Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Slavnostní setkáíní u příležitosti 15. výročí spolupráce AČR a Stonožky

V úterý 10. března 2015 tomu bylo právě 15 let, kdy započala spolupráce Armády České republiky a hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka. Při této příležitosti se uskutečnila malá slavnost, na kterou přijali pozvání vzácní hosté - J. Em. Dominik kardinál Duka OP, náčelník Generálního štábu Armády České republiky gen. Petr Pavel, "stonožkový" generál Josef Šíba, plk. Petr Milčický, plk. Radek Šíba, plk. Miroslav Lysina a mnozí další stonožkoví spolupracovníci, přátelé a zástupci stonožkových škol.

Na uvítanou paní Běla připomněla, že to byl právě gen. Josef Šíba, který ji 10. března 2000 přijal a zajistil, aby se do válkou postižených balkánských zemí dostala první stonožková pomoc - nové sanitky, které byly zaplněny školními potřebami a pomůckami pro děti ze zdejších škol. Poté následovaly další a další dodávky stavebního materiálu, školních pomůcek, zdravotnického vybavení, hraček, sportovního vybavení a mnoha dalších věcí, které vojáci AČR, kteří v těchto zemích působili v rámci vojenských misí, přepravili a doručili tam, kde jich bylo nejvíce potřeba. Na mnoha místech také organizovali výstavbu a rekonstrukce škol. Nutno připomenout, že tato pomoc směřovala do Bosny a Hercegoviny, Kosova, Iráku a Afghánistánu. Při příležitosti oslavy této úspěšné patnáctileté spolupráce paní Běla předala finanční prostředky, které budou použity na opravu sirotčince a pomoc dětem v afghánském Charikaru.
Poděkování zaslali gen. Šíbovi i bývalí příslušníci jednotky CIMIC/PSYOPS 5. kontingentu v afghánském Lógaru, za jejichž působení v misi proběhlo mnoho velmi úspěšných společných akcí.

Pan gen. Šíba poté zavzpomínal na společné projekty, které armáda se Stonožkou uskutečnila. Zdůraznil, že po první akci paní Běla a stonožkové děti a školy přicházely s dalšími a dalšími nápady jak dětem v oblastech Balkánu, Iráku a Afghánistánu pomoci.

Projev gen. Šíby si můžete přečíst po kliknutí zde."Není tedy divu, že si Stonožkové hnutí získalo obdiv a podporu od všech dosavadních ministrů obrany, že si nad Hnutím berou ministři obrany záštitu...", řekl gen. Šíba. Dále pak dodal: "Velkými příznivci hnutí jsou též náčelníci Generálního štábu AČR a další nejmenovaní generálové, důstojníci, praporčíci a vojáci Armády České republiky, a to nejen přímí účastníci mírových misí, ale i ti, kteří je z území republiky zabezpečují. Tato spolupráce díky stále se rozrůstajícímu počtu zapojených dětí, členů a přátel hnutí Na vlastních nohou stále pokračuje a rozrůstá se. Je to také zásluhou neúnavnosti a obrovského nasazení prezidentky hnutí paní Běly."

Při této příležitosti předal ředitel ZŠ Spálené Poříčí Mgr. Jiří Šeffl gen. Petru Pavlovi poukaz na finační částku, jíž se město Spálené Poříčí připojilo k pomoci sirotčinci v afghánském Charikaru.


Jelikož několik dní před slavnosním setkáním oslavil gen. Šíba životní jubilem, obdržel od Stonožky a všech přítomných nejen upřímná blahopřání, ale i mnoho darů.

Dovolte, abychom se i my - jménem Stonožky - připojili ke gratulantům a popřáli "našemu stonožkovému generálovi" vše nejlepší, hodně zdraví a životního elánu i humoru, které jsme u něho vždycky obdivovali.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku