 25letou práci Stonožky, zavzpomínal na obtížné počátky hnutí i na své první setkání s paní Bělou v roce 2000, z něhož vznikla dlouholetá plodná spolupráce hnutí a AČR, která pomohla tisícům dětí v mnoha válkou zasažených zemích. Vyzdvihl obětavou práci učitelů, kteří vedou děti k solidaritě a k soucitu s méně šťastnými vrstevníky. Zmínil aktivity žáků, jimiž získávají finance pro pomoc potřebným. Přestože byla tato akce určena pouze učitelům, nezapomněl oslovit děti, na jejichž bedrech spočívá hlavní úspěch Stonožky: "Nehledě na nepřítomnost stonožkových dětí na dnešních oslavách, nelze tuto nekonečnou řadu dětí zapálených pro společnou věc, ochotných být užitečnými a svým přispěním pomáhat druhým v poděkování vynechat. Milé děti, velice si vážím toho, co vaše hlavičky vymyslely a ručičky vyrobily, aby se ti druzí měli byť třeba jen nepatrně lépe, byli šťastnější a spokojenější. Poděkování patří nejen vám, co v současné době smysl hnutí naplňujete a dále rozvíjíte, ale i těm, kteří stáli na začátku hnutí a štafetu předali vám mladším. Děkuji."
Místopředseda senátu Přemysl Sobotka ve svém krátkém poděkování uvedl, že: "Paní Jensen přišla s myšlenkou, ale potřebovala odezvu. Tu našla v českých kantorech. Díky za to, že společně ukazujete dětem, že klid, který je v České republice, není všude, a že je učíte pomáhat."Následovalo předání děkovných diplomů a gratulace pedagogům a spolupracovníkům Stonožky z rukou pana kardinála, pana místopředsedy Senátu PČR, paní Běly a gen. Šíby. Závěrem zazněla všemi přítomnými spontáně zazpívaná národní hymna.
Odpoledne pak oslavy pokračovaly neformálním setkáním v prostorách Domova Zvíkovecká kytička.

Slavnostního dne se zúčastnila také ředitelka pobočky Výrobního družstva Znak Malá Skála paní Ing. Dana Plíhalová. U této firmy byla objednána výroba stonožkových vyznamenání. Po konzultaci s předsedou výrobního družstva Ing. Václavem Břichnáčem bylo rozhodnuto předat Stonožce tato vyznamenání jako dar. Je to opravdu nádherný příklad mecenášství a podpory dobré věci.

Dovolte nám, abychom srdečně poděkovali ředitelce Domova Zvíkovecká kytička PaedDr. Janě České a zaměstnancům tohoto domova za perfektní organizaci celého slavnostního dne, za přípravu rautu i za dokonalé služby, které "oslavencům" během celého dne poskytovali. Vše bylo opravdu fantastické. Určitě budeme na pondělí 21. září 2015 dlouho v dobrém vzpomínat.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku