Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Mše pro Stonožku 2017

Fotografie z celého slavnostního dne si můžete stáhnout kliknutím zde.
Celý soubor obsahuje 118 fotografií a je velký zhruba 50 MB. Proto stahování bude trvat déle.

Článek na webových stránkách AČR - klikni zde.

Letošní slavnostní mše svatá pro Stonožku se uskutečnila v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze již v pátek 1. prosince 2017. Pozvání přijali vzácní hosté - mezi nimi náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář s manželkou, patron Stonožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Dr. Ing. Vlasta Radová, prorektor ZČU Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., řada dalších zástupců armády a mnoho dalších. Mši celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka a kocelebroval pomocný biskup Olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.

Moderování celé slavnostní akce se velmi zdařile ujal stonožkový kamarád Josef Vágner, který všechny přítomné zaujal svou úvodní promluvou. V průběhu mše zazněly písně v podání velkého spojeného pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jaromíra Pletichy. Samozřejmě nechyběla ani stonožková hymna Never Be Alone, kterou si s tímto velkým pěveckým sborem zazpíval Josef Vágner.


Poté se ujala slova paní Běla, která poděkovala všem učitelům za výchovu skvělých dětí, ale také dětem, které už více než 27 let pomáhají všem těm, kteří to potřebují. Poté připomněla, že to zanedlouho už bude 18 let, co Stonožka spolupracuje s vojáky Armády České republiky. Armádní generál Josef Bečvář poděkoval všem dětem za pomoc, díky níž pak vojáci opravují či vybavují školy a nemocnice v místě svého působení v zahraničních misích.
Paní Běla pak spolu s otcem kardinálem předali řediteli FN Plzeň a prorektorovi ZČU stonožkový dar - šek na 500 000 Kč. Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci.
Vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka ve své velmi poutavé promluvě zdůraznil, jak velmi důležité je činit dobro a přinášet radost druhým.


Po mši pak proběhlo v prostorách arcibiskupského paláce předání cen vítězům letoštní výtvarné a literární soutěže Medicína v historii. Ceny dětem předávala paní Běla spolu s J. Em. Dominikem kardinálem Dukou, sestrou Dominikou a ředitelem FN Plzeň MUDr. Václavem Šimánkem.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku