Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Mše pro Stonožku 2016

Fotografie z celého slavnostního dne si můžete stáhnout kliknutím zde.
Celý soubor obsahuje 118 fotografií a je velký zhruba 44 MB. Proto stahování bude trvat déle.

Článek na webových stránkách AČR - klikni zde.

Článek a zvuková reportáž na webových stránkách Radiožurnálu - klikni zde.

Článek na webu Fakultní nemocnice Plzeň - klikni zde.

Záznam TV přenosu stonožkové mše - klikni zde.

Jako každoročně se i letos v první prosincový pátek sjely děti ze stonožkových škol do Katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze na slavnostní Mši svatou pro Stonožku, na niž je pozval pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O. P. Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, ředitel Fakultní nemocice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský, příslušníci AČR, se kterými Stonožka v průběhu let spolupracovala, a mnoho dalších.

V 11. hodin zahájil mši vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka. Během mše zazněly písně v podání velkého spojeného pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jaroslava Pletichy. Spolu s ním zazpíval stonožkovou hymnu Never Be Alone Josef Vágner. Paní Běla ve svém krátkém projevu připomněla, kterým dětem letos Stonožka pomohla. Gen. Bečvář poděkoval stonožkovým dětem i paní Běle za dlouholetou spolupráci Stonožky a AČR. Zdůraznil, že stonožková pomoc ve formě hraček, učebnic, školních pomůcek a dalších potřeb, které vojáci darují dětem ve válkou a pohromami postižených oblastech, otvírá srdce místních lidí, což je pro vojáky nesmírně důležité.Probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském prof. Petr Piťha zdůraznil důležitost výchovy dětí k podpoře těm, kteří to potřebují a nemohou si pomoci sami. Paní Běla pak předala řediteli Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Vaclavu Šimánkovi symbolický šek na 500 000,- Kč, kterými podpořily stonožkové děti společný projekt výzkumu léčby Crohnovy choroby, na němž se podílí Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň. Pan ředitel vyjádřil obdiv a díky stonožkovým dětem za to, že se jim podařilo v krátké době získat tak vysokou částku, která napomůže k řešení problému, jenž tak zásadně ovlivňuje život mnoha lidem.
Po ukončení mše se v arcibiskupském paláci sešli vítězové výtvarné a literární soutěže "Věda, která léčí", aby převzali ocenění za svá soutěžní díla. V každé ze 4 kategorií udíleli "své" ceny J. Em. Dominik kardinál Duka, ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, přednosta Dětské kliniky FN Plzeň prof. Josef Sýkora, rektor ZČU Plzeň doc. Miroslav Holeček, děkan FAV ZČU doc. Miroslav Lávička, advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský a paní Běla. Děti pak měly možnost prohlédnout si nádherné reprezentační prostory paláce.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku