Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Mše pro Stonožku 2018

Fotografie z celého slavnostního dne si můžete stáhnout kliknutím zde.
Celý soubor obsahuje 161 fotografií a je velký zhruba 85 MB. Proto stahování bude trvat déle.

Pro zobrazení předání papežského vyznamenání a varhanní píštaly - klikni zde.
Pro spuštění videa klikni na šipku vpravo nahoře, pro ukončení stiskni Esc.

Článek na webových stránkách AČR - klikni zde.


Jako každoročně i letos se sešli v první prosincový pátek žáci stonožkových škol, jejich pedagogové, zástupci AČR a příznivci Stonožky v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kam je pozval vzácný stonožkový patron J. Em. Dominik kardinál Duka OP na mši svatou pro Stonožku. Ta letošní byla již v pořadí osmá a uskutečnila se 7. prosince 2018. Mši kocelebroval olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík.

Pozvání přijala kromě žáků a pedagogů stonožkových škol celá řada významných hostů - místopředsedkyně a místopředseda Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a Jiří Oberfalzer, náčelník Generálního štábu AČR gen. Aleš Opata, patroni Stonožky a bývalí náčelníci GŠ AČR generálové Pavel Štefka, Josef Bečvář a Petr Pavel, gen. Lenka Šmerdová, gen. Miroslav Žižka, vydavatel časopisu Prague Leaders Magazine Benke Aikell, kpt. Jakub Šimíček, ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, Doc. Jana Klečková z FAV Západočeské univerzity v Plzni, ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek, hudebník a producent Karel Vágner, zpěvák Josef Vágner a mnozí další. Moderátorem slavnostní mše byl kpt. Petr Šabaka a rtm. Alena Murková z vojenské jednotky v Liberci.

Úvodem poděkovala paní Běla všem dětem a jejich pedagogům za pomoc, kterou se snaží poskytnout dětem ve světě, které nemají tolik štěstí, aby žily v míru. Zároveň poděkovala i vojákům AČR, kteří v rámci svého působení v zahraničních operacích stonožkovou pomoc realizují. Poté gen. Aleš Opata vzpomněl na začátky spolupráce armády a Stonožky - na předávání sanitních vozů v zemích bývalé Jugoslávie, což byla právě první společná akce. Ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a Doc. Jana Klečková z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni poděkovali Stonožce za aktivní účast a podporu ve výzkumném programu léčby Crohnovy choroby. Ředitel pražské Zoo Miroslav Bobek poděkoval dětem za podporu při vydání dětské knihy Gorilí pohádky. Kpt. Jakub Šimíček, který zorganizoval a zrealizoval materiální pomoc pro školu v Bangui ve Středoafrické republice, zajistil z prostředků Stonožky dodávku učebnic a břidlicových tabulek pro děti této školy, což také vysoce ocenilo vedení mise OSN v této zemi.

Během bohoslužby přednesly stonožkové děti přímluvy a předaly v doprovodu vojáků AČR J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi obětní dary.

Poté následovalo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže "Varhany pro katedrálu". Diplom a cenu se převzali: Adéla Vandová ze ZŠ Dukelská ve Strakonicích, Nina Strnadová ze ZŠ Kladská v Praze, Andrea Mirková ze ZUŠ Jagellonská v Plzni, Nikola Procyková ze ZŠ Bludov, Tereza Zierisová ze ZUŠ Havlíčkova v Pardubicích, Viktoria Machatá ze ZŠ Bratrů Veverkových v Pardubicích, Dominik Marek ze ZŠ v Zubří, Klára Prepslová ze ZŠ Npor. Loma v Přiboře, Veronika Tomisová ze ZŠ Tyršova v Hlučíně a Dominika Dufková za kolektiv ze ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě.

V průběhu bohoslužby zazněly písně v podání velkého spojeného pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jaromíra Pletichy. Stonožkovou hymnu, která zazněla hned v úvodu mše, a další skladby zazpíval Josef Vágner.

Závěrem slavnostní mše obdržela paní Běla od stonožkových spolupracovníků symbolickou varhanní píšťalku s certifikátem, který je dokladem toho, že její majitel je mecenášem jejího skutečného originálu, který bude součástí nových svatovítských varhan.

Ovšem překvapením pro paní Bělu ještě nebyl konec.
J. Em. Dominik kardinál Duka OP předal paní Běle nejvyšší papežské záslužné vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice (česky Pro církev a papeže). Toto ocenění jí udělil papež František za její dlouholeté mimořádné zásluhy v humanitární oblasti.

V odpoledních hodinách pak Pan kardinál předal v prostorách Arcibiskupského paláce několika spolupracovníkům Stonožky symbolické varhanní píštaly, čímž se i oni stali mecenáši nových svatovítských varhan.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku