Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Slavnostní setkání na Velehradě

8. dubna 2016 proběhlo u příležitosti vernisáže grafických prací žáků ZŠ a MŠ Prakšice a ZUŠ Jagellonská Plzeň na památném Velehradě slavnostní setkání stonožkových přátel. Den začal slavnostním přijetím paní Běly a jejího doprovodu na radnici v Uherském Brodě. Zde jsme byli přijati panem místostarostou města Mgr. Davidem Surým. Po uvítacím proslovu, ve kterém byl zdůrazněn humanitární a pedagogický přínos hnutí, následovala prezentace hnutí, při kterém zazněla stonožková hymna a také zde byly představeny akce Stonožky v Uherském Brodě a v Prakšicích. V komentáři k této prezentaci byl koordinátorkou hnutí Mgr. Janou Kovaříkovou zdůrazněn významný přínos činnosti hnutí pro výchovu a vzdělání mladé generace v duchu myšlenky J. A. Komenského: "Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených." Není pochyb, že jedním z takových vzácných lidí je paní Běla. Její skvělá myšlenka, která už malé děti vede k ochotě pomoci druhému, když má nesnáze, vzájemné lidské solidaritě a soudržnosti, byla hlavním motivem projevu během celé prezentace hnutí. Setkání se zúčastnili také spolupracovník hnutí Ing. Vít Březina, ředitel školy ZŠ a MŠ Prakšice Mgr. Pavel Savara, ředitelka ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě PaedDr. Dagmar Bistrá, čestná občanka města Uherský Brod paní Anna Honová, Viktor Kovařík a žáci ze ZŠ a MŠ Prakšice. Po prezentaci přednesla svůj příspěvek paní Běla. Připomněla začátky činnosti hnutí, zajímavé okamžiky v jeho historii a naznačila plány do budoucna. Poté předala čestné občance Uherského Brodu paní Honové překrásnou kytici a také pozdrav od J. Em. Dominika kardinála Duky. Pak následoval přednes vlastní literární práce žákyně Alice Mikeskové s názvem Srdce pro Stonožku. Paní Běla následně obdržela dárek od dětí - perníkové srdce.

V další části nabitého programu hosté zavítali do informačního centra poutního místa Velehrad, kde proběhla slavnostní vernisáž výstavy "Karel IV.- Otec vlasti". Zúčastnili se jí také významní představitelé veřejného, kulturního a náboženského života nejenom z našeho regionu. Na úvod zazněla stonožková hymna "Never Be Alone". Poté PhDr. Petr Slinták přivítal hosty - paní Bělu, Bc. Patrika Kunčara, senátora a starostu města Uherský Brod, Mgr. Davida Surého, místostarostu města Uherský Brod, Ing. Josef Hefka, starostu obce Prakšice, Vlastimila Řezníčka, starostu obce Pašovice, Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře olomoucké arcidiecéze, Mgr. Lenku Jurákovou, zástupkyni ředitele ZŠ a MŠ Prakšice, Ing. Pavla Zůbka, zástupce starosty obce Velehradu, PaedDr.
Dagmar Bistrou, ředitelku ZŠ Na Výsluní v Uheském Brodě, Ing. Mgr. Milenu Marečková, vedoucí DZP Velehrad Vincentinum a další významné hosty.
Akci sponzorovali JUDr. Karel Nedbálek, Pozemní stavby Zlín, obec Velehrad, farnost Velehrad a cukrárna Titique.

Vzácné hosty přivítala také koordinátorka hnutí pro oblast Moravy Mgr. Jana Kovaříková. Ve svém projevu představila činnost hnutí. Vysoce ocenila práci žáků ze ZŠ Prakšice, kteří se Stonožkou spolupracují již mnoho let, vyzdvihla podíl jejich rodin a ostatních občanů obcí Prakšice a Pašovice. Také poděkovala všem přítomným za spolupráci během uplynulých let. Významnou zásluhu na úspěšné spolupráci mají i zastupitelé obcí Prakšice a Pašovice, bez jejichž finančních příspěvků by nemohly vzniknout drobné výrobky k prodeji na stonožkových trzích, dále pak město Uherský Brod a Římskokatolická farnost Uherský Brod a Prakšice - ty umožňují pravidelný prodej výrobků na jarmarcích a před kostely a také se Stonožkou spolupracují zejména při tradičních prosincových bohoslužbách pro Stonožku v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Poděkování patřilo také rodičům žáků, kteří pro hnutí pracují a podporují ho, vedení ZŠ a MŠ Prakšice a kolegům, kteří se pravidelně zapojují do stonožkových aktivit. Nesmíme opomenout ani obec Velehrad a Římskokatolickou farnost Velehrad za umožnění vernisáže a její sponzorování. Poté byli představeni autoři výtvarných exponátů.

Paní Běla ve svém projevu poděkovala všem přítomným za jejich nezištnou práci a podporu hnutí. Vysoce ocenila morální profil dětí, které se svou prací snaží pomoci tam, kde je to opravdu potřeba. Zdůraznila, že si velmi váží toho, že se vernisáž se mohla uskutečnit na tak významné místě. Zdravice významných hostů, které následovaly, zdůrazňovaly přínos hnutí pro pomoc potřebným a také jeho význam ve výchově a vzdělávání. Během prohlídky výstavy zazněly pochvaly a ocenění umělecké úrovně grafických prací stonožkových dětí.

Věřím, že pro všechny byl tento den plný nezapomenutelných zážitků.

Dovolte mi, abych poděkovala PhDr. Petru Slintákovi za spolupráci a pomoc při organizaci vernisáže a za její moderování a také Josefu Kaňovi za její skvělé fotografické zdokumentování.

Mgr. Jana Kovaříková


Zpravodajství ze slavnosti přinesl i Slovácký deník. Klikni zde.

Článek na webu Městského úřadu v Uherském Brodě - klikni zde.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku