Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Mše pro Stonožku 2015

Fotografie z celého slavnostního dne si můžete stáhnout kliknutím zde.
Celý soubor obsahuje 114 fotografií a je velký zhruba 39 MB. Proto stahování bude trvat déle.

Článek na webových stránkách AČR - klikni zde.

Vrcholem letošního výročního roku hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka se bezpochyby stala 5. slavnostní mše svatá, kterou pro stonožkové děti celebruje její významný patron J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. V pátek 4. prosince 2015 se zcela zaplnila katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha právě stonožkovými dětmi, pedagogy a přáteli hnutí. Mezi významnými hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl náčelník GŠ AČR generálporučík Josef Bečvář, armádní generál Pavel Štefka, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka a mnoho dalších osobností. Letošní mši v přímém přenosu uváděla TV NOE.
Slavnostní fanfáry hudby Hradní stráže zahájily v 11 hodin téměř dvouhodinovou slavnostní mši. Poté moderátor - vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka - přivítal všechny přítomné. K mikrofonu pozval paní Bělu, gen. Bečváře a MUDr. Sobotku. Všichni ve svém krátkém projevu zdůraznili své díky všem stonožkovým dětem a pedagogům za jejich dlouholetou práci, kterou se snaží usnadnit život těm, kteří pomoc potřebují.

V průběhu mše zazněly písně v podání mnohasetčlenného spojeného pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jaroslava Pletichy. Jeho součástí byl i zpěvácký spolek Hlahol pod vedením sbormistryně Kláry Ježkové. Jako sólista vystoupil velmi uznávaný světoznámý český operní zpěvák - basbarytonista a barytonista Adam Plachetka, sólista Vídeňské státní opery, který v minulosti také působil v řadách stonožkových dětí. Dodnes na Stonožku velmi rád vzpomíná a hrdě se k ní hlásí. Další významnou osobností, která na mši zazpívala, byla sopranistka Marie Fajtová, sólistka Národního divadla v Praze.
I letost promluvil k dětem probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském prof. Petr Piťha. Mimo jiné také přiblížil posluchačům osobnost sv. Mikuláše.
Na odpoledne pozval Otec kardinál vítěze výtvarné soutěže "Karel IV. - Otec vlasti" do Arcibiskupského paláce, kde jim byla předána ocenění. Při příležitosti 25. výročí založení byla Stonožce předána zlatá medaile sv. Vojtěcha - nejvyšší ocenění Arcibiskupství pražského. Poté se v prostorách Anežského kláštera uskutečnila za přítomonosti Otce kardinála slavnostní vernisáž výstavy vítězných prací letošní výtvarné soutěže. Výstavu můžete navštívit až do konce ledna 2016.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku