Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Slavnostní Stonožková mše v katerále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Fotografie z celého slavnostního dne si můžete stáhnout kliknutím zde.
Celý soubor obsahuje 183 fotografií a je velký zhruba 25 MB. Proto stahování bude trvat déle.

V pátek 7. prosince 2012 přijelo do Prahy více než 4 000 stonožkových dětí a pedagogů. Na v pořadí již druhou Stonožkovou mši je pozval pražský arcibiskup J.E. Dominik kardinál Duka OP, který jim tímto krásným způsobem chtěl poděkovat za jejich práci a pomoc dětem ve válečných oblastech světa. Mše se zúčastnili i významní hosté - ministr obrany Alexandr Vondra, velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošalík, náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel a vojáci, z nichž mnozí byli účastníky zahraničních misí AČR. Bez jejich přispění by bylo možno stonožkové zahraniční projekty realizovat jen velmi obtížně.

Přesně v 11.00 hod. zazněly slavnostní fanfáry hudby Hradní stráže, které mši zahájily. Hned poté se katedrálou rozezněl zpěv 380členného spojeného dětského sboru, který během mše pod vynikajícím vedením sbormistryně Marie Novákové přednesl skladby Petra Ebena a samozřejmě také stonožkovou hymnu Never Be Alone. Mši moderovali Tereza Brodská a vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka a v úvodu stručně představili historii katedrály. Poté přistoupila k mikrofonu paní Běla, jež zavzpomínala na projekty úspěšně zrealizované v průběhu 22 let "života" Stonožky. Poděkovala všem stonožkovým dětem, pedagogům, vojákům a všem těm, kteří se na činnosti Stonožky podíleli a podílejí. Poté za zpěvu stonožkové hymny přišel k oltáři J.E. Dominik kardinál Duka v doprovodu duchovních. Ve svém kázání připomněl význam sv. Cyrila a sv. Metoděje, jejichž výročí příchodu na Velkou Moravu budeme v příštím roce slavit. Poděkoval všem dětem, které se svými nádhernými obrázky zúčastnily výtvarné soutěže k tomuto výročí.

Po panu kardinálovi promluvil k dětem Prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Poté přednesli zástupci stonožkových dětí přímluvy. Následovalo předání symbolických darů charakterizujících to, čeho se stonožková pomoc v Afghánistánu týkala. Dary předaly J.E. Dominiku kardinálu Dukovi stonožkové děti v doprovodu vojáků. Potom převzalo deset pedagogů a spolupracovníků symbolické stonožkové ocenění. V závěru mše promluvil ministr obrany Alexandr Vondra. Ve svém projevu připomněl spolupráci Stonožky a AČR. "
Je krásné, když děti prostřednictvím našich vojáků pomáhají jiným dětem. Taková pomoc znamená mnoho – a v konečném důsledku může chránit i vojenské životy, protože po laskavé a dávající ruce se přece nestřílí." K těmto nádherným slovům nelze nic dodat. Pan ministr pak poděkoval dětem, jejich rodičům a zvláště paní Běle.

Autory nejlepších soutěžních prací pozval na odpoledne J.E. Dominik kardinál Duka OP do prostor Arcibiskupského paláce, kde jim on, paní Běla a sestra Dominika Bohušová OP předali ocenění za jejich nádherná výtvarná díla. Při předávání byl přítomen i velvyslanec Norského království. J.E. Jens Eikaas.

Ve 14.30 pak byla v Anežském klášteře na Starém Městě zahájena výstava soutěžních prací na téma "Po stopách Konstantina a Metoděje". Slavnostní vernisáže se zúčastnili J.E. Dominik kardinál Duka OP, velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík, prof. Vít Vlnas z Národní galerie v Praze, sestra Dominika Bohušová OP. Ve svých krátkých projevech se všichni shodli na tom, že úroveň soutěžních prací je velmi vysoká a bylo opravdu velmi obtížné vybrat z více než 1 000 zaslaných prací ty nejlepší.

Dovolte, abychom poděkovali všem, kteří tento stonožkový den připravovali: J.E. Dominiku kardinálu Dukovi OP, který pozval děti do katedrály a Arcibiskupského paláce a celebroval slavnostní mši, sestře Dominice Bohušové OP, která neúnavně vše organizovala a zařizovala vše potřebné, sbormistryni Marii Novákové, která dokázala fantasticky secvičit a řídit 380členný stonožkový pěvecký sbor, Mgr. Jaroslavě Spěváčkové, která neúnavně celou výtvarnou soutěž organizovala a instalovala nádhernou výstavu prací v Anežském klášteře, paní Běle, která vše řídila a vymýšlela a prožila mnoho dní a bezesných nocí ve snaze, aby se na něco velmi důležitého nezapomnělo, a mnoha dalším, kteří svou prací přispěli k organizaci tohoto nádherného dne.
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku