Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Benefice pro Stonožku 2019

Na středu 24. dubna 2019 připadl den, kdy se zaplnil sál Klubu Zubří do posledního místečka. Konala se totiž v pořadí již 12. benefice pro Stonožku, kterou pořádají žáci místní základní školy. Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, nechyběla prezidentka hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka paní Běla Gran Jensen, účastník misí AČR v Afghánistánu a mise OSN ve Středoafrické republice kpt. Jakub Šimíček, představitelé města včele se starostou Ing. Lubomírem Vaculínem a vedení školy.
V 10.00 hod. započalo představení plné tance, zpěvu, scének v češtině i angličtině, dále pak irský tanec, street dance a vystoupení 5 skupin děvčat z oddílu estetické gymnastiky. Obecenstvo se opravdu nemělo čas nudit a každé číslo vystoupení odměnilo bouřlivým potleskem. V polovině programu zazněla jako pokaždé stonožková hymna Never Be Alone a po ní proběhl krátký rozhovor s hosty. Paní Běla připomněla akce, na kterých se Stonožka v posledních letech podílí - podpora projektu výzkumu léčby Crohnovy choroby a společně se ZOO Praha vydání výchovné knihy "Gorilí pohádky" pro děti z Kamerunu. Kpt. Šimíček poděkoval za pomoc, která byla určena dětem ze školy v středoafrickém Bangui. Jednalo se o pořízení učebnic, břidlicových tabulek a jiných učebních pomůcek, které škola naléhavě potřebovala pro zajištění výuky.Při odpoledním představení v 17.30 hod. byl sál klubu opět zcela zaplněn. Rodiče a i hosté byli s beneficí velmi spokojeni, o čemž svědčí i částka, kterou se podařilo získat na dobrovolném vstupném a prodejem drobných dárkových předmětů. Více než 24 000,- Kč poputuje na konto Stonožky a bude sloužit k podpoře významných projektů pomoci dětem.

Dovolte nám poděkovat všem těm, kteří se na benefici podíleli. Nejen za předvedené výborné výkony, ale i za perfektní organizaci celé benefice.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku