Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Benefice pro Stonožku 2018

Středa 4. duben 2018 byla dnem, kdy se dvakrát zaplnil diváky sál Klubu Zubří do posledního místečka. Konala se totiž 11. benefice pro Stonožku. A protože předchozí benefice byly velmi úspěšné, publikum netrpělivě očekávalo, co jim účinkující z místní stonožkové základní školy připravili letos.
Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, nechyběla prezidentka hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka paní Běla Jensen, velitel 71. mechanizovaného praporu pplk. Petr Blecha, četař Karel Kopeček, který slouží také v Hranicích, stonožkový spolupracovník Vítězslav Březina, starosta Zubří Ing. Lubomír Vaculín, místostarosta Mgr. Stanislav Petružela a další.
Přesně v 10.00 hod. přivítaly moderátorky všechny diváky v sále. V úvodním projevu pan ředitel Mgr. Tomáš Randýsek ocenil snahu a práci všech dětí a jejich pedagogů, kteří se již 26 let podílejí na stonožkové pomoci dětem.
A poté začal dlouho očekávaný program. Taneční vystoupení, divadelní scénky v českém a dokonce i v anglickém jazyce, vystoupení 5 skupin zuberských dívek, které jsou členkami jednoho z předních oddílů estetické skupinové gymnastiky v České republice, pěvecká vystoupení, aerobic, irské tance.Po přestávce zazněla již tradičně stonožková hymna Never Be Alone v podání školního pěveckého sboru. Poté byli pozváni na podium hosté. Paní Běla ocenila dlouholetou práci zuberských žáků a pedagogů pro Stonožku. Pplk. Blecha krátce zavzpomínal na jednu ze zahraničních misí, ve kterých sloužil. Uvedl, že právě v afghánském Lógaru se stonožková pomoc dostala k dětem do mnohdy velmi odlehlých a ne zrovna bezpečných částí tohoto distriktu. Četař Kopeček pak zavzpomínal na to, co bylo podnětem k jeho vstupu do řad vojáků Armády České republiky.
Poté následovala další taneční, pěvecká a divadelní vystoupení. Čas velmi rychle uběhl a už zazněla závěrečná píseň Sunrise Avenue - Hollywood Hills ve vynikajícím podání Patrika Vaška. K němu se pak přidali všichni účinkující, kteří se rozloučili s vděčným publikem.
Zájem o odpolední představení, které bylo určeno pro rodiče a zuberskou veřejnost, předčil všechna očekávání, protože hodně diváků muselo zhlédnout celé představení vestoje. Mnozí se dokonce do zcela zaplněného sálu nedostali vůbec. I přesto mělo celé odpolední představení strhující atmosféru a potlesk po jednotlivých číslech programu svědčil o tom, že se vystoupení velmi líbí. To nakonec bylo vidět i na celkové částce - více než 26 000,- Kč, kterou se podařilo získat na dobrovolném vstupném a prodeji drobných dárkových předmětů.
Dovolte nám, abychom srdečně poděkovali všem, kteří se na této slavnostní akci podíleli.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku