Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Zahrada života


Slavnostní otevření Zahrady života proběhlo v neděli 15. 4. 2018. Zahradě života v Pašovicích požehnal Mons. Mgr. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký. Přestřižením slavnostní pásky panem Vlastimilem Řezníčkem, starostou obce Pašovice, armádním generálem Ing. Pavlem Štefkou, starostou Uh. Brodu a senátorem Ing. Patrikem Kunčarem, Ing. Josefem Hefkou, starostou obce Prakšice, a koordinátorkou hnutí Na vlastních nohou Stonožka pro Moravu paní Mgr. Janou Kovaříkovou byla zahájena první společná prohlídka.
Garantem a realizátorem tohoto projektu je obec Pašovice. Jeho smysl a cíl přiblížil ve svém projevu pan starosta Vlastimil Řezníček: "V minulosti byla v těchto místech jenom hluboká strž s náletovými dřevinami a divoká skládka. Na dohled od tohoto místa je kaple sv. Jana Sarkandra a místní hřbitov. Zahrada života je nyní protiváhou tohoto pietního místa a má symbolizovat zrození a nový život. V Zahradě života jsou vysázeny původní odrůdy ovocných stromů, které na Slovácku pěstovali již naši předkové. U jednotlivých stromů můžete najít cedulky se jmény rodin, které se o stromy starají. Toto místo má být pomyslnou oázou klidu a radosti. Místem, kde lze zapomenout na každodenní shon a stres, místem určeným k odpočinku a k načerpání energie. Očima našich dětí se tady můžete seznámit s faunou a flórou přírodního parku Prakšická vrchovina, jehož je obec Pašovice součástí. Děti jsou naše radost, naše pýcha a naše budoucnost. Děti jsou život. Proto jsme je do tvorby tohoto místa aktivně zapojili. Stromy porostou spolu s nimi a obojí nám snad jednou přinese plody."
A právě stonožkové děti z prakšické základní školy byly osloveny, aby se zapojily v rámci výuky výtvarné výchovy do tohoto zajímavého projektu. Jejich kresby rostlin a živočichů můžete v areálu Zahrady života spatřit na velkých nástěnných tabulích.

Součástí slavnostního otevření byla mše svatá v chrámu Ježíše Krista Krále v Prakšicích. Bohoslužbu celebroval Mons. Josef Nuzík. Do ní byly také zapojeny stonožkové děti z místní základní školy, které nesly obětní dary a říkaly přímluvy.
Odpoledne po slavnostním otevření Zahrady života proběhl v kulturím domě obce Pašovice bohatý program s vernisáží dětských maleb výtvarného kroužku a prodejní výstavkou originálních dětských prací. Potěšilo nás, že svými krásnými výrobky přispěly i děti z mateřských škol z Pašovic a Prakšic. Neméně zdařilé dekorativní předměty vyrobili žáci keramického a rukodělného kroužku školního klubu a také žáci 5. třídy, které je spolu s paní učitelkou prodávali. Do programu se zapojily i děti místní mateřské školy, žáci hudebně dramatického kroužku školního klubu s doprovodem pana Jana Trundy a z děti folklórního kroužku Holomňa. Velmi pěkné a nápadité bylo i taneční vystoupení členek Klubu aktivních seniorek z Pašovic.
V průběhu akce zaznělo také poděkování podporovatelům hnutí. Oceněni byli starostové obcí Prakšice a Pašovice, pan Ing. Patrik Kunčar, starosta města Uherský Brod, zástupci farností Uherský Brod a Prakšice a představený kláštera Dominikánů P. RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP.V průběhu slavnostního odpoledne byly také oceněni nejaktivnější spolupracovníci hnutí z řad učitelů, rodičů a veřejnosti. Diplomy za obětavou práci pro Stonožku v zastoupení paní Běly Gran Jensen předal generál Pavel Štefka, patron stonožkového hnutí. Slavnostního předávání se zúčastnil také Mons. Josef Nuzík, který všem oceněným blahopřál.
Velkého uznání od žáků a spolupracovníků Stonožky se dostalo panu Vlastimilu Řezníčkovi, starostovi obce Pašovice. V závěru programu žáci poděkovali jemu i zastupitelům obce za krásný a přínosný projekt Zahrada života a věnovali mu symbolický obraz zahrady, který pro tento účel jeden z nich namaloval. Věříme, že spolupráce stonožkových žáků a veřejnosti bude i nadále pokračovat a budeme se společně setkávat u podobně krásných a prospěšných akcí.
Výtěžek z prodejní vernisáže obrazů výtvarného kroužku a prodeje dekorativních předmětů vyrobených dětmi byl 7 132,- Kč. Prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou bude poskytnut dětem, které potřebují naší pomoci.

Mgr. Jana Kovaříková
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku