Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Benefice pro Stonožku 2016

Ve středu 23. března 2016 se již podeváté sešly děti ze ZŠ Zubří v Klubu Zubří, aby předvedly dopoledne svým spolužákům a podvečer rodičům a obyvatelům města dvouhodinový pořad plný tance, zpěvu a divadelních scének. Pořádala se totiž již 9. benefice pro Stonožku. Pozvání přijali také paní Běla, rtm. Bohumír Bednář - účastník 5 zahraničních misí AČR, zástupci vedení města a školy.Zcela zaplněné hlediště mělo možnost zhlédnout fantasticky připravená vystoupení žáků od 1. do 9. ročníku. A věřte, bylo se opravdu na co dívat. Opera "Dvanáct měsíčků", taneční vystoupení žáků od těch nejnižších ročníků až po nejvyšší, hry "Trable osmého trpaslíka" a "Šípková Růženka", sólová vystoupení zpěváků, mistrovská vystoupení tří věkových kategorií gymnastek z oddílu estetické gymnastiky. Program byl opravdu pestrý a všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým aplausem, protože účinkující ze sebe vydali maximum. Po stonožkové hymně v podání pěveckého sboru byla na jeviště pozvána paní Běla a rtm. Bednář. Paní Běla krátce promluvila o nejbližších plánech Stonožky. Rtm. Bednář vysvětlil, co je hlavním smyslem činnosti provinčních rekonstrukčních týmů a jak rozdílná byla spolupráce s obyvateli v místě působení AČR na Balkáně a v Afghánistánu.
Večer se pak sál zcela zaplnil dospělými. Účinkující se vypjali snad ještě k větším výkonům a jejich vystoupení se opravdu velmi líbila. O velikém úsěchu svědčí i částka přes 28 500,- Kč, kterou se podařilo získat z dobrovolného vstupného a z prodeje drobných uměleckých předmětů.
Děkujeme všem účinkujícím i organizátorům nádherných představení za fantastický zážitek a již dnes těšíme se na další benefici, která by se měla už tradičně konat za rok.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku